View More View Less
 • 1 Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Pécs, Szigeti út 12., 7627
 • | 2 Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Pécs
Open access

Absztrakt:

A 2013-as évet követő, fokozódó nemzetközi migrációs nyomás váratlan kihívások elé állította az európai uniós tranzit- és célországok egészségügyi ellátórendszereit és szakembereit. Európa-szerte is egyre inkább előtérbe került az olyan, ún. ’kulturálisan kompetens’ egészségügyi ellátórendszerek kialakításának fontossága, amelyek képesek alkalmazkodni és megfelelő választ adni a változó összetételű populációk szükségleteire, valamint figyelembe veszik a kulturális, vallási és nyelvi sokszínűséget. Ma már köztudott, hogy az egészségi állapotban mutatkozó egyenlőtlenségek hátterében főként társadalmi-gazdasági tényezők állnak, és hogy ezek az egyenlőtlenségek egyes etnikai és kulturális kisebbségek körében különösen nyilvánvalóak. Esetükben ehhez hozzáadódik, hogy gyakran még az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés is komoly akadályokba ütközik, beleértve a nyelvi és kulturális különbségekből eredő akadályokat, amelyek elsődlegesen az ellátórendszer és a beteg közötti kommunikáció és egyéb interakciók során manifesztálódnak. A kommunikációs nehézségek és félreértések az ellátók körében frusztrációhoz és előítéletekhez, a betegek részéről pedig az orvossal való együttműködés hiányához is vezethetnek, így hosszú távon hozzájárulhatnak a betegek rosszabb egészségi mutatóihoz. Mindezek alapján nyilvánvaló, hogy a lehető legjobb minőségű egészségügyi ellátás biztosítása érdekében a többségi társadalomtól eltérő nyelvű, kultúrájú, vallású migráns, etnikai vagy más kisebbségi populációk ellátása során egyre nagyobb figyelmet kell fordítani a különbözőségekből fakadó nehézségek leküzdésére, és ennek egyik fontos lépése az interkulturális kompetenciák fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben. Közleményünkben az interkulturális kompetencia fogalmát, tartalmát és fejlesztési lehetőségeit járjuk körül klinikai és egészségügyi környezetben. Orv Hetil. 2020; 161(32): 1322–1330.

 • 1

  World Health Organization, Regional Office for Europe. Stepping up action on refugee and migrant health. Towards a WHO European framework for collaborative action. Outcome document of the High-level Meeting on Refugee and Migrant Health, 23–24 November 2015, Rome, Italy. Available from: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/298196/Stepping-up-action-on-refugee-migrant-health.pdf [accessed: April 5, 2020].

 • 2

  Betancourt JR, Green AR, Garrillo JE, et al. Defining cultural competence: a practical framework for addressing racial/ethnic disparities in health and health care. Public Health Rep. 2003; 118: 293–302.

 • 3

  Rechel B, Mladovsky P, Ingleby D, et al. Migration and health in an increasingly diverse Europe. Lancet 2013; 381: 1235–1245.

 • 4

  Like RC. Educating clinicians about cultural competence and disparities in health and health care. J Contin Educ Health Prof. 2011; 31: 196–206.

 • 5

  Kagawa-Singer M, Kassim-Lakha S. A strategy to reduce cross-cultural miscommunication and increase the likelihood of improving health outcomes. Acad Med. 2003; 78: 577–587.

 • 6

  UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity. [UNESCO Egyetemes Nyilatkozat a Kulturális Sokszínűségről.] Available from: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/diversity/pdf/declaration_cultural_diversity_hu.pdf [accessed: April 5, 2020]. [Hungarian]

 • 7

  Hofstede G. Cultures and organizations: software of the mind. 2nd edition. McGraw-Hill, New York, NY, 2005.

 • 8

  Weaver GR. Understanding and coping with cross-cultural adjustment stress. In: Weaver GR. (ed.) Culture, communication and conflict: readings in intercultural relations. 2nd edition. Mass, Simon and Schuster Publishing, Needham Heights, MA, 1998; pp. 187–204.

