View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Budapest, Szigony u. 36., 1083
Open access

Absztrakt:

Bevezetés: A benignus paroxysmalis positionalis vertigo (BPPV) a leggyakoribb belsőfül-eredetű szédüléses kórkép. Legfontosabb tünete a szédülés, amelyet tipikus fejmozdítás vált ki, sok esetben azonban vegetatív tünetek is társulnak. Etiológiája alapján idiopathiás és szekunder (egyéb vestibularis eltéréshez társulva, például Ménière-betegség, neuritis vestibularis) BPPV különíthető el. Célkitűzés: Kutatásunk célja olyan, kraniokorpográf által vizsgált paraméter azonosítása, amely segíthet az idiopathiás és a szekunder BPPV elkülönítésében. Anyag és módszer: Kutatásunkba 135, BPPV-ben szenvedő beteget vontunk be, emellett 140 ép egyensúlyrendszerű alanyt is vizsgáltunk ultrahangos-számítógépes kraniokorpográf segítségével. A statisztikai elemzéseket az IBM SPSS V24 szoftver segítségével hajtottuk végre. Eredmények: 109 betegnél igazolódott idiopathiás, míg 26 beteg esetén szekunder BPPV. A kraniokorpográfos leletek elemzése alapján szignifikáns különbség adódott a ’forehead covering area’ (fejmozgás által lefedett terület) és a ’self-spin’ (tengely körüli forgás) paraméterekben, ezek gyakrabban kórosak szekunder BPPV esetén. Következtetés: Az ultrahangos kraniokorpográf segítségével a BPPV modern és objektív diagnosztikája biztosítható, elsősorban a szekunder típusú esetekben. Orv Hetil. 2020; 161(6): 208–213.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1

  Molnár A, Maihoub S, Tamás L, et al. The follow up of the conservative medical treatment of patients suffering from Ménière’s disease. Available from: http://happyvertigo.com/uncategorized/the-follow-up-of-the-conservative-medical-treatment-of-patients-suffering-from-menieres-disease/ [accessed: September 15, 2019].

 • 2

  Von Brevern M, Radtke A, Lezius F, et al. Epidemiology of benign paroxysmal positional vertigo: a population based study. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2007; 78: 710–715.

 • 3

  Marom T, Oron Y, Watad W, et al. Revisiting benign paroxysmal positional vertigo pathophysiology. Am J Otolaryngol. 2009; 30: 250–255.

 • 4

  Kerrigan MA, Costigan MF, Blatt KJ, et al. Prevalence of benign paroxysmal positional vertigo in the young adult population. PM R 2013; 5: 778–785.

 • 5

  Szirmai Á. Benign paroxysmal positional vertigo. [Benignus paroxysmalis positionalis vertigo.] Hippocrates 2010; 2: 85–87. [Hungarian]

 • 6

  Molnár A, Maihoub S, Tamás L, et al. Intratympanically administered steroid for progressive sensorineural hearing loss in Ménière’s disease. Acta Otolaryngol. 2019; 139: 982–986.

 • 7

  Bhattacharyya NP, Gubbels SP, Schwartz SR, et al. Clinical practice guideline: benign paroxysmal positional vertigo (update). Otolaryngol Head Neck Surg. 2017; 156(3_Suppl): S1–S47.

 • 8

  Oghalai JS, Manolidis S, Barth JL, et al. Unrecognized benign paroxysmal positional vertigo in elderly patients. Otolaryngol Head Neck Surg. 2000; 122: 630–634.

 • 9

  Gazzola JM, Perracini MR, Ganança MM, et al. Functional balance associated factors in the elderly with chronic vestibular disorder. Braz J Otorhinolaryngol. 2006; 72: 683–690.

 • 10

  Szirmai Á. (ed.) The differential diagnosis and therapy of balance disorders. [Az egyensúlyzavarok differenciáldiagnosztikája és terápiája.] Semmelweis Kiadó, Budapest, 2006. [Hungarian]

 • 11

  Salvinelli F, Firrisi L, Casale M, et al. Benign paroxysmal positional vertigo: diagnosis and treatment. Clin Ther. 2004; 155: 395–400.

 • 12

  Molnár A, Maihoub S, Tamás L, et al. Possible effect of diabetes and hypertension on the quality of life of patients suffering from Ménière’s disease. [A diabetes mellitus és a hypertonia lehetséges hatása a Ménière-betegségben szenvedők életminőségére.] Orv Hetil. 2019; 160: 144–150. [Hungarian]

 • 13

  Warninghoff JC, Bayer O, Ferrari U, et al. Co-morbidities of vertiginous diseases. BMC Neurol. 2009; 9: 29.

 • 14

  Szirmai Á, Maihoub S, Tamás L. Efficacy of assisted balance training in chronic vestibular vertigo. [Az asszisztált egyensúlyi tréning hatékonysága krónikus vestibularis rendszeri szédülésben.] Orv Hetil. 2018; 159: 470–477. [Hungarian]

 • 15

  Lacour M, Bernard-Demanze L, Dumitrescu M. Posture control, aging, and attention resources: models and posture-analysis methods. Neurophysiol Clin. 2008; 38: 411–421.

 • 16

  Horak FB, Nashner LM, Diener HC. Postural strategies associated with somatosensory and vestibular loss. Exp Brain Res. 1990; 82: 167–177.

 • 17

  Maihoub S, Tamás L, Molnár A, et al. Usefulness of ultrasound-computer-craniocorpography in unilateral Ménière’s disease. Biomed Hub. 2019; 4: 500398.

 • 18

  Szirmai Á, Maihoub S, Tamás L. Usefulness of ultrasound-computer-craniocorpography in different vestibular disorders. Int Tinnitus J. 2014; 19: 6–9.

 • 19

  Tamás TL, Garai T, Király I, et al. Emergency diagnosis of the acute vestibular syndrome. [Az akut vestibularis szindróma sürgősségi diagnosztikájával szerzett tapasztalatok.] Orv Hetil. 2017; 158: 2029–2040. [Hungarian]