View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Budapest, Tűzoltó u. 58., 1094
Open access

Absztrakt:

Az enteralis idegrendszerben termelt neuropeptidek szerepet játszanak az immunsejtek működésében, részt vesznek a gyulladás fokozásában és annak csökkentésében. Összefoglaló munkánkban azt elemeztük, hogy a gyulladás milyen hatást fejt ki az idegelemek és immunsejtek neuropeptid-tartalmára. Gyulladásos mintákat (human gastritis, állatkísérletes indukált colitis, sztreptozotocinnal indukált diabetes mellitus) és kontrollpreparátumokat hasonlítottunk össze. A neuropeptid-tartalmú idegrostok és immunsejtek mennyiségét vizsgáltuk (immunhisztokémia, konfokális lézermikroszkópia, elektronmikroszkópia), esetleges közeli kapcsolatokat kerestünk. Gyulladásos folyamatokban (gastritis, kísérletes colitis, diabetes mellitus) a substance P, neuropeptid Y és vasoactiv intestinalis peptid pozitív idegrostok mennyisége szignifikánsan megemelkedett, s ezzel párhuzamosan a nyálkahártyában lévő immunkompetens sejtek (lymphocyták, plazmasejtek, hízósejtek) száma szintén jelentős mértékben megnőtt (p<0,001). Gyulladás hatására az immunsejtek aktiválódtak és pozitívan jelölődtek substance P, neuropeptid Y és vasoactiv intestinalis peptid elleni antitestekkel. Kontrollanyagban sohasem sikerült nagyon közeli idegrost-immunsejt közötti morfológiai kapcsolatot kimutatni, viszont gyulladás hatására számos immunsejt mellett található idegrostköteg, ahol az idegrostok egy része immunpozitivitást mutat substance P-re, neuropeptid Y-ra és vasoactiv intestinalis peptidre. Konfokális lézermikroszkóppal kettős jelöléssel bizonyítottuk, hogy tumornekrózisfaktor-alfa- és nukleárisfaktor-kappa-B-pozitív immunsejtek egy részében a substance P kolokalizációban fordul elő. A tumornekrózisfaktor-alfa és nukleárisfaktor-kappa-B-pozitív immunsejtek mennyiségének emelkedése korrelált (párhuzamosan emelkedett) a substance P-immunreaktív idegrostok mennyiségének növekedésével human gastritisben. Eredményeink alátámasztják, hogy substance P-antagonisták vagy neuropeptid Y és vasoactiv intestinalis peptid alkalmazása az utóbbi évtizedben új terápiás lehetőség lehet a krónikus gyulladások kezelésére. Orv Hetil. 2020; 161(35): 1436–1440.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1

  Collins SM, Biennerhassett P, Vermillion DL, et al. The immunomodulation of enteric neuromuscular function: implications for motility and inflammatory disorders. Gastroenterology 1996; 111: 1683–1699.

 • 2

  Fehér E, Batbayar B, Vér Á, et al. Changes of the different neuropeptide-containing nerve fibres and immunocells in the diabetic rat’s alimentary tract. Ann N Y Acad Sci. 2006; 1084: 280–295.

 • 3

  Pongor É, Fehér E, Lászik A, et al. Changes of the different neuropeptide containing nerve elements in the inflamed human gall bladder. [A különböző neuropeptidtartalmú idegelemek számának változása humán gyulladt epehólyagban.] Orv Hetil. 2006; 147: 1513–1518. [Hungarian]

 • 4

  Taylor CT, Keely S. The autonomic nervous system and inflammatory bowel disease. Auton Neurosci. 2007; 133: 104–114.

 • 5

  Villanacci V, Bassotti G, Nascimbeni R, et al. Enteric nervous system abnormalities in inflammatory bowel disease. Neurogastroenterol Motil. 2008; 20: 1009–1016.

 • 6

  Yoo BB, Mazmanian SK. The enteric network interactions between the immune and nervous systems of the gut. Immunity 2017; 46: 910–926.

 • 7

  Holzer P. Local effector functions of capsaicin sensory nerve endings involvement of tachykinins, calcitonin gene-related peptide and other neuropeptides. Neuroscience 1988; 24: 739–768.

 • 8

  Holzer P. Efferent-like roles of afferent neurons in the gut: blood flows regulation and tissue protection. Auton Neurosci. 2006; 125: 70–75.

 • 9

  Hökfelt T, Shaibe HG, Schmidt RF. Neuropeptides. Nocicption and pain. Chapman and Hall, Weinheim, 1994.

 • 10

  Yasuda H, Terada M, Maeda K, et al. Diabetic neuropathy and nerve regeneration. Prog Neurobiol. 2003; 69: 229–285.

 • 11

  Ho WZ, Kaufman D, Uvaydova M, et al. Substance P augments interleukin-10 and tumor necrosis factor-α release by human cord blood monocytes and macrophages. J Neuroimmunol. 1996; 71: 73–80.

 • 12

  O’Connor TM, O’Connell J, O’Brien DI, et al. The role of substance P in inflammatory disease. J Cell Physiol. 2004; 201: 167–180.

 • 13

  Fehér E, Kovács Á, Gallatz K, et al. Direct morphological evidence of neuroimmunomodulation in human colonic mucosa with Crohn’s disease. Neuroimmunomodulation 1997; 4: 250–257.

 • 14

  Lai JP, Douglas SD, Ho WZ. Human lymphocytes express substance P and its receptor. J Neuroimmunol. 1998; 86: 80–86.

 • 15

  Fehér E, Altdorfer K, Bagaméri G, et al. Neruoimmune interactions in experimental colitis. Neuroimmunomodulation 2001; 9: 247–255.