 • 9

  Helman CG. Culture, health and illness. Fifth edition. CRC Press, London, 2007.

 • 10

  Hofstede G. Dimensionalizing cultures: the Hofstede model in context. Online Readings Psychol Cult. 2011; 2: 8.

 • 11

  Baráth Á. Cultural competence and social work. [Kulturális kompetencia és szociális munka.] Esély 2019; 30(2): 110–128. [Hungarian]

 • 12

  Landy D. (ed.) Culture, disease, and healing: studies in medical anthropology. Macmillan, New York, NY, 1977.

 • 13

  Koehn PH, Swick HM. Medical education for a changing world: moving beyond cultural competence into transnational competence. Acad Med. 2006; 81: 548–556.

 • 14

  Renschler I, Cattacin S. Comprehensive ‘Difference Sensitivity’ in health systems. In: Björngren-Cuadra C, Cattacin S. (eds.) Migration and health: difference sensitivity from an organisational perspective. IMER, Malmö, 2007; pp. 37–41.

 • 15

  Cross T, Bazron B, Dennis K, et al. Towards a culturally competent system of care. Georgetown University Child Development Center, CASSP Technical Assistance Center, Washington, DC, 1989.

 • 16

  Betancourt J, Green A, Carrillo J. Cultural competence in health care: emerging frameworks and practical approaches. Field report. The Commonwealth Fund, New York, NY, 2002.

 • 17

  Byram M. Intercultural competence in foreign languages – the intercultural speaker and the pedagogy of foreign language education. In: Deardorff DK. (ed.) The SAGE Handbook of Intercultural Competence. Thousand Oaks, San Francisco, CA, 2009; pp: 321–332.

 • 18

  Walinski J. Enhancing intercultural communicative competence in an online collaborative assessment environment: CEFcult project (2012). In: Pezik P (ed.) Corpus data across languages and disciplines. Peter Lang Publishing, Frankfurt am Main, 2012; pp. 55–65.

 • 19

  Seeleman C, Suurmond J, Stronks K. Cultural competence: a conceptual framework for teaching and learning. Med Educ. 2009; 43: 229–237.

 • 20

  Watt K, Abbott P, Reath J. Developing cultural competence in general practitioners: an integrative review of the literature. BMC Fam Pract. 2016; 17: 158.

 • 21

  Papadopoulos I. The Papadopoulos, Tilki and Taylor model of developing cultural competence. In: Papadopoulos I. (ed.) Transcultural health and social care: Development of culturally competent practitioners. Churchill Livingstone Elsevier, Edinburgh, 2006; pp. 7–24.

 • 22

  Like RC. Clinical cultural competency questionnaire (pre-training version). Center for Healthy Families and Cultural Diversity, Department of Family Medicine, UMDNJ – Robert Wood Johnson Medical School, 2001. Available from: http://rwjms.umdnj.edu/departments_institutes/family_medicine/chfcd/grants_projects/documents/Pretraining.pdf [accessed: April 5, 2020].

 • 23

  Marek E, Schmél D, Katz, Z, et al. Interculturality and healthcare provision. [Gyógyítás és interkulturalitás.] Egészségfejlesztés 2019; 60(4): 30–45. [Hungarian]

 • 24

  Ladson GM, Lin JM, Flores A, et al. An assessment of cultural competence of first-and second-year medical students at a historically diverse medical school. Am J Obstet Gynecol. 2006; 195: 1457–1462.

 • 25

  Okoro ON, Odedina FT, Reams RR, et al. Clinical cultural competency and knowledge of health disparities among pharmacy students. Am J Pharm Educ. 2012; 76: 40.

 • 26

  Knipper M, Seeleman IC, Essink ML. How should ethnic diversity be represented in medical curricula? A plea for systematic training in cultural competence. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2010; 29: 54–60.

