View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szemészeti Klinika, Budapest, Mária u. 39., 1085
 • | 2 Dr. Rolf M. Schwiete Zentrum für Limbusstammzellforschung und kongenitale Aniridie, Homburg/Saar, Németország
 • | 3 Experimentelle Ophthalmologie, Universität des Saarlandes, Homburg/Saar, Németország
 • | 4 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi kar, I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Budapest
Open access

Összefoglaló. Bevezetés: Az első szaruhártya-bank 1944-es alapítása óta jelentős változásokon ment át. A szaruhártya túlélését számos tényező befolyásolja, így a tárolási mód, melynek a szövet lejárati ideje szerint rövid, közép és hosszú távú módszereit fejlesztették ki. Célkitűzés: Retrospektív vizsgálatunk célja a 2008. január 1. és 2017. december 31. között perforáló és lamelláris keratoplasztika során felhasznált cadaverből és multiorgan donorból származó szaruhártyák túlélésének vizsgálata volt a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikáján. Módszer: Feljegyeztük a recipiens nemét, életkorát, a műtétet indikáló klinikai diagnózist, a műtét időpontját, a szövettani vizsgálat eredményét, valamint, hogy a beültetett szaruhártya cadaverből vagy multiorgan donorból származott. Meghatároztuk, hogy a recipiens életkora korrelált-e a rekeratoplasztikáig eltelt idővel. Eredmények: 1451 szaruhártya-átültetés történt 1088 beteg (44,6% férfi) 1159 szemén (életkor 62,8 ± 18,5 év), melyek között 938 (64,6%) cadaver és 262 (18,0%) multiorgan donor került felhasználásra, 251 esetben (17,2%) nem állt rendelkezésre adat. A leggyakoribb primer diagnózis a szaruhártya-dekompenzáció volt (325 eset, 28%). A primer keratoplasztikák során felhasznált szaruhártyák 740 esetben (63,8%) cadaverből, 212 esetben (18,2%) multiorgan donorból származtak, 207 esetben (17,8%) nem állt rendelkezésre adat. Első rekeratoplasztika a primer keratoplasztikák közül 217 esetben (18,7%) történt. A leggyakoribb szövettani diagnózis az endothelsejt-degeneráció volt (130 esetben, 60,4%). 146 esetben (67,2%) korábban cadaver, 31 esetben (14,2%) multiorgan donor esetén került sor ismételt műtétre, 40 esetben (18,4%) nem állt rendelkezésre adat. Következtetés: Klinikánkon elsősorban cadaverből származó donorok biztosítják a szaruhártya átültetésekhez szükséges szövetet. Cadaverből vagy multiorgan donorból származó szaruhártyák esetén nem kerül gyakrabban sor rekeratoplasztikára. A szaruhártya-banki tevékenység további fejlesztésével növelhető a donorok túlélése hazánkban. Orv Hetil. 2021; 162(13): 488–496.

Summary. Introduction: Corneal banking methods have been changing since the foundation of the first corneal bank in 1944. Corneal graft survival may be affected by several factors, among others the storage method, which may be short-, middle- and long-term storage. Objective: To investigate corneal graft survival at the Department of Ophthalmology, Semmelweis University between 1 January 2008 and 31 December 2017, using cadaver and multiorgan donors for penetrating and lamellar keratoplasty, retrospectively. Method: Recipient sex, age, clinical diagnosis, date of surgery, histological examination results and origin of donors (cadaver or multiorgan donor) were recorded. Correlation between recipient age and time to repeat keratoplasty was also analyzed. Results: There were 1451 keratoplasties in 1159 eyes (age 62.8 ± 18.5 years) of 1088 patients (44.6% male) using 938 (64.6%) cadaver and 262 (18.0%) multiorgan donors, data was not available in 251 (17.2%) cases. There was repeat keratoplasty in 217 patients (18.7% of first keratoplasties). The most common histological diagnosis was endothelial decompensation (130 cases, 60.4%) in these cases. In patients with a first repeat keratoplasty, in 146 cases (67.2%) the first donor originated from cadavers, in 31 cases (14.2%) from multiorgan donors and in 40 cases (18.4%) data were not available. Conclusion: Corneal donors mainly originate from cadavers at our Department. The necessity of repeat keratoplasties does not differ using cadaver or multiorgan donors. With further development of corneal banking, donor survival may be increased in Hungary. Orv Hetil. 2021; 162(13): 488–496.

