View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Budapest, Üllői út 78., 1083
 • | 2 Semmelweis Egyetem, Budapest
Open access

Absztrakt:

Bevezetés: A teljes populációt tekintve az alapellátásban és a szakellátásban megjelenők mintegy 25–30%-át teszik ki a „szomatizáló” betegek, akiknek testi tünetei mögött nem találnak orvosilag kimutatható szervi eltérést. A szomatikus panaszok gyakorisága az időskor mellett gyermek- és serdülőkorban a legmagasabb. A 7–12 év közötti gyermekek között a szomatikus tünetzavar jelenléte az alapellátásban közel 20%, a gyermekklinikák szakambulanciáin pedig 47%. A leggyakoribb szomatizációs panaszok a fejfájás, a hasfájás vagy a különböző végtagfájdalmak, amelyek magas komorbiditást mutatnak más mentális zavarokkal, elsősorban szorongásos megbetegedésekkel. A szomatizációs zavarok esetében mindig multikauzális problémáról van szó, amelynek kialakulásában a biológiai, környezeti és pszichés tényezők komplex módon kapcsolódnak össze. A tapasztalatok alapján a szomatizáló páciensek sokszor évekig vándorolnak az egészségügyi rendszerben, ahol adekvát kezelés hiányában legfeljebb gyógyszeres ellátásban részesülnek, így a panasz könnyen krónikussá válhat. Célkitűzés, módszer: Tanulmányunk célja a gyermekkori szomatizációs zavarok bizonyítottan hatékony kezelési módszereire vonatkozó legfrissebb szakirodalom áttekintése, különös tekintettel a komplex, pszichoterápiás lehetőségekre. Szemléltetésül egy szédüléssel, gastrointestinalis panaszokkal és alvászavarral küzdő serdülő fiú kognitív viselkedésterápiás kezelését ismertetjük. Megbeszélés: A hatékonyságvizsgálatok eredményei egyértelműen a kognitív viselkedésterápiát, valamint kiegészítésként a családterápiát/családkonzultációt javasolják a nagy gyakorisággal megjelenő szomatizációs zavarok adekvát kezelésére. A terápiás ellátás során a pszichoszociális stresszoroknak, az egészségszorongásnak, a katasztrofizáló gondolkodásnak a felismerésére és csökkentésére, az eredményes megküzdési és kommunikációs készségek kialakítására és az életkornak megfelelő aktivitás fenntartására kell fókuszálni. Következtetés: A biopszichoszociális szemléletű állapotfelmérés és kezelés kulcsfontosságú a szomatizáló betegeknél, hogy a megbetegedés kialakulásában és fenntartásában szerepet játszó pszichés és környezeti tényezőket feltérképezve, bizonyítottan hatékony kognitív viselkedésterápiában részesüljenek. Orv Hetil. 2020; 161(25): 1050–1058.

 • 1

  Barsky AJ, Cleary PD, Sarnie MK, et al. The course of transient hypochondriasis. Am J Psychiatry 1993; 150: 484–488.

 • 2

  Mayou R, Kirmayer LJ, Simon G, et al. Somatoform disorders: time for a new approach in DSM-V. Am J Psychiatry 2005; 162: 847–855.

 • 3

  Sanders MR, Shepherd RW, Cleghorn G, et al. The treatment of recurrent abdominal pain in children: a controlled comparison of cognitive-behavioral family intervention and standard pediatric care. J Consult Clin Psychol. 1994; 62: 306–314.

 • 4

  Eminson DM. Medically unexplained symptoms in children and adolescents. Clin Psychol Rev. 2007; 27: 855–871.

 • 5

  Garcia-Campayo J, Sanz-Carrillo C. A review of the differences between somatizing and psychologizing patients in primary care. Int J Psychiatry Med. 1999; 29: 337–335.

 • 6

  Gallai M. Cognitive behaviour therapy of somatic symptom disorder in childhood. In: Perczel-Forintos D, Mórotz K. (eds.) Cognitive behavior therapy. [Szomatizációs zavarok kognitív viselkedésterápiás kezelési lehetőségei gyermekkorban. In: Perczel-Forintos D, Mórotz K. (szerk.) Kognitív viselkedésterápia.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2019; pp. 785–808. [Hungarian]

 • 7

  Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Fourth edition. Text revision (DSM–IV_TR). [DSM-IV-TR Diagnosztikai kritériumai. 4. kiadás.] Animula Kiadó, Budapest, 1997. [Hungarian]

 • 8

  Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM–5). [DSM 5. Referencia-kézikönyv a DSM-5 diagnosztikai kritériumaihoz.] Oriold és Társai, Budapest, 2014. [Hungarian]

 • 9

  Perczel-Forintos D. Cognitive behaviour therapy of health anxiety and somatic symptom disorder. In: Perczel-Forintos D, Mórotz K. (eds.) Cognitive behaviour therapy. [A betegségszorongás és a szomatizáció kognitív viselkedésterápiája. In: Perczel-Forintos D, Mórotz K. (szerk.) Kognitív viselkedésterápia.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2019; pp. 263–296. [Hungarian]

 • 10

  International statistical classification of diseases and related health problems. Revision X (BNO-X). [A betegségek és az egészséggel kapcsolatos problémák nemzetközi statisztikai osztályozása. X. revízió (BNO-X).] Népjóléti Minisztérium, Budapest, 1995. [Hungarian]

 • 11

  Palermo TM, Eccleston C, Lewandowski AS, et al. Randomized controlled trials of psychological therapies for management of chronic pain in children and adolescents: an updated meta-analytic review. Pain 2010; 148: 387–397.

