Authors:
László Mangel Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Klinikai Központ, Pécs, Édesanyák útja 17., 7624

Search for other papers by László Mangel in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Miklós Lukács Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Klinikai Központ, Pécs

Search for other papers by Miklós Lukács in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
András Hajnal Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Klinikai Központ, Pécs

Search for other papers by András Hajnal in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Henrik Sárkány Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Klinikai Központ, Pécs, Édesanyák útja 17., 7624

Search for other papers by Henrik Sárkány in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Mónika Forgács-Menyhért Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Klinikai Központ, Pécs, Édesanyák útja 17., 7624
Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Klinikai Központ, Pécs

Search for other papers by Mónika Forgács-Menyhért in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Zsuzsanna Varga Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Klinikai Központ, Pécs, Édesanyák útja 17., 7624

Search for other papers by Zsuzsanna Varga in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Eszter Herendi Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Klinikai Központ, Pécs, Édesanyák útja 17., 7624

Search for other papers by Eszter Herendi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Emőke Papp Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Klinikai Központ, Pécs, Édesanyák útja 17., 7624

Search for other papers by Emőke Papp in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Zsuzsanna Jéglné Illés Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Klinikai Központ, Pécs, Édesanyák útja 17., 7624

Search for other papers by Zsuzsanna Jéglné Illés in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Nóra Szigeti Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Klinikai Központ, Pécs

Search for other papers by Nóra Szigeti in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Róbert Almási Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Klinikai Központ, Pécs

Search for other papers by Róbert Almási in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Sándor Ferencz Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Klinikai Központ, Pécs

Search for other papers by Sándor Ferencz in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Péter Kanizsai Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Klinikai Központ, Pécs

Search for other papers by Péter Kanizsai in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Andor Sebestyén Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Klinikai Központ, Pécs

Search for other papers by Andor Sebestyén in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Ágnes Csikós Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Klinikai Központ, Pécs

Search for other papers by Ágnes Csikós in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Absztrakt:

Bevezetés és célkitűzés: Az előrehaladott, áttétes daganatos betegek megfelelő tüneti és életvégi ellátása, illetve ennek elérése komoly kihívás minden egészségügyi ellátó számára. A palliatív onkoteamrendszer kialakításával célunk a betegek időbeni palliatív ellátásba vonása és a konzekvencia nélküli sürgősségi kivizsgálások és ellátások számának lehetőség szerinti csökkentése volt. Módszer és eredmények: A palliatív onkoteam megbeszéléseit kéthetente tartottuk meg; a team állandó tagjai palliatív szakorvos, onkológus, belgyógyász, pszichiáter, szakápoló, pszichológus voltak, de időszakosan más szakemberek is csatlakoztak. 2019 májusa és 2020 januárja között 93, előrehaladott stádiumú daganatos betegnél 97 eseti megbeszélést tartottunk, egy-egy ülésen 6–10 beteg esetét tárgyaltuk végig. Minden esetben meghatároztuk a beteg további palliatív ellátásának formáját (szakrendelésen jelentkezés, otthoni szakellátás, intézeti elhelyezés) és azt, hogy adott esetben még szóba jön-e további aktív onkológiai ellátás. A megbeszélésre került betegek esetében pár hónap eltelte után a felesleges sürgősségi megjelenések számában egyértelmű csökkenés mutatkozott. Következtetés: A kezdeti, sokszor heves érzelmekkel is kísért megbeszélések rövid időn belül komoly operatív szakmai fórummá váltak. Úgy gondoljuk, hogy ez a rendszer is komolyan hozzájárulhat ahhoz, hogy az előrehaladott daganatos betegek időben palliatív szakellátáshoz jussanak, és ahhoz is, hogy a gyógyító onkológiai attitűd fokozatosan segítő orvosi hozzáállássá tudjon válni. Orv Hetil. 2020; 161(34): 1423–1430.

 • 1

  Ferrell BR, Temel JS, Temin S. et al. Integration of palliative care into standard oncology care: American Society of Clinical Oncology clinical practice guideline update. J Clin Oncol. 2017; 35: 96–112.

 • 2

  Kaasa S, Loge JH, Aapro M, et al. Integration of oncology and palliative care: a Lancet Oncology Commission. Lancet Oncol. 2018; 19: e588–e653.

