Authors:
Zsófia Benedek Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet, Budapest
Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola, Budapest

Search for other papers by Zsófia Benedek in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
Zsolt Molnár-Gallatz Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő, Budapest

Search for other papers by Zsolt Molnár-Gallatz in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Összefoglaló. Bevezetés: 2020 első negyedévében a koronavírus gyors terjedése, az általa okozott betegségek súlyos következményei miatt világszerte, így hazánkban is megváltozott az egészségügyi ellátás. Közleményünkben bemutatjuk, hogyan befolyásolták egy fővárosi kórház hasi sebészeti osztályának betegellátását, az ellátott esetek számát és összetételét a járvány első, 2020-as tavaszi hulláma idején bevezetett járványügyi korlátozó intézkedések. Célkitűzés: Célunk az volt, hogy adatokkal összehasonlítsuk 2021., 2020. és 2019. április sebészeti fekvőbeteg-ellátásának jellemzőit osztályunkon. Módszer: A 2019. április 1. és 30., 2020. április 1. és 30. és 2021. április 1. és 30. közötti időszakokban a fővárosi Bajcsy-Zsilinszky Kórház Sebészeti, Érsebészeti és Mellkassebészeti Osztályán az általános sebészeti fekvőbeteg-ellátás keretében végzett hasi sebészeti műtéti beavatkozások adatait hasonlítottuk össze. Az adatokat MS Excel és SPSS (25. verzió) programokkal vizsgáltuk, és statisztikai elemzéseket végeztünk. Eredmények: A bevonási kritériumoknak 197 eset felelt meg 2019 áprilisában, 77 eset 2020 áprilisában és 95 eset 2021 áprilisában. Az osztályos ápolási idő 2019-ben átlagosan 4,51 nap, míg 2020-ban 6,31 nap és 2021-ben 6,29 nap volt. 2019-ben napi átlagban 2,54 akut és 6,2 tervezett műtét, 2020-ban napi 2 akut és 1 tervezett műtét, míg 2021-ben napi 2,8 akut és 0,9 tervezett műtét történt. Az 1 főre jutó kísérő betegségek száma a tervezett műtétek esetében 2019-ben 1,69 volt, míg 2020-ban 2,97, 2021-ben pedig 2,74. Az akut műtétre került betegek kísérő betegségeinek eloszlása szignifikánsan eltért, 1 betegre 2019-ben átlagosan 2,5, 2020-ban 3,75, míg 2021-ben 3,25 kísérő betegség jutott. Az akut sebészeti ellátáson átesett betegek halálozása 2019-ben 11,8%, 2020-ban 13,33%, 2021-ben 15,66% volt. Következtetés: A COVID–19-járvány miatt bevezetett járványügyi intézkedések velejárója volt, hogy hasi sebészeti osztályunkon lényegesen kevesebb elektív műtétet végeztünk. A sürgősséggel ellátott páciensek kísérő betegségeinek száma szignifikánsan emelkedett, valószínűleg ezzel magyarázható a halálesetek számának párhuzamos emelkedése. Orv Hetil. 2021