View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Budapest
 • 2 Semmelweis Egyetem, Budapest

Absztrakt:

Bevezetés: A swept source optikaikoherencia-tomográfia egy új, noninvazív eszköz, amely lehetővé teszi a retina mellett a chorioidea vizsgálatát, és segítséget nyújthat a diabeteses chorioidopathia patogenezisének megismerésében. Célkitűzés: Diabeteses retinopathia különböző súlyosságú stádiumaiban a chorioideavastagság meghatározása, valamint a különböző terápiás lehetőségek és a jól ismert általános rizikófaktorok (a diabetes fennállási ideje, típusa, hemoglobin-A1c-szint, hypertonia) chorioideavastagsággal való korrelációjának meghatározása. Módszer: Prospektív keresztmetszeti vizsgálat Swept Source DRI Triton optikaikoherencia-tomográfia segítségével. Macula- és chorioideavastagság-térképet készítettünk 60 diabeteses beteg 117 szeméről. Kontrollcsoportként 24 fő 45 szemét vizsgáltuk. A chorioideavastagság változásának a cukorbetegséggel, valamint a szisztémás rizikófaktorokkal való összefüggését elemeztük. A chorioideavastagság és a diabeteses retinopathia súlyossága (nincs, nonproliferatív/proliferatív stádium) közötti kapcsolatot, valamint a panretinalis lézerkezelés hatását is vizsgáltuk. Eredmények: Cukorbetegekben szignifikánsan alacsonyabb chorioideavastagságot találtunk egészséges kontrollcsoporttal összehasonlítva (p<0,05). Az egész beteganyagot vizsgálva az életkor (p<0,001) és a hypertonia jelenléte (p<0,05) szignifikáns korrelációt mutatott a chorioidea elvékonyodásával. A cukorbetegség fennállási ideje és a chorioidea elvékonyodása között szignifikáns összefüggést mutattunk ki (p<0,05). A szisztémás rizikófaktorokat többváltozós modellben vizsgálva a betegség fennállási ideje a chorioideavastagság-csökkenés szignifikáns prediktora maradt (β –0,18, p = 0,02). Szignifikánsan alacsonyabbnak találtuk a chorioideavastagságot a proliferatív retinopathiában szenvedő és a panretinalis lézerkezelésen átesett betegekben a nonproliferatív csoporttal összehasonlítva (p<0,05). Következtetés: Vizsgálatunk igazolta, hogy a szisztémás rizikófaktorok (életkor, hypertonia, a diabetes fennállási ideje) mellett a diabetes jelenléte és a diabeteses retinopathia progressziója is hatással van a chorioidea elvékonyodására. A továbbiakban kimutattuk, hogy panretinalis lézerkezelés hatására a chorioideavastagság szignifikáns csökkenése figyelhető meg. Orv Hetil. 2020; 161(35): 1475–1482.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1

  Tóth G, Szabó D, Sándor GL, et al. Diabetes and diabetic retinopathy in people aged 50 years and older in Hungary. Br J Ophthalmol. 2017; 101: 965–969.

 • 2

  Williams R, Airey M, Baxter H, et al. Epidemiology of diabetic retinopathy and macular oedema: a systematic review. Eye (Lond). 2004; 18: 963–983.

 • 3

  Lee R, Wong TY, Sabanayagam C. Epidemiology of diabetic retinopathy, diabetic macular edema and related vision loss. Eye Vis (Lond). 2015; 2: 17.

 • 4

  Czakó C, Sándor GL, Ecsedy M, et al. Evaluation of diabetic microangiopathy using optical coherence tomography angiography. [Diabeteses kisér-károsodás vizsgálata optikai koherencia tomográfián alapuló angiográfiával.] Orv Hetil. 2018; 159: 320–326. [Hungarian]

 • 5

  Wong TY, Klein R. The epidemiology of eye diseases in diabetes. In: Ekoé JM, Rewers M, Williams R, et al. (eds.). The epidemiology of diabetes mellitus (2nd edn). John Wiley and Sons, Oxford, 2008; pp. 475–497.

 • 6

  Melancia D, Vicente A, Cunha JP, et al. Diabetic choroidopathy: a review of the current literature. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2016; 254: 1453–1461.

 • 7

  Campos A, Campos EJ, Martins J, et al. Viewing the choroid: where we stand, challenges and contradictions in diabetic retinopathy and diabetic macular oedema. Acta Ophthalmol. 2017; 95: 446–459.

 • 8

  Ünsal E, Eltutar K, Zirtiloğlu S, at al. Choroidal thickness in patients with diabetic retinopathy. Clin Ophthalmol. 2014; 8: 637–642.

 • 9

  Nickla DL, Wallman J. The multifunctional choroid. Prog Retin Eye Res. 2010; 29: 144–168.

 • 10

  Cao J, McLeod S, Merges CA, et al. Choriocapillaris degeneration and related pathologic changes in human diabetic eyes. Arch Ophthalmol. 1998; 116: 589–597.

 • 11

  Lutty GA. Diabetic choroidopathy. Vision Res. 2017; 139: 161–167.

 • 12

  Shiragami C, Shiraga F, Matsuo T, at al. Risk factors for diabetic choroidopathy in patients with diabetic retinopathy. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2002; 240: 436–442.

 • 13

  Freeman WR, Bartsch DU, Mueller AJ, et al. Simultaneous indocyanine green and fluorescein angiography using a confocal scanning laser ophthalmoscope. Arch Ophthalmol. 1998; 116: 455–463.

 • 14

  Laviers H, Zambarakji H. Enhanced depth imaging-OCT of the choroid: a review of the current literature. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2014; 252: 1871–1883.