 • 3

  Schuler US. Early integration of palliative and oncological care: con. Oncol Res Treat. 2019; 42: 19–24.

 • 4

  Kamal AH, Bausewein C, Casarett DJ, et al. Standards, guidelines, and quality measures for successful specialty palliative care integration into oncology: current approaches and future directions. J Clin Oncol. 2020; 38: 987–994.

 • 5

  Ferrell BR, Chung V, Koczywas M, et al. Dissemination and implementation of palliative care in oncology. J Clin Oncol. 2020; 38: 995–1001.

 • 6

  Benyó G, Lukács M, Busa C et. al. Current situation of palliative care in Hungary. Integrated palliative care model as a breakout possibility. [A magyarországi palliatív-hospice ellátás helyzete, kihívásai, kitörési pontjai.] Magy Onkol. 2017; 61: 292–299. [Hungarian]

 • 7

  Csikós Á. (ed.) Palliative care. [Palliatív ellátás.] Egyetemi jegyzet, Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2015. [Hungarian]

 • 8

  Muszbek K, Ruzsa A. Supportive palliative treatment, psychological care and the hospice movement in Hungary. Support Care Cancer 1996; 4: 7–9.

 • 9

  Hegedűs K, Lukács M, Schaffer J, et al. The current state, the possibilities and difficulties of palliative and hospice care in Hungary. [A hazai hospice- és palliatív ellátás helyzete, lehetőségei, nehézségei.] Orv Hetil. 2014; 155: 1504–1509. [Hungarian]

 • 10

  Csikós A, Busa C, Muszbek K. Hospice palliative care development in Hungary. J Pain Symptom Manage. 2018; 55(2S): S30–S35.

 • 11

  Hegedűs K. (ed.) From spirit to spirit. Psychological care of patients with advanced and terminal illness. [Lélektől lélekig. Súlyos betegek és haldoklók pszichés gondozása.] SOTE Magatartástudományi Intézet – MAPET – Végeken Alapítvány, Budapest, 1995. [Hungarian]

 • 12

  Bognár T, Kolosai N, Hegedűs K, et al. “There should be someone to hold the hand of the dying.” The analysis of deep interviews with physicians about the difficulties of the care of the dying. [„Kellene, aki megfogná a haldokló kezét!” Orvosokkal készült mélyinterjúk elemzése a haldoklógondozás nehézségeiről.] LAM 2001; 11: 154–162. [Hungarian]

 • 13

  Muszbek K, Gaal I. Pitfalls within the cancer-related doctor-patient communication. [Az orvos–beteg kommunikáció csapdái daganatos betegség esetén.] Orv Hetil. 2016; 157: 649–653. [Hungarian]

 • 14

  Földesi E, Hauser P, Hegedűs K. Special aspects of medical communication in the field of pediatric oncology focusing on palliative care. [Az orvosi kommunikáció sajátosságai a gyermekonkológia területén, különös tekintettel a palliatív ellátásra.] Orv Hetil. 2020; 161: 323–329. [Hungarian]

 • 15

  Basch E, Deal AM, Kris MG, et al. Symptom monitoring with patient-reported outcomes during routine cancer treatment: a randomized controlled trial. J Clin Oncol. 2016; 34: 557–565. [Corrections: J Clin Oncol. 2016; 34: 2198; J Clin Oncol. 2019; 37: 528.]

 • 16

  Basch E, Deal AM, Dueck AC, et al. Overall survival results of a trial assessing patient-reported outcomes for symptom monitoring during routine cancer treatment. JAMA 2017; 318: 197–198.

 • 17

  Vanbutsele G, Pardon K, Van Belle S, et al. Effect of early and systematic integration of palliative care in patients with advanced cancer: a randomised controlled trial. Lancet Oncol. 2018; 19: 394–404.

 • 18

  Pochop L, Alexandrová R, Sláma O, et al. Oncology case report – when is the appropriate time to integrate palliative care? Klin Onkol. 2019; 32: 303–305.

 • 19

  Grosek S, Orazem M, Groselj U. Notes on the development of the Slovenian ethical recommendations for decision-making on treatment and palliative care of patients at the end of life in intensive care medicine. Pediatr Crit Care Med. 2018; 19(8S Suppl 2): S48–S52.

