View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Budapest, Városmajor u. 68., 1122
Open access

Összefoglaló. Bevezetés: Heveny myocardialis infarctusban a szívizommentés sikere, a beteg életkilátása nagymértékben függ a panasz kezdete és az elzáródott koszorúér rekanalizálása között eltelt ischaemiás időtől. Jelenleg az ér nyitása optimális esetben minden betegnél koszorúér-intervencióval történik. Célkitűzés: Annak vizsgálata, hogy öt év alatt mennyit változtak az ischaemiás idő összetevői, és miben változott az elzáródott ér nyitásának módszere ST-elevációs myocardialis infarctus (STEMI) miatt végzett primer coronariaintervencióban. Módszer: 2014. 01. 01. és 2018. 12. 31. között 1663, STEMI miatt koszorúér-intervencióval kezelt betegnél (1173 férfi és 490 nő) vizsgáltuk évenkénti bontásban a panasztól a koszorúér nyitásáig eltelt idő összetevőit és a 30 napos halálozást. Eredmények: Öt év alatt a panasztól az első egészségügyi kontaktusig medián 2:53 vs. 2:10 óra (p = 0,0132), ettől az intervenciós centrumba történt felvételig medián 1:17 vs. 1:03 óra (p = 0,009), a felvételtől a ballon nyitásáig medián 0:31 vs. 0:29 óra (p = ns) telt el. A panasztól a ballon nyitásáig eltelt idő (medián 5:29 vs. 4:07 óra, p = 0,0001) rövidült, döntően 2014 és 2015 között. A gyógyszerkibocsátó stent beültetése 15%-ról 96%-ra nőtt. A vizsgált években a légzés/keringés támogatás aránya 8,2–10,6–13,9–7,6–8,4, a 30 napos halálozásé 4,1–6,8–11,1–7,4–5,7% volt; a két érték korrelációt mutat (p = 0,827). Következtetés: Öt év alatt a panasztól az első egészségügyi kontaktusig és a kórházi beszállításig eltelt idő rövidült, de az Európai Kardiológiai Társaság ajánlásához képest hosszú; a kórházi felvételtől a ballon nyitásáig eltelt idő megfelelő. A négy órán belüli reperfúzió a betegek közel felében valósult meg. Az intervenciós centrumba való gyorsabb bekerülés javíthatna az eredményen. Orv Hetil. 2021; 162(13): 497–503.

Summary. Introduction: In acute myocardial infarction, the heart muscle salvage, the patient’s life expectancy is highly dependent on the elapsed ischaemic time from the onset of complaint to target vessel recanalisation. Nowadays, target vessel recanalisation is performed with coronary intervention in all patients in optimal case. Objective: To examine how the components of ischemic time and the opening procedure of the occluded coronary have changed over five years in primary intervention done in acute ST-elevation myocardial infarction (STEMI). Method: Authors studied data of 1663 (1173 male and 480 female) STEMI patients in annual breakdowns treated with coronary intervention between 01. 01. 2014 and 31. 12. 2018, time from complaint to coronary artery opening, details of intervention and 30 days mortality rate. Results: During the five years, time intervals were as follows: from onset of complaint to first medical contact: median 2:53 vs. 2:10 hours (p = 0.0132), from this to admission in the interventional centre: median 1:17 vs. 1:03 hours (p = 0.009), from hospital admission to balloon opening: median 0:31 vs. 0:29 hours (p = ns). In total, the complaint to balloon opening time (median 5:29 vs. 4:07 hours, p = 0.0001) diminished, decisively from 2014 to 2015. Ratio of drug-eluting stent implantation increased from 15% to 96%. In the investigated years, the need of respiratory and/or circulatory device support ratio was 8.2–10.6–13.9–7.6–8.4, 30-day mortality rate between 4.1–6.8–11.1–7.4–5.7%; these two values showed a correlation (p = 0.827). Conclusion: The time from complaint to first medical contact and transfer to hospital against the significant decrease is still longer than the recommendation of the European Society of Cardiology. The time from hospital admission to balloon opening is adequate. Reperfusion within four hours was achieved in half of the patients in total. Faster hospitalization may improve results. Orv Hetil. 2021; 162(13): 497–503.

 • 1

  Cohen M, Rentrop P. Limitation of myocardial ischemia by collateral circulation during sudden controlled coronary artery occlusion in human subjects: a prospective study. Circulation 1986; 74: 469–476.