 • 16

  Fehér E, Pongor É, Altdorfer K, et al. Neuroimmunomodulation in human autoimmun liver disease. Cell Tissue Res. 2013; 354: 543–555.

 • 17

  Weinstock JV. Substance P and the regulation of inflammation in infections and inflammatory bowel disease. Acta Physiol (Oxf). 2015; 213: 453–461.

 • 18

  Kispélyi B, Lohinai Z., Altdorfer K, et al. Neuropeptide analysis on oral mucosa of diabetic rats. Neuroimmunomodulation 2014; 21: 213–220.

 • 19

  Pongor É, Altdorfer K, Fehér E. Colocalization of substance P with tumor necrosis factor-α in the lymphocytes and mast cells in gastritis in experimental rats. Inflammation Res. 2011; 60: 163–168.

 • 20

  Sipos G, Sipos P, Altdorfer K, et al. Correlation and immunolocalization of substance P nerve fibres and activated immune cells in human chronic gastritis. Anat Rec. 2008; 291: 1140–1148.

 • 21

  Sipos G, Altdorfer K, Pongor E, et al. Neuroimmune link in the mucosa of chronic gastritis with Helicobacter pylori infection. Dig Dis Sci. 2006; 51: 1810–1817.

 • 22

  Lieb K, Fiebich BL, Berger M, et al. The neuropeptide substance P activates transcription factor NF-kappa B and kappa B-dependent gene expression in human astrocytoma cells. J Immunol. 1997; 150: 4952–4958.

 • 23

  Blackwell TS, Blackwell TR, Christman JW. Impaired activation of nuclear factor-kappaB in endotoxin-tolerant rats is associated with down-regulation of chemokine gene expression and inhibition of neutrophilic lung inflammation. J Immunol. 1997; 158: 5934–5940.

 • 24

  Ellis RD, Goodland JR, Kimb GA, et al. Activation of nuclear factor kappa B in Crohn’s disease. Inflamm Res. 1998; 47: 440–445.

 • 25

  Gad M, Pederson AE, Kristensen NN, et al. Blockage of the neurokinin 1 receptor and capsaicin-induced ablation of the enteric afferent nerves protect SCID mice against T-cell-induced chronic colitis. Inflamm Bowel Dis. 2009; 15: 1174–1182.

 • 26

  Kataeva G, Agro A, Stanisz AM. Substance P-mediated intestinal inflammation inhibitory effects of CP 96,345 and SMS 201-995. Neuroimmunomodulation 1994; 1: 350–356.

 • 27

  Sonea IM, Palmer MV, Akili D, et al. Treatment with neurokinin-1 receptor antagonist reduces severity of inflammatory bowel disease induced by Cryptosporidium parvum. Clin Diagn. Lab Immunol. 2002; 9: 333–340.

 • 28

  Frieri M. Neuroimmunology and inflammation implications for therapy of allergic and autoimmune diseases. Ann Allergy Asthma Immun. 2003; 90(Suppl 3): 34–40.

 • 29

  Elliott MJ, Maini RN, Feldmann M, et al. Randomised double-blind comparison of chimeric monoclonal antibody to tumor necrosis factor α (cA2) versus placebo in rheumatoid arthritis. Lancet 1994; 334: 1105–1110.

 • 30

  Saud B, Nandi J, Ong G, et al. Inhibition of TNF-α improves indomethacin-induced enteropathy in rats by modulating iNOS expression. Dig Dis Sci. 2005; 50: 1677–1683.

 • 31

  Bedui S, Kawamuira N, Straub RH, et al. Relevance of neuropeptide Y for the neuroimmune crosstalk. J Neuroimmunol. 2003; 134: 1–11.

 • 32

  Bedui S, Kromer A, Gebbardt T, et al. Neuropeptide Y receptor specifically modulates molecules human neutrophyl function. J Neuroimmunol. 2008; 195: 88–95.

 • 33

  Wheway J, Herzog H, Matkay F. NPY and receptors in immune and inflammatory diseases. Curr Top Med Chem. 2007; 7: 1743–1752.

 • 34

  Dimitrijević, Stanojević, Mitić K, et al. The anti-inflammatory effect of neuropeptide Y (NPY) in rats is dependent on dipeptidyl peptidase 4 (DP4) activity and age. Peptides 2008; 29: 2179–2187.

 • 35

  Gomaritz RP, Martinez C, Abad C, et al. Immunology of VIP: a review and therapeutical perspectives (Review). Curr Pharm. 2001; 7: 89–111.

 • 36

  Delgado M, Abad C, Martinez C, et al. PACAP in immunity and inflammation. Ann New York Acad Sci. 2003; 992: 141–157.

 • 37

  Arranz A, Abad C, Juarranz Y, et al. Vasoactive intestinal peptide as a healing mediator in Chron’s disease. Neuroimmunomodulation 2008; 15: 46–53.

 • 38

  Abad C, Martinez C, Juarranz MG, et al. Therapeutic effects of vasoactive intestinal peptide in the trinitrobenzene sulfonic acid mice model of Crohn’s disease. Gastroenterology 2003; 124: 961–971.

 • 39

  Gonzalez-Rey E, Delgado M. Vasoactive intestinal peptide and regulatory T-cell induction: a new mechanism and therapeutic potential for immune homeostais. Trends Mol Med. 2007; 13: 241–251.

 • 40

  Abad C, Yossan-Var T. Immunomodulatory roles of PACAP and VIP: lessons from knockout mice. J Mol Neurosci. 2018; 66: 102–113.