View More View Less
 • 1 Pécsi Tudományegyetem, Pécs, Dischka u. 5., 7621
 • 2 Pécsi Tudományegyetem, Pécs
Open access

Absztrakt:

Bevezetés és célkitűzés: Retrospektív keresztmetszeti vizsgálatunk célja az occlusiós megtámasztás és az alsó bölcsességfog szerepének vizsgálata volt az angulus- és condylustöréseknél. Módszer és eredmények: Egyoldali, izolált angulus- vagy condylustörött betegeket vizsgáltunk. Az adatgyűjtés betegkartonok és panoráma-röntgenfelvételek segítségével történt. Vizsgálatunkban az elsődleges prediktor változó az occlusiós megtámasztás minősége, a másodlagos prediktor a bölcsességfog jelenléte vagy hiánya volt. A kimeneti változó a törés típusa, illetve az egyéb prediktorok a demográfiai adatok voltak. A prediktorok és a kimeneti változók közti összefüggéseket khi-négyzet-teszttel és logisztikus regressziós analízissel vizsgáltuk. Az angulustörött csoportot 43 (átlagéletkor: 29,9 ± 12,8 év; 98,4% férfi), míg a condylustörött csoportot 37 beteg (átlagéletkor: 46,8 ± 20,2 év; 62,2% férfi) alkotta. Angulustörés esetén 81,4%-ban, míg condylustörés esetén 51,3%-ban láttunk kétoldali occlusiós megtámasztást (p<0,001). Kétoldali occlusiós megtámasztás esetén az angulustörés esélyhányadosa 4,2 volt (p<0,006). Az angulustörések 86%-ában, a condylustörések 43,2%-ában volt jelen bölcsességfog a törés oldalán (p<0,001). Azonos oldali bölcsességfog jelenléte esetén az angulustörés esélye a 8,1-szeresére emelkedett (p<0,001). Amennyiben kétoldali occlusiós megtámasztás és törésoldali bölcsességfog is jelen volt, az angulustörés esélye a 15,9-szeresére nőtt (p<0,001). Következtetés: Az occlusiós megtámasztás és a bölcsességfog együttes és külön-külön való jelenléte is egyértelműen fokozta az angulustörés, és csökkentette a condylustörés rizikóját, míg hiányuk a condylustörés rizikóját fokozta, és az angulustörés esélyét csökkentette. Orv Hetil. 2020; 161(28): 1166–1174.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1

  Hogg NJ, Stewart TC, Armstrong JE, et al. Epidemiology of maxillofacial injuries at trauma hospitals in Ontario, Canada, between 1992 and 1997. J Trauma 2000; 49: 425–432.

 • 2

  Zhou H, Lv K, Yang R, et al. Mechanics in the production of mandibular fractures: a clinical retrospective case-control study. PLoS ONE 2016; 11: e0149553.

 • 3

  Ellis E 3rd. Advances in maxillofacial trauma surgery. In: Fonseca RJ, Walker RV. (eds.) Oral and maxillofacial trauma. 2nd edn. W.B. Saunders Company, Philadelphia, PA, 1997; pp. 308–363.

 • 4

  Zhou HH, Liu Q, Cheng G, et al. Aetiology, pattern and treatment of mandibular condylar fractures in 549 patients: a 22-year retrospective study. J Craniomaxillofac Surg. 2013; 41: 34–41.

 • 5

  Boffano P, Roccia F. Bilateral mandibular angle fractures: clinical considerations. J Craniofac Surg. 2010; 21: 328–331.

 • 6

  Sawazaki R, Junior SM, Asprino L, et al. Incidence and patterns of mandibular condyle fractures. J Oral Maxillofac Surg. 2010; 68: 1252–1259.

 • 7

  Lee JT, Dodson TB. The effect of mandibular third molar presence and position on the risk of an angle fracture. J Oral Maxillofac Surg. 2000; 58: 394–399.

 • 8

  Cornelius CP, Audigé L, Kunz C, et al. The comprehensive AOCMF classification system: mandible fractures – level 2 tutorial. Craniomaxillofac Trauma Reconstr. 2014; 7(Suppl 1): S15–S30.

 • 9

  Mah DH, Kim SG, Moon SY, et al. Relationship between mandibular condyle and angle fractures and the presence of mandibular third molars. J Korean Assoc Oral Maxillofac Surg. 2015; 41: 3–10.

