View More View Less
 • 1 Általános Orvostudományi Kar, Magatartástudományi Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest, Nagyvárad tér 4., 1089

Összefoglaló. A 2020. év elején kirobbant COVID–19-világjárvány többek között ráirányította a figyelmet az életmentő-életfenntartó kezelések igazságos elosztásának érzékeny kérdésére is. Európán belül elsőként Olaszországot sújtotta a katasztrófa, a válsághelyzetben pedig az érzéstelenítés, fájdalomcsillapítás, újraélesztés és intenzív ellátás területén tevékenykedő szakemberek olasz társasága, a SIAARTI 2020. március 6-án közzétett egy 15 pontos ajánlást. E szerint utilitarista megközelítéssel a rendelkezésre álló szűkös erőforrásokat azon betegek kezelésére kellene fordítani, akik túlélési esélye nagyobb, valamint több életévre számíthatnak a jövőben, mert ez biztosíthatja a lehető legtöbb ember számára a lehető legnagyobb hasznot. A javaslat komoly szakmai vitát robbantott ki, amely egyértelművé tette, hogy az orvosi eszközök igazságos elosztására vonatkozó diskurzust feltétlenül folytatni kell, nemcsak Olaszországon belül, hanem a pandémiától sújtott többi államban is. Orv Hetil. 2020; 161(45): 1899–1907.

Summary. Among other queries, the explosion of the COVID-19 pandemic at the beginning of 2020 has firmly put in focus the sensitive issue of how to allocate scarcely available life-saving treatments in a fair and just manner. The first European country to face an emergency caused by the pandemic was Italy. In a rapidly escalating crisis, on 6th March 2020, the Italian Society of Anaesthesia, Analgesia, Resuscitation, and Intensive Care (SIAARTI) issued a series of 15 recommendations, suggesting that a utilitarian approach should be adopted in Italian health care and the extremely scarce resources should be reserved for patients with a greater probability of survival and life expectancy, in order to maximize the benefits for the largest possible number of people. The recommendations generated a heated debate among health care professionals, thereby evidencing that similar discussions must be initiated and pursued in all countries affected by the pandemic. Orv Hetil. 2020; 161(45): 1899–1907.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1

  WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19 – 11 March 2020. Available from: https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020 [accessed: July 15 2020].

 • 2

  Mozsár F. Resource allocation in the health care industry. In: Lengyel I. (ed.) Growth and development of regions: health industrial and knowledge-based development strategies. [Az egészségügyben felhasznált erőforrások allokációja. In: Lengyel I. (szerk.) Térségek növekedése és fejlődése: egészségipari és tudásalapú fejlesztési stratégiák.] Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, JATEPress, Szeged, 2018; pp. 136–150. [Hungarian]

 • 3

  Kovács J. The fundamentals of modern medical ethics. Introduction into bioethics. Second revised edition. [A modern orvosi etika alapjai. Bevezetés a bioetikába. Második, átdolgozott kiadás.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006. [Hungarian]

 • 4

  Kilner JF. Who lives? Who dies? Ethical criteria in patient selection. Yale University Press, New Haven, CT, 1990.

 • 5

  Robinson J, Porter M, Montalvo Y, et al. Losing the wait: improving patient cycle time in primary care. BMJ Open Qual. 2020; 9: e000910.

 • 6

  Beauchamp TL, Childress JF. Principles of biomedical ethics. Oxford University Press, Oxford, 1979.

 • 7

  Cookson R, Dolan P. Principles of justice in health care rationing. J Med Ethics 2000; 26: 323–329.

 • 8

  Konow J. Which is the fairest one of all? A positive analysis of justice theories. J Econ Lit. 2003; 41: 1188–1239.

 • 9

  La Puma J, Lawlor EF. Quality-adjusted life-years: ethical implications for physicians and policymakers. JAMA 1990; 263: 2917–2921.

 • 10

  Tanyi A, Kollár Zs. Ethics and health care politics. [Etika és egészségpolitika.] DEMOS Magyarország Alapítvány, Budapest, 2008. Available from: https://philarchive.org/archive/TANESE [accessed: June 8, 2020]. [Hungarian]

 • 11

  Williams A. Intergenerational equity: an exploration of the ‘fair innings’ argument. Health Econ. 1997; 6: 117–132.

