View More View Less
 • 1 Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Fizioterápiás és Sporttudományi Intézet, Pécs
 • | 2 Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Doktori Iskola, Pécs
Open access

Összefoglaló. Bevezetés: A megváltozott statikus és/vagy dinamikus lapockapozíciót, azaz a scapuladyskinesist gyakran vonják párhuzamba a vállelváltozásokkal. Mindemellett a lapocka kinematikai eltérései nagy számban jelen lehetnek tünetmentes egyéneknél is, melegágyat biztosítva a későbbi vállelváltozások kialakulásának. Célkitűzés: Munkánk fő célja az volt, hogy felhívja a figyelmet ezen problémakör fontosságára, valamint hogy megvizsgálja a scapuladyskinesis előfordulásának gyakoriságát és körülményeit az átlagpopulációban. Módszer: Mintánk 70 főből állt (átlagéletkor: 22,17 ± 1,77 év). 67%-uk férfi, míg 33%-uk nő volt. A scapuladyskinesis fennállását McClure-féle ’Scapular Dyskinesis Test’-tel vizsgáltuk. A résztvevők vállfájdalmának intenzitását vizuális analóg skála segítségével, habituális testtartásukat fotogrammetriás módszerrel, főbb lapockastabilizáló izmaik izomerejét pedig Kendall-féle manuális izomerőtesztekkel mértük fel. Mindemellett felvettük antropometriai adataikat, valamint megkérdeztük, hogy milyen gyakran végeznek sporttevékenységet. Eredmények: A résztvevők 53%-ánál találtunk valamilyen fokú scapuladyskinesist. A habituális testtartást vizsgáló fotogrammetriás felmérés eredményei és a scapuladyskinesist mérő McClure-féle teszt eredményei között szignifikáns összefüggést találtunk (p = 0,01). A sportolási gyakoriság és a scapuladyskinesis előfordulása között jelentős összefüggést tapasztaltunk (p = 0,01). A fájdalom erőssége és a scapuladyskinesis előfordulása között szignifikáns volt az összefüggés (p = 0,03). A scapuladyskinesist mérő McClure-féle teszt és az azonos oldali felső végtagon izomerő-csökkenést mutató tesztek eredményei között szintén szignifikáns összefüggést tapasztaltunk (p = 0,01). Következtetés: Az elit sportolók mellett az átlagos populációban is jelentős mértékben jelen lehetnek a lapocka kinematikai eltérései. Mindez jelentős összefüggésben állhat az adott személy életmódjával és egészségmagatartásával, valamint kiemelt szerepet játszhat a krónikus vállfájdalom kialakulásában. Orv Hetil. 2021; 162(15): 587–594.

Summary. Introduction: The altered static and/or dynamic scapular position, i. e., scapular dyskinesis, is often paralleled with shoulder pathologies. However, shoulder kinematic abnormalities may also be present in large numbers in asymptomatic individuals. Objective: The main goal of our work was to draw attention to the importance of scapular dyskinesis in shoulder pathologies. Method: The final sample consisted of 70 people (average age: 22.17 ± 1.77 years), 67% of them was male and 33% female. The presence of scapular dyskinesis was assessed by McClure’s Scapular Dyskinesis Test. Visual analog scale was used to examine the shoulder pain of the participants, photogrammetric method was used to document their habitual posture. Kendall’s manual muscle testing methods were used to determine the muscle strength of the individual muscles of the shoulder girdle; we also recorded their anthropometric data and asked them about their sporting habits. Results: In 53% of the participants, some degree of scapular dyskinesis was found. We observed significant correlation between the sporting habits and scapular dyskinesis (p = 0.01). Significant correlation was observed between the posture and scapular dyskinesis (p = 0.01). Between the strength of pain and the dyskinesis, we found a significant correlation (p = 0.03). There was a significant correlation between the results of the McClure’s test and the tests showing muscle strength loss around the scapula (p = 0.01). Conclusion: In addition to elite athletes, scapular dyskinesis may also be significantly present in the average population and can play a key role in the development of shoulder pain. Orv Hetil. 2021; 162(15): 587–594.

