View More View Less
 • 1 Neurológiai Osztály, Országos Klinikai Idegtudományi Intézet, Budapest, Amerikai út 57., 1145
 • | 2 Általános Orvostudományi Kar, Neurológiai Klinika, Szegedi Tudományegyetem, Szeged
Open access

Összefoglaló. Bevezetés: A COVID–19-járvány világszerte hónapokra átalakította a járóbeteg-ellátás működését is. Magyarországon a 2020. március 11-től 2020. június 17-ig fennálló egészségügyi veszélyhelyzeti rendelkezések szabták meg az új kereteket. Célkitűzés: Az első veszélyhelyzeti periódus második felében, 2020. április 22. és 2020. május 5. között mértük fel az epilepsziaellátásban részt vevő orvosok véleményét, hogy milyen mértékben változott a betegek ellátása, és hogyan élték meg a változásokat személyesen. Módszer: Internetes kérdőíves véleményfelmérés történt, a Magyar Epilepszia Liga 2020. április 16–17-re tervezett, de a COVID–19-járvány miatt elhalasztott XV. kongresszusára regisztrált neurológusok között. Kilenc egyszeres vagy többszörös feleletválasztós kérdés és ’szabad kommentár’ mezők álltak rendelkezésre. Eredmények: A megkeresett 116 neurológus közül 33-an válaszoltak (28%), összesen 30 kommentár került rögzítésre. 73%-uk szerint a változások komoly nehézséget okoztak, 15%-uk gondolta, hogy ennek súlyos következményei lesznek. Új betegek fogadása 53%-ban leállt, 25%-ban nagy nehézségekbe ütközött. A gondozott betegek problémáit 49%-ban a távvizit lehetőségeivel élve meg tudták oldani, de 24%-ban ez nem sikerült. A beteg távollétében lebonyolított vizitek 68%-a dokumentált telefonbeszélgetések formájában zajlott. Az orvosok kétharmada veszélyeztetve érezte magát, hogy elkapja a vírust, ebből 40% úgy érezte, nem kap elegendő védelmet, 6% (2 fő) kapta el a fertőzést. Következtetés: A COVID–19-járvány a leginkább az új szakvélemények kiadását érintette, de a gondozási feladatokat sem mindig lehetett megfelelően megoldani. A károkat jelentősen enyhítette az ellátószemélyzet rugalmassága. A telefonvizitek, szükség esetén, az epileptológiában pótolhatják a személyes orvos-beteg találkozásokat. A járvány visszatérésének veszélye miatt a távvizit-alkalmazások technikai fejlesztése és ezek dokumentálási kérdéseinek megoldása fontos. A járványidőszakban a személyzet védelmére nagy figyelmet kell fordítani a fertőződés elkerülése és az orvosok biztonságérzetének fokozása érdekében. Orv Hetil. 2020; 161(46): 1939–1943.

Summary. Introduction: COVID-19 pandemic has transformed the operation of outpatient care worldwide for months. The new framework was set in Hungary by the health emergency regulations that existed from 11. 03. 2020 to 17. 06. 2020. Objective: In the second half of the emergency period, between 22. 04. 2020 and 05. 05. 2020, we surveyed the opinion of physicians involved in epilepsy care about the extent to which patient care had changed and how they experienced the changes in person. Method: An internet questionnaire survey was conducted among neurologists registered for the annual congress of the Hungarian Chapter of the International League Against Epilepsy. Nine single- or multiple-choice questions and ‘free comment’ fields were available. Results: Of 116 neurologists contacted, 33 responded (28%), and a total of 30 comments were recorded. 73% said the changes caused a serious difficulty, 15% thought it would have serious consequences. Reception of new patients was stopped in 53%, and 25% encountered great difficulties. In 49%, the problems of the cared patients could be solved using remote visits, but 24% could not solve them properly. 68% of outpatient visits took the form of documented telephone conversations. Two-thirds of doctors feared catching the virus, 40% of whom felt they were not getting enough protection. 6% caught the infection. Conclusion: The COVID-19 pandemic has mostly affected the issuance of new expert opinions, but care tasks have not always been adequately addressed. The damage was significantly mitigated by the flexibility of the care staff. Telephone visits, if necessary, can replace personal doctor-patient encounters in epileptology. The technical development of remote visit applications and their documentation issues are important. During the pandemic period, great care must be taken to protect staff in order to avoid infection and increase the sense of safety of doctors. Orv Hetil. 2020; 161(46): 1939–1943.

 • 1

  Guan WJ, Ni ZY, Hu Y, et al. Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 in China. N Engl J Med. 2020; 382: 1708–1720.

 • 2

  Government Decree 40/2020 (III. 11.) on the declaration of state of danger. [40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet veszélyhelyzet kihirdetéséről. (Hatályos: 2020. 03. 26–2020. 06. 18.) Magyar Közlöny 2020. március 11., 39: 1354. [Hungarian]

 • 3

  Decree 10/2020 (III. 14.) of the Human Resources Minister on modification of ministerial decrees due to the declared emergency state. [10/2020. (III. 14.) EMMI rendelet a kihirdetett veszélyhelyzet miatt szükséges egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról.] Magyar Közlöny 2020. március 14., 42: 1384–1385. [Hungarian]

 • 4

  Kuroda N. Epilepsy and COVID-19: associations and important considerations. Epilepsy Behav. 2020; 108: 107122.

 • 5

  Sharifian-Dorche M, Huot P, Osherov M, et al. Neurological complications of coronavirus infection; a comparative review and lessons learned during the COVID-19 pandemic. J Neurol Sci. 2020; 417: 117085.

 • 6

  Act LVII of 2020 terminating the state of danger. [2020. évi LVII. törvény a veszélyhelyzet megszüntetéséről.] Magyar Közlöny 2020. június 17., 144: 3652. [Hungarian]

 • 7

  Bloem BR, Henderson EJ, Dorsey ER. Integrated and patient-centred management of Parkinson’s disease: a network model for reshaping chronic neurological care. Lancet Neurology 2020; 19: 623–634.

 • 8

  Antonini A. Health care for chronic neurological patients after COVID-19. Lancet Neurol. 2020; 19: 562–563.

 • 9

  Matias-Guiu J, Matias-Guiu JA, Alvarez-Sabin J, et. Will neurological care change over the next 5 years due to the COVID-19 pandemic? Key informant consensus survey. Neurologia 2020; 35: 252–257.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 0 26 35
Feb 2021 0 26 24
Mar 2021 0 21 29
Apr 2021 0 24 37
May 2021 0 14 22
Jun 2021 0 15 8
Jul 2021 0 0 0