View More View Less
 • 1 Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika, Szeged, Tisza Lajos krt. 111., 6725
 • | 2 Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Orvosi Készségfejlesztési Központ, Szeged
Open access

Összefoglaló. Bevezetés: Az emberi sziklacsont a halántékcsont része, egy bonyolult és változatos anatómiai felépítésű struktúra. A sziklacsonton végzett beavatkozások előtt, a műtéti szövődmények megelőzése érdekében, nélkülözhetetlen a biztos anatómiai tudás és kézügyesség megszerzése, valamint az egyes műtéti lépések és mozdulatok begyakorlása. A VOXEL-MAN Tempo 3D fül-orr-gégészeti szimulátor a virtuális valóság és a robotika alkalmazásával nyújt gyakorlási lehetőséget. Célkitűzés: A Szegedi Tudományegyetem 2019-ben VOXEL-MAN fül-orr-gégészeti szimulátort helyezett üzembe az Orvosi Készségfejlesztési Központban. A cikk fül-orr-gégész szakorvos szerzői a VOXEL-MAN Tempo szimulátor megismerését követően bemutatják a készüléket, és megfogalmazzák a szimulátorral végzett beavatkozásokkal szemben támasztott igényüket. Módszer: A szerzők a megfogalmazott szempontoknak megfelelően értékelik a VOXEL-MAN Tempo szimulátort, és meghatározzák, milyen szerepet szánnak neki a gyakorlati képzésben. Eredmények: A szimulátor virtuálisan, mégis valósághűen mutatja meg a sziklacsont anatómiai viszonyait, a fontos anatómiai struktúrák valós térbeli elhelyezkedését és egymástól, illetve a sebészi eszköztől mért távolságát. A rendszer lehetővé teszi a fülműtétek valósághű elvégzését (kétkezes csontmunka fúróval és szívóval, vérzés szimulálása) taktilis visszacsatolással. Az egy- vagy kétkezes feladatokkal fejleszthetjük a sebészi készségeket. A fülműtétek csontmunkája reprodukálható módon elvégezhető valódi beteg halántékcsontjáról készített rutin, nagy felbontású komputertomográfiás vizsgálat anyagából. Következtetés: Tapasztalataink alapján a szimulátor kiválóan alkalmas az egyes műtéti lépesek begyakorlására. A jövőben fontos szerepet szánunk a virtuális rendszernek a fül-orr-gégészeti graduális és a fülsebészeti posztgraduális képzésben. Orv Hetil. 2021; 162(16): 623–628.

Summary. Introduction: The pars petrosa of the human temporal bone is a structure of complex and diverse anatomy. Prior to surgical interventions, in order to prevent surgical complications, it is essential to acquire sound anatomical knowledge and dexterity as well as to practice each surgical step and movement. The VOXEL-MAN Tempo 3D simulator uses virtual reality and robotics to provide an opportunity to practice. Objective: In 2019, the University of Szeged installed a VOXEL-MAN Virtual Reality simulator at the Medical Skills Development Center. After learning about the VOXEL-MAN Tempo simulator, the authors present the device and articulate their need for interventions with the simulator. Method: The VOXEL-MAN Tempo simulator is evaluated according to the formulated criteria and the role assigned to it in the practical training is determined. Results: The simulator shows the anatomical structure of the temporal bone virtually, yet realistically, the real spatial location of the important anatomical structures and their distance from each other and from the surgical instrument. The system allows ear surgery to be performed realistically (two-handed bone work with a drill and suction) with tactile (vibration) and visual (bleeding) feedback. One can improve surgical skills with one- or two-handed tasks. Bone work in ear surgeries can be performed in a reproducible manner from routine, high-resolution computer tomography of the temporal bone of a real patient. Conclusion: With reference to our experience, the simulator is excellent for practicing each surgical step. In the future, we intend to use this virtual system in undergraduate and postgraduate training in otolaryngology. Orv Hetil. 2021; 162(16): 623–628.

 • 1

  George AP, De R. Review of temporal bone dissection teaching: how it was, is and will be. J Laryngol Otol. 2010; 124: 119–125.

 • 2

  Frithioff A, Sørensen MS, Andersen SA. European status on temporal bone training: a questionnaire study. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2018; 275: 357–363.

 • 3

  Rose AS, Kimbell JS, Webster CE, et al. Multi-material 3D models for temporal bone surgical simulation. Ann Otol Rhinol Laryngol. 2015; 124: 528–536.

 • 4

  Leuwer R, Petersik A, Pflesser B, et al. VOXEL-MAN TempoSurg – a virtual reality temporal bone surgery simulator. J Jpn Soc Head Neck Surg. 2007; 17: 203–207.

 • 5

  Voxel-Man Tempo. June 1, 2020. Available from: https://www.voxel-man.com/simulators/tempo/ [accessed: November 1, 2020].

 • 6

  Kashikar TS, Kerwin TF, Moberly AC, et al. A review of simulation applications in temporal bone surgery. Laryngoscope Investig Otolaryngol. 2019; 4: 420–424.

 • 7

  Frithioff A, Frendø M, Mikkelsen PT, et al. Ultra-high-fidelity virtual reality mastoidectomy simulation training: a randomized, controlled trial. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2020; 277: 1335–1341.

 • 8

  Posta B, Jarabin JA, Perényi Á, et al. Pediatric hearing rehabilitation with the Baha® Attract implant system. [Fiatalkori hallásrehabilitáció Baha® Attract implantátumrendszerrel.] Orv Hetil. 2017; 158: 304–310. [Hungarian]

 • 9

  Perényi Á, Jóri J, Csanády M, et al. Dimensions of the human temporal bone that are relevant to cochlear implantation surgery in infants and toddlers: a clinical-radiological study. [Az emberi halántékcsontnak a csecsemő- és kisgyermekkori cochlearis implantáció szempontjából kiemelkedően fontos dimenziói. Klinikoradiológiai vizsgálat.] Orv Hetil. 2019; 160: 936–943. [Hungarian]

 • 10

  Kokesh J, Ferguson AS, Patricoski C. Preoperative planning for ear surgery using store-and-forward telemedicine. Otolaryngol Head Neck Surg. 2010; 143: 253–257.

 • 11

  Arora A, Swords C, Khemani S, et al. Virtual reality case-specific rehearsal in temporal bone surgery: a preliminary evaluation. Int J Surg. 2014; 12: 141–145.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 42 43 3
PDF Downloads 55 55 5