View More View Less
 • 1 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Budapest, Róbert Károly krt. 44., 1134
 • 2 Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest
 • 3 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Budapest
 • 4 Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Budapest
 • 5 Terrorelhárítási Központ, Budapest

Absztrakt:

A 2019. év végén, elsőként a kínai Vuhan városában megjelenő, SARS-CoV-2 béta-koronavírus okozta járványt 2020. március 11-én világjárvánnyá minősítette az Egészségügyi Világszervezet. Magyarországon 2020. március 4-én jelentették az első megerősített COVID–19-esetet, s március 15-én vesztette életét az első, új típusú koronavírussal fertőzött beteg. Az elhunyt halálának pillanatában nem állt rendelkezésre központi, egységes irányelv, mely tisztázta volna a szükséges óvintézkedések körét, illetve egyértelmű leírást nyújtott volna a tetem biztonságos kezeléséhez. A halottak patológiai osztályra való szállítása, tárolása, esetleges boncolása, majd végső nyughelyre helyezése, ezek mikéntje számtalan kérdést vet fel. A fertőző betegségekre, illetve a halottakkal kapcsolatos teendőkre vonatkozó hatályos jogszabályok nem tartalmaznak elégséges információt egy COVID–19-fertőzött beteg halála utáni feladatok végrehajtását illetően. Az országos tisztifőorvos március 19-én felfüggesztette a boncolások elvégzését, a törvényszéki boncolások kivételével, azonban a szállítás, tárolás továbbra is problémát jelent. Bár 2020. március 21-én az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyi Szakmai Kollégiumának Patológia Tagozata kiadott egy hivatalos eljárásrendet, az ebben foglalt ajánlások a szakirodalom szűkebb spektrumát reprezentálják, több helyütt kiegészítésre szorulnak. Sajnálatosan a nemzetközi szakirodalomban szintén – a fontosságához mérten – alulreprezentált a post mortem eljárásokra vonatkozó adat. További problémát jelent, hogy a járványok okozta krízishelyzetek áldozatainak kezelésére írt cikkekben a fellelhető algoritmusok a magyarországitól eltérő jogi környezet mellett eltérő szervezeti és erőforrásbeli lehetőségekkel számolnak, mely körülmények a hazai adaptálást jelentősen nehezítik. Cikkünkben a szakirodalmi összefoglaláson túl a COVID–19-gyanús, valószínűsített és megerősített páciensek kezelésében részt vevő egészségügyi dolgozók, valamint a potenciálisan érintett patológiai osztályok számára kivitelezhető, az ellátók biztonságát növelő javaslatokat, ajánlásokat fogalmazunk meg.* Orv Hetil. 2020; 161(17): 713–722.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1

  National Center of Public Health. Guideline related to novel coronavirus identified in 2020 – March 16, 2020 [Eljárásrend a 2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatban. Nemzeti Négészségügyi Központ, Budapest, 2020. 03. 16.] Available from: https://www.nnk.gov.hu/index.php/lakossagi-tajekoztatok/koronavirus/567-eljarasrend-a-2020-evben-azonositott-uj-koronavirussal-kapcsolatban-2020-03-16 [accessed: March 26, 2020]. [Hungarian]

 • 2

  van Doremalen N, Morris DH, Holbrook MG, et al. Aerosol and surface stability of SARS-CoV-2 as compared with SARS-CoV-1. N Engl J Med. 2020 Mar 17. . Available from: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2004973 [accessed: March 26, 2020].

  • Crossref
  • Export Citation
 • 3

  Hungarian news agency. First coronavirus death reported in Hungary, case count rises to 32. MTI-Hungary Today 2020. 03. 15. Available from: https://hungarytoday.hu/coronavirus-first-death-hungary/ [accessed: March 26, 2020].

 • 4

  Ministry of Human Capacities. Recommendations related to COVID-19 post-mortem procedure – Budapest, 2020 March 21. [Az EMMI Egészségügyi Szakmai Kollégium Patológia Tagozata ajánlása a COVID-19 ellátásrenddel kapcsolatban.] Emberi Erőforrások Minisztériuma, Budapest, 2020. március 21. Available from: http://pathology.hu/hu/hirek/1576/az-emmi-egeszsegugyi-szakmai-kollegium-patologia-tagozata-ajanlasa-a-covid-19-ellatasrenddel-kapcsolatban [accessed: March 26, 2020]. [Hungarian]

 • 5

  National Center of Public Health. Directions related to deceased – Budapest, 2020 March 23. [Halottakkal kapcsolatos rendelkezések. Nemzeti Népegészségügyi Központ, Budapest, 2020. március 23.] Available from: http://pathology.hu/hu/hirek/1574/emmi-es-nnk-utasitasai-halottvizsgalattal-kapcsolatban [accessed: March 26, 2020]. [Hungarian]

