View More View Less
 • 1 Képalkotó Diagnosztikai Osztály, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc, Csabai kapu 9–11., 3529

Összefoglaló. Bevezetés: Congenitalis coronariaanomáliának tekintik azokat a coronariamorfológiai rendellenességeket, melyek 1%-nál kisebb gyakorisággal fordulnak elő. Többségük nem jár tünettel, olykor azonban okozhatnak mellkasi fájdalmat, eszméletvesztést, és hirtelen halálhoz is vezethetnek. A coronariaanomáliák gyakoriságáról Magyarországon eddig csak invazív koronarográfiás adatok alapján jelent meg közlemény. Célkitűzés: Jelen vizsgálatunkban a coronariák eredési rendellenességeinek gyakoriságát mértük fel intézetünk coronaria-komputertomográfiás angiográfián átesett betegeinél. Módszer: A coronaria-komputertomográfiás vizsgálatra került betegek felvételeinek értékelésekor rögzítettük a coronariaanomália jelenlétét. A vizsgálat indikációja általában mellkasi fájdalom volt. 128 szeletes berendezést használtunk, a vizsgálatok során részben retrospektív, részben prospektív EKG-kapuzást alkalmaztunk. Eredmények: 1751 beteg komputertomográfiás angiográfiás felvételeit elemeztük. A betegek között a férfiak aránya 38,4%, a vizsgálatra kerülők életkorának átlaga pedig 58,07 ± 11,07 év volt. Eredési anomáliát 1,83%-ban találtunk, ezen belül a leggyakoribb volt a körbefutó ág (ramus circumflexus) és az elülső leszálló ág különálló eredése a bal Valsalva-sinusból (1%). A további rendellenességek a következők voltak: a jobb coronaria eredése magasan az aortából (0,34%), ramus circumflexus a jobb sinusból vagy a jobb coronariából (0,34%), jobb coronaria a bal Valsalva-sinusból (0,057%), elülső leszálló ág részben a bal Valsalva-sinusból a circumflexustól külön, részben a jobb coronariából (kettős elülső leszálló ág, 0,057%). Következtetés: Mindössze 0,057%-ban fordult elő potenciálisan tünetet okozó coronariaeredési rendellenesség (a bal sinusból eredő jobb coronaria). A komputertomográfiás angiográfia segítségével a coronariaeredés helye pontosan megállapítható, tisztázható az ér lefutása és ennek során viszonya a környező struktúrákhoz. Orv Hetil. 2020; 161(47): 1995–1999.

Summary. Introduction: Congenital coronary artery anomaly is defined as a coronary morphology which occurs in less than 1% of the cases. Usually these anomalies do not result in symptoms but sometimes they can cause chest pain, syncope and sudden death. In Hungary, the prevalence of these abnormalities was published only from data of invasive coronary angiography. Objective: In this study, we evaluated the prevalence of the anomalies of coronary origin in the patients of our institution undergoing coronary computed tomography. Method: While reading the computed tomography angiograms of our patients, we registered the presence of coronary anomalies. In most of the cases, the indication of the coronary computed tomography was chest pain. A scanner with 128 detectors was used, scans were performed partly with prospective, partly with retrospective ECG gating. Results: We assessed 1751 patients. The ratio of males was 38.4%, while the average age of patients 58.07 ± 11.07 years. Anomaly of coronary origin was present in 1.83% of our patients, with the separate origin of left anterior descending and left circumflex artery being the most frequent (1%) among them. Other anomalies were as follows: high take-off of the right coronary artery from the ascending aorta (0.34%), left circumflex arising from the right sinus of Valsalva or from the right coronary (0.34%), right coronary artery from the left sinus of Valsalva (0.057%), left anterior descending arising partly from the left sinus of Valsalva, apart from the left circumflex, partly from the right coronary (dual left anterior descending artery, 0.057%). Conclusion: The prevalence of potentially symptomatic coronary anomalies was only 0.057% in our series (right coronary from the left sinus of Valsalva). The computed tomography angiography can precisely define the origin of the coronary artery, depict its run-off and its relationship to the neighbouring structures. Orv Hetil. 2020; 161(47): 1995–1999.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1

  Angelini P. Normal and anomalous coronary arteries: definitions and classification. Am Heart J. 1989; 117: 418–434.

