View More View Less
 • 1 Általános Orvostudományi Kar, Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Klinika, Manuális Tanszék, Pécsi Tudományegyetem, Pécs, József Attila út 7., 7623
 • 2 I. Gyermek Sebészeti és Traumatológiai Osztály, Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, Budapest
 • 3 Általános Orvostudományi Kar, Klinikai Központ, Orvosi Képalkotó Klinika, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • 4 Általános Orvostudományi Kar, Klinikai Központ, Pathologiai Intézet, Pécsi Tudományegyetem, Pécs

Összefoglaló. Csecsemőkorban a here cysticus elváltozásai ritka entitásnak számítanak. Az angol nyelvű szakirodalom kevés hasonló esetről számol be, a 2000-es évek elejéig publikált esetek harmadában orchiectomia történt. A hisztológia a leggyakrabban teratomát, a legritkábban egyszerű cystát igazol. Mindkét elváltozás jóindulatú, egyéves kor alatt a leggyakoribb. Közleményünkkel arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy ezen esetek kezelése során törekedni kell a here megtartására. A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinikájának Manuális Tanszékén és a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet I. Gyermek Ssebészeti és Traumatológiai Osztályán 2015 és 2018 között 4 csecsemőben észleltük a here cysticus elváltozását. A betegek kórtörténeti adatainak részletes retrospektív elemzését és a szakirodalom áttekintését végeztük. Mind a 4 alkalommal a csecsemő féléves kora előtt észleltek egyoldali, panaszokat nem okozó herezacskófél-megnagyobbodást. Az ultrahangvizsgálat 3 esetben szoliter cysticus képletet talált. 1 esetben szeptált, sűrű folyadékkal telt cysticus képletet véleményezett, számottevő hereállomány nem mutatkozott. Ennél a betegnél mágnesesrezonancia-vizsgálat is készült, mely teratoma lehetőségét vetette fel. A feltárás során mindegyik csecsemőben cysticus képletet találtunk. 3 betegnél hereszövet-megtartó műtétet (enucleatiót) végeztünk. 1 esetben az érdemben megtartható hereszövet hiánya, valamint teratoma gyanúja miatt orchiectomia történt. A kórszövettan két esetben egyszerű cystát, két esetben praepubertalis teratomát igazolt, melyek jóindulatú elváltozások. A here cysticus elváltozásai csecsemőkorban döntő többségben benignusak. Az egyszerű cysta és a praepubertalis teratoma egyaránt jóindulatú elváltozás, malignus transzformációra nem hajlamosak. A képalkotó eljárások közül az ultrahangvizsgálat elegendő lehet a kezelési terv felállításához. Mindig törekedni kell a here megtartására, a lehető legtöbb hereszövet megkímélésére. Kórszövettani vizsgálat nélkül a here eltávolítása ebben az életkorban nem javasolt. Orv Hetil. 2020; 161(48): 2043–2048.

Summary. Cystic lesions of the testis are rare in infancy. Few similar case-series were published in the English literature. Orchiectomy was reported in one-third of the cases until the early 2000s. Histology mostly confirms teratomas, rarely simple cysts. Both are benign and most common under the age of one year. Our aim is to draw attention to the importance of testicular sparing surgery (enucleatio), whenever possible. At the Medical Centre of the Department of Pediatrics of the Division of Paediatric Surgery, Pécs and at the Department of Pediatric Surgery and Traumatology of the Heim Pal Children’s Hospital, Budapest, four cystic testicular lesions were treated in infancy between 2015 and 2018. We performed retrospective analysis and reviewed relevant literature. Our patients were under six months and an unilateral, painless scrotal enlargement appeared. Ultrasound described cystic lesion in the testis in three cases. In one case a septated, echogenic, liquid-filled cystic lesion was detected, with no significant amount of testicular tissue. Magnetic resonance imaging scan of this patient predicted the diagnosis of teratoma. During the surgeries, cystic lesions were found in all cases. Enucleatio was performed in three patients. Orchiectomy was carried out once due to the suspicion of teratoma and the lack of salvageable testicular tissue. Histopathology confirmed simple cysts in two babies and prepubertal teratomas in the others. Testicular cystic lesions are predominantly benign in infancy. Simple cysts and prepubertal teratomas are benign, not prone to malignant transformation. Ultrasound is reliable for preoperative planning. Testicular tissue sparing surgery must be considered and without histopathology orchiectomy should not be performed. Orv Hetil. 2020; 161(48): 2043–2048.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1

  Honjo O, Uemura S, Murakami I. Simple testicular cyst in infants: a case report and review of the literature. Eur J Pediatr Surg. 2001; 11: 425–427.