 • 20

  Preisler M, Heuse S, Riemer M, et al. Early integration of palliative cancer care: patients’ and caregivers’ challenges, treatment preferences, and knowledge of illness and treatment throughout the cancer trajectory. Support Care Cancer 2018; 26: 921–931.

 • 21

  Gärtner J, Daun M, Wolf J, et al. Early palliative care: pro, but please be precise! Oncol Res Treat. 2019; 42: 11–18.

 • 22

  Kayastha N, LeBlanc TW. When to integrate palliative care in the trajectory of cancer care. Curr Treat Options Oncol. 2020; 21: 41.

 • 23

  Brenne AT, Knudsen AK, Raj SX, et al. Fully integrated oncology and palliative care services at a local hospital in Mid-Norway: development and operation of an innovative care delivery model. Pain Ther. 2020; 9: 297–318.

 • 24

  Hjermstad MJ, Aass N, Andersen S, et al. PALLiON – PALLiative care Integrated in ONcology: study protocol for a Norwegian national cluster-randomized control trial with a complex intervention of early integration of palliative care. Trials 2020; 21: 303.

 • 25

  Barth C, Colombet I, Montheil V, et al. First referral to an integrated onco-palliative care program: a retrospective analysis of its timing. BMC Palliat Care 2020; 19: 31.

 • 26

  Mangel L, Kövér E, Szilágyi I, et al. Novel quality assurance method in oncology: the two-level, multi-disciplinary and oncotherapy oncology team system. [Új típusú minőségbiztosítás az onkológiában: a kétlépcsős (multidiszciplináris és onkoterápiás) onkoteamrendszer.] Orv Hetil. 2012; 153: 1984–1991. [Hungarian]

 • 27

  Pillay B, Wootten AC, Crowe H, et al. The impact of multidisciplinary team meetings on patient assessment, management and outcomes in oncology settings: a systemic review of the literature. Cancer Treat Rev. 2016; 42: 56–72.

 • 28

  Specchia ML, Frisicale EM, Carini E, et al. The impact of tumor board on cancer care: evidence from an umbrella review. BMC Health Serv Res. 2020; 20: 73.

 • 29

  Androutsos G, Koutsilieris M, Protogerou A, et al. Popular palliative cancer treatments in 18th–mid 19th century. J BUON 2016; 21: 523–527.

 • 30

  Hui D, Bruera E. Models of integration of oncology and palliative care. Ann Palliat Med. 2015; 4: 89–98.

 • 31

  den Herder-van der Eerden M, van Wijngaarden J, Payne S, et al. Integrated palliative care is about professional networking rather than standardisation of care: a qualitative study with healthcare professionals in 19 integrated palliative care initiatives in five European countries. Palliat Med. 2018; 32: 1091–1102.

 • 32

  Siouta N, Van Beek K, van der Eerden ME, et al. Integrated palliative care in Europe: a qualitative systematic literature review of empirically-tested models in cancer and chronic disease. BMC Palliat Care 2016; 15: 56.

 • 33

  Paiva CE, de Freitas Seriaco FL, de Angelis Nascimento MS, et al. Missed opportunities of integration of palliative care: frequency, causes, and profile of missed visits in an oncologic palliative care outpatient unit. J Pain Symptom Manage. 2020; 59: 1067–1073.e1.

 • 34

  Vanbutsele G, Van Belle S, Surmont V, et al. The effect of early and systematic integration of palliative care in oncology on quality of life and health care use near the end of life: a randomised controlled trial. Eur J Cancer 2020; 124: 186–193.

 • 35

  Burt M, Kamal AH. Practical strategies for optimizing and integrating palliative care in cancer. Curr Oncol Rep. 2018; 20: 97.

 • 36

  Furman M, Harild L, Anderson M, et al. The development of practice guidelines for a palliative care multidisciplinary case conference. J Pain Symptom Manage. 2018; 55: 395–401.

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Instructions for Authors in Hungarian  HERE
Mendeley citation style is available  HERE.

 

Főszerkesztő - Editor-in-Chief:
 
Zoltán PAPP (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest)

Read the professional career of Zoltán PAPP HERE.