 • 1

  Kibler WB, Sciascia AD, Wilkes T. Disorders of the scapula: winging and snapping. In: Iannotti JP, Williams GR, Miniaci A, et al. (eds.) Disorders of the shoulder: diagnosis and management. Vol. 3, 3rd edn. Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia, PA, 2013.

 • 2

  McClure PM, Michener LA, Sennett BJ, et al. Direct 3-dimensional measurement of scapular kinematics during dynamic movements in vivo. J Shoulder Elbow Surg. 2001; 10: 269–277.

 • 3

  Cools AM, Witvrouw EE, Declercq GA, et al. Evaluation of isokinetic force production and associated muscle activity in the scapular rotators during a protraction-retraction movement in overhead athletes with impingement symptoms. Br J Sports Med. 2004; 38: 64–68.

 • 4

  Cools AM, Witvrouw EE, Mahieu NN, et al. Isokinetic scapular muscle performance in overhead athletes with and without impingement symptoms. J Athl Train. 2005; 40: 104–110.

 • 5

  Kibler WB, Sciascia A, Dome D. Evaluation of apparent and absolute supraspinatus strength in patients with shoulder injury using the scapular retraction test. Am J Sports Med. 2006; 34: 1643–1647.

 • 6

  Smith J, Dietrich CT, Kotajarvi BR, et al. The effect of scapular protraction on isometric shoulder rotation strength in normal subjects. J Shoulder Elbow Surg. 2006; 15: 339–343.

 • 7

  McMullen J, Uhl TL. A kinetic chain approach for shoulder rehabilitation. J Athl Train. 2000; 35: 329–337.

 • 8

  Ludewig PM, Cook TM. Alterations in shoulder kinematics and associated muscle activity in people with symptoms of shoulder impingement. Phys Ther. 2000; 80: 276–291.

 • 9

  McClure PW, Michener LA, Karduna AR. Shoulder function and 3-dimensional scapular kinematics in people with and without shoulder impingement syndrome. Phys Ther. 2006; 86: 1075–1090.

 • 10

  Timmons MK, Thigpen CA, Seitz AL, et al. Scapular kinematics and subacromial-impingement syndrome: a meta-analysis. J Sport Rehabil. 2012; 21: 354–370.

 • 11

  Kibler WB, Ludewig PM, McClure PW, et al. Clinical implications of scapular dyskinesis in shoulder injury: the 2013 consensus statement from the ‘Scapular Summit’. Br J Sports Med. 2013; 47: 877–885.

 • 12

  Kibler WB, Uhl TL, Maddux JW, et al. Qualitative clinical evaluation of scapular dysfunction: a reliability study. J Shoulder Elbow Surg. 2002; 11: 550–556.

 • 13

  Kibler WB, Sciascia A. Current concepts: scapular dyskinesis. Br J Sports Med. 2010; 44: 300–305.

 • 14

  Kibler WB. The role of the scapula in athletic shoulder function. Am J Sports Med. 1998; 26: 325–337.

 • 15

  Pluim BM. Scapular dyskinesis: practical applications. Br J Sports Med. 2013; 47: 875–876.

 • 16

  Seitz AL, McClure P, Lynch SS, et al. Effects of scapular dyskinesis and scapular assistance test on subacromial space during static arm elevation. J Shoulder Elbow Surg. 2012; 21: 631–640.

 • 17

  Atalar H, Yilmaz C, Polat O, et al. Restricted scapular mobility during arm abduction: implications for impingement syndrome. Acta Orthop Belg. 2009; 75: 19–24.

 • 18

  Silva RT, Hartmann LG, Laurino CF, et al. Clinical and ultrasonographic correlation between scapular dyskinesia and subacromial space measurement among junior elite tennis players. Br J Sports Med. 2010; 44: 407–410.

 • 19

  Lukasiewicz AC, McClure P, Michener L, et al. Comparison of 3-dimensional scapular position and orientation between subjects with and without shoulder impingement. J Orthop Sports Phys Ther. 1999; 29: 574–586.

 • 20

  Tsai NT, McClure PW, Karduna AR. Effects of muscle fatigue on 3-dimensional scapular kinematics. Arch Phys Med Rehabil. 2003; 84: 1000–1005.

