View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Magatartástudományi Intézet, Budapest
 • | 2 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest
Open access

Összefoglaló. Bevezetés: Az Egészségügyi Világszervezet adatai alapján 2020 őszére a világ minden régióját elérte az új koronavírus (SARS-CoV-2) okozta fertőzés. Magyarországon 2020 márciusában az első esetek – több más betegjogi kérdés mellett – ráirányították a figyelmet a betegtájékoztatás kiemelt fontosságára, annak jogszabály szerinti betartására, valamint az alkalmazás során fellépő nehézségekre. Tekintve, hogy az együttszülés lehetősége az utóbbi évtizedekben egyre népszerűbb a családtervezés és a közös életkezdés folyamatában, az apák felkészítése a szülésre – a járványhelyzet miatt megváltozott tájékoztatási szigorítások összehangolásával – a szülészeti osztályok jelentős feladata lett. A betegtájékoztatás teljes körű alkalmazása során számos szempontot kellett figyelembe venni ahhoz, hogy a szülés az anya és az apa számára pozitív emlék maradjon, még olyan helyzetben is, mint a COVID–19-járvány. Célkitűzés: Elemezni kívántuk, hogy a magyarországi szülészeti osztályokon hogyan lehetett a világjárvány idején is betartani a hatályos jogszabályokat és eljárásrendeket, milyen intézkedések váltak szükségessé az együttszülés gyakorlatának fenntartásához, és egyidejűleg biztosítani, hogy a szülőnőnek és férfi partnerének a tájékoztatáshoz való jogai ne sérüljenek. Módszer: Online 14 feleletválogatós kérdőívet küldtünk valamennyi magyarországi, állami fenntartású kórház és klinika szülészeti osztálya vezetőjének. A beérkezett kérdőívek adatait összevetettük az intézmények honlapján az együttszüléssel kapcsolatos információkkal is. Eredmények: A 2020. március 20. és szeptember 20. közötti fél évben a várandós párok tájékoztatása során a szolgáltatók minden esetben a hatályos eljárásrendeket követték, ez azonban több esetben többlet anyagi ráfordítást és szervezést jelentett számukra. Következtetés: Adataink rámutatnak arra, hogy az együttszüléssel kapcsolatosan a szülésre érkezők igyekeznek a lehető legjobban tájékozódni, és ugyanolyan elvárásaik vannak a szülés körülményeit illetően, mint a járványmentes időszakban. Amennyiben a tájékoztatás kielégítő és részletes számukra, az esetleges hátrányos változtatásokat is jobban tolerálják. A járványra tekintettel valamennyi osztályon megmaradt az együttszülés lehetősége, a megfelelő járványügyi intézkedések megtartása mellett. Orv Hetil. 2021; 162(21): 824–829.

Summary. Introduction: According to data collected by the World Health Organization, by the autumn of 2020, all regions of the world were affected by SARS-CoV-2 viral infection. In Hungary, the first cases were detected in March 2020, and the epidemic, among several other patient rights issues, drew attention to the paramount importance of patient information, its compliance with the law, and the difficulties encountered in its application. During the last decades, the possibility of male partner involvement in birth has become increasingly popular in the process of family planning and starting a life together. Preparing fathers for childbirth and coordinating information restrictions that have changed due to the epidemic is a priority for obstetric departments. The full application of patient information requires a number of considerations to ensure that childbirth remains a positive memory for mother and father, even in a situation such as the COVID-19 pandemic. Objective: We wanted to analyze how the obstetric wards in Hungary were able to comply with the laws and procedures in force at the time of the pandemic, what measures became necessary for creating male partner involvement in births, and at the same time to ensure that the rights of the mother and the father are not violated. Method: We sent an online questionnaire to the head of the obstetrics department of all Hungarian state hospitals and clinics, using 14 multiple-choice questions. The data of the received questionnaires were also compared with the information related to male partner involvement in births published on the websites of the institutions. Results: In the period from 20 March to 20 September 2020, in terms of informing pregnant couples, the service providers always followed the procedures in force, but in several cases this meant more financial expenditure and organization for them. Conclusion: Our data showed that those who give birth insist on the best possible information about conditions of male partner involvement in births, have the same expectations about the conditions of childbirth as during the epidemic-free period. If the information is satisfactory and detailed for them, they are more tolerant of adverse changes. In view of the epidemic, the possibility of father involvement in birth remained in all departments available, while maintaining appropriate epidemiological measures. Orv Hetil. 2021; 162(21): 824–829.