All scientific publications of Zoltán PAPP are collected in the Hungarian Scientific Bibliography.

Főszerkesztő-helyettesek - Assistant Editors-in-Chief: 

 • Erzsébet FEHÉR (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet)
 • Krisztina HAGYMÁSI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)

Főmunkatársak - Senior Editorial Specialists:

 • László KISS (a Debreceni Egyetem habilitált doktora)
 • Gabriella LENGYEL (ny. egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)
 • Alajos PÁR (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)

 A Szerkesztőbizottság tagjai – Members of the Editorial Board:

 • Péter ANDRÉKA (főigazgató, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • Géza ÁCS Jr. (egyetemi tanár Floridában)
 • Csaba BALÁZS (egyetemi tanár, Budai Endokrinközpont, Budapest)
 • Zoltán BENYÓ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Transzlációs Medicina Intézet, Budapest)
 • Dániel BERECZKI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika, Budapest)
 • Anna BLÁZOVICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Farmakognóziai Intézet, Budapest)
 • Lajos BOGÁR (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet, Pécs)
 • Katalin DARVAS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika, továbbá Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Budapest)
 • Elek DINYA (professor emeritus, biostatisztikus, Semmelweis Egyetem, Budapest)
 • Attila DOBOZY (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Bőrgyógyászati Klinika, Szeged)
 • Levente EMŐDY (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Mikrobióligiai Intézet, Pécs)
 • András FALUS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet, Budapest)
 • Béla FÜLESDI (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Debrecen)
 • István GERA (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Parodontológiai Klinika, Budapest)
 • Beáta GASZTONYI (egyetemi magántanár, kórházi főorvos, Zala Megyei Kórház, Belgyógyászat, Zalaegerszeg)
 • Béla GÖMÖR (professor emeritus, Budai Irgalmasrendi Kórház, Reumatológiai Osztály, Budapest)
 • János HANKISS (professor emeritus, Markusovszky Lajos Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Szombathely)
 • Katalin HEGEDŰS (habilitált egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Általános Orvosi Kar, Magatartástudományi Intézet, Budapest)
 • Andor HIRSCHBERG (c. egyetemi tanár, Észak-budai Szent János Centrumkórház, Fül-, Orr-, Gége-, Fej-Nyak és Szájsebészeti Osztály, Budapest)
 • Örs Péter HORVÁTH (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, Sebészeti Klinika, Pécs)
 • Béla HUNYADY (egyetemi tanár, Somogy Megyei Kaposi Mór Kórház, Belgyógyászat, Kaposvár)
 • Péter IGAZ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • Ferenc JAKAB (c. egyetemi tanár, Uzsoki Utcai Kórház, Sebészet, Budapest)
 • Zoltán JANKA (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar és Klinikai Központ, Pszichiátriai Klinika, Szeged)
 • András JÁNOSI (c. egyetemi tanár, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • György JERMENDY (egyetemi tanár, Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Belgyógyászat, Budapest)
 • László KALABAY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Családorvosi Tanszék, Budapest)
 • Anita KAMONDI (egyetemi tanár, Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet, Neurológiai Osztály, Budapest)
 • János KAPPELMAYER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Debrecen)
 • Éva KELLER (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • András KISS (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, II. Patológiai Intézet, Budapest)
 • Lajos KULLMANN (ny. egyetemi tanár, Országos Rehabilitációs Intézet, Budapest)
 • Emese MEZŐSI (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika, Pécs)
 • László MÓDIS (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szemészeti Tanszék, Debrecen)
 • Györgyi MŰZES (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Bálint NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Humángenetikai Tanszék, Debrecen)
 • Endre NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Belgyógyászati Intézet, Debrecen) 
 • Péter NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Budapest)
 • Viktor NAGY (főorvos, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Zoltán Zsolt NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • György PARAGH (professor emeritus, Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Belgyógyászati Intézet, Debrecen)
 • Attila PATÓCS (tudományos főmunkatárs, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Edit PAULIK (intézetvezető egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar, Népegészségtani Intézet, Szeged)
 • Gabriella PÁR (egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)
 • György PFLIEGLER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Ritka Betegségek Tanszéke, Debrecen)
 • István RÁCZ (egyetemi tanár, főorvos, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Belgyógyászat, Győr)
 • Bernadette ROJKOVICH (osztályvezető főorvos, Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház, Budapest)
 • Imre ROMICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika, Budapest)
 • László Jr. ROMICS (Angliában dolgozik)
 • Ferenc ROZGONYI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Budapest)
 • Imre RURIK (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék, Debrecen)
 • Péter SCHMIDT (házi gyermekorvos, Győr)
 • Gábor SIMONYI (vezető főorvos, Szent Imre Kórház, Anyagcsere Központ, Budapest)
 • Gábor Márk SOMFAI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Anikó SOMOGYI (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Péter SÓTONYI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Péter Jr. SÓTONYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érsebészeti Klinika, Budapest)
 • Ildikó SÜVEGES (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • György SZABÓ (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika, Budapest)
 • György SZEIFERT (egyetemi magántanár, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Idegsebészeti Tanszék, Budapest)
 • Miklós SZENDRŐI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Ortopédiai Klinika, Budapest)
 • Miklós TÓTH (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • László TRINGER (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest)
 • Tivadar TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, I. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest)
 • Zsolt TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Lívia VASAS (ny. könyvtárigazgató, Semmelweis Egyetem, Központi Könyvtár, Budapest)
 • Barna VÁSÁRHELYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Budapest)
 • László VÉCSEI (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Neurológiai Klinika, Szeged)
 • Gábor WINKLER (egyetemi tanár, Szent János Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)

