View More View Less
 • 1 Szegedi Tudományegyetem, Szeged, Eötvös u. 6., 6720
 • 2 Szegedi Tudományegyetem, Szeged
 • 3 Szegedi Tudományegyetem, Szeged
Open access

Absztrakt:

Bevezetés: Az anaerob baktériumok fontos etiológiai szerepet töltenek be invazív infekciókban, klinikailag szignifikáns kórokozók véráramfertőzésekben és szeptikémiában, valós prevalenciájukról azonban világszerte, így hazánkban is kevés adat áll rendelkezésre. Célkitűzés: Az anaerob baktériumok által okozott, mikrobiológiai diagnózissal igazolt véráram-infekciók gyakoriságának összefoglaló értékelése a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) klinikáin a beküldött hemokultúraminták retrospektív elemzésével. Módszer: A vizsgálat során 5 éves periódus (2013. 01. 01.–2017. 12. 31.) alatt az SZTE klinikáiról beküldött hemokultúraminták elemzése történt; az összehasonlítás alapját egy hasonló időtartamú (2005–2009), ugyanezen központban elvégzett vizsgálat képezte. Eredmények: 2013 és 2017 között átlagosan 23 274 ± 2756 hemokultúrapalack vizsgálata történt meg, melyek közül átlagosan 10,5% volt pozitív, és 0,4% volt pozitív anaerobokra (3,5–3,8/1000 palack). A klinikailag szignifikáns anaerob kórokozók közül a Bacteroides/Parabacteroides csoport (39,9%) és a Clostridium fajok (32,8%) fordultak elő a legnagyobb arányban. Következtetések: Az anaerob baktériumok viszonylag alacsony számuk ellenére fontos etiológiai tényezőknek tekinthetők véráramfertőzésekben. Eredményeink felhívják a figyelmet a modern identifikálómódszerek jelentőségére az adekvát anaerobdiagnosztikában. Orv Hetil. 2020; 161(19): 797–803.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1

  Finegold SM. Anaerobic infections: general concepts. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R. (eds.) Mandell, Douglas, and Bennett’s principles and practice of infectious diseases. Churchill Livingstone, London, 2000; pp. 2156–2173.

 • 2

  Evaldson G, Heimdahl A, Kager L, et al. The normal human anaerobic microflora. Scand J Infect Dis. 1982; 35: 9–15.

 • 3

  Finegold SM. Anaerobic bacteria in human disease. Academic Press, New York, NY, 1977.

 • 4

  Shinagawa N, Yura J, Takeyama H, et al. Clostridium spp. isolated from surgical specimens. Jpn J Antibiot. 2007; 60: 171–180.

 • 5

  Fekete Sz, Szabó D, Tamás L, et al. The role of the microbiome in otorhinolaryngology. [A mikrobiom szerepe a fül-orr-gégészetben.] Orv Hetil. 2019; 160: 1533–1541. [Hungarian]

 • 6

  Barna I, Nyúl D, Szentes T, et al. Review of the relation between gut microbiome, metabolic disease and hypertension. [A bélmikrobiom, a metabolikus betegségek és a hypertonia kapcsolatának irodalmi áttekintése.] Orv Hetil. 2018; 159: 346–351. [Hungarian]

 • 7

  Gajdács M, Spengler, Urbán E. Identification and antimicrobial susceptibility testing of anaerobic bacteria: Rubik’s cube of clinical microbiology? Antibiotics 2017; 6: 25.

 • 8

  Boyanova L, Kolarov R, Mitov I. Recent evolution of antibiotic resistance in the anaerobes as compared to previous decades. Anaerobe 2015; 31: 4–10.

 • 9

  Nagy E, Boyanova L, Justesen US. How to isolate, identify and determine antimicrobial susceptibility of anaerobic bacteria in routine laboratories. Clin Microbiol Infect. 2018; 24: 1139–1148.

 • 10

  Citron DM. Specimen collection and transport, anaerobic culture techniques, and identification of anaerobes. Rev Infect Dis. 1984; 6(Suppl): S51–S58.