 • 1

  World Health Organization. WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19 – 11 March, 2020. Available from: https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020 [accessed: November 15, 2020].

 • 2

  Mozsár F. Resource allocation in the health care industry. In: Lengyel I. (ed.) Growth and development of regions: health industrial and knowledge-based development strategies. [Az egészségügyben felhasznált erőforrások allokációja. In: Lengyel I. (szerk.) Térségek növekedése és fejlődése: egészségipari és tudásalapú fejlesztési stratégiák.] Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar, JATEPress, Szeged, 2018; pp. 136–150. [Hungarian]

 • 3

  Hagymásy L. (ed.) Family-oriented obstetrics. [Családközpontú szülészet.] Signatura Kiadó, Nyíregyháza, 1994. [Hungarian]

 • 4

  Kásler M. Ministerial instruction of the minister for human resources to the heads of all inpatient care institutions. (Subject: Instruction to obstetrics – paternal birth; Date: 21/03/2020.) [Az emberi erőforrások miniszterének IV/2676/2020/EAT ikt. sz. miniszteri utasítása valamennyi fekvőbeteg-ellátó intézmény vezetőjének. (Tárgy: Szülészetek részére küldendő utasítás – apás szülés; Kelt: 2020. március 21-én.)] Emberi Erőforrások Minisztériuma, Budapest. [Hungarian]

 • 5

  Ministry of Human Capacities. Recommendation of the Fraction of Obstetrics and Gynecology and Assisted Reproduction of the College of Health in connection with the COVID-19 care. (Effective: 21 March, 2020.) [Az EMMI Egészségügyi Szakmai Kollégium Szülészeti-Nőgyógyászati és Asszisztált Reprodukciós Tagozat ajánlása a COVID–19 ellátásrenddel kapcsolatosan. (Hatályos: 2020. március 21-től.)] Emberi Erőforrások Minisztériuma, Budapest. Available from: https://kollegium.aeek.hu/Dokumentumok/Index/eljárásrendek. [Hungarian]

 • 6

  Ledenfors A, Berterö C. First-time fathers’ experiences of normal childbirth. Midwifery 2016; 40: 26–31.

 • 7

  Steen M, Downe S, Bamford N, et al. Not-patient and not-visitor: a metasynthesis of fathers’ encounters with pregnancy, birth and maternity care. Midwifery 2012; 28: 422–431.

 • 8

  Chandler S, Field PA. Becoming a father. First-time fathers’ experience of labor and delivery. J Nurse Midwifery 1997; 42: 17–24.

 • 9

  Dellmann T. The best moment of my life: a literature review of fathers’ experience of childbirth. Aust Midwifery 2004; 17: 20–26.

 • 10

  Poh HL, Koh SS, Seow HC, et al. First-time fathers’ experiences and needs during pregnancy and childbirth: a descriptive qualitative study. Midwifery 2014; 30: 779–787.

 • 11

  Johansson M, Fenwick J, Premberg Å. A meta-synthesis of fathers’ experiences of their partner’s labour and the birth of their baby. Midwifery 2015; 31: 9–18.

 • 12

  Vehviläinen-Julkunen K, Liukkonen A. Fathers’ experiences of childbirth. Midwifery 1998; 14: 10–17.

