View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Konzerváló Fogászati Klinika, Budapest, Szentkirályi u. 47., 1088
 • | 2 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék, Budapest
Open access

Összefoglaló. Bevezetés: A kiégés jelensége fokozottan érinti az egészségügyi dolgozókat, a nagyfokú stressz, a folyamatos fizikai és emocionális megterhelés miatt. A kiégés mérését fogorvosok körében végeztük, mivel Magyarországon még nem készült csak fogorvosokat mérő keresztmetszeti vizsgálat. Célkitűzés: Elsődleges célunk a fogorvosi kiégés előfordulásának, súlyosságának mérése, a rizikófaktorok kiszűrése volt. Másodlagos célul a kiégés veszélyére való figyelem felkeltését tűztük ki az érintett csoportban. Módszer: Az adatgyűjtés a ’Maslach Burnout Inventory – Human Services Survey’ 22 tételes magyar, validált változatával történt online formában. Eredmények: Online kérdőívünket 407 fogorvos töltötte ki. A következő eredményeket kaptuk: az emocionális kimerülés esetében a válaszadók 20%-a (81 fő) tartozik a magas kategóriába, a cinizmus dimenziójának esetében a válaszadók 17,5%-át (70 fő) jellemzi a magas pontszám. A teljesítményvesztés magas dimenziója a minta 75%-ában (302 fő) volt igazolható. Szignifikáns (p≤0,05) védőfaktornak találtuk a harmonikus kollegiális viszonyt, a hobbi meglétét, a 2–4 óra napi munkát, a támogató otthoni és munkahelyi légkört, az egészségi probléma és a saját vállalkozás hiányát. Szignifikáns negatív eltérést 6–10 éve dolgozó férfiak körében találtunk. Következtetés: Az eredmények felhívják a figyelmet a legfontosabb protektív tényezőkre, melyek segítségével csökkenthető a kiégés mértéke. Orv Hetil. 2021; 162(11): 419–424.

Summary. Introduction: Burnout has an increased impact on healthcare workers due to severe stress, constant physical and emotional strain. Burnout was measured among dentists, as no such cross-sectional study has been made in Hungary. Objective: Our primary goal was to measure the incidence and severity of dental burnout and to screen for the risk factors. Our secondary goal was to raise awareness of the risk of burnout in the affected group. Method: Data collection was performed online with the 22-item Hungarian validated version of Maslach Burnout Inventory – Human Services Survey. Results: 407 dentists completed our online questionnaire. The following results were obtained: in the case of emotional exhaustion, 20% of the respondents belong to the high category, in the cynicism dimension, 17.5% of the respondents have high scores. The high dimension of performance loss is typical in 75% of the sample. We found that harmonious collegial relationships, the existence of a hobby, 2–4 hours of daily work, a supportive home and work atmosphere, the lack of health problems and self-employment are significant (p≤0.05) protective factors. Significant negative differences were found among men who had been working for 6–10 years. Conclusion: The results draw attention to the most important protective factors that can help reduce the rate of burnout. Orv Hetil. 2021; 162(11): 419–424.

 • 1

  Freudenberger JH. Staff burnout. J Soc Issues 1974; 30: 159–165.

 • 2

  Bordás A. Burnout syndrome in the foreign and domestic literature. [A kiégés-szindróma a külföldi és a hazai szakirodalomban.] Educatio 2010; 4: 666–672. [Hungarian]

 • 3

  Pálfi I. The characteristics of nurses’ and caregivers’ behaviour in different clinical settings with special attention to burnout syndrome. Doctoral (PhD) thesis. University of Pecs, Faculty of Medicine, Institute of Behavioural Sciences, Pécs, 2007. [Ápolói és gondozói magatartások alakulása különböző ellátási helyzetekben, különös tekintettel a kiégés jelenségére. PhD-értekezés.] Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Pécs, 2007. [Hungarian]

 • 4

  Yansane A, Tokede O, Walji M, et al. Burnout, engagement, and dental errors among U.S. dentists. J Patient Saf. 2020 Apr 3. . [Epub ahead of print]

  • Crossref
  • Export Citation
 • 5

  Farkas A. Teacher burnout. The learner is an adult – the adult learner. [A tanári kiégés. A tanuló felnőtt – a felnőtt tanuló.] Országos Közoktatási Intézet, Szekcióülés, 2004. [Hungarian]

 • 6

  Freudenberger H, North G. Burn-out in women. About the feeling of being burned out. [Burnout bei Frauen. Über das Gefühl des Ausgebranntseins.] Krüger, Frankfurt, 1992. [German]

 • 7

  Maslach C, Jackson SE, Leiter MP. Maslach Burnout Inventory: Manual (3rd edition). Consulting Psychologists Press, Palo Alto, CA, 1996.