 • 2

  Altadonna V, Snyder HM 3rd, Rosenberg HK, et al. Simple cysts of the testis in children: preoperative diagnosis by ultrasound and excision with testicular preservation. J Urol. 1988; 140: 1505–1507.

 • 3

  Kay R. Testis tumors in children. In: Belman AB, King LR, Kramer SA. (eds.) Clinical pediatric urology. Fourth edition. CRC Press, Boca Raton, FL, 2002; pp. 1313–1323.

 • 4

  Shukla AR, Woodard C, Carr MC, et al. Experience with testis sparing surgery for testicular teratoma. J Urol. 2004; 171: 161–163.

 • 5

  Schmidt SS. Congenital simple cyst of the testis: a hitherto undescribed lesion. J Urol. 1966; 96: 236–238.

 • 6

  Semjén D. Incidence of benign adult teratoma and comparative molecular (FISH) and immunohistochemical study in childhood and adult malignant cases. Doctoral thesis. [A benignus felnőttkori teratoma gyakorisága, valamint összehasonlító molekuláris (FISH) és immunhisztokémiai vizsgálata a gyermekkori és a felnőttkori malignus esetekkel. Doktori értekezés.] Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Pathologiai Intézet, Pécs, 2018. [Hungarian]

 • 7

  García CJ, Zúñiga S, Rosenberg H, et al. Simple intratesticular cysts in children: preoperative sonographic diagnosis and histological correlation. Pediatr Radiol. 1999; 29: 851–855.

 • 8

  Reginelli A, D’Andrea A, Clemente A, et al. Does multiparametric US improve diagnostic accuracy in the characterization of small testicular masses? Gland Surg. 2019; 8: S136–S141.

 • 9

  Fang C, Huang DY, Sidhu PS. Elastography of focal testicular lesions: current concepts and utility. Ultrasonography 2019; 38: 302–310.

 • 10

  Rushton HG, Belman AB, Sesterhenn I, et al. Testicular sparing sugery for prepubertal teratoma of the testis: a clinical and pathological study. J Urol. 1990; 144: 726–730.

 • 11

  Testicular tumours. In: Dénes J, Pintér A. (eds.) Pediatric surgery and its borderlines. [Heredaganatok. In: Dénes J, Pintér A. (szerk.) Gyermeksebészet és határterületei.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1987; pp. 391–395. [Hungarian]

 • 12

  Pintér A. Testicular tumours. In: Pintér A. Syllabus of padiatric surgery. [Heretumorok. In: Pintér A. Gyermeksebészeti vezérfonal.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2005; pp. 184–186. [Hungarian]

 • 13

  Brosman SA. Male genital tract. In: Kelalis PP, King LR, Belman AB. (eds.) Clinical pediatric urology. Second edition. Saunders, Philadelphia, PA, 1985; pp. 1202–1219.

 • 14

  Duffy PG, Sebire NJ. Genitourinary malignancies. In: Thomas DF, Duffy PG, Rickwood AM. (eds.) Essentials of paediatric urology. Second edition. Informa Healthcare, CRC Press, Boca Raton, FL, London, 2008; pp. 295–306.

 • 15

  Straub E, Hohenfellner R. Testicular tumors. In: Eckstein HB, Hohenfellner R, Williams DJ. (eds.) Surgical pediatric urology. Georg Thieme Publishers, Stuttgart, 1977; pp. 466–473.

 • 16

  Ross JH, Kay R, Elder J. Testis sparing surgery for pediatric epidermoid cysts of the testis. J Urol. 1993; 149: 353–356.

 • 17

  Walla JS. Gonadal tumors. In: Stringer MD, Oldham KT, Mouriquand PD. (eds.) Paediatric surgery and urology: long-term outcomes. Second edition. Cambridge University Press, Cambridge, 2006; pp. 707–723.

 • 18

  Pinter A. Testicular tumors. In: Gupta DK, Carachi R. Pediatric oncology (Surgical and medical aspects). Jaypee Brothers Medical Publishers, New Delhi, 2007; pp. 287–298.

 • 19

  Fábián K, Mohay G, Semjén D, et al. Testicular cyst in childhood – a little-known entity. [Herecysta gyermekkorban – egy kevéssé ismert entitás.] Gyermekgyógy. 2017; 68: 117–119. [Hungarian]

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Nov 2020 0 15 17
Dec 2020 0 91 65
Jan 2021 0 25 19
Feb 2021 0 20 22
Mar 2021 0 18 16
Apr 2021 0 11 13
May 2021 0 0 0