 • 13

  Szeverényi P, Hetey A, Forgács A, et al. Preparing for birth together. [Felkészülés az együttszülésre.] Magy Nőorv L. 1990; 53: 343–346. [Hungarian]

 • 14

  Szeverényi P. The history of the psychosomatics of obstetrics and gynecology in Hungary. The activity of the Hungarian Society of Obstetrical and Gynecological Psychosomatics (MAPSZIG). [A szülészet-nőgyógyászati pszichoszomatika története Magyarországon. A Magyar Pszichoszomatikus Szülészeti és Nőgyógyászati Társaság (MAPSZIG) tevékenysége.] Magy Nőorv L. 2020; 83: 230–237. [Hungarian]

 • 15

  Section 13 of Parliamentary Act No. CLIV of 1997 on Health Care. [Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 13. §-a.] Available from: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700154.tv [valid from: 15 Nov, 2020]. [Hungarian]

 • 16

  Annual activity report of National Centre for Patients’ Rights and Documentation of 2018. In: 2018 professional report. [Az Integrált Jogvédelmi Szolgálat (IJSZ) 2018. évi szakmai beszámolója. p. 25.] Emberi Erőforrások Minisztériuma, Budapest, 2018. Available from: http://www.ijsz.hu/UserFiles/beszamolo_2018.pdf [accessed: November 16, 2020]. [Hungarian]

 • 17

  Annual activity report of National Centre for Patients’ Rights and Documentation of 2018. In: 2018 professional report. [Az Integrált Jogvédelmi Szolgálat (IJSZ) 2018. évi szakmai beszámolója. p. 29.] Emberi Erőforrások Minisztériuma, Budapest, 2018. Available from: http://www.ijsz.hu/UserFiles/beszamolo_2018.pdf [accessed: November 16, 2020]. [Hungarian]

 • 18

  Annual activity report of National Centre for Patients’ Rights and Documentation of 2014. In: 2014 professional report. [Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) 2014. évi szakmai beszámolója.] Available from: http://www.obdk.hu/UserFiles/beszamolo_2014.pdf [accessed: November 16, 2020]. [Hungarian]

The author instructions are available in PDF.
Instructions for Authors in Hungarian HERE.
Mendeley citation style is available HERE.

Főszerkesztő - Editor-in-Chief:
 
Zoltán PAPP (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest)

Read the professional career of Zoltán PAPP HERE.

All scientific publications of Zoltán PAPP are collected in the Hungarian Scientific Bibliography.

Főszerkesztő-helyettesek - Assistant Editors-in-Chief: 

 • Erzsébet FEHÉR (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet)
 • Krisztina HAGYMÁSI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)

Főmunkatársak - Senior Editorial Specialists:

 • László KISS (a Debreceni Egyetem habilitált doktora)
 • Gabriella LENGYEL (ny. egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)
 • Alajos PÁR (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)

 A Szerkesztőbizottság tagjai – Members of the Editorial Board:

 • Péter ANDRÉKA (főigazgató, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • Géza ÁCS Jr. (egyetemi tanár Floridában)
 • Csaba BALÁZS (egyetemi tanár, Budai Endokrinközpont, Budapest)
 • Péter BENCSIK (volt folyóirat-kiadás vezető, Akadémiai Kiadó, Budapest)
 • Zoltán BENYÓ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Transzlációs Medicina Intézet, Budapest)
 • Dániel BERECZKI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika, Budapest)
 • Anna BLÁZOVICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Farmakognóziai Intézet, Budapest)
 • Elek DINYA (professor emeritus, biostatisztikus, Semmelweis Egyetem, Budapest)
 • Attila DOBOZY (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Bőrgyógyászati Klinika, Szeged)
 • András FALUS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet, Budapest)
 • Csaba FARSANG (egyetemi tanár, Szent Imre Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)
 • János FAZAKAS (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Budapest)
 • Béla FÜLESDI (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Debrecen)
 • Beáta GASZTONYI (egyetemi magántanár, kórházi főorvos, Zala Megyei Kórház, Belgyógyászat, Zalaegerszeg)
 • István GERGELY (egyetemi docens, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Románia)
 • Judit GERVAIN (osztályvezető főorvos, Fejér Megyei Szent György Kórház, Belgyógyászat, Székesfehérvár)
 • Béla GÖMÖR (professor emeritus, Budai Irgalmasrendi Kórház, Reumatológiai Osztály, Budapest)
 • László GULÁCSI (egyetemi tanár, Óbudai Egyetem, Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék, Budapest)
 • János HANKISS (professor emeritus, Markusovszky Lajos Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Szombathely)
 • Örs Péter HORVÁTH (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, Sebészeti Klinika, Pécs)
 • Béla HUNYADY (egyetemi tanár, Somogy Megyei Kaposi Mór Kórház, Belgyógyászat, Kaposvár)
 • Péter IGAZ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • Ferenc JAKAB (c. egyetemi tanár, Uzsoki Utcai Kórház, Sebészet, Budapest)
 • András JÁNOSI (c. egyetemi tanár, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • György JERMENDY (egyetemi tanár, Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Belgyógyászat, Budapest)
 • László KALABAY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Családorvosi Tanszék, Budapest)
 • János KAPPELMAYER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Debrecen)
 • Éva KELLER (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Mátyás KELTAI (ny. egyetemi docens, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • András KISS (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, II. Patológiai Intézet, Budapest)
 • László KÓBORI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Budapest)
 • Lajos KULLMANN (ny. egyetemi tanár, Országos Rehabilitációs Intézet, Budapest)
 • Emese MEZŐSI (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika, Pécs)
 • József MOLNÁR (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Mikrobiológiai és Immunológiai Intézet, Szeged)
 • Péter MOLNÁR (professor emeritus, Debreceni Egyetem, Magatartástudományi Intézet, Debrecen)
 • Györgyi MŰZES (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Bálint NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Humángenetikai Tanszék, Debrecen)
 • Endre NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Belgyógyászati Intézet, Debrecen) 
 • Péter NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Budapest)
 • Viktor NAGY (főorvos, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Zoltán Zsolt NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Balázs NEMES (egyetemi docens, Debreceni Egyetem, Transzplantációs Tanszék, Debrecen)
 • Attila PATÓCS (tudományos főmunkatárs, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Gabriella PÁR (egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)
 • György PFLIEGLER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Ritka Betegségek Tanszéke, Debrecen)
 • István RÁCZ (egyetemi tanár, főorvos, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Belgyógyászat, Győr)
 • Imre ROMICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika, Budapest)
 • László Jr. ROMICS (Angliában dolgozik) 
 • Imre RURIK (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék, Debrecen)
 • Zsuzsa SCHAFF (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, II. Patológiai Intézet, Budapest)
 • Péter SCHMIDT (házi gyermekorvos, Győr)
 • Kornél SIMON (ny. osztályvezető főorvos, Siófoki Kórház, Belgyógyászat, Siófok)
 • Gábor SIMONYI (vezető főorvos, Szent Imre Kórház, Anyagcsere Központ, Budapest)
 • Gábor Márk SOMFAI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Anikó SOMOGYI (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Péter SÓTONYI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Péter Jr. SÓTONYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érsebészeti Klinika, Budapest)
 • Ildikó SÜVEGES (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • György SZABÓ (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika, Budapest)
 • Ferenc SZALAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • Miklós SZENDRŐI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Ortopédiai Klinika, Budapest)
 • István SZILVÁSI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Miklós TÓTH (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • László TRINGER (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest)
 • Tivadar TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, I. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest)
 • Zsolt TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Lívia VASAS (ny. könyvtárigazgató, Semmelweis Egyetem, Központi Könyvtár, Budapest)
 • Barna VÁSÁRHELYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Budapest)
 • László VÉCSEI (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Neurológiai Klinika, Szeged)
 • Gábor WINKLER (egyetemi tanár, Szent János Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)

Nemzetközi szerkesztőbizottság - International Editorial Board:

 • Elnök/President Péter SÓTONYI (Budapest)
 • Ernest ADEGHATE (Al Ain)
 • Ferenc ANTONI (Edinburgh)
 • Maciej BANACH (Łódź)
 • Klára BERENCSI (Rosemont)
 • Angelo BIGNAMINI (Milano)
 • Anupam BISHAYEE (Signal Hill)
 • Hubert E. BLUM (Freiburg)
 • G. László BOROS (Los Angeles)
 • Frank A. CHERVENAK (New York)
 • Meinhard CLASSEN (München)
 • József DÉZSY (Wien)
 • Peter ECKL (Salzburg)
 • Péter FERENCI (Wien)
 • Madelaine HAHN (Erlangen)
 • S. Tamás ILLÉS (Bruxelles)
 • Michael KIDD (Toronto)
 • Andrzej KOKOSZKA (Warsaw)
 • Márta KORBONITS (London)
 • Asim KURJAK (Zagreb)
 • Manfred MAIER (Wien)
 • Neil MCINTYRE (London)
 • Lajos OKOLICSÁNYI (Padova)
 • Amado Salvador PENA (Amsterdam)
 • Guliano RAMADORI (Goettingen)
 • Olivér RÁCZ (Košice)
 • Roberto ROMERO (Detroit)
 • Rainer SCHÖFL (Linz)
 • Zvi VERED (Tel Aviv)
 • Josef VESELY (Olomouc)
 • Ákos ZAHÁR (Hamburg)

Akadémiai Kiadó Zrt. 1117 Budapest
Budafoki út 187-189.
A épület, III. emelet
Phone: (+36 1) 464 8235
Email: orvosihetilap@akademiai.hu

2020  
Total Cites 1277
WoS
Journal
Impact Factor
0,540
Rank by Medicine, General & Internal 155/169 (Q4)
Impact Factor  
Impact Factor 0,310
without
Journal Self Cites
5 Year 0,461
Impact Factor
Journal  0,17
Citation Indicator  
Rank by Journal  Medicine, General & Internal 203/313 (Q4)
Citation Indicator   
Citable 261
Items
Total 229
Articles
Total 32
Reviews
Scimago 21
H-index
Scimago 0,176
Journal Rank
Scimago Medicine (miscellaneous) Q4
Quartile Score  
Scopus 921/1187=0,8
Scite Score  
Scopus General Medicine 494/793 (Q3)
Scite Score Rank  
Scopus 0,283
SNIP  
Days from  28
sumbission  
to acceptance  
Days from  114
acceptance  
to publication  
Acceptance 72%
Rate

2019  
Total Cites
WoS
1 085
Impact Factor 0,497
Impact Factor
without
Journal Self Cites
0,212
5 Year
Impact Factor
0,396
Immediacy
Index
0,126
Citable
Items
247
Total
Articles
176
Total
Reviews
71
Cited
Half-Life
6,1
Citing
Half-Life
7,3
Eigenfactor
Score
0,00071
Article Influence
Score
0,045
% Articles
in
Citable Items
71,26
Normalized
Eigenfactor
0,08759
Average
IF
Percentile
10,606
Scimago
H-index
20
Scimago
Journal Rank
0,176
Scopus
Scite Score
864/1178=0,4
Scopus
Scite Score Rank
General Medicine 267/529 (Q3)
Scopus
SNIP
0,254
Acceptance
Rate
73%

 

Orvosi Hetilap
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 20 EUR (or 5000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Online subsscription: 844 EUR / 1124 USD
Print + online subscription: 956 EUR / 1326 USD
Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Orvosi Hetilap
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1857
Publication
Programme
2021 Volume 162
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
52
Founder Markusovszky Lajos Alapítvány -- Lajos Markusovszky Foundation
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Szentkriályi u. 46.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0030-6002 (Print)
ISSN 1788-6120 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2021 0 0 0
Mar 2021 0 0 0
Apr 2021 0 0 0
May 2021 0 43 43
Jun 2021 0 21 64
Jul 2021 0 30 117
Aug 2021 0 1 17