 • 27

  European Comission 2014: Roma health report. Health status of the Roma population. Data collection in the member states of the European Union. Available from: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/social_determinants/docs/2014_roma_health_report_en.pdf [accessed: April 5, 2020].

 • 28

  Szirtesi Z. Health status of the Roma. [A cigányság egészségügyi helyzete.] Agroinform Kiadó, Budapest, 1998. [Hungarian]

 • 29

  Competencies attached to a medical diploma. [Orvosi diplomához köthető kompetenciák.] 2012. Available from: https://aok.pte.hu/docs/th/file/2012/Kompetencialista2012.pdf [accessed: April 5, 2020]. [Hungarian]

 • 30

  Krajic K, Stramayr C, Karl-Trummer U, et al. Improving ethnocultural competence of hospital staff by training: experiences from the European “migrant-friendly hospitals” project. Divers Health Social Care 2005; 2: 279–290.

 • 31

  The Amsterdam Declaration. Towards migrant-friendly hospitals in an ethno-culturally diverse Europe. In: “Hospitals in a culturally diverse Europe”. International conference on quality-assured health care and health promotion for migrants and ethnic minorities. European Commission, Amsterdam, 2004. Available from: http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2002/promotion/fp_promotion_2002_annex7_14_en.pdf [accessed: April 5, 2020].

 • 32

  Németh T. The intercultural impact of the Erasmus programme on Hungarian students, with special regard to students of medicine and health care (PhD thesis). Faculty of Sciences, University of Pécs, 2015.

 • 33

  P. Horváth T, Berta A. (eds.) 50 delicacies on Earth. [50 étel a nagyvilágból.] Pécsi Tudományegyetem, Kapcsolati és Nemzetköziesítési Igazgatóság, Pécs, 2019. [Hungarian]

 • 34

  Faubl N, Füzesi Zs., Németh T. (eds.) Cultural diversity in the training program of the PTE AOK. Opportunities for the development of intercultural competence. Lessons from a workshop. [Kulturális sokféleség a PTE ÁOK oktatásában. Az interkulturális kompetencia fejlesztésének lehetőségei. Egy workshop tanulságai.] Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Magatartástudományi Intézet, Orvosi Oktatásfejlesztési és Kommunikációs Tanszék, Pécs, 2018. Available from: https://aok.pte.hu/docs/magtud/file/Kulturalis_sokfeleseg_a_PTE_AOK_oktatasaban.pdf. [Hungarian]

 • 35

  Beach MC, Price EG, Gary TL, et al. Cultural competency: a systematic review of health care provider educational interventions. Med Care 2005; 43: 356–373.

 • 36

  Betancourt JR, Green AR. Commentary: linking cultural competence training to improved health outcomes: perspectives from the field. Acad Med. 2010; 85: 583–585.

 • 37

  Wilkinson RG, Marmot M. (eds.) Social determinants of health: the solid facts. WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, 1998.

 • 38

  Marmot M, Allen J, Goldblatt P, et al. Fair Society, Healthy Lives – The Marmot Review: Strategic review of health inequalities in England post-2010. Available from: https://www.parliament.uk/documents/fair-society-healthy-lives-full-report.pdf [accessed: April 5, 2020].

 • 39

  Davies AA, Basten A, Frattini C. Migration: a social determinant of migrants’ health. Eurohealth 2010; 16: 10–12.

 • 40

  Ingleby D. Ethnicity, Migration and the ‘Social Determinants of Health’ Agenda. Psychosoc Interv. 2012; 21: 331–341.

 • 41

  Kleinman A, Eisenberg L, Good B. Culture, illness, and care: clinical lessons from anthropologic and cross-cultural research. Ann Intern Med. 1978; 88: 251–258; Focus 2006; 88: 251–258.

 • 42

  Seeleman C, Hermans J, Lamkaddem M, et al. A students’ survey of cultural competence as a basis for identifying gaps in the medical curriculum. BMC Med Educ. 2014; 14: 216.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 549 548 52
PDF Downloads 764 764 90