View More View Less
 • 1 Általános Orvostudományi Kar, Szülészeti és Nőgyógyászati Intézet, Debreceni Egyetem, Debrecen, Nagyerdei krt. 98., 4032
 • | 2 Informatikai Kar, Komputergrafika és Képfeldolgozás Tanszék, Debreceni Egyetem, Debrecen
Open access

Összefoglaló. Bevezetés: Jelenleg a méh méretének pontos megítélése meglehetősen szubjektív, az azt leíró ultrahangleletek igen nagy eltérést mutatnak. Számos klinikai szituációban azonban nagyon fontos az eltérések méretének, elhelyezkedésének, meghatározott anatómiai pontokhoz való viszonyának pontos leírása. Célkitűzés: Célunk egy egységes mérési módszer kifejlesztése, mellyel sorvezetőt adunk a vizsgálók kezébe, így csökkentve az egyéni variabilitásból adódó eltéréseket. A standardizált adatok lehetőséget adnak a szisztematikus gyűjtésre, azok egységes feldolgozására, rendszerbe foglalására, tudományos értékelésére, segítséget nyújtva a mindennapi klinikai gyakorlatban és kutatásokban. Módszer: A méh általunk végzett ultrahangvizsgálatait, valamint a nemzetközi tanulmányokat alapul véve kívánunk javaslatot tenni egy egységes mérési módszer kialakítására, mellyel egyértelmű, pontos, reprodukálható adatokat kaphatunk a méhről. Eredmények: Létrehoztunk egy standardizált paraméterekkel rendelkező mérési eljárást Uteromap néven, melyet alkalmazva objektív méretadatokat kaphatunk a méh ultrahangvizsgálata során. Külön figyelmet fordítottunk arra, hogy az általunk létrehozni kívánt standardizált mérési eljárás alkalmas legyen minden általános, valamint speciális esetben is. A kipróbálás során a legelső 253 páciens adatait elemeztük retrospektív módon. Eredményeink szerint az idősebb életkor megnövekedett méhmagassággal és nagyobb hátsó falvastagsággal korrelált. Következtetés: Arra a következtetésre jutottunk, hogy standardizált mérési módszerünk alkalmazásával a méhről és elváltozásairól sokkal pontosabb, objektívebb és egységesebb adatokat nyerhetünk anélkül, hogy a vizsgálathoz szükséges idő szignifikánsan hosszabb lenne. Munkánk folytatásaként minél több vizsgáló bevonásával szeretnénk a standardizált módszert a mindennapi gyakorlatra kiterjeszteni, a felmerülő igények, javaslatok alapján fejleszteni és létrehozni egy nemzetközileg elfogadott, standardizált mérési eljárást, mellyel az ultrahangvizsgálatok minőségét növelhetnénk, azzal a végső céllal, hogy javítsuk a betegek biztonságát és az ellátás eredményességét. Orv Hetil. 2020; 161(48): 2029–2036.

Summary. Introduction: Currently, the accurate assessment of the size of the uterus is rather subjective as the related ultrasound findings show an immense difference. However, in several clinical situations it is crucial to accurately describe the size and location of abnormalities and their relationship to specific anatomical positions. Objective: We aim to develop a unified measurement method that can serve as a guide for the examiners, thus reducing variances due to individual variability. Standardized data provide an opportunity for systematic collection, unified processing, systematization, and scientific evaluation, assisting in everyday clinical practice and research. Method: Based on our ultrasound examinations and the international studies, we propose a unified measurement method that can provide precise, accurate and reproducible data on the uterus. Results: We have established a measurement procedure with standardized parameters called Uteromap, which obtained objective size data during the ultrasound examination of the uterus. Special attention was given to creating a standardized measurement procedure suitable for general and special cases, too. According to our results, older age was correlated with increased uterine height and greater posterior wall thickness. During the trial, the data of the first 253 patients were analyzed retrospectively. Conclusion: We concluded that our standardized measurement method could obtain more accurate, objective, and consistent data about the uterus and its lesions without significantly increasing the time of the examination. Continuing our work, we would like to extend the standardized method to everyday practice, develop and create an internationally accepted standardized measurement procedure based on the emerging needs and recommendations, with the ultimate aim of improving patient safety and effectiveness of care. Orv Hetil. 2020; 161(48): 2029–2036.

 • 1

  Valent S, Oláh O, Sára L, et al. Ultrasonography in the diagnosis of ovarian and endometrial carcinoma. [Az ultrahangvizsgálat szerepe a méhtest és a petefészek rosszindulatú daganatainak diagnosztikájában.] Orv Hetil. 2011; 152: 1887–1893. [Hungarian]

 • 2

  Arya S, Mulla ZD, Kupesic Plavsic S. Role of pelvic ultrasound simulation. Clin Teach. 2018; 15: 457–461.

 • 3

  Noventa M, Scioscia M, Schincariol M, et al. Imaging modalities for diagnosis of deep pelvic endometriosis: comparison between trans-vaginal sonography, rectal endoscopy sonography and magnetic resonance imaging. A head-to-head meta-analysis. Diagnostics (Basel) 2019; 9: 225.

