View More View Less
 • 1 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Védelem-egészségügyi Igazgatóság, Tudományos Kutató és Laboratóriumi Intézet, Budapest, Róbert K. krt. 44., 1134

Összefoglaló. Bevezetés: A COVID–19-járvány az egész világon elterjedt. A járvány Európában való első megjelenése során megfigyelhető volt, hogy a terjedés mértéke kisebb azokban az országokban, ahol a tuberkulózis elleni védekezésül kiterjedt BCG-vakcinációt végeznek. Célkitűzés: A jelen munkában olyan összefüggéseket igyekeztünk feltárni, amelyek befolyásolták a járványterjedés paramétereit, különös figyelemmel a BCG-vakcinációs gyakorlatra. Módszerek: A világ összes olyan országára vonatkozóan, ahol megfelelő minőségű statisztikai adatok álltak rendelkezésünkre, vizsgáltuk a járvány terjedésének első hullámát. A mozgóátlagolt járványgörbéken elemeztük a járvány időtartamát, a tetőzés mértékét, a fertőzöttek és a halálesetek egymillió lakosra vetített számát. Figyelembe vettük az országok gazdasági mutatóit (GDP, légi forgalom, a tengeri hajózás mértéke). Statisztikai analízis: A vizsgált paraméterek nem mutattak normális eloszlást, így nemparaméteres próbákkal (rangkorreláció, Kruskal–Wallis ANOVA) statisztikai kapcsolatot kerestünk a járványterjedés mértéke, a BCG-vakcináció és más paraméterek között. Eredmények: A járvány gyorsan elterjedt a világon, de mégis, február első három hetében a terjedésben egy szünet volt megfigyelhető. A járványhullám Európában nagyjából egyszerre ért véget. A járvány által leginkább azok az országok érintettek, ahol nem alkalmaztak rendszeres BCG-vakcinációt, bár a képet bonyolítja, hogy ezek az országok gazdaságilag többnyire fejlettek. A halálozási rátában nem mutatkozott ilyen különbség. Következtetés: Statisztikailag igazolható tény, hogy a vakcinációt végző országokból az első hullám alatt kevesebb fertőzöttet jelentettek; az ok-okozati összefüggés bizonytalan, hiszen az országok múltja, szokásai, társadalmi berendezkedése, gazdasági fejlettsége nem azonos. Eredményeink alátámasztják az összehasonlító kontaktkutatás fontosságát annak tisztázására, hogy a BCG-oltás hogyan befolyásolja az emberek vírussal szembeni érzékenységét, valamint a vírus terjesztésének, továbbadásának képességét. Orv Hetil. 2021; 162(4): 123–134.

Summary. Introduction: The new type of coronavirus (SARS-CoV-2) epidemic is widespread throughout the world. During the outbreak of the pandemic in Europe it was revealed that the rate of spread was lower in countries where extensive BCG vaccination is used to protect against tuberculosis. Objective: In the present work, we sought to explore relationships that influenced epidemic spreading parameters, with particular reference to BCG vaccination practice. Methods: We examined the first wave of the spread of the epidemic for all countries in the world where adequate quality statistics were available. We analyzed the duration of the epidemic, the extent of the peak, the number of infected people, and the number of deaths per million inhabitants with the moving average of epidemic curves. We took into account the economic indicators of the countries (GDP, air traffic and extent of maritime shipping). Statistical analysis: The examined parameters did not show a normal distribution, so we looked for a statistical relationship with non-parametric tests (rank correlation, Kruskal–Wallis ANOVA) between the extents of epidemic spread, BCG vaccination and other parameters. Results: The epidemic spread rapidly around the world, but still, in the first three weeks of February, there was a pause in the spread. The first wave of epidemics ended roughly at the same time in Europe. Those countries are the most affected by the epidemic where regular BCG vaccination has not been used, although the picture is complicated by the fact that these countries are mostly economically developed. There was no such difference observable in the mortality rate. Conclusion: Although this work clearly demonstrates that during the first wave of the pandemic, fewer infections were reported worldwide in countries where BCG vaccination is obligatory, however, the causal relationship is uncertain, as the countries’ past, customs, social organization and economic development are different. Our results support the necessity of comparative contact tracing to clarify how BCG vaccination affects people’s susceptibility to this new type of coronavirus as well as their ability to spread and transmit the virus. Orv Hetil. 2021; 162(4): 123–134.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1