 • 2

  Villa AD, Sammut E, Nair A, et al. Coronary artery anomalies overview: the normal and the abnormal. World J Radiol. 2016; 8: 537–555.

 • 3

  Heermann P, Heindel W, Schülke C. Coronary artery anomalies: diagnosis and classification based on cardiac CT and MRI (CMR) – from ALCAPA to anomalies of termination. Rofo 2017; 189: 29–38.

 • 4

  Sato Y, Inoue F, Kunimasa T, et al. Diagnosis of anomalous origin of the right coronary artery using multislice computed tomography: evaluation of possible causes of myocardial ischemia. Heart Vessels 2005; 20: 298–300.

 • 5

  Peñalver JM, Mosca RS, Weitz D, et al. Anomalous aortic origin of coronary arteries from the opposite sinus: a critical appraisal of risk. BMC Cardiovasc Disord. 2012; 12: 83.

 • 6

  Tar B, Bakk S, Polgár P, et al. PCI in aberrant circumflex coronary artery. [Percutan coronaria interventiók rendellenes lefutású körbefutó ág szűkületeinek megoldása során.] Cardiol Hung. 2008; 38: B71. [Hungarian]

 • 7

  Ghadri JR, Kazakauskaite E, Braunschweig S, et al. Congenital coronary anomalies detected by coronary computed tomography compared to invasive coronary angiography. BMC Cardiovasc Disord. 2014; 14: 81.

 • 8

  Yamanaka O, Hobbs RE. Coronary artery anomalies in 126,595 patients undergoing coronary arteriography. Cathet Cardiovasc Diagn. 1990; 21: 28–40.

 • 9

  Kardos A, Babai L, Rudas L, et al. Epidemiology of congenital coronary artery anomalies: a coronary arteriography study on a Central European population. Cathet Cardiovasc Diagn. 1997; 42: 270–275.

 • 10

  Graidis C, Dimitriadis D, Karasavvidis V, et al. Prevalence and characteristics of coronary artery anomalies in an adult population undergoing multidetector-row computed tomography for the evaluation of coronary artery disease. BMC Cardiovasc Disord. 2015; 15: 112.

 • 11

  Srinivasan KG, Gaikwad A, Kannan BR, et al. Congenital coronary artery anomalies: diagnosis with 64 slice multidetector row computed tomography coronary angiography: a single-centre study. J Med Imaging Radiat Oncol. 2008; 52: 148–154.

 • 12

  Tongut A, Özyedek Z, Çerezci İ, et al. Prevalence of congenital coronary artery anomalies as shown by multi-slice computed tomography coronary angiography: a single-centre study from Turkey. J Int Med Res. 2016; 44: 1492–1505.

 • 13

  Frommelt PC, Frommelt MA, Tweddell JS, et al. Prospective echocardiographic diagnosis and surgical repair of anomalous origin of a coronary artery from the opposite sinus with an interarterial course. J Am Coll Cardiol. 2003; 42: 148–154.

 • 14

  Pawale A, Takahashi M, Seetharam K, et al. Minimally invasive direct coronary artery bypass for the management of anomalous left coronary artery from the right coronary sinus. Heart Surg Forum 2018; 21: E239–E241.

 • 15

  Darki A, Motiwala A, Bakhos L, et al. Technical success and long-term outcomes after anomalous right coronary artery stenting with cardiac computed tomography angiography correlation. Catheter Cardiovasc Interv. 2020; 96: 320–327.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Sep 2020 0 0 0
Oct 2020 0 0 0
Nov 2020 0 55 59
Dec 2020 0 212 64
Jan 2021 0 37 55
Feb 2021 0 20 24
Mar 2021 0 4 2