View More View Less
 • 1 Miskolci Egyetem, Miskolc
 • 2 Semmelweis Egyetem, Budapest
 • 3 Med-Econ Humán Szolgáltató Kft., Verőce, Meredek u. 2., 2621
 • 4 Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK), Budapest
 • 5 Epidy Health Research Kft., Debrecen
Open access

Absztrakt:

Bevezetés és célkitűzés: A perifériás artériás betegségek legnagyobb alcsoportját az alsó végtagi verőérbetegségek képezik, melyek a népesség mintegy 4–6%-ában fordulnak elő. Magyarországon a vizsgált időszakban összesen 6798 major amputációra került sor. Az időben és megfelelő módszerrel elvégzett kezeléssel az alsó végtagi amputációk (melyek 30 napos mortalitása 20%, 2 éves mortalitása pedig 40–60% közötti) száma hatékonyan csökkenthető. Tanulmányunk célja feltárni az ellátásban rejlő területi különbségeket. Módszer: A perifériás erek kezelése finanszírozási adatainak bemutatása során retrospektív adatelemzést végeztünk a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 2015–2017. évi finanszírozási adatainak felhasználásával. A halálozási arány területi különbségeit leíró statisztikával vizsgáltuk, elemezve a halálozási arányszám és egyéb faktorok közötti esetleges összefüggéseket. Eredmények: A kistérségi – járási szintű – elemzés (n = 174) nagy különbségeket tárt fel az országon belül az amputációk 10 ezer lakosra jutó arányát tekintve. Igazolta, hogy az amputációk döntő többségét a járások 30%-ában végzik, vagyis a kiemelkedő rossz hazai amputációs arányszámot a járások mintegy 30%-ának nagyon kedvezőtlen adata okozza. Regressziós elemzés támasztotta alá a járási szintű, akár négyszeres területi különbségek mögött meghúzódó kapcsolatot az amputációs ráta és az egyes szocioökonómiai tényezők, illetve az endovascularis radiológiai ellátás elérhetősége között. A rétegzett többszörös regressziós elemzés rávilágított arra, hogy azokban a járásokban, ahol nem érhető el az endovascularis ellátás (n = 159), az egyetemi végzettségűek aránya sokkal alacsonyabb (β1 = –0,13, 95% CI: –0,18 – –0,09) és a 65 év felettiek aránya magasabb (β1 = 0,14, 95% CI: 0,03–0,24), ami egymás hatásától függetlenül szignifikánsan befolyásolja az amputációs rátát. Azokban a járásokban viszont, ahol elérhető volt az intervenciós radiológiai ellátás (n = 14), a lakosság életkori megoszlása hatott a leginkább (β1 = 0,7, 95% CI: 0,42–0,98) az amputációk gyakoriságára. Következtetés: Területi és szociális alapon jelentős különbségek tapasztalhatók az országban incidenciában, prevalenciában és halálozási rátában is. A betegség kialakulásában, előrehaladásában erőteljesen megjelennek a szociális, képzettségbeli és jövedelmi különbségek, illetve a lakóhelyközeli ellátóhelyi kapacitások hatása is. Orv Hetil. 2020; 161(18): 747–755.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1

  Behrendt CA, Sigvant B, Szeberin Z, et al. International variations in amputation practice: a VASCUNET report. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2018; 56: 391–399.

 • 2

  Behrendt CA, Björck M, Schwaneberg T, et al. Recommendations for registry data collection for revascularisations of acute limb ischaemia: a Delphi Consensus from the International Consortium of Vascular Registries. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2019; 57: 816–821.

 • 3

  Mitchell D, Venermo M, Mani K, et al. Quality improvement in vascular surgery: the role of comparative audit and Vascunet. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2015; 49: 1–3.

 • 4

  Járai Z. About the peripheral artery stenosis. [A perifériás verőérszűkületről.] Available from: https://diabetes.hu/cikkek/hypertonia/1004/a-periferias-veroerszukuletrol [accessed: November 25, 2011], [Hungarian]

 • 5

  Nagy Cs, Király I, Bánsághi Z, et al. Revascularisation therapies of the aorta and renal and lower limb arteries. [Revascularisatio az aortában, a veseartériákban és az alsó végtagok artériás rendszerében.] Orv Hetil. 2015; 156: 665–673. [Hungarian]

 • 6

  Institute for Health Metrics and Evaluation. Global burden of disease. Seattle, WA. Available from: http://www.healthdata.org/gbd [accessed: May 25, 2018].