 • 6

  Ministry of Human Capacities. Arrangements related to autopsies during State of Emergency – Budapest, 2020 March 23. [Kórboncolással kapcsolatos intézkedések veszélyhelyzet idején.] Emberi Erőforrások Minisztériuma, Budapest, 2020. március 23. Available from: http://pathology.hu/hu/hirek/1578/boncolasok-felfuggesztese-miniszteri-kiegeszites [accessed: March 26, 2020]. [Hungarian]

 • 7

  Decree of the Minister of Public Welfare on the epidemiological measures necessary to prevent infectous diseases and epidemics. [18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről.] Available from: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=34341.380654 [accessed: March 26, 2020]. [Hungarian]

 • 8

  Methodological letter related to forensic pathologist work. [Módszertani levél a halottakkal kapcsolatos igazságügyi orvosszakértői tevékenységről.] Available from: http://semmelweis.hu/igazsagugy/modszertani-levelek/ [accessed: March 26, 2020]. [Hungarian]

 • 9

  Government Decree on the Implementing the Act 1999: XLIII on cemeteries and burials. [145/1999. (X. 1.) kormányrendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról.] Available from: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=41752.372992 [accessed: March 26, 2020]. [Hungarian]

 • 10

  Act 1999: XLIII on cemeteries and burials. [1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és temetkezésről.] Available from: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=40565.366943 [accessed: March 26, 2020]. [Hungarian]

 • 11

  Act 1997: CLIV on health. [1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről.] Available from: http://njt.hu/ cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30903.362487 [accessed: March 26, 2020]. [Hungarian]

 • 12

  Government decree on the inspection and official proceedings after death. [351/2013. (X. 4.) Kormányrendelet a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról.] Available from: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=163673.368879 [accessed: March 26, 2020]. [Hungarian]

 • 13

  Government Decree on the designation of agencies responsible for sectoral requirements and the designation of organizations with exclusive authority on forensic expert fields. [282/2007. (X. 26.) kormányrendelet a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről.] Available from: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=112428.377496 [accessed: March 26, 2020]. [Hungarian]

 • 14

  Hanzlick R, Nolte K, deJong J. The medical examiner/coroner’s guide for contaminated deceased body management. Am J Forensic Med Pathol. 2009; 30: 327–338.

 • 15

  Handbook of COVID-19 prevention and treatment. Available from: https://covid-19.alibabacloud.com/ [accessed: March 26, 2020].

 • 16

  Rabenau HF, Kampf G, Cinatl J, et al. Efficacy of various disinfectants against SARS coronavirus. J Hosp Infect. 2005; 61: 107–111.

 • 17

  Hulkower RL, Casanova LM, Rutala WA, et al. Inactivation of surrogate coronaviruses on hard surfaces by health care germicides. Am J Infect Control. 2011; 39: 401–407.

 • 18

  Centers for Disease Control and Prevention. Collection and submission of postmortem specimens from deceased persons under investigation (PUI) for COVID-19, February 2020 (interim guidance). CDC, Atlanta, GA. Available from: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-postmortem-specimens.html [accessed: March 20, 2020].

 • 19

  Chilcott RP, Mitchell H, Matar H. Optimization of nonambulant mass casualty decontamination protocols as part of an initial or specialist operational response to chemical incidents. Prehosp Emerg Care 2019; 23: 32–43.

 • 20

  Zhang Y, Chen C, Zhu S, et al. Isolation of 2019-nCoV from a stool specimen of a laboratory-confirmed case of the coronavirus disease 2019 (COVID-19). China CDC Weekly 2020; 2: 123–124. [Chinese]

 • 21

  Li L, Gu J, Shi X, et al. Biosafety level 3 laboratory for autopsies of patients with severe acute respiratory syndrome: principles, practices, and prospects. Clin Infect Dis. 2005; 41: 815–821.

 • 22

  Principe AH, Verbeke DJ. Fingerprinting of the deceased by the dusting-tape method. J Crim Low Crim Police Sci. 1972; 63: 439–443.

 • 23

  Petrétei D. Fingerprinting of living people and the deceased. [Daktiloszkópiai nyomatok rögzítése élő személyekről és holttestekről.] Magyar Bűnüldöző 2018; 9(2): 11–18. [Hungarian]

 • 24

  Osborn M, Lucas S, Stewart L, et al. Briefing on COVID-19. Autopsy practice relating to possible cases of COVID-19 (2019-nCov, novel coronavirus from China 2019/2020). The Royal College of Pathologists, London, 2020. Available from: https://www.rcpath.org/discover-pathology/news/new-briefing-on-covid-19-autopsy-practice-relating-to-possible-cases-of-covid-19.html [accessed: March 26, 2020].

 • 25

  Centers for Disease Control and Prevention. COVID-19 and funerals. CDC, Atlanta, GA. Available from: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html#anchor_1584390222777 [accessed: March 26, 2020].

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Nov 2020 0 75 239
Dec 2020 0 51 205
Jan 2021 0 53 183
Feb 2021 0 26 179
Mar 2021 0 42 533
Apr 2021 0 24 225
May 2021 0 0 0