 • 1

  Pascolini D, Mariotti SP. Global estimates of visual impairment: 2010. Br J Ophthalmol. 2012; 96: 614–618.

 • 2

  Németh O, Tapasztó B, Tar S, et al. Corneal deposits in monoclonal gammopathy of undetermined significance. Review of the literature and case report. [Szaruhártya-lerakódások bizonytalan jelentőségű monoklonális gammopathiában. Irodalmi áttekintés és esetbemutatás.] Orv Hetil. 2018; 159: 1575–1583. [Hungarian]

 • 3

  Lambert NG, Chamberlain WD. The structure and evolution of eye banking: a review on eye banks’ historical, present, and future contribution to corneal transplantation. J Bioreposit Scie Applied Med. 2017; 5: 23–40.

 • 4

  Cornea Bank Budapest. [Cornea Bank Budapest.] Available: corneabank.hu [accessed: August 2, 2020]. [Hungarian]

 • 5

  Armitage WJ, Tullo AB, Larkin DF. The first successful full-thickness corneal transplant: a commentary on Eduard Zirm’s landmark paper of 1906. Br J Ophthalmol. 2006; 90: 1222–1223.

 • 6

  History of Corneal Transplantation, Eye Banking and the EBAA. Available: restoresight.org/wp-content/uploads/2012/02/History-Corneal-Transplants-Eye-Banking-and-the-EBAA.pdf [accessed: August 2, 2020].

 • 7

  Moffatt SL, Cartwright VA, Stumpf TH. Centennial review of corneal transplantation. Clin Exp Ophthalmol. 2005; 33: 642–657.

 • 8

  Anderson J, Ehlers N. Corneal transplantation using long-term cultured donor material. Acta Ophthalmol. 1986; 64: 93–96.

 • 9

  Fejér G. On the current concept of keratoplasty. [A keratoplasztika jelenlegi koncepciójáról.] Szemészet 1910; 47: 52. [Hungarian]

 • 10

  Módis L Jr, Szalai E, Facskó A, et al. Corneal transplantation in Hungary (1946–2009). Clin Exp Ophthalmol. 2011; 39: 520–525.

 • 11

  Jones GL, Dekaris I, Hjortdal J, et al. European Eye Bank Association: Past, present, and future. Int J Eye Bank. 2012; 1: 1–6.

 • 12

  Williams KA, Esterman AJ, Bartlett C, et al. How effective is penetrating corneal transplantation? Factors influencing long-term outcome in multivariate analysis. Transplantation 2006; 81: 896–901.

 • 13

  Patel HY, Brookes NH, Moffatt L, et al. The New Zealand National Eye Bank Study 1991–2003. Cornea 2005; 24: 576–582.

 • 14

  Williams KA, Lowe M, Bartlett C, et al. Risk factors for human corneal graft failure within the Australian Corneal Graft Registry. Transplantation 2008; 86: 1720–1724.

 • 15

  Matthaei M, Sandhaeger H, Hermel M, et al. Changing indications in penetrating keratoplasty: a systematic review of 34 years of global reporting. Transplantation 2017; 101: 1387–1399.

 • 16

  Pluzsik MT, Seitz, B, Flockerzi FA, et al. Changing trends in penetrating keratoplasty indications between 2011 and 2018 – Histopathology of 2123 corneal buttons in a single center in Germany. Curr Eye Res. 2020; 145: 1199–1204.

 • 17

  Szentmáry N, Bausz M, Tóth J, et al. Eleven years of corneal transplantation (1992–2003) at the Semmelweis University 1st Department of Ophthalmology. [A cornea transzplantáció 11 éve (1992–2003).] Szemészet 2004; 141: 387–391. [Hungarian]

 • 18

  Orosz E, Kriskó D, Shi L, et al. Clinical course of Acanthamoeba keratitis by genotypes T4 and T8 in Hungary. Acta Microbiol Immunol Hung. 2019; 66: 289–300.

 • 19

  Orosz E, Szentmáry N, Kiss HJ, et al. First report of Acanthamoeba genotype T8 human keratitis. Acta Microbiol Immunol Hung. 2018; 65: 73–79.

 • 20

  Cunningham WJ, Brookes NH, Twohill HC, et al. Trends in the distribution of donor corneal tissue and indications for corneal transplantation: the New Zealand National Eye Bank Study 2000–2009. Clin Exp Ophthalmol. 2012; 40: 141–147.