 • 7

  Arya S, Binney Z, Khakharia A, et al. Race and socioeconomic status independently affect risk of major amputation in peripheral artery disease. J Am Heart Assoc. 2018; 7: e007425.

 • 8

  Database of National Health Insurance Fund of Hungary. [NEAK-adatbázis.] Available from: http://www.neak.gov.hu [Hungarian]

 • 9

  Information database of Hungarian Central Statistical Office. [KSH Tájékoztatási adatbázis.] Available from: http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/themeSelector.jsp?page=2&szst=T [Hungarian]

 • 10

  Hungarian Central Statistical Office, Demographic Research Institute. Demography, life expectancy. [KSH Népességtudományi Kutatóintézet. Várható átlagos élettartam. Available from: http://demografia.hu/hu/tudastar/fogalomtar/62-varhato-atlagos-elettartam. [Hungarian]

 • 11

  Entz L, Merkely B, Szeberin Z, et al. Save the limbs. The increase of the role of minimally invasive treatment for PAD especially for the treatment of CLI patients to reduce the number of amputations. Policy paper. [„Mentsük meg a lábakat!” – a minimál-invazív ellátások szerepének növelése az alsóvégtagi verőér betegek, különösen a kritikus végtagi ischaemiás esetek kezelésében az amputációk számának csökkentése érdekében. Beadvány és javaslatcsomag.] Budapest, 2018. július. [Hungarian]

 • 12

  Fanari Z, Weintraub WS. Cost effectiveness of medical, endovascular and surgical management of peripheral vascular disease. Cardiovasc Revasc Med. 2015; 16: 421–425.

 • 13

  Fowkes FG, Rudan D, Rudan I, et al. Comparison of global estimates of prevalence and risk factors for peripheral artery disease in 2000 and 2010: a systematic review and analysis. Lancet 2013; 382: 1329–1340.

 • 14

  Fontaine R, Kim M, Kieny R. Surgical treatment of peripheral circulation disorders. [Die chirurgische Behandlung der peripheren Durchblutungsstörungen.] Helv Chir Acta 1954; 21: 499–533. [German]

 • 15

  Kolossváry E, Ferenci T, Kováts T, et al. Lower limb amputations and revascularisation procedures in the Hungarian population: a 14-year retrospective cohort study. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2020; 59: 447–456.

 • 16

  Kreutzburg T, Peters F, Rieß HC, et al. Comorbidity patterns among patients with peripheral arterial occlusive disease in Germany: a trend analysis of health insurance claims data. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2020; 59: 59–66.

 • 17

  Vámos EP, Bottle A, Edmonds ME, et al. Changes in the incidence of lower extremity amputations in individuals with and without diabetes in England between 2004 and 2008. Diabetes Care 2010; 33: 2592–2597.

 • 18

  Goodney PP, Beck AW, Nagle J, et al. National trends in lower extremity bypass surgery, endovascular interventions, and major amputations. J Vasc Surg. 2009; 50: 54–60.

 • 19

  Londero LS, Høgh A, Houlind K, et al. Danish trends in major amputation after vascular reconstruction in patients with peripheral arterial disease 2002–2014. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2019; 57: 111–120.

 • 20

  Farkas K, Járai Z, Kolossváry E, et al. High prevalence of peripheral arterial disease in hypertensive patients: the evaluation of ankle-brachial index in Hungarian hypertensives screening program. J Hypertens. 2012; 30: 1526–1532.

 • 21

  Dózsa Cs, Kövi R, Herczeg A, et al. The importance of minimally invasive treatments for PAD and especially for CLI cases – How to save the limbs? [A minimál-invazív ellátások jelentősége a perifériás (verő)erek, különösen a CLI (critical limb ischaemiás) esetek kezelésében – Hogyan mentsük meg a lábakat?] META XII. kongresszusa, Budapest, 2018. [Hungarian]

 • 22

  Tóth-Vajna Zs, Tóth-Vajna G, Gombos Zs, et al. Screening of peripheral arterial disease in primary health care. Vasc Health Risk Manag. 2019; 15: 355–363.

 • 23

  Dózsa Cs, Borbás F. Conceptual framework of integrated care and options for integration in primary care. [Az integrált ellátás koncepcionális keretrendszere és az integráció lehetőségei az alapellátásban.] Orv Hetil. 2015; 156: 881–887. [Hungarian]