 • 15

  Ruiz-Medrano J, Flores-Moreno I, Peña-García P, et al. Macular choroidal thickness profile in a healthy population measured by swept-source optical coherence tomography. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2014; 55: 3532–3542.

 • 16

  Copete S, Flores-Moreno I, Montero JA, at al. Direct comparison of spectral-domain and swept-source OCT in the measurement of choroidal thickness in normal eyes. Br J Ophthalmol. 2014; 98: 334–338.

 • 17

  Zafar S, Siddiqui MA, Shahzad R. Comparison of choroidal thickness measurements between spectral-domain OCT and swept-source OCT in normal and diseased eyes. Clin Ophthalmol. 2016; 10: 2271–2276.

 • 18

  Giuffrè G, Lodato G, Dardanoni G. Prevalence and risk factors of diabetic retinopathy in adult and elderly subjects: The Casteldaccia Eye Study. Graefe’s Arch Clin Exp Ophthalmol. 2004; 242: 535–540.

 • 19

  Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Research Group. Grading diabetic retinopathy from stereoscopic color fundus photographs – an extension of the modified Airlie House classification: ETDRS report number 10. Ophthalmology 1991; 98(5 Suppl): 786–806.

 • 20

  Otani T, Kishi S, Maruyama Y. Patterns of diabetic macular edema with optical coherence tomography. Am J Ophthalmol. 1999; 127: 688–693.

 • 21

  Zhang Z, Meng X, Wu Z, et al. Changes in choroidal thickness after panretinal photocoagulation for diabetic retinopathy: a 12-week longitudinal study. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2015; 56: 2631–2638.

 • 22

  Wang J, Gao X, Huang W, et al. Swept-source optical coherence tomography imaging of macular retinal and choroidal structures in healthy eyes. BMC Ophthalmol. 2015; 15: 122.

 • 23

  Han YS, Lim HB, Lee SH, et al. Diurnal variation in choroidal and retinal thickness of the early treatment of diabetic retinopathy study macular subfields determined using swept-source optical coherence tomography. Ophthalmologica 2015; 233: 192–197.

 • 24

  Bafiq R, Mathew R, Pearce E, et al. Age, sex, and ethnic variations in inner and outer retinal and choroidal thickness on spectral-domain optical coherence tomography. Am J Ophthalmol. 2015; 160: 1034–1043.e1.

 • 25

  Akay F, Gundogan FC, Yolcu U, et al. Choroidal thickness in systemic arterial hypertension. Eur J Ophthalmol. 2016; 26: 152–157.

 • 26

  Regatieri CV, Branchini L, Carmody J, et al. Choroidal thickness in patients with diabetic retinopathy analyzed by spectral-domain optical coherence tomography. Retina 2012; 32: 563–568.

 • 27

  Horváth H, Kovács I, Sándor GL, et al. Choroidal thickness changes in non-treated eyes of patients with diabetes: swept-source optical coherence tomography study. Acta Diabetol. 2018; 55: 927–934.

 • 28

  Querques G, Lattanzio R, Querques L, et al. Enhanced depth imaging optical coherence tomography in type 2 diabetes. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2012; 53: 6017–6024.

 • 29

  Laíns I, Talcott KE, Santos AR, et al. Choroidal thickness in diabetic retinopathy assessed with swept-source optical coherence tomography. Retina 2018; 38: 173–182.

 • 30

  Kim JT, Lee DH, Joe SG, et al. Changes in choroidal thickness in relation to the severity of retinopathy and macular edema in type 2 diabetic patients. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2013; 54: 3378–3384.

 • 31

  de Freytas A, Gallego Pinazo R, Cisneros Lanuza Á. Subfoveal choroidal thickness in eyes with diabetic macular oedema using swept source optical coherence tomography. [Grosor coroideo subfoveal medido con tomografía de coherencia óptica swept source en ojos con edema macular diabético.] Arch Soc Esp Oftalmol. 2016; 91: 228–231. [Spanish]

 • 32

  Vujosevic S, Martini F, Cavarzeran F, et al. Macular and peripapillary choroidal thickness in diabetic patients. Retina 2012; 32: 1781–1790.

 • 33

  Huang D, Swanson EA, Lin CP, et al. Optical coherence tomography. Science 1991; 254: 1178–1181.

 • 34

  Evans JR, Michelessi M, Virgili G. Laser photocoagulation for proliferative diabetic retinopathy. Cochrane Database Syst Rev. 2014; 2014: CD011234.

 • 35

  Takahashi A, Nagaoka T, Sato E, et al. Effect of panretinal photocoagulation on choroidal circulation in the foveal region in patients with severe diabetic retinopathy. Br J Ophthalmol. 2008; 92: 1369–1373.

 • 36

  Roohipoor R, Sharifian E, Ghassemi F, et al. Choroidal thickness changes in proliferative diabetic retinopathy treated with panretinal photocoagulation versus panretinal photocoagulation with intravitreal bevacizumab. Retina 2016; 36: 1997–2005.

 • 37

  Ohara Z, Tabuchi H, Nakakura S, et al. Changes in choroidal thickness in patients with diabetic retinopathy. Int Ophthalmol. 2018; 38: 279–286.

 • 38

  Récsán Zs. Importance of choroidal thickness in eye diseases. [A chorioidea-vastagság jelentősége szemfenéki kórképekben.] Szemészet 2019; 156: 48–60. [Hungarian]

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Oct 2020 0 43 51
Nov 2020 0 29 26
Dec 2020 0 31 17
Jan 2021 0 14 15
Feb 2021 0 23 26
Mar 2021 0 31 38
Apr 2021 0 9 10