View More View Less
 • 1 Doktori Iskola – Klinikai Orvostudományok, Semmelweis Egyetem, Budapest
 • 2 Egészségtudományi Kar, Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék, Semmelweis Egyetem, Budapest, Vas u. 17., 1088
Open access

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1

  Kass J. The picture of Ferenc Pápai Páriz on a stamp. From the stamp collection of Erzsébet Hevesi and Anna Vermes. [Pápai Páriz Ferenc bélyegképe. Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye.] Digitális Képarchívum (DKA-068696). [Hungarian]

 • 2

  Dézsi L. Ferenc Pápai Páriz. [Pápai Páriz Ferenc.] A Magyar Történelmi Társaság kiadása, Budapest, 1899. [Hungarian]

 • 3

  Réti E. Great Hungarian doctors. [Nagy magyar orvosok.] Művelt Nép Könyvkiadó, Budapest, 1954; pp. 40–44. [Hungarian]

 • 4

  Ferenc Pápai Páriz Foundation. [Pápai Páriz Ferenc Alapítvány.] Székelyudvarhely. Available from: http://www.papaialapitvany.org/tortenelem [accessed: March 22, 2020]. [Hungarian]

 • 5

  Szállási Á. Páriz Pápai, linguist-lexicographer. [Pápai Páriz, a szótáríró-nyelvész.] Orv Hetil. 1972; 113: 2302–2303. [Hungarian]

 • 6

  Matekovics Gy. The Pax Corporis through the eyes of a dentist. [A Pax Corporis, a fogorvos szemével.] Kaleidoscope Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat 2012; 3(5): 18–25. [Hungarian]

 • 7

  Pariz-Pápai. In: Kenyeres Á. (ed.) Hungarian biographical lexicon (1000–1900). [Pápai Páriz Ferenc. In: Kenyeres Á. (szerk.) Magyar életrajzi lexikon (1000–1900).] Available from: https://www.arcanum.hu/en/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-eletrajzi-lexikon-7428D/p-77238/papai-pariz-ferenc-pariz-papai-772FC/ [accessed: March 22, 2020]. [Hungarian]

 • 8

  Kótay P. Ferenc Pápai Páriz’s way to Dresden. [Pápai Páriz Ferenc drezdai útja.] Commun Bibl Hist Med Hung. 1965; 37: 9–56. [Hungarian]

 • 9

  Szállási Á. Medical and cultural history studies II. [Orvostörténeti és művelődéstörténeti tanulmányok II.] Magyar Tudománytörténeti és Egyészségtudományi Intézet, Budapest, 2018; pp. 310–315. [Hungarian]

 • 10

  Sőtér I. The history of Hungarian literature from 1600 to 1772. [A magyar irodalom története 1600–1772-ig.] Akadémiai Kiadó, Budapest, 1964. Available from: https://mek.oszk.hu/02200/02228/html/02/180.html [accessed: March 22, 2020]. [Hungarian]

 • 11

  Szinnyei J. Life and works of Hungarian writers. X. [Magyar írók élete és munkái. X.] Hornyánszky, Budapest, 1905. Available from: http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/ [accessed: March 22, 2020]. [Hungarian]

 • 12

  Pápai Páriz F. Pax Corporis. Kolozsvár, 1690. Available from: https://library.hungaricana.hu/hu/view/RMK_I_1387/?query=p%C3%A1pai%20p%C3%A1riz%20ferenc%20pax%20corporis&pg=4&layout=s [accessed: May 6, 2020]. [Hungarian]

 • 13

  Pápai Páriz F. Pax Corporis. Kolozsvár, 1747. Available from: https://mek.oszk.hu/15200/15273/15273.pdf [accessed: March 22, 2020]. [Hungarian]

 • 14

  Vita Zs. Various editions of Ferenc Pápai Páriz’s ‘Pax Corporis’. In: Palla Á. (ed.) Publications of the National Library of Medical History 25. [Pápai Páriz Ferenc ,,Pax Corporis”-ának különböző kiadásai. In: Palla Á. (szerk.) Az Országos Orvostörténeti Könyvtár közleményei 25.] Budapest, 1962; pp. 147–161. [Hungarian]

 • 15

  Balla Á, Pelok B-Gy. To the memory of Pápai Páriz Ferenc. The “Pax Corporis”, a home medical book for people. [Pápai Páriz Ferenc emlékezete. A ,,Pax Corporis”, azaz „Orvos a családban”.] Bulletin Med Sci. 2018; 91: 1–6. [Hungarian]

 • 16

  Kótay P. The Pax corporis is three hundred years old. [Háromszáz éves a Pax corporis.] Korunk 1983; 47: 552–557. [Hungarian]

 • 17

  Szállási Á. Pax Corporis is 300 years old. [300 éves a Pax Corporis.] Orv Hetil. 1990; 131: 2661–2663. [Hungarian]

 • 18

  Bereczki D, Balla Á, Pelok B, et al. International recognition of Ferenc Pápai Páriz as one of the first descriptors of all 4 cardinal signs of Parkinson’s disease. [Pápai Páriz Ferenc nemzetközi elismertsége a Parkinson-kór alaptüneteinek egyik első leírójaként.] Orvostud Ért. 2018; 91: 60–66. [Hungarian]