  Merkely B, Varga P, Kosztin A, et al. COVID-19 status in Hungary. [A COVID-19-járvány hazai története.] Orvosképzés 2020; 95: 438–445. [Hungarian]

 • 2

  Váradi A, Ferenci T, Falus A. The coronavirus-induced COVID-19 pandemic. Previous experiences and scientific evidences at the end of March, 2020. [A koronavírus okozta COVID–19-pandémia. Korábbi tapasztalatok és tudományos evidenciák 2020. március végén.] Orv Hetil. 2020; 161: 644–651. [Hungarian]

 • 3

  Szabó D, Ostorházi E, Kristóf K, et al. The structural characterization of SARS-CoV-2. [A SARS-CoV-2 strukturális jellemzése.] Orvosképzés 2020; 95: 446–449. [Hungarian]

 • 4

  Kiss B, Kis Z, Pályi B, et al. Topography, spike dynamics and nanomechanics of individual native SARS-CoV-2 virions. BioRxiv 2020. 09. 17. Available from: https://doi.org/10.1101/2020.09.17.302380 [accessed: November 6, 2020].

 • 5

  Thippareddi H, Balamurugan S, Patel J, et al. Coronaviruses – Potential human threat from foodborne transmission? Lebensm Wiss Technol. 2020; 134: 110147. Available from: https://doi.org/10.1016/j.lwt.2020.110147 [accessed: November 6, 2020].

 • 6

  Zhang L, Jackson CB, Mou H, et al. The D614G mutation in the SARS-CoV-2 spike protein reduces S1 shedding and increases infectivity. BioRxiv 2020. 06. 12. Available from: https://doi.org/10.1101/2020.06.12.148726 [accessed: November 6, 2020].

 • 7

  Daly JL, Simonetti B, Klein K, et al. Neuropilin-1 is a host factor for SARS-CoV-2 infection. Science 2020; 370: 861–865.

 • 8

  Netea MG, Giamarellos-Bourboulis EJ, Domínguez-Andrés J, et al. Trained immunity: a tool for reducing susceptibility and severity of SARS-CoV-2 infection. Cell 2020; 181: 969–977.

 • 9

  Zou X, Chen K, Zou1 J, et al. Single-cell RNA-seq data analysis on the receptor ACE2 expression reveals the potential risk of different human organs vulnerable to 2019-nCoV infection. Front Med. 2020; 14: 185–192.

 • 10

  Udugama B, Kadhiresan P, Kozlowski HN, et al. Diagnosing COVID–19: the disease and tools for detection. ACS Nano 2020; 14: 3822–3835.

 • 11

  Vásárhelyi B, Kristóf K, Ostorházi E, et al. The diagnostic value of rapid anti IgM and IgG detecting tests in the identification of patients with SARS-CoV-2 virus infection. [A specifikus IgM- és IgG-antitesteket detektáló gyorstesztek értéke a SARS-CoV-2 vírusfertőzés kimutatásában.] Orv Hetil. 2020; 161: 807–812. [Hungarian]

 • 12

  Ragó Zs, Szijjártó L, Duda E, et al. Opportunity of periodic monitoring of COVID-19 patients, asymptomatic virus carriers, and postinfectious individuals with IgM/IgG rapid antibody tests among healthcare workers during SARS-CoV-2 pandemic. [A COVID–19-betegek, tünetmentes hordozók, illetve a betegségen már átesettek periodikus monitorizálási lehetősége IgM/IgG antitest alapú gyorstesztekkel az egészségügyi személyzet körében a SARS-CoV-2-járvány idején.] Orv Hetil. 2020; 161: 854–860. [Hungarian]