 • 8

  Ádám Sz, Mészáros V. Psychometric properties and health correlates of the Hungarian version of the Maslach Burnout Inventory – Human Services Survey (MBI–HSS) among physicians. [A humán szolgáltató szektorban dolgozók kiégésének mérésére szolgáló Maslach Kiégés Leltár magyar változatának pszichometriai jellemzői és egészségügyi korrelátumai orvosok körében.] Mentálhig Pszichoszomat. 2012; 13: 127–143. [Hungarian]

 • 9

  Győrffy Zs, Girasek E, Nagy F. “Statistics tell about me…” The first results of the “Medical Research 2013” study. [„Statisztikák mesélnek énrólam…” Az „Orvoskutatás 2013” vizsgálat első eredményei.] Orv Lapja 2013; 10: 5–7. [Hungarian]

 • 10

  Győrffy Zs, Girasek E. Dentists: time balance, family, profession, health. [Fogorvosok: időmérleg, család, hivatás, egészség.] Magy Fogorv. 2014; 23(1): 36–40. [Hungarian]

 • 11

  Khanna R, Khanna R. Is medicine turning into unhappy profession? Indian J Occup Environ Med. 2013; 17: 2–6.

 • 12

  Chohan L, Dewa CS, El-Badrawy W, et al. Occupational burnout and depression among paediatric dentists in the United States. Int J Pediatr Dent. 2020; 30: 570–577.

 • 13

  Divaris K, Lai C, Polychronopoulou A, et al. Stress and burnout among Swiss dental residents. Schweiz Monatsschr Zahnmed. 2012; 122: 610–615.

 • 14

  Porto GG, Carneiro SC, Vasconcelos BC, et al. Burnout syndrome in oral and maxillofacial surgeons: a critical analysis. Int J Oral Maxillofac Surg. 2014; 43: 894–899.

 • 15

  Jin MU, Jeong SH, Kim EK, et al. Burnout and its related factors in Korean dentists. Int Dent J. 2015; 65: 22–31.

 • 16

  Huri M, Bağış N, Eren H, et al. Association between burnout and depressive symptoms among Turkish dentists. J Dent Sci. 2016; 11: 353–359.

 • 17

  Choy HB, Wong MC. Occupational stress and burnout among Hong Kong dentists. Hong Kong Med J. 2017; 23: 480–488.

 • 18

  Tandari-Kovács M. Emotional strain, mental burnout among healthcare workers. Doctoral dissertation. [Érzelmi megterhelődés, lelki kiégés az egészségügyi dolgozók körében. Doktori értekezés.] Semmelweis Egyetem, Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola, Budapest, 2011. [Hungarian]

 • 19

  Győrffy Zs, Ádám Sz. Development of health status, work stress and burnout in the medical profession. [Az egészségi állapot, a munkastressz és a kiégés alakulása az orvosi hivatásban.] Szociol Szle. 2004; 3: 107–127. [Hungarian]

 • 20

  Győrffy Zs, Ádám Sz. Female role conflicts in the medical profession. [Szerepkonfliktusok az orvosnői hivatásban.] Lege Artis Med. 2003; 13: 159–164. [Hungarian]

 • 21

  Ónody S. Genesis of burnout symptoms and possible solutions. [Kiégési tünetek (burnout szindróma) keletkezése és megoldási lehetőségei.] Új Pedagógiai Szle. 2001; 51: 80–85. [Hungarian]

 • 22

  Goetz K, Schuldei R, Steinhäuser J. Working conditions, job satisfaction and challenging encounters in dentistry: a cross-sectional study. Int Dent J. 2019; 69: 44–49.

 • 23

  Southwick SM, Charney DS. The science of resilience: implications for the prevention and treatment of depression. Science 2012; 338: 79–82.

 • 24

  Győrffy Zs. Burnout and resilience among Hungarian physicians. [Kiégés és reziliencia (rugalmas ellenállás) a magyarországi orvosok körében.] Orv Hetil. 2019; 160: 112–119. [Hungarian]

 • 25

  de Vibe M, Solhaug I, Tyssen R, et al. Mindfulness training for stress management: a randomised controlled study of medical and psychology students. BMC Med Educ. 2013; 13: 107.

 • 26

  Czeglédi E, Tandari-Kovács M. Characteristics and prevention of burnout syndrome among nurses. [A kiégés előfordulása és megelőzési lehetőségei ápolók körében.] Orv Hetil. 2019; 160: 12–19. [Hungarian]

 • 27

  Friedman SH. No worries, mate: a forensic psychiatry sabbatical in New Zealand. J Am Acad Psychiatry Law 2013; 41: 407–11.

 • 28

  Sagmeister S. The power of time off. TEDGlobal 2009. Available from: http://www.ted.com/talks/stefan_sagmeister_the_power_of_time_off [accessed : July 29, 2020]

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 0 0 0
Feb 2021 0 0 0
Mar 2021 0 77 102
Apr 2021 0 53 75
May 2021 0 67 38
Jun 2021 0 25 29
Jul 2021 0 0 0