 • 4

  Vitale SG, Tropea A, Rossetti D, et al. Management of uterine leiomyomas in pregnancy: review of literature. Updates Surg. 2013; 65: 179–182.

 • 5

  Brubel R, Dobó N, Csibi N, et al. The effect of surgical treatment of bowel endometriosis on fertility. [A bélendometriosis miatt végzett műtétek hatása a fertilitásra.] Orv Hetil. 2019; 160: 1633–1638. [Hungarian]

 • 6

  Kalincsák J, Gőcze P, Bódis J, et al. Multimodal treatment of malignant mixed Müllerian tumor. [Malignus kevert Müller-cső-eredetű tumor komplex kezelése.] Orv Hetil. 2018; 159: 741–747. [Hungarian]

 • 7

  Andres MP, Borrelli GM, Ribeiro J, et al. Transvaginal ultrasound for the diagnosis of adenomyosis: systematic review and meta-analysis. J Minim Invasive Gynecol. 2018; 25: 257–264.

 • 8

  Kristoschek JH, Moreira de Sá RA, Silva FC, et al. Ultrasonographic evaluation of uterine involution in the early puerperium. Rev Bras Ginecol Obstet. 2017; 39: 149–154.

 • 9

  Donald I, Macvicar J, Brown TG. Investigation of abdominal masses by pulsed ultrasound. Lancet 1958; 1(7032): 1188–1195.

 • 10

  Sheth SS, Hajari AR, Lulla CP, et al. Sonographic evaluation of uterine volume and its clinical importance. J Obstet Gynaecol Res. 2017; 43: 185–189.

 • 11

  Verguts J, Ameye L, Bourne T, et al. Normative data for uterine size according to age and gravidity and possible role of the classical golden ratio. Ultrasound Obstet Gynecol. 2013; 42: 713–717.

 • 12

  Shepard M, Filly RA. A standardized plane for biparietal diameter measurement. J Ultrasound Med. 1982; 1: 145–150.

 • 13

  Sagi-Dain L, Peleg A, Sagi S. First-trimester crown-rump length and risk of chromosomal aberrations – a systematic review and meta-analysis. Obstet Gynecol Surv. 2017; 72: 603–609.

 • 14

  Ioannou C, Sarris I, Hoch L, et al. Standardisation of crown–rump length measurement. BJOG 2013; 120(Suppl 2): 38–41.

 • 15

  Van den Bosch T, Dueholm M, Leone FP, et al. Terms, definitions and measurements to describe sonographic features of myometrium and uterine masses: a consensus opinion from the Morphological Uterus Sonographic Assessment (MUSA) group. Ultrasound Obstet Gynecol. 2015; 46: 284–298.

 • 16

  Munro MG, Critchley HO, Broder MS, et al. FIGO classification system (PALM-COEIN) for causes of abnormal uterine bleeding in nongravid women of reproductive age. Int J Gynaecol Obstet. 2011; 113: 3–13.

 • 17

  Lasmar RB, Lasmar BP, Celeste RK, et al. A new system to classify submucous myomas: a Brazilian multicenter study. J Minim Invasive Gynecol. 2012; 19: 575–580.

 • 18

  Laughlin-Tommaso SK, Hesley GK, Hopkins MR, et al. Clinical limitations of the International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) classification of uterine fibroids. Int J Gynaecol Obstet. 2017; 139: 143–148.

 • 19

  Török P, Póka R. Diagnosis and treatment of uterine myoma. [A myoma uteri diagnosztikája és kezelése.] Orv Hetil. 2016; 157: 813–819. [Hungarian]

 • 20

  Benacerraf BR, Shipp TD, Lyons JG, et al. Width of the normal uterine cavity in premenopausal women and effect of parity. Obstet Gynecol. 2010; 116: 305–310.

 • 21

  Török P, Jakab A, Erdődi B, et al. Uteromap – a standardized method for measurement of the uterus as part of the preoperative work-up. Facts Views Vis Obgyn. 2019; 11(Suppl 1): ES28-0194-P110.

 • 22

  Kinkel K, Ascher SM, Reinhold C. Benign disease of the uterus. In: Hodler J, Kubik-Huch RA, von Schulthess GK. (eds.) Diseases of the abdomen and pelvis 2018–2021: Diagnostic Imaging – IDKD Book. Springer, Cham (CH), 2018; pp. 21–33.

 • 23

  Parmar AM, Agarwal DP, Hathila N, et al. Sonographic measurements of uterus and its correlation with different parameters in parous and nulliparous women. Int J Med Sci Educ. 2016; 3: 306–310.

 • 24

  Gao H, Liu DE, Li Y, et al. Uterine dimensions in gravida 0 phase according to age, body mass index, and height in Chinese infertile women. Medicine (Baltimore) 2018; 97: e12068.

 • 25

  Available from: https://github.com/Harabali/UteroMap [accessed: June 17, 2020].

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 288 288 14
PDF Downloads 400 400 64