 • 13

  Rényi G. Diagnostic value of rapid tests to detect SARS-CoV-2 infection. Letter to the editor. [Gyorstesztek értéke a SARS-CoV-2-fertőzés kimutatásában. Levél a szerkesztőhöz.] Vásárhelyi B. Reply. [Válasz.] Orv Hetil. 2020; 161: 1391–1392. [Hungarian]

 • 14

  Miller A, Reandelar MJ, Fasciglione K, et al. Correlation between universal BCG vaccination policy and reduced morbidity and mortality for COVID-19: an epidemiological study. MedRxiv 2020. 03. 24. Available from: https://doi.org/10.1101/2020.03.24.20042937 [accessed: November 6, 2020]. [Magyar nyelven referálta: Ruppert M. A BCG védőoltás szerepe a COVID–19 elleni küzdelemben. Semmelweis Egyetem 2020; 21: 16.]

 • 15

  Gursel M, Gursel I. Is global BCG vaccination-induced trained immunity relevant to the progression of SARS-CoV-2 pandemic? Allergy 2020; 75: 1815–1819.

 • 16

  Netea MG, Quintin J, van der Meer JW. Trained immunity: a memory for innate host defense. Cell Host Microbe 2011; 9: 355–361.

 • 17

  Covián C, Retamal-Díaz A, Bueno SM, et al. Could BCG vaccination induce protective trained immunity for SARS-CoV-2? Front Immunol. 2020; 11: 970.

 • 18

  Moorlag SJ, Arts RJ, van Crevel R, et al. Non-specific effects of BCG vaccine on viral infections. Clin Microbiol Infect. 2019; 25: 1473–1478.

 • 19

  Erdei A, Sármay G, Prechl J. (eds.) Immunology. [Immunológia.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2012. [Hungarian]

 • 20

  Sakula A. Robert Koch Centenary of the discovery of the tubercle bacillus, 1882. Can Vet J. 1983; 24: 127–131.

 • 21

  Koch R. The etiology of tuberculosis. [Die Aetiologie der Tuberculose.] Berl Klin Wochenschr. 1882; 19: 221–230. [German]

 • 22

  Huebner RE. BCG vaccination in the control of tuberculosis. In: Shinnick TM. (ed.) Tuberculosis. Springer, Berlin, Heidelberg, 1996; pp. 263–282.

 • 23

  Cernuschi T, Malvolti S, Nickels E, et al. Bacillus Calmette–Guérin (BCG) vaccine: a global assessment of demand and supply balance. Vaccine 2018; 36: 498–506.

 • 24

  Luca S, Mihaescu T. History of BCG vaccine. Maedica (Buchar). 2013; 8: 53–58.

 • 25

  Miyasaka M. Is BCG vaccination causally related to reduced COVID–19 mortality? EMBO Mol Med. 2020; 12: e12661.

 • 26

  Ritz N, Dutta B, Donath S, et al. The influence of Bacille Calmette–Guérin vaccine strain on the immune response against tuberculosis. A randomized trial. Am J Respir Crit Care Med. 2012; 185: 213–222.

 • 27

  Zhang W, Zhang Y, Zheng H, et al. Genome sequencing and analysis of BCG vaccine strains. PLoS ONE 2013; 8: e71243.

 • 28

  Lakatos K. A historical overview of the fight against tuberculosis. [A tuberkulózis elleni küzdelem történeti áttekintése.] Jászkunság 1964; 10: 18–22. [Hungarian]

 • 29

  Weissfeiler Gy. Issues of tuberculosis vaccination. [A tuberkulózis elleni védőoltások kérdései.] Orv Hetil. 1962; 103: 1009–1014. [Hungarian]

 • 30

  Lugosi L. Results of the BCG vaccination in Hungary since 1929. Evaluation of preventive and immunotherapeutic effectiveness. [A BCG vakcináció eredményei Magyarországon 1929-től. A preventív és immunterápiás alkalmazás értékelése.] Orv Hetil. 1998; 139: 1563–1570. [Hungarian]

 • 31

  Flesch I. BCG vaccination in Budapest. [BCG-oltások Budapesten.] Orv Hetil. 1962; 103: 1023–1029. [Hungarian]

 • 32

  Abubakar I, Pimpin L, Ariti C, et al. Systematic review and metaanalysis of the current evidence on the duration of protection by bacillus Calmette–Guérin vaccination against tuberculosis. Health Technol Assess. 2013; 17: 1–372.