Nemzetközi szerkesztőbizottság - International Editorial Board:

 • Elnök/President Péter SÓTONYI (Budapest)
 • Ernest ADEGHATE (Al Ain)
 • Ferenc ANTONI (Edinburgh)
 • Maciej BANACH (Łódź)
 • Klára BERENCSI (Rosemont)
 • Angelo BIGNAMINI (Milano)
 • Anupam BISHAYEE (Signal Hill)
 • Hubert E. BLUM (Freiburg)
 • G. László BOROS (Los Angeles)
 • Frank A. CHERVENAK (New York)
 • József DÉZSY (Wien)
 • Peter ECKL (Salzburg)
 • Péter FERENCI (Wien)
 • Madelaine HAHN (Erlangen)
 • S. Tamás ILLÉS (Bruxelles)
 • Michael KIDD (Toronto)
 • Andrzej KOKOSZKA (Warsaw)
 • Márta KORBONITS (London)
 • Asim KURJAK (Zagreb)
 • Manfred MAIER (Wien)
 • Lajos OKOLICSÁNYI (Padova)
 • Amado Salvador PENA (Amsterdam)
 • Guliano RAMADORI (Goettingen)
 • Olivér RÁCZ (Košice)
 • Roberto ROMERO (Detroit)
 • Rainer SCHÖFL (Linz)
 • Zvi VERED (Tel Aviv)
 • Josef VESELY (Olomouc)
 • Ákos ZAHÁR (Hamburg)

Akadémiai Kiadó Zrt. 1117 Budapest
Budafoki út 187-189.
A épület, III. emelet
Phone: (+36 1) 464 8235
Email: orvosihetilap@akademiai.hu

 • Web of Science SCIE
 • Scopus
 • Medline
 • CABELLS Journalytics

2023  
Web of Science  
Journal Impact Factor 0.8
Rank by Impact Factor Q3 (Medicine, General & Internal)
Journal Citation Indicator 0.2
Scopus  
CiteScore 1.2
CiteScore rank Q3 (General Medicine)
SNIP 0.343
Scimago  
SJR index 0.214
SJR Q rank Q4

Orvosi Hetilap
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 20 EUR (or 5000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2025 Online subsscription: 962 EUR / 1157 USD
Print + online subscription: 1092 EUR / 1352 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Orvosi Hetilap
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1857
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
52
Founder Markusovszky Lajos Alapítvány -- Lajos Markusovszky Foundation
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Szentkriályi u. 46.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0030-6002 (Print)
ISSN 1788-6120 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2024 0 31 17
Feb 2024 0 32 7
Mar 2024 0 10 14
Apr 2024 0 3 12
May 2024 0 35 8
Jun 2024 0 7 8
Jul 2024 0 2 4