 • 2

  Murry CE, Jennings RB, Reimer KA. Preconditioning with ischaemia: a delay of lethal cell injury in ischaemic myocardium. Circulation 1986; 74: 1124–1136.

 • 3

  Kuzuyama T, Hoshida S, Yamashita N, et al. Delayed effects of sublethal ischaemia on the acquisition of tolerance to ischaemia. Circ Res. 1993; 72: 1293–2009.

 • 4

  Figueras J, Otaeugui I, Marti G, et al. Area at risk and collateral circulation in a first acute myocardial infarction with occluded culprit artery. STEMI vs. non-STEMI patients. Int J Cardiol. 2018; 259: 14–19.

 • 5

  Sigwart U, Puel J, Mirkovitch J, et al. Intravascular stents to prevent occlusion and restenosis after transluminal angioplasty. N Engl J Med. 1987; 316: 701–706.

 • 6

  Stettler C, Wandel S, Allemann S, et al. Outcomes associated with drug-eluting and bare-metal stents: a collaborative network meta-analysis. Lancet 2007; 370: 937–948.

 • 7

  James SK, Stenestrand U, Lindbäck J, et al., for the SCAAR Study Group. Long-term safety and efficacy of drug-eluting versus bare-metal stents in Sweden. N Engl J Med. 2009; 360: 1933–1945.

 • 8

  Sabaté M, Brugaletta S, Cequier A, et al. Clinical outcomes in patients with ST-segment elevation myocardial infarction treated with everolimus-eluting stents versus bare-metal stents (EXAMINATION): 5-year results of a randomised trial. Lancet 2016; 387: 357–366.

 • 9

  Voith L. Is it necessary to implant drug eluting stent in every dilated coronary artery stenosis? [Kell-e minden tágított koszorúér-szűkületbe gyógyszerkibocsátó stentet ültetni?] Cardiol Hung. 2010; 40: 294–299. [Hungarian]

 • 10

  Palmerini T, Biondi-Zoccai G, Della Riva D, et al. Clinical outcomes with drug-eluting and bare-metal stents in patients with ST-segment elevation myocardial infarction: evidence from a comprehensive network meta-analysis. J Am Coll Cardiol. 2013; 62: 496–504.

 • 11

  Keeley EC, Boura JA, Grines CL. Primary angioplasty versus intravenous thrombolytic therapy for acute myocardial infarction: a quantitative review of 23 randomised trials. Lancet 2003; 361: 13–20.

 • 12

  Grzybowski M, Clements EA, Parsons L, et al. Mortality benefit of immediate revascularization of acute ST-segment elevation myocardial infarction in patients with contraindications to thrombolytic therapy: a propensity analysis. JAMA 2003; 290: 1891–1898.

 • 13

  Boersma E, Primary Coronary Angioplasty vs. Thrombolysis Group. Does time matter? A pooled analysis of randomized clinical trials comparing primary percutaneous coronary intervention and in-hospital fibrinolysis in acute myocardial infarction patients. Eur Heart J. 2006; 27: 779–788.

 • 14

  Komócsi A, Ungi I, Kónyi A. Heart catheterisation from radial artery approach. [Szívkatéterezés arteria radialis behatolásból.] Akadémiai Kiadó, Budapest, 2009. [Hungarian]

 • 15

  Valgimigli M, Gagnor A, Calabró P, et al., MATRIX Investigators. Radial versus femoral access in patients with acute coronary syndromes undergoing invasive management: a randomised multicentre trial. Lancet 2015; 385: 2465–2476.

 • 16

  Ibanez B, James S, Agewall S, et al. 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation: The Task Force for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2018; 39: 119–177.

 • 17

  Boersma E, Maas AC, Deckers JW, et al. Early thrombolytic treatment in acute myocardial infarction: reappraisal of the golden hour. Lancet 1996; 348: 771–775.

 • 18

  Gersh BJ, Antman EM. Selection of the optimal reperfusion strategy for STEMI: does time matter? Eur Heart J. 2006; 27: 761–763.

 • 19

  Terkelsen CJ, Sørensen JT, Maeng M, et al. System delay and mortality among patients with STEMI treated with primary percutaneous coronary intervention. JAMA 2010; 304: 763–771.

 • 20

  Squire BT, Tamayo-Sarver JH, Rashi P, et al. Effect of prehospital cardiac catheterization lab activation on door-to-balloon time, mortality, and false-positive activation. Prehosp Emerg Care 2014; 18: 1–8.