 • 33

  Nguipdop-Djomo P, Heldal E, Rodrigues LC, et al. Duration of BCG protection against tuberculosis and change in effectiveness with time since vaccination in Norway: a retrospective population-based cohort study. Lancet Infect Dis. 2016; 16: 219–226.

 • 34

  Sala G, Chakraborti R, Ota A, et al. Association of BCG vaccination policy and tuberculosis burden with incidence and mortality of COVID–19. MedRxiv 2020. 03. 30. Available from: https://doi.org/10.1101/2020.03.30.20048165 [accessed: November 6, 2020].

 • 35

  Deslandes A, Berti V, Tandjaoui-Lambotte Y, et al. SARS-CoV-2 was already spreading in France in late December 2019. Int J Antimicrob Agents 2020; 55: 106006.

 • 36

  Árva D, Mészáros Á, Szarvas Zs, et al. Situation report about the novel coronavirus outbreak in Hungary: Comparison of the timeline and effectiveness of public health measures with those in other European countries. [A magyarországi koronavírus-járvány alakulása és a meghozott intézkedések időbeliségének és eredményességének összehasonlítása más európai országokkal.] Orvosképzés 2020; 95: 450–459. [Hungarian]

 • 37

  O’Connor E, Teh J, Kamat AM, et al. Bacillus Calmette–Guérin (BCG) vaccination use in the fight against COVID–19. What’s old is new again? Future Oncol. 2020; 16: 1323–1325.

 • 38

  Hegarty P, Kamat A, Zafirakis H, et al. BCG vaccination may be protective against Covid–19. March 2020. Available from: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.35948.10880 [accessed: November 6, 2020].

 • 39

  Ozdemir C, Kucuksezer UC, Tamay ZU. Is BCG vaccination affecting the spread and severity of COVID–19? Allergy 2020; 75: 1824–1827.

 • 40

  Kantor IN. BCG versus COVID–19? Medicina (B Aires) 2020; 80: 292–294.

 • 41

  Kumar J, Meena J. Demystifying BCG vaccine and COVID–19 relationship. Indian Pediatr. 2020; 57: 588–589.

 • 42

  Riccò M, Gualerzi G, Ranzieri S, et al. Stop playing with data: there is no sound evidence that Bacille Calmette–Guérin may avoid SARS-CoV-2 infection (for now). Acta Biomed. 2020; 91: 207–213.

 • 43

  Szigeti R, Kellermayer D, Kellermayer R. BCG protects against COVID–19? A word of caution. MedRxiv 2020. 04. 09. Available from: https://doi.org/10.1101/2020.04.09.20056903 [accessed: November 6, 2020].

 • 44

  World Health Organization. Bacille Calmette–Guérin (BCG) vaccination and COVID–19: scientific brief, 12 April 2020. WHO, Geneva, 2020. Available from: https://apps.who.int/iris/handle/10665/331745 [accessed: November 6, 2020].

 • 45

  Sarmadi M, Marufi N, Kazemi Moghaddam V. Association of COVID-19 global distribution and environmental and demographic factors: an updated three-month study. Environ Res. 2020; 188: 109748.

 • 46

  Dayal D, Gupta S. Connecting BCG vaccination and COVID–19. Additional data. MedRxiv 2020. 04. 07. Available from: https://doi.org/10.1101/2020.04.07.20053272 [accessed: November 6, 2020].

 • 47

  Macedo A, Febra C. Relation between BCG coverage rate and COVID-19 infection worldwide. Med Hypotheses 2020; 142: 109816.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Sep 2020 0 0 0
Oct 2020 0 0 0
Nov 2020 0 0 0
Dec 2020 0 0 0
Jan 2021 0 97 106
Feb 2021 0 62 108
Mar 2021 0 8 25