View More View Less
 • 1 Szegedi Tudományegyetem, Szeged, Kálvária sgt. 57., 6725
 • | 2 Szegedi Tudományegyetem, Szeged
Open access

Absztrakt:

Bevezetés: Napjainkban egyre növekszik a sikeres szervátültetésen átesett páciensek száma. A transzplantációt követően alkalmazott immunszuppresszív terápiának, a korszerű peri- és posztoperatív ellátásnak köszönhetően a páciensek várható élettartama is jelentősen kitolódott. Ennek következtében a fogorvosi-szájsebészeti ellátás során gyakrabban találkozhatunk ilyen betegekkel, jelen ismereteink szerint azonban jelenleg nem áll rendelkezésre széles körben elterjedt, magyar nyelvű kezelési irányelv. Célkitűzés: A 10 000. magyar szervtranszplantáció apropóján munkacsoportunk célul tűzte ki, hogy az egyre növekvő számú beteget érintő, a fogorvosi-szájsebészeti ellátás során sokszor kihívást jelentő témakörben, a nemzetközi szakirodalmat áttekintve, jó gyakorlatokon és evidenciaalapú ellátási protokollokon nyugvó ajánlást ismertessünk a transzplantált betegek perioperatív fogorvosi-szájsebészeti ellátásáról. Anyag és módszer: A 2010. és 2019. év közötti, angol és magyar nyelvű szakirodalom áttekintését és összehasonlító elemzését végeztük el az említett témakörben. Eredmények: A nemzetközi irodalomban kevés és alacsony evidenciájú vizsgálat áll rendelkezésre. Ezeket áttekintve részletesen bemutatjuk a transzplantációt szükségessé tevő kórképek vonatkozó rizikófaktorait, a transzplantált betegek perioperatív, korai, illetve késői posztoperatív fogorvosi-szájsebészeti teendőit, és kitérünk a szervspecifikus megfontolásokra, valamint az alkalmazott gyógyszeres kezelés lehetséges szájüregi manifesztációira. Következtetés: Az élethosszig alkalmazott gyógyszeres kezelés, a mesterségesen gyengített immunológiai status fokozott figyelmet igényel az egészségügyi személyzettől a betegellátás során. A kezelőorvos és a fogorvos együttműködése nélkülözhetetlen a betegbiztonság fenntartása érdekében. A gyulladásos kórképek fokozott veszélyt jelenthetnek a páciensre, ezért a jó szájhigiéné fenntartása nélkülözhetetlen. A rendszeres fogorvosi kontroll, a korai felismerés és az adekvát terápia elengedhetetlen feltételei a hosszú távú szövődménymentes túlélésnek. Orv Heti. 2020; 161(36): 1506–1513.

 • 1

  Rana A, Godfrey EL. Outcomes in solid-organ transplantation: success and stagnation. Tex Heart Inst J. 2019; 46: 75–76.

 • 2

  Schönfeld B, Varga Á, Szakály P, et al. Oral health status of kidney transplant patients. Transplant Proc. 2019; 51: 1248–1250.

 • 3

  Costantinides F, Castronovo G, Vettori E, et al. Dental care for patients with end-stage renal disease and undergoing hemodialysis. Int J of Dent. 2018; 2018: 9610892.

 • 4

  NIDCR. Dental management of the organ transplant patient 2011. NIH Publication No. 11-6270.

 • 5

  Ohman D, Björk Y, Bratel J, et al. Partially erupted third molars as a potential source of infection in patients receiving peripheral stem cell transplantation for malignant diseases: a retrospective study. Eur J Oral Sci. 2010; 118: 53–58.

 • 6

  Fabuel CL, Gavaldá EC, Sarrión Pérez MG. Dental management in transplant patients. J Clin Exp Dent. 2011; 3: e43–e52.

 • 7

  Abed H, Burke M, Shaheen F. The integrated care pathway of nephrology and dental teams to manage complex renal and postkidney transplant patients in dentistry: a holistic approach. Saudi J Kidney Dis Transpl. 2018; 29: 766-774.

 • 8

  Panagiota-Alexia M, Kyriakou N, Goudtakos A, et al. Dental management of patients with liver transplant. EC Dental Science 2017; 14(2): 41–49.

 • 9

  Georgakopoulou EA, Achtari MD, Afentoulide N. Dental management of patients before and after renal transplantation. Stomatologija 2011; 13: 107–112.

 • 10

  Guggenheimer J, Eghtesad B, Stock DJ. Dental management of the (solid) organ transplant patient. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2003; 95: 383–389.

 • 11

  Dignan FL, Scarisbrick JJ, Cornish J, et al. Organ-specific management and supportive care in chronic graft-versus-host disease. Br J Haematol. 2012; 158: 62–78.

 • 12

  Szalma J, Joób-Fancsaly Á. Dental management of hemorrhage-prone patients. [A vérzékeny betegek fogorvosi ellátása.] Fogorv Szle. 2015; 108: 57–60. [Hungarian]

 • 13

  Sung EC, Brar LK, Chung E, et al. Dental treatment in the cardiothoracic intensive care unit for patients with ventricular assist devices awaiting heart transplant: a case series. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2014; 118: 194–201.

 • 14

  Martins F, de Oliveira MA, Wang Q, et al. A review of oral toxicity associated with mTOR inhibitor therapy in cancer patients. Oral Oncol. 2013; 49: 293–298.

 • 15

  Sonis S, Treister N, Chawla S, et al. Preliminary characterization of oral lesions associated with inhibitors of mammalian target of rapamycin in cancer patients. Cancer 2010; 116: 210–215.

 • 16

  Goldman KE. Dental management of patients with bone marrow and solid organ transplantation. Dent Clin North Am. 2006; 50: 659–676.

 • 17

  Vereb T, Janovszky Á, Mucsi M, et al. Current evidence-based approaches and international guidelines in primary and secondary prevention strategies of medication-related osteonecrosis of the jaws. [Aktualitások a gyógyszer okozta állcsontelhalás primer és szekunder prevenciójának stratégiájában az evidenciák és a nemzetközi ajánlások tükrében.] Orv Hetil. 2020; 161: 214–223. [Hungarian]

 • 18

  de Oliviera Costa F, Diniz Ferreira S, de Miranda Cota LO, et al. Prevalence, severity, and risk variables associated with gingival overgrowth in renal transplant subjects treated under tacrolimus or cyclosporin regiments. J Periodontol. 2006; 77: 969–975.

 • 19

  Levarda-Hudolin K, Hudolin T, Bašić-Jukić N, et al. Oral lesion in kidney transplant recipients. Acta Clin Croat. 2016; 55: 459–463.

 • 20

  Waring E, Villa A. Oral manifestations of immunodeficiencies and transplantation medicine. Atlas Oral Maxillofac Surg Clin North Am. 2017; 25: 105–111.

 • 21

  Nappalli D, Lingappa A. Oral manifestations in transplant patients. Dent Res J (Isfahan). 2015; 12: 199–208.

 • 22

  Sarmento DJ, Aires Antunes RS, Cristelli M, et al. Oral manifestations of allograft recipients immediately before and after kidney transplantation. Acta Odontol Scand. 2020; 78: 217–222.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 0 15 27
Feb 2021 0 28 46
Mar 2021 0 24 38
Apr 2021 0 16 23
May 2021 0 33 60
Jun 2021 0 12 25
Jul 2021 0 0 0