 • 21

  Nallamothu BK, Normand SL, Wang Y, et al. Relation between door-to-balloon times and mortality after primary percutaneous coronary intervention over time: a retrospective study. Lancet 2015; 385: 1114–1122.

 • 22

  Cavender MA, Milford-Beland S, Roe MT, et al. Prevalence, predictors, and in-hospital outcomes of non-infarct artery intervention during primary percutaneous coronary intervention for ST-segment elevation myocardial infarction (from the National Cardiovascular Data Registry). Am J Cardiol. 2009; 104: 507–513.

 • 23

  Bangalore S, Toklu B, Wetterslev J. Complete versus culprit-only revascularization for ST-segment-elevation myocardial infarction and multivessel disease: a meta-analysis and trial sequential analysis of randomized trials. Circ Cardiovasc Interv. 2015; 8: e002142.

 • 24

  Elgendy IY, Mahmoud AN, Kumbhani DJ, et al. Complete or culprit-only revascularization for patients with multivessel coronary artery disease undergoing percutaneous coronary intervention: a pairwise and network meta-analysis of randomized trials. JACC Cardiovasc Interv. 2017; 10: 315–324.

 • 25

  Pavasini R, Biscaglia S, Barbato E, et al. Complete revascularization reduces cardiovascular death in patients with ST-segment elevation myocardial infarction and multivessel disease: systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. Eur Heart J. 2020; 41: 4103–4110.

 • 26

  Jánosi A, Csató G, Pach FP, et al. Analysis of pre-hospital delay time of patients with myocardial infarction. [Szívinfarktus miatt kezelt betegek prehospitális késési idejének elemzése.] Orv Hetil. 2019; 160: 20–25. [Hungarian]

 • 27

  Becker D, Merkely B. Current therapy of the acute coronary syndrome – 2016. [Akut coronaria szindróma ellátása – 2016.] Orv Hetil. 2016; 157: 1500–1506. [Hungarian]

 • 28

  Jánosi A. Data on the state of care of the patients treated for myocardial infartion. Hungarian Myocardial Infarction Registry 2014–2018. [Adatok a szívinfarktus miatt kezelt betegek ellátásának helyzetéről. Nemzeti Szívinfarktus Regiszter 2014–2018.] Cardiol Hung. 2019; 49: 249–254. [Hungarian]

 • 29

  Jánosi A, Erdős G, Pach FP, et al. Prognostic significance of the total ischemic time in patients with ST-elevation myocardial infarction. [A teljes ischaemiás idő prognosztikus jelentősége az ST-elevációval járó szívinfarktus miatt kezelt betegekben.] Orv Hetil. 2018; 159: 1113–1120. [Hungarian]

 • 30

  Sjauw KD, Engström AE, Vis MM, et al. A systematic review and meta-analysis of intra-aortic balloon pump therapy in ST-elevation myocardial infarction: should we change the guidelines? Eur Heart J. 2009; 30: 459–468.

 • 31

  Esper SA, Bermudez C, Dueweke EJ, et al. Extracorporeal membrane oxygenation support in acute coronary syndromes complicated by cardiogenic shock. Catheter Cardiovasc Interv. 2015: 86(Suppl 1): S45–S50.

 • 32

  Voith L, Nowotta F, Skoda R, et al. Coronary angioplasty in serious myocardial infarction with device supported respiration and circulation. [Koszorúér-angioplasztika súlyos miokardiális infarktusban a légzés és a keringés eszközös támogatásával.] Cardiol Hung. 2020; 50: 106–110. [Hungarian]

 • 33

  Jánosi A, Ofner P, Merkely B, et al. Short and long term prognosis of patients with myocardial infarction. Hungarian Myocardial Infarction Registry. [Szívinfarktus miatt kezelt betegek korai és késői prognózisa. Magyar Infarctus Regiszter Vizsgálat.] Orv Hetil. 2013; 154: 1297–1302. [Hungarian]

 • 34

  European Commission – Eurostat Statistic Explained. Standardised death rates – diseases of the circulatory system, residents, 2016 (per 100 000 male female inhabitants). Luxembourg City, 20 November, 2019 (latest revision). Available from: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Standardised_death_rates_%E2%80%94_diseases_of_the_circulatory_system,_residents,_2016_(per_100_000_male_female_inhabitants)_Health2019.png&oldid=459245 [accessed: Augustus 19, 2020].

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 0 0 0
Feb 2021 0 0 0
Mar 2021 0 38 43
Apr 2021 0 58 78
May 2021 0 15 15
Jun 2021 0 13 10
Jul 2021 0 0 0