 • 11

  Nagy E, Ábrók M, Bartha N, et al. Special application of matrix-assisted laser desorption ionization time-of-flight mass spectrometry in clinical microbiological diagnostics. [Mátrix-asszisztált lézer deszorpciós, ionizációs, repülési idő mérésén alapuló tömegspektrometria speciális alkalmazása a klinikai mikrobiológiai diagnosztika területén.] Orv Hetil. 2014; 155: 1495–1503. [Hungarian]

 • 12

  Jamal WY, Shahin M, Rotimi VO. Comparison of two matrix-assisted laser desorption/ionization-time of flight (MALDI-TOF) mass spectrometry methods and API 20AN for identification of clinically relevant anaerobic bacteria. J Med Microbiol. 2013; 62: 540–544.

 • 13

  Nagy E, Becker S, Kostrzewa M, et al. The value of MALDI-TOF MS for the identification of clinically relevant anaerobic bacteria in routine laboratories. J Med Microbiol. 2012; 61: 1393–1400.

 • 14

  Shannon S, Kronemann D, Patel R, et al. Routine use of MALDI-TOF MS for anaerobic bacterial identification in clinical microbiology. Anaerobe 2018; 54: 191–196.

 • 15

  Opota O, Croxatto A, Prod’hom G, et al. Blood culture-based diagnosis of bacteraemia: state of the art. Clin Microbiol Infect. 2015; 21: 313–322.

 • 16

  Peker N, Couto N, Sinha B, et al. Diagnosis of bloodstream infections from positive blood cultures and directly from blood samples: recent developments in molecular approaches. Clin Microbiol Infect. 2018; 24: 944–955.

 • 17

  Gajdács M, Szabó A. Physicians’ opinions towards antibiotic use and resistance in the southeastern region of Hungary. [Orvosok antibiotikumfelhasználással és -rezisztenciával kapcsolatos véleményének vizsgálata Magyarország délkeleti részén.] Orv Hetil. 2020; 161: 330–339. [Hungarian]

 • 18

  Brook I. Clinical review: bacteremia caused by anaerobic bacteria in children. Crit Care 2002; 6: 205.

 • 19

  Brook I. The role of anaerobic bacteria in bacteremia. Anaerobe 2010; 16: 183–189.

 • 20

  Lassmann B, Gustafson DR, Wood CM, et al. Reemergence of anaerobic bacteremia. Clin Infect Dis. 2007; 44: 895–900.

 • 21

  De Keukeleire S, Wybo I, Naessens A, et al. Anaerobic bacteraemia: a 10-year retrospective epidemiological survey. Anaerobe 2016; 39: 54–59.

 • 22

  Raja NS. Epidemiology and antimicrobial susceptibility of anaerobic bloodstream infections: a 10 years study. J Microbiol Infect Dis. 2018; 8: 135–139.

 • 23

  Mougeot FK, Saunders SE, Brennan MT, et al. Associations between bacteremia from oral sources and distant-site infections: tooth brushing versus single tooth extraction. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2015; 119: 430–435.

 • 24

  Gajdács M, Urbán E. Epidemiological trends and resistance associated with Stenotrophomonas maltophilia bacteremia: a 10-year retrospective cohort study in a tertiary-care hospital in Hungary. Diseases 2019; 7: 41.

 • 25

  Urbán E. Five-year retrospective epidemiological survey of anaerobic bacteraemia in a university hospital and rewiew of the literature. Eur J Microbiol Immunol. 2012; 2: 140–147.

 • 26

  Hungarian Professional Committee of Medical Microbiology: Guidelines for the microbiological diagnosis of bloodstream infections. [Orvosi Mikrobiológiai Szakmai Kollégium. Módszertani ajánlás: A véráram infekciók mikrobiológiai diagnosztikájára.] Available from: http://infektologia.hu/upload/infektologia/document/hemokultura_modszertani_ajanlas_2018_december.pdf?web_id= [accessed: December 10, 2019]. [Hungarian]

 • 27

  Gajdács M, Urbán E. The relevance of anaerobic bacteria in brain abscesses: a ten-year retrospective analysis (2008–2017). Infect Dis (Lond). 2019; 51: 779–781.

 • 28

  Dréno B, Pécastaings S, Corvec S, et al. Cutibacterium acnes (Propionibacterium acnes) and acne vulgaris: a brief look at the latest updates. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2018; 32: 5–14.

 • 29

  Mueller-Premru M, Jeverica S, Papst L, et al. Performance of two blood culture systems to detect anaerobic bacteria. Is there any difference? Anaerobe 2017; 45: 59–64.

 • 30

  Lamy B. Blood culture time-to-positivity: making use of the hidden information. Clin Microbiol Infect. 2019; 25: 268–271.