View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Budapest, Baross u. 23–25., 1083
 • | 2 Debreceni Egyetem, Debrecen
 • | 3 Szegedi Tudományegyetem, Szeged
 • | 4 Semmelweis Egyetem, Budapest
 • | 5 Országos Vérellátó Szolgálat, Budapest
Open access

Absztrakt:

Bevezetés és célkitűzés: Az irányelvek és a képzések hatására hazánkban az elmúlt évtizedben mind a betegágy melletti haemostasismonitorozás, mind a faktorkészítmények elérhetősége, alkalmazása megnőtt, illetve a vérkészítmény-felhasználás csökkent. A felmérés célja az intenzív osztályok (ITO) protokolljainak, személyi, tárgyi feltételeinek vizsgálata volt az ellátás és a betegbiztonság további fejlesztéséhez. Módszer: Az aktív betegellátó intézetek aneszteziológiai és intenzív terápiás osztályainak e-mailben elküldött kérdőívvel 2019 tavaszán vizsgáltuk az irányelv és a helyi protokollok alkalmazását, a képzettség mértékét, a haemostasissal kapcsolatos elérhető diagnosztikai lehetőségeket, valamint a transzfúziós, illetve a haemostasis helyreállítására szolgáló stabil faktor- és gyógyszerkészítmények elérhetőségét. Eredmények: Az ITO-k 49%-a 46 kérdőívet küldött vissza. 91,3%-uk alkalmaz irányelvet, 43,5%-uk helyi protokollt is. 6 ITO a haemostasisról, 17 pedig a Patient Blood Management (PBM-) programról szóló továbbképzés hiányát jelezte. A Magyar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság (MAITT) szakmai irányelvét alkalmazók 65,1%-a számolt be arról, hogy a vörösvérsejtkoncentrátum-felhasználás csökkent, ez az arány friss fagyasztott plazma (FFP) esetén 67,4%, míg thrombocyta esetén 30,2% volt. A vérkép, az INR, az APTI és a fibrinogén kivételével a laboratóriumi vizsgálatok és a viszkoelasztikus tesztek elérhetősége korlátozott. Ahol a viszkoelasztikus tesztek elérhetők, és csökkent a vörösvérsejt-felhasználás, ITO-ágyanként 2,9-szer több orvos vett részt haemostasisképzésen. A FFP és a thrombocyta esetében ez az arány 1,7–2,5-szeres volt. Egy beteg masszív vérzésének ellátásához szükséges faktorkészítmény-mennyiséggel az ITO-k 32%-a rendelkezett. Következtetés: A haemostasis- és a PBM-képzések megfelelő eszköz-, faktorkészítmény- és gyógyszer-elérhetőségek mellett javítják a betegellátást. A PBM-program térnyerése és a betegbiztonság javítása érdekében a perioperatív szakmák és a háziorvosok képzésével, a társszakmákkal való egyeztetéssel párhuzamosan az ellátás és a finanszírozási háttér újrastrukturálása szükséges. Orv Hetil. 2020; 161(37): 1606–1616.

 • 1

  Bielby L, Moss RL. Patient Blood Management and the importance of the transfusion practitioner role to embed this into practice. Transfus Med. 2018; 28: 98–106.

 • 2

  Ellingson KD, Sapiano MR, Haass KA, et al. Continued decline in blood collection and transfusion in the United States – 2015. Transfusion 2017; 57(Suppl 2): 1588–1598.

 • 3

  Shander A, Van Aken H, Colomina MJ, et al. Patient Blood Management in Europe. Br J Anaesth. 2012; 109: 55–68.

 • 4

  Hungarian National Blood Transfusion Service. National blood product production and using statistics, 2012. [Országos vérkészítményelőállítási és -felhasználási statisztika, 2012.] Available from: http://www.ovsz.hu/ovsz/kozerdeku-adat/II-14. [accessed: June 2, 2020]. [Hungarian]

 • 5

  Hungarian National Blood Transfusion Service. National blood product production and using statistics, 2018. [Országos vérkészítményelőállítási és -felhasználási statisztika, 2018.] Available from: http://www.ovsz.hu//sites/ovsz.hu/files/kozadat/k/00001621.pdf [accessed: June 2, 2020]. [Hungarian]

 • 6

  Kleinerüschkamp A, Meybohm P, Straub N, et al. A model-based cost-effectiveness analysis of Patient Blood Management. Blood Transfus. 2019; 17: 16–26.

 • 7

  Babik B, Blaskó Gy, Fazakas J, et al. Management of life-threatening perioperative haemorrhages. [Az életveszélyes perioperatív vérzések ellátása. A Magyar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság szakmai irányelve, 2013.] Aneszteziol Int Ter. 2013; 43: 113–143.] [Hungarian]

 • 8

  Muñoz M, Gómez-Ramírez S, Kozek-Langeneker S, et al. ‘Fit to fly’: overcoming barriers to preoperative haemoglobin optimization in surgical patients. Br J Anaesth. 2015; 115: 15–24.

 • 9

  Kozek-Langenecker SA, Ahmed AB, Afshari A, et al. Management of severe perioperative bleeding: guidelines from the European Society of Anaesthesiology: first update 2016. Eur J Anaesthesiol. 2017; 34: 332–395.

 • 10

  Spahn DR, Bouillon B, Cerny V, et al. The European guideline on management of major bleeding and coagulopathy following trauma: fifth edition. Crit Care 2019; 23: 98.

 • 11

  Riskin DJ, Tsai TC, Riskin L, et al. Massive transfusion protocols: the role of aggressive resuscitation versus product ratio in mortality reduction. J Am Coll Surg. 2009; 209: 198–205.

 • 12

  Görlinger K, Fries D, Dirkmann D, et al. Reduction of fresh frozen plasma requirements by perioperative point-of-care coagulation management with early calculated goal-directed therapy. Transfus Med Hemother. 2012; 39: 104–113.

 • 13

  Veigas PV, Callum J, Rizoli S, et al. A systematic review on the rotational thrombelastometry (ROTEM®) values for the diagnosis of coagulopathy, prediction and guidance of blood transfusion and prediction of mortality in trauma patients. Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2016; 24: 114.

 • 14

  Baron DM, Metnitz PG, Fellinger T, et al. Evaluation of clinical practice in perioperative patient blood management. Br J Anaesth. 2016; 117: 610–616.

 • 15

  American Society of Anesthesiologists Task Force on Perioperative Blood Management. Practice guidelines for perioperative blood management: an updated report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Perioperative Blood Management. Anesthesiology 2015; 122: 241–275.

 • 16

  Richardson VR, Cordell P, Standeven KF, et al. Substrates of factor XIII-A: roles in thrombosis and wound healing. Clin Sci (Lond). 2013; 124: 123–137.

 • 17

  Steffel J, Verhamme P, Potpara TS, et al. The 2018 European Heart Rhythm Association Practical Guide on the use of non-vitamin K antagonist oral anticoagulants in patients with atrial fibrillation. Eur Heart J. 2018; 39: 1330–1393.

 • 18

  Pollack CV Jr, Reilly PA, van Ryn J, et al. Idarucizumab for dabigatran reversal – full cohort analysis. N Engl J Med. 2017; 377: 431–441.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 293 293 23
PDF Downloads 332 332 28