 • 12

  Landa A, Peterson BS, Fallon BA. Somatoform pain: a developmental theory and translational research review. Psychosom Med. 2012; 74: 717–727.

 • 13

  Rózsa S. Psychology of daily body symptoms and methodology for measurement. Doctoral dissertation, 2009. [A mindennapos testi tünetek pszichológiája és mérésének módszertana. Doktori értekezés, 2009.] Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pszichológiatudományi doktori iskola, Személyiség és egészségpszichológiai alprogram, Budapest, 2009. Available from: http://ppk.elte.hu/file/rzsa_sndordoktori_disszertci_.pdf [accessed: February 25, 2020]. [Hungarian]

 • 14

  Chorney JM, Crofton K, McClain BC. Theories on common adolescent pain syndromes. In: McClain BC, Suresh S. (eds.) Handbook of pediatric chronic pain: current science and integrative practice. Springer, New York, NY, 2011; pp. 27–45.

 • 15

  Garralda ME. A selective review of child psychiatric syndromes with a somatic presentation. Br J Psychiatry 1992; 161: 759–773.

 • 16

  Vila M, Kramer T, Hickey N, et al. Assessment of somatic symptoms in British secondary school children using the children’s somatization inventory (CSI). J Pediatr Psychol. 2009; 34: 989–998. [Correction: J Pediatr Psychol. 2010; 35: 110.]

 • 17

  Perquin CW, Hazebroek-Kampschreur AA, Hunfeldc JA, et al. Pain in children and adolescents: a common experience. Pain 2000; 87: 51–58.

 • 18

  Schulte IE, Petermann F. Somatoform disorders: 30 years of debate about criteria! What about children and adolescents? J Psychosom Res. 2011; 70: 218–228.

 • 19

  Túry F, Novák M. Psychosomatics. In: Füredi J, Németh A, Tariska P. (eds.) Hungarian handbook of psychiatry. [Pszichoszomatika. In: Füredi J, Németh A, Tariska P. (szerk.) A pszichiátria magyar kézikönyve.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2009; pp. 689–693. [Hungarian]

 • 20

  Garralda ME, Rask CU. Somatoform and related disorders. In: Thapar A, Pine D, Leckman L, et al. (eds.) Rutter’s child and adolescent psychiatry. Wiley Blackwell, London, 2015; pp. 1035–1055.

 • 21

  Köteles F. Somatosensory amplification. Theoretical and practical considerations. Academical doctoral dissertations, 2017. [Szomatoszenzoros amplifikáció. Elméleti és gyakorlati vonatkozások. Akadémiai doktori értekezés tézisei, 2017.] Available from: http://real-d.mtak.hu/1073/1/dc_1438_17_tezisek.pdf [accessed: February 25, 2020]. [Hungarian]

 • 22

  Schulte IE, Petermann F. Familial risk factors for the development of somatoform symptoms and disorders in children and adolescents: a systematic review. Child Psychiatry Hum Dev. 2011; 42: 569–583.

 • 23

  Aktar E, Nikolić M, Bögels SM. Environmental transmission of generalized anxiety disorder from parents to children: worries, experiential avoidance, and intolerance of uncertainty. Dialogues Clin Neurosci. 2017; 19: 137–147.

 • 24

  Van Gils A, Dibrell C, Neubaum DO, et al. Social issues in the family enterprise. Fam Business Rev. 2014; 27: 193–205.

 • 25

  Agarwal A, Srivastava C, Sitholey P. Clinical practice guidelines for the management of somatoform disorders in children and adolescents. Indian J Psychiatry 2019; 61(Suppl 2): 241–246.

 • 26

  Huertas-Ceballos A, Logan S, Bennett C, et al. Psychosocial interventions for recurrent abdominal pain (RAP) and irritable bowel syndrome (IBS) in childhood. Cochrane Database Syst Rev. 2008; 1: CD003014.

 • 27

  Husain K, Browne T, Chalder T. A review of psychological models and interventions for medically unexplained somatic symptoms in children. Child Adolescent Ment Health 2007; 12: 2–7.

 • 28

  Hulgaard D, Dehlholm-Lambertsen G, Rask CU. Family-based interventions for children and adolescents with functional somatic symptoms: a systematic review. J Fam Ther. 2019; 41: 4–28.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 750 750 60
PDF Downloads 1518 1519 159