 • 21

  Dorrepaal SJ, Cao KY, Slomovic AR. Indications for penetrating keratoplasty in a tertiary referral centre in Canada, 1996–2004. Can J Ophthalmol. 2007; 42: 244–250.

 • 22

  Al-Yousuf N, Mavrikakis I, Mavrikakis E, et al. Penetrating keratoplasty: indications over a 10 year period. Br J Ophthalmol. 2004; 88: 998–1001.

 • 23

  Barraquer RI, Pareja-Aricò L, Gómez-Benlloch A, et al. Risk factors for graft failure after penetrating keratoplasty. Medicine (Baltimore) 2019; 98: e15274.

 • 24

  Sugar J, Montoya M, Dontchev M, et al. Donor risk factors for graft failure in the Cornea Donor Study. Cornea 2009; 28: 981–985.

 • 25

  Böhringer D, Reinhard T, Spelsberg H, et al. Influencing factors on chronic endothelial cell loss characterised in a homogeneous group of patients. Br J Ophthalmol. 2002; 86: 35–38.

 • 26

  Williams KA, Muehlberg SM, Lewis RF, et al. Influence of advanced recipient and donor age on the outcome of corneal transplantation. Br J Ophthalmol. 1997; 81: 835–839.

 • 27

  Módis L, Szalai E, Flaskó Z, et al. Femtosecond laser-assisted keratoplasty. [Femtoszekundumlézeres keratoplasztika.] Orv. Hetil. 2018; 159: 671–676. [Hungarian]

 • 28

  Langenbucher A, Nguyen NX, Seitz B. Predictive donor factors for chronic endothelial cell loss after nonmechanical penetrating keratoplasty in a regression model. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2003; 241: 975–981.

 • 29

  Bachmann B, Taylor RS, Cursiefen C. Corneal neovascularization as a risk factor for graft failure and rejection after keratoplasty: An evidence-based meta-analysis. Ophthalmology 2010; 117: 1300–1305.e7.

 • 30

  Kryczka T, Szaflik JP, Szaflik J, et al. Influence of donor age, post-mortem time and cold storage on metabolic profile of human cornea. Acta Ophthalmol. 2013; 91: 83–87.

 • 31

  Patel SV, Diehl NN, Hodge DO, et al. Donor risk factors for graft failure in a 20-year study of penetrating keratoplasty. Arch Ophthalmol. 2010; 128: 418–425.

 • 32

  Wagoner MD, Gonnah el-S. Corneal graft survival after prolonged storage in Optisol-GS. Cornea 2005; 24: 976–979.

 • 33

  Tan DT, Janardhanan P, Zhou H, et al. Penetrating keratoplasty in Asian eyes: The Singapore Corneal Transplant Study. Ophthalmology 2008; 115: 975–982.e1.

 • 34

  Madzak A, Hjortdal J. Outcome of human donor corneas stored for more than 4 weeks. Cornea 2018; 37: 1232–1236.

 • 35

  Lass JH, Beck RW, Benetz BA, et al. Baseline factors related to endothelial cell loss following penetrating keratoplasty. Arch Ophthalmol. 2011; 129: 1149–1154.

 • 36

  Yu AL, Kaiser M, Schaumberger M, et al. Donor-related risk factors and preoperative recipient-related risk factors for graft failure. Cornea 2014; 33: 1149–1156.

 • 37

  Armitage WJ, Jones MN, Zambrano I, et al. The suitability of corneas stored by organ culture for penetrating keratoplasty and influence of donor and recipient factors on 5-year graft survival. Invest Ophthal Vis Sci. 2014; 55: 784–791.

 • 38

  Sugar A, Gal RL, Kollman C, et al. Factors associated with corneal graft survival in the Cornea Donor Study. JAMA Ophthalmol. 2015; 133: 246–254.

 • 39

  Böhringer D, Reinhard T. Prognosis in repeat keratoplasty: per indication analysis in a large monocentric cohort. [Die Prognose der Rekeratoplastik: Indikationsbezogene Analysen in einer grossen monozentrischen Kohorte.] Klin Mbl Augenheilkd. 2008; 225: 50–56. [German]

 • 40

  Park CY, Lee JK, Gore PK, et al. Keratoplasty in the United States: a 10-year rewiev from 2005 trough 2014. Ophthalmology 2015; 122: 2432–2442.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 0 0 0
Feb 2021 0 0 0
Mar 2021 0 31 39
Apr 2021 0 47 62
May 2021 0 20 20
Jun 2021 0 7 8
Jul 2021 0 0 0