View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Budapest, Balassa u. 6., 1083
 • 2 MTA–SE, Budapest
 • 3 EANcore COVID-19 Task Force, Vienna, Austria
Open access

Absztrakt:

Bevezetés: A korai nemzetközi adatok szerint a COVID–19-pandémia alatt az akut ischaemiás stroke miatti intézményi felvételek száma csökkent, és a kezelésig eltelt idő megnőtt. Célkitűzés: Azt vizsgáltuk, hogy a COVID–19-pandémia a magyarországi akut ischaemiás stroke ellátásra is hatással volt-e. Módszer: A járvány által érintett, 2020. 03. 01. és 2020. 04. 30. közötti időszakban egy egyetemi stroke-centrumban akut ischaemiás stroke miatt felvettek adatait hasonlítottuk 2019 azonos periódusához. A demográfiai és klinikai jellemzők mellett elemeztük az intravénás és az endovascularis kezelések arányát és az ellátás időbeli mutatóit. Eredmények: A COVID-időszakban 86, a kontrollidőszakban 97 akut ischaemiás stroke beteget láttunk el. A két időszak a demográfiai és a klinikai jellemzők szempontjából kiegyensúlyozott volt. A járvány alatt az endovascularis kezelések aránya nem változott (8%), az intravénás thrombolysisek aránya 26%-ról 16%-ra csökkent. A COVID-időszakban a stroke kezdetétől az intravénás kezelés megkezdéséig eltelt idő átlagosan 20 perccel nőtt, míg a kórházba érkezéstől a kezelésig eltelt idő átlagosan csak 5 perccel növekedett. A járvány alatt a 24 órán túl érkezettek aránya 13%-kal növekedett (p = 0,046). A beérkezési időkategóriák közötti átrendeződésben a többváltozós (vizsgálat éve, NIHSS, életkor) logisztikus regresszió alapján leginkább a vizsgálat évének (p = 0,096) lehet szerepe. Következtetések: A COVID-időszakban akut ischaemiás stroke miatt felvettek száma 11%-kal csökkent, a reperfúziós kezeléssel biztosan nem kezelhető, 24 órán túl érkező esetek aránya szignifikánsan növekedett. Míg az endovascularis beavatkozások aránya nem változott, az intravénás thrombolysisek abszolút aránya 10%-kal csökkent, és az intravénás kezelésig eltelt idő tendenciaszerűen megnőtt. Ezekben a változásokban magának a COVID–19-járványnak és a hozzá kapcsolódó kórházi ellátáson kívüli faktoroknak lehet a legnagyobb szerepükOrv Hetil. 2020; 161(34): 1395–1399.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1

  Wang D, Hu B, Hu C, et al. Clinical characteristics of 138 hospitalized patients with 2019 novel coronavirus-infected pneumonia in Wuhan, China. JAMA 2020; 323: 1061–1069.

 • 2

  World Health Organization. WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19. 13 April, 2020. Available from: https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---13-april-2020 [accessed: June 21, 2020].

 • 3

  Hungarian Government. Informational website on coronavirus. [Magyaroszág Kormánya. Tájékoztató oldal a koronavírusról.] Available from: https://koronavirus.gov.hu/ [accessed: June 21, 2020]. [Hungarian]

 • 4

  Galarza M, Gazzeri R. Letter: Collateral pandemic in face of the present COVID-19 pandemic: a neurosurgical perspective. Neurosurgery 2020 Apr 20. nyaa155. Available from: https://doi.org/10.1093/neuros/nyaa155 [accessed: June 21, 2020].

 • 5

  Feral-Pierssens AL, Claret PG, Chouihed T. Collateral damage of the COVID-19 outbreak: expression of concern. Eur J Emerg Med. 2020 Apr 27. [Online ahead of print] Available from: https://doi.org/10.1097/MEJ.0000000000000717 [accessed: June 21, 2020].

 • 6

  Zhao J, Rudd A, Liu R. Challenges and potential solutions of stroke care during the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak. Stroke 2020; 51: 1356–1357.

 • 7

  Morelli N, Rota E, Terracciano C, et al. The baffling case of ischemic stroke disappearance from the casualty department in the COVID-19 era. Eur Neurol. 2020 Apr 14. 1–3. [Online ahead of print] Available from: https://doi.org/10.1159/000507666 [accessed: June 21, 2020].

 • 8

  Baracchini C, Pieroni A, Viaro F, et al. Acute stroke management pathway during coronavirus-19 pandemic. Neurol Sci. 2020; 41: 1003–1005.

 • 9

  Markus HS, Brainin H. COVID-19 and stroke – A global World Stroke Organization perspective. Int J Stroke 2020; 15: 361–364.

 • 10

  Zitelny E, Newman N, Zhao D. STEMI during the COVID-19 pandemic – an evaluation of incidence. Cardiovasc Pathol. 2020; 48: 107232.

 • 11

  Centers for Disease Control and Prevention. Coronavirus disease 2019 (COVID-19): Coping with stress. Updated June 12, 2020. Available from: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html [accessed: June 21, 2020].

 • 12

  Warren CS. How to curb emotional eating during the COVID-19 pandemic. Psychology Today 2020 Mar 17. Available from: https://www.psychologytoday.com/intl/blog/naked-truth/202003/how-curb-emotional-eating-during-the-covid-19-pandemic [accessed: June 21, 2020].

 • 13

  Hemphill NM, Kuan MT, Harris KC. Reduced physical activity during COVID-19 pandemic in children with congenital heart disease. Can J Cardiol. 2020 May 5. [Epub ahead of print] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cjca.2020.04.038 [accessed: June 21, 2020].

 • 14

  van der Worp B, Sandset EC, Dichgans M, et al. Likely increase in the risk of death or disability from stroke during the COVID-19 pandemic. The European Stroke Organisation (ESO) cautions against the consequences of the coronavirus-crisis on stroke care. Available from: https://eso-stroke.org/likely-increase-in-the-risk-of-death-or-disability-from-stroke-during-the-covid-19-pandemic/ [accessed: June 21, 2020].

 • 15

  Oxley TJ, Mocco J, Majidi S, et al. Large-vessel stroke as a presenting feature of Covid-19 in the young. N Engl J Med. 2020; 382: e60.

 • 16

  Waqas M, Rai AT, Vakharia K, et al. Effect of definition and methods on estimates of prevalence of large vessel occlusion in acute ischemic stroke: a systematic review and meta-analysis. J Neurointerv Surg. 2020; 12: 260–265.

 • 17

  Recommendations on the care of patients with neurological disorders during the COVID epidemic. Released by the Division of Neurology of the Medical College of Health Care of the Ministry of Human Capacities. [Eljárásrend. Az EMMI Egészségügyi Szakmai Kollégium Neurológiai Tagozatának ajánlása a COVID–19-ellátásrenddel kapcsolatban.] Available from: https: //kollegium.aeek.hu/Download/Download/3453 [accessed: June 21, 2020]. [Hungarian]

 • 18

  Semmelweis University, Budapest. Information on the new coronavirus. [Semmelweis Egyetem. Tájékoztató az új koronavírusról.] Available from: https://semmelweis.hu/koronavirus/ [accessed: June 21, 2020]. [Hungarian]

 • 19

  National Public Health Center. Informations on coronavirus. [Nemzeti Népegészségügyi Központ. COVID-19. Koronavírus 2019. lakossági tájékoztatók.] Available from: https://www.nnk.gov.hu/index.php/jarvanyugyi-es-infekciokontroll-foosztaly/lakossagi-tajekoztatok/koronavirus [accessed: June 21, 2020]. [Hungarian]