 • 21

  Smith J, Kotajarvi BR, Padgett DJ, et al. Effect of scapular protraction and retraction on isometric shoulder elevation strength. Arch Phys Med Rehabil. 2002; 83: 367–370.

 • 22

  Kibler WB, Sciascia AD, Dome DC. Evaluation of apparent and absolute supraspinatus strength in patients with shoulder injury using the scapular retraction test. Am J Sports Med. 2006; 34: 1643–1647.

 • 23

  Tate AR, McClure PW, Kareha S, et al. Effect of the scapula reposition test on shoulder impingement symptoms and elevation strength in overhead athletes. J Orthop Sports Phys Ther. 2008; 38: 4–11.

 • 24

  Weiser WM, Lee TQ, McMaster WC, et al. Effects of simulated scapular protraction on anterior glenohumeral stability. Am J Sports Med. 1999; 27: 801–805.

 • 25

  Sütő G. Non-steroidal anti-inflammatory drugs for relieving pain in musculoskeletal disorders. [Nemszteroid gyulladáscsökkentő szerek a mozgásszervi fájdalom csillapításában.] Orv Hetil. 2019; 160: 855–860. [Hungarian]

 • 26

  Sallai I, Weidl M, Szatmári A, et al. The change of fatty degeneration in the rotator cuff muscles after repair in patients over 65. [Rotátorköpeny-szakadás után kialakult zsíros degeneráció változása az ín rekonstrukcióját követően, 65 éves kor után.] Orv Hetil. 2019; 160: 533–539. [Hungarian]

 • 27

  Burn MB, McCulloch PC, Lintner DM, et al. Prevalence of scapular dyskinesis in overhead and nonoverhead athletes: a systematic review. Orthop J Sports Med. 2016; 4: 2325967115627608.

 • 28

  Hickey D, Solvig V, Cavalheri V, et al. Scapular dyskinesis increases the risk of future shoulder pain by 43% in asymptomatic athletes: a systematic review and meta-analysis. Br J Sports Med. 2018; 52: 102–110. [Epub 2017 Jul 22]

 • 29

  McClure PW, Tate AR, Kareha S, et al. A clinical method for identifying scapular dyskinesis: part 1: reliability. J Athl Train. 2009; 44: 160–164.

 • 30

  Iunes DH, Bevilaqua-Grossi D, Oliveira AS, et al. Comparative analysis between visual and computerized photogrammetry postural assesment. Rev Bras Fisioter. 2009; 13: 308–315.

 • 31

  Kovácsné Bobály V, Szilágyi B, Makai A, et al. Improvement of lumbar motor control and trunkmuscle conditions with a novel low back pain prevention exercise program. [Új low back pain prevenciós mozgásprogram, amely javítja a törzsizmok állapotát és a lumbalis motoros kontrollt.] Orv Hetil. 2017; 158: 58–66. [Hungarian]

 • 32

  Járomi M, Betlehem J. Protecting the physical health of healthcare workers… [Az egészségügyi dolgozók fizikai egészségéért…] Nővér 2005; 18(2): 21–23. [Hungarian]

 • 33

  Kendall FP, McCreary EK, Provance PG, et al. Muscles: testing and function with posture and pain. Lippincott Williams & Wilkins, Baltimore, MD, 2005.

 • 34

  Huang TS, Ou HL, Huang CY, et al. Specific kinematics and associated muscle activation in individuals with scapular dyskinesis. J Shoulder Elbow Surg. 2015; 24: 1227–1234.

 • 35

  Chard MD, Hazleman R, Hazleman BL, et al. Shoulder disorders in the elderly: a community survey. Arthritis Rheum. 1991; 34: 766–769.

 • 36

  Walker-Bone K, Reading I, Coggon D, et al. The anatomical pattern and determinants of pain in the neck and upper limbs: an epidemiologic study. Pain 2004; 109: 45–51.

 • 37

  van der Heijden GJ. Shoulder disorders: a state-of-the-art review. Baillieres Best Pract Res Clin Rheumatol. 1999; 13: 287–309.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 0 0 0
Feb 2021 0 0 0
Mar 2021 0 0 0
Apr 2021 0 206 208
May 2021 0 45 42
Jun 2021 0 11 19
Jul 2021 0 0 0