 • 10

  Armond AC, Martins CC, Glória JC, et al. Influence of third molars in mandibular fractures. Part 1: Mandibular angle – a meta-analysis. Int J Oral Maxillofac Surg. 2017; 46: 716–729.

 • 11

  Safdar N, Meechan JG. Relationship between fractures of the mandibular angle and the presence and state of eruption of the lower third molar. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 1995; 79: 680–684.

 • 12

  Armond AC, Martins CC, Glória JC, et al. Influence of third molars in mandibular fractures. Part 2: Mandibular condyle – a meta-analysis. Int J Oral Maxillofac Surg. 2017; 46: 730–739.

 • 13

  Huelke DF, Burdi AR, Eyman CE. Association between mandibular fractures and site of trauma, dentition, and age. J Oral Surg Anesth Hosp Dent Serv. 1962; 20: 478–481.

 • 14

  Zhu SJ, Choi BH, Kim HJ, et al. Relationship between the presence of unerupted mandibular third molars and fractures of the mandibular condyle. Int J Oral Maxillofac Surg. 2005; 34: 382–385.

 • 15

  Rudderman RH, Mullen RL. Biomechanics of the facial skeleton. Clin Plast Surg. 1992; 19: 11–29.

 • 16

  Bezerra TP, Silva Junior FI, Scarparo HC, et al. Do erupted third molars weaken the mandibular angle after trauma to the chin region? A 3D finite element study. Int J Oral Maxillofac Surg. 2013; 42: 474–480.

 • 17

  Soós B, Janovics K, Tóth Á, et al. Association between third molar impaction status and angle or condylar fractures of the mandible – a retrospective analysis. J Oral Maxillofac Surg. 2020 March 6. . [Online ahead of print]

  • Crossref
  • Export Citation
 • 18

  Iida S, Nomura K, Okura M, et al. Influence of the incompletely erupted lower third molar on mandibular angle and condylar fractures. J Trauma 2004; 57: 613–617.

 • 19

  Iida S, Hassfeld S, Reuther T, et al. Relationship between the risk of mandibular angle fractures and the status of incompletely erupted mandibular third molars. J Craniomaxillofac Surg. 2005; 33: 158–163.

 • 20

  Mehra A, Anehosur V, Kumar N. Impacted mandibular third molars and their influence on mandibular angle and condyle fractures. Craniomaxillofac Trauma Reconstr. 2019; 12: 291–300.

 • 21

  Reitzik M, Lownie JF, Cleaton-Jones P, et al. Experimental fractures of monkey mandibles. Int J Oral Surg. 1978; 7: 100–103.

 • 22

  Pell GJ, Gregory GT. Impacted mandibular third molars, classification and modified technique for removal. Dent Digest. 1933; 39: 330–337.

 • 23

  Choi BJ, Park S, Lee DW, et al. Effect of lower third molars on the incidence of mandibular angle and condylar fractures. J Craniofac Surg. 2011; 22: 1521–1525.

 • 24

  Winter GB. Principles of exodontia as applied to the impacted mandibular third molar. American Medical Book Company, St. Louis, MO, 1926; pp. 127–131.

 • 25

  Laughlin RM, Block MS, Wilk R, et al. Resorbable plates for the fixation of mandibular fractures: a prospective study. J Oral Maxillofac Surg. 2007; 65: 89–96.

 • 26

  Ulbrich N, Ettl T, Waiss W, et al. The influence of third molars in the line of mandibular angle fractures on wound and bone healing. Clin Oral Investig. 2016; 20: 1297–1302.

 • 27

  McNamara Z, Findlay G, O’Rourke P, et al. Removal versus retention of asymptomatic third molars in mandibular angle fractures: a randomized controlled trial. Int J Oral Maxillofac Surg. 2016; 45: 571–574.

 • 28

  Ellis E 3rd, Moos KF, el-Attar A. Ten years of mandibular fractures: an analysis of 2,137 cases. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1985; 59: 120–129.

 • 29

  Xu S, Huang JJ, Xiong Y, et al. How is third molar status associated with the occurrence of mandibular angle and condyle fractures? J Oral Maxillofac Surg. 2017; 75: 1476.e1–1476 e15.

 • 30

  Naghipur S, Shah A, Elgazzar RF. Does the presence or position of lower third molars alter the risk of mandibular angle or condylar fractures? J Oral Maxillofac Surg. 2014; 72: 1766–1772.