 • 12

  LeGrand J. Equity and choice. Harper Collins, London, 1991.

 • 13

  Mitchell, G. A brief history of triage. Disaster Med Public Health Prep. 2008; 2(Suppl 1): S4–S7.

 • 14

  Spire Ch, Lombardy P. Concise summary of the organising and functioning of the health care services in times of war. Health care principles and tactics. [Précis d’organisation et de fonctionnement du service de santé en temps de guerre. Principes et tactique sanitaire.] Charles-Lavauzelle, Paris, 1925. [French]

 • 15

  Toursarkissian M, Oldenburg D, Benker M. Triage: a military physician’s perspective. [Triage – aus militärärztlicher Sicht.] Z Evid Fortbild Qual Gesundh.wesen 2010; 104: 407–410. [German]

 • 16

  Pápai T. The process of patient admission and triage, and nursing competencies in the emergency department. [A betegfogadás és osztályozás folyamata, az ellátás sorrendjének meghatározása és ápolói kompetenciái a Sürgősségi osztályon.] Nővér 2012; 25(1): 5–16. [Hungarian]

 • 17

  Krafft T, Castrillo-Riesgo GL, Edwards S, et al. European Emergency Data Project (EED Project): EMS data-based health surveillance system. Eur J Public Health 2003; 13(Suppl 1): 85–90.

 • 18

  European Emergency Data Project. EMS data-based health surveillance system. Project report. Available from: https://ec.europa.eu/health/ph_projects/2002/monitoring/fp_monitoring_2002_frep_07_en.pdf [accessed: July 17, 2020].

 • 19

  World Health Organization. Regional Office for Europe & European Union. Emergency medical services systems in the European Union: report of an assessment project co-ordinated by the World Health Organization. WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, 2008. Available from: https://apps.who.int/iris/handle/10665/107916 [accessed: July 15, 2020].

 • 20

  Emergency planning and preparedness. Ontario Health Plan for an Influenza Pandemic 2013. Available from: http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/emb/pan_flu/pan_flu_plan.aspx [accessed July 15, 2020].

 • 21

  Christian MD, Hawryluck L, Wax RS, et al. Development of a triage protocol for critical care during an influenza pandemic. CMAJ 2006; 175: 1377–1381.

 • 22

  Winsor S, Bensimon CM, Sibbald R, et al. Identifying prioritization criteria to supplement critical care triage protocols for the allocation of ventilators during a pandemic influenza. Healthc Q. 2014; 17: 44–51.

 • 23

  L’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive, “Lazzaro Spallanzani”, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, Direzione Sanitaria. Bollettino medico numero 2 – 1 febbraio 2020. Available from: https://www.inmi.it/wp-content/uploads/2020/02/BOLLETTINO-1-FEBBRAIO-1.pdf [accessed: July 15, 2020]. [Italian]

 • 24

  Covid-19 – Situazione in Italia. Available from: http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?area=nuovoCoronavirus&id=5351&lingua=italiano&menu=vuoto [accessed: July 15, 2020]. [Italian]

 • 25

  Ministero della Salute, Direzione generale della programmazione sanitaria. Linee di indirizzo nazionali sul triage intraospedaliero. Available from: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_3849_listaFile_itemName_1_file.pdf [accessed: July 15, 2020]. [Italian]

 • 26

  Vergano M, Bertolini G, Giannini A, et al. Clinical ethics recommendations for the allocation of intensive care treatments in exceptional, resource-limited circumstances. Italian Society of Anaesthesia, Analgesia, Resuscitation and Intensive Care (SIAARTI). [Raccomandazioni di etica clinica per l’ammissione a trattamenti intensivi e per la loro sospensione, in condizioni eccezionali di squilibrio tra necessità e risorse disponibili. Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI).] 6 March 2020. Available from: http://www.siaarti.it/SiteAssets/News/COVID19%20-%20documenti%20SIAARTI/SIAARTI%20-%20Covid19%20-%20Raccomandazioni%20di%20etica%20clinica.pdf [accessed: March 22, 2020]. [Italian]

 • 27

  Vergano M, Bertolini G, Giannini A, et al. SIAARTI recommendations for the allocation of intensive care treatments in exceptional, resource-limited circumstances. Minerva Anestesiol. 2020; 86: 469–472.

 • 28

  Vergano M, Bertolini G, Giannini A, et al. Clinical ethics recommendations for the allocation of intensive care treatments in exceptional, resource-limited circumstances: the Italian perspective during the COVID-19 epidemic. Crit Care 2020; 24: 165.

 • 29

  Sentenza 26 giugno 2002, n. 282. Available from: https://www.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/commissioni/allegati/12/12_all_sent2002282.pdf [accessed: July 21, 2020]. [Italian]

 • 30

  Zsák É. How do people of Italy see the right to die? – through the case of Eluana Englaro. [A halálhoz való jog kérdése Olaszországban – Eluana Englaro esete.] Kharón 2014; 18: 42–47. [Hungarian]

 • 31

  Gazzetta Ufficiale Della Repubblica Italiana, Serie generale – n. 12, 16-1-2018, Roma. Available from: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/16/18G00006/sg [accessed: September 3, 2020]. [Italian]

 • 32

  Ciliberti R, Gorini I, Gazzaniga V, et al. The Italian law on informed consent and advance directives: new rules of conduct for the autonomy of doctors and patients in end-of-life care. J Crit Care 2018; 48: 178–182.

 • 33

  Piccinni M, Aprile A, Benciolini P, et al. Ethical, deontological and legal considerations regarding the SIAARTI document titled “Clinical ethics recommendations for admission to and suspension of intensive care in exceptional conditions of imbalance between needs and available resources”. [Considerazioni etiche, deontologiche e giuridiche sul Documento SIAARTI “Raccomandazioni di etica clinica per l’ammissione a trattamenti intensivi e per la loro sospensione, in condizioni eccezionali di squilibrio tra necessità e risorse disponibili”.] Recenti Prog Med. 2020; 111: 212–222. [Italian]

 • 34

  Anelli (FNOMCeO) on the Siaarti document: “The Deontological Code shall continue to be our guide”. [Anelli (FNOMCeO) su documento Siaarti: “Nostra guida resta il Codice deontologico”.] FNOMCeO, 7 March 2020. Available from: https://portale.fnomceo.it/anelli-fnomceo-su-documento-siaarti-nostra-guida-resta-il-codice-deontologico/ [accessed: March 22, 2020]. [Italian]

 • 35

  Coronavirus. Geriatrists: “No to the Tarpeian Rock, the solution is not to sacrifice our elderly”. [Coronavirus. Geriatri: “No a Rupe Tarpea, la soluzione non è sacrificare gli anziani”.] Quotidiano Sanità, 9 March 2020. Available from: https://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=82299 [accessed: March 22, 2020]. [Italian]

 • 36

  Coronavirus. Fnopi on the document of the anaesthetists and reanimators: “The National Health Service should not abandon anybody”. [Coronavirus. Fnopi sul documento degli anestesisti-rianimatori: “Ssn non lasci solo nessuno”.] Quotidiano Sanità, 10 March 2020. Available from: https://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=82353 [accessed: March 22, 2020]. [Italian]

 • 37

  Craxì L, Vergano M, Savulescu J, et al. Rationing in a pandemic: lessons from Italy. Asian Bioeth Rev. 2020; 12: 325–330.

 • 38

  Zubek L. Options for the repair of communication and self-determination in the field of end-of-life decisions at intensive care units. [A kommunikáció és az önrendelkezés javításának lehetőségei az életvégi döntések meghozatalánál az intenzív osztályokon.] Orv Hetil. 2016; 157: 669–674. [Hungarian]

 • 39

  Busa Cs, Zeller J, Csikós Á. Who should decide at the end of life? International practice of advance care planning and possibilities for adaptation in Hungary. [Ki döntsön az élet végén? Az ellátás előzetes tervezésének nemzetközi gyakorlata és hazai lehetőségei.] Orv Hetil. 2018; 159: 131–140. [Hungarian]

 • 40

  Ezekiel JE, Persad G, Upshur R, et al. Fair allocation of scarce medical resources in the time of Covid-19. N Engl J Med. 2020; 382: 2049–2055.