View More View Less
 • 1 Általános Orvostudományi Kar, Klinikai Immunológiai Tanszék, Debreceni Egyetem, Debrecen, Móricz Zsigmond u. 22., 4032
 • | 2 Általános Orvostudományi Kar, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet, Debreceni Egyetem, Debrecen
 • | 3 Általános Orvostudományi Kar, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • | 4 Debrecen Városi Egészségügyi Szolgálat, Debreceni Egyetem, Debrecen
Open access

Összefoglaló. Bevezetés: Az atorvasztatin (koleszterincsökkentő), nifedipin (Ca2+-antagonista), kaptopril (angiotenzinkonvertáz-gátló) vegyületek a magas vérnyomás komplex kezelésének „alap”gyógyszerei. Mindhárom antioxidáns is. Célkitűzés: A tanulmány célja annak megválaszolása volt, hogy e molekulák gátolhatják-e a vérsejtek fagocitaműködését. Betegek és módszer: Magas vérnyomásos betegek: 15 fő, 39–80 éves, nő: 6, férfi: 9. Egészséges kontroll: 7 fő, 30–75 éves, nő: 3, férfi: 4. A vizsgálat a téli hónapokban zajlott. A zimozán- (Saccharomyces cerevisiae) részecskék fagocitózisa során képződő kemilumineszcencia mérése perifériás vérben a gyógyszerek jelenlétében történt luminométerrel. A gátlást a stimulációs index értékének csökkenésével jellemeztük. Eredmények: Mindhárom vegyület gátolta a kemilumineszcenciát (oxigénszabadgyök-képzést) a 65 év feletti, magas vérnyomásos betegek többségében: 11/13 főnél. Főleg magasabb életkorban és cukorbetegségben, de más társbetegségekben nőtt a gátlás. Következtetés: Az idős, magas vérnyomásos betegek fokozott orvosi figyelmet igényelnek a téli időszakokban, mivel antioxidáns hatással is rendelkező „alap”gyógyszereiknek, egyéntől függően, lehetnek gátló hatásaik a fagociták mikrobaölő, oxigénszabadgyök-termelő képességére. Orv Hetil. 2020; 161(45): 1908–1913.

Summary. Introduction: Atorvastatin (cholesterol synthesis blocker), nifedipine (Ca2+ antagonist), captopril (angiotensin-convertase inhibitor) are basic drugs in the therapy of hypertension. They are also antioxidants. Objective: To investigate whether these molecules can inhibit the phagocytic activity of peripheral blood cells. Patients and method: Hypertension group: 15 patients with ages between 39–80 years (6 women and 9 men). Healthy control group: 7 individuals with ages between 30–75 years (3 women and 4 men). The study was carried out in wintertime. The measurement of phagocytic activity was carried out by luminometry in peripheral blood samples. Chemiluminescence intensities were determined by the engulfment of zymosan (Saccharomyces cerevisiae) particles in the presence of drugs. The inhibitory effects were characterized by the decreased values of the stimulation index. Results: All three substances decreased the chemiluminescence (reactive oxygen species production) in the majority of samples from hypertensive patients over 65 years: in 11 of 13 patients. Stronger inhibition was detected in older, diabetic patients with other co-morbidities, too. Conclusion: Older patients with hypertension require a special attention in wintertime. Antihypertensive drugs with antioxidant capabilities may have individually different inhibitory effects on the production of reactive oxygen species by phagocytes, which decreases their antimicrobial potency. Orv Hetil. 2020; 161(45): 1908–1913.

 • 1

  Yoon SS, Fryar, CD, Carroll MD. Hypertension prevalence and control among adults: United States, 2011–2014. NCHS Data Brief 2015; 220: 1–8.

 • 2

  Kiss I, Kékes E. Hungarian Hypertension Registry. [Magyar Hypertonia Regiszter.] Orv Hetil. 2014; 155: 764–768. [Hungarian]

 • 3

  Taddei S. ACE-inhibitor/calcium antagonist combination: is this the first-choice therapy in arterial hypertension? Minerva Med. 2019; 110: 546–554.

 • 4

  Paragh Gy, Karádi I. Up to date lipid lowering treatment. [Korszerű lipidcsökkentő kezelés.] Orv Hetil. 2016; 157: 1219–1223. [Hungarian]

 • 5

  Stewart S, Keates AK, Redfern A, et al. Seasonal variations in cardiovascular disease. Nat Rev Cardiol. 2017; 14: 654–664.

 • 6

  Bagchi D, Prasad R, Das DK. Direct scavenging of free radicals by captopril, an angiotensin converting enzyme inhibitor. Biochem Biophys Res Commun. 1989; 158: 52–57.

 • 7

  Yao J, Long H, Zhao J, et al. Nifedipine inhibits oxidative stress and ameliorates osteoarthritis by activating the nuclear factor erythroid-2-related factor 2 pathway. Life Sci. 2020; 253: 117292.

 • 8

  Hosseinzadeh A, Bahrampour Juybari K, Kamarul T, et al. Protective effects of atorvastatin on high glucose-induced oxidative stress and mitochondrial apoptotic signaling pathways in cultured chondrocytes. J Physiol Biochem. 2019; 75: 153–162.

 • 9

  Escobales N, Crespo MJ. Oxidative-nitrosative stress in hypertension. Curr Vasc Pharmacol. 2005; 3: 231–246.

 • 10

  Sipka S, Szentmiklósi AJ, Nagy A, et al. Inhibition of zymosan induced chemiluminescence of human phagocytes by adenosine, polyadenylic acid and agents influencing adenosine metabolism. Allergol Immunopathol. 1989; 17: 209–2012.

 • 11

  Hagymási K, Egresi A, Lengyel G. Antioxidants-antioxidant shock: facts and questions. 2015. [Antioxidanánsok – antioxidáns-sokk: tények és kérdések, 2015.] Orv Hetil. 2015; 156: 1884–1887. [Hungarian]

 • 12

  Bödör A, Kiss I. Comparison of the therapeutic principles of aged patients with risks of various cardiovascular diseases and hypertension on the basis of Hungarain and internatioal guidelines. [Különböző cardiovascularis kockázatú, idős hypertoniás betegek kezelési elveinek összehasonlítása magyar és nemzetközi irányelvek alapján (2001-2015).] Orv Hetil. 2016; 157: 247–259. [Hungarian]

 • 13

  Fábián Á, László I, Juhász M, et al. Phamacological options in treating SARS-CoV-2 infection/ COVID-19. [Farmakoterápiás lehetőségek SARS-CoV-2-fertőzés/COVID–19-betegség esetén.] Orv Hetil. 2020; 161: 685-688. [Hungarian]

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 324 324 32
PDF Downloads 418 418 25