 • 31

  Dodson TB, Susarla SM. Impacted wisdom teeth. BMJ Clin Evid. 2014; 2014: 1302.

 • 32

  Shoshani-Dror D, Shilo D, Ginini JG, et al. Controversy regarding the need for prophylactic removal of impacted third molars: an overview. Quintessence Int. 2018; 49: 653–662.

 • 33

  Samieirad S, Eshghpour M, Dashti R, et al. Correlation between lower third molar impaction types and mandibular angle and condylar fractures: a retrospective study. J Oral Maxillofac Surg. 2019; 77: 556–564.

 • 34

  Hasegawa T, Sadakane H, Kobayashi M, et al. A multi-centre retrospective study of mandibular fractures: do occlusal support and the mandibular third molar affect mandibular angle and condylar fractures? Int J Oral Maxillofac Surg. 2016; 45: 1095–1099.

 • 35

  Kromer H. Closed and open reduction of condylar fractures. D Record 1953; 73: 569–571.

 • 36

  Hayward JR. Fractures involving the mandibular condyle; a post-treatment survey of 120 cases. J Oral Surg (Chic). 1947; 5: 45–73.

 • 37

  Ribeiro-Junior PD, Senko RA, Momesso NR, et al. Occlusal instability results in increased complication rates after treatment of mandibular fractures. Oral Maxillofac Surg. 2020 Feb 19. . [Online ahead of print]

  • Crossref
  • Export Citation
 • 38

  Kelly D, Harrigan W. A survey of facial fractures: Bellevue Hospital, 1948–1974. J Oral Surg. 1975; 33: 146–149.

 • 39

  Szalma J, Lempel E, Jeges S, et al. Digital versus conventional panoramic radiography in predicting inferior alveolar nerve injury after mandibular third molar removal. J Craniofac Surg. 2012; 23: e155–e158.

 • 40

  Antic S, Milicic B, Jelovac DB, et al. Impact of the lower third molar and injury mechanism on the risk of mandibular angle and condylar fractures. Dent Traumatol. 2016; 32: 286–295.

 • 41

  Chrcanovic BR, Abreu MH, Freire-Maia B, et al. 1,454 mandibular fractures: A 3-year study in a hospital in Belo Horizonte, Brazil. J Craniomaxillofac Surg. 2012; 40: 116–123.

 • 42

  Tiwari A, Lata J, Mishra M. Influence of the impacted mandibular third molars on fractures of the mandibular angle and condyle – a prospective clinical study. J Oral Biol Craniofac Res. 2016; 6: 227–230.

 • 43

  Duan DH, Zhang Y. Does the presence of mandibular third molars increase the risk of angle fracture and simultaneously decrease the risk of condylar fracture? Int J Oral Maxillofac Surg. 2008; 37: 25–28.

 • 44

  Inaoka SD, Carneiro SC, Vasconcelos BC, et al. Relationship between mandibular fracture and impacted lower third molar. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2009; 14: E349–E354.

 • 45

  Ruela WS, de Almeida VL, Lima-Rivera LM, et al. Does an association exist between the presence of lower third molar and mandibular angle fractures? A meta-analysis. J Oral Maxillofac Surg. 2018; 76: 34–45.

 • 46

  Giovacchini F, Paradiso D, Bensi C, et al. Association between third molar and mandibular angle fracture: a systematic review and meta-analysis. J Craniomaxillofac Surg. 2018; 46: 558–565.

 • 47

  Szalma J, Lempel E, Jeges S, et al. The prognostic value of panoramic radiography of inferior alveolar nerve damage after mandibular third molar removal: retrospective study of 400 cases. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2010; 109: 294–302.

 • 48

  Guerrero ME, Botetano R, Beltran J, et al. Can preoperative imaging help to predict postoperative outcome after wisdom tooth removal? A randomized controlled trial using panoramic radiography versus cone-beam CT. Clin Oral Investig. 2014; 18: 335–342.

 • 49

  Antic S, Saveljic I, Nikolic D, et al. Does the presence of an unerupted lower third molar influence the risk of mandibular angle and condylar fractures? Int J Oral Maxillofac Surg. 2016; 45: 588–592.

 • 50

  Szalma J, Lempel E. Protecting the inferior alveolar nerve: coronectomy of lower third molars. Review. [A nervus alveolaris inferior védelmében: alsó bölcsességfogak coronectomiája. Irodalmi áttekintés.] Orv Hetil. 2017; 158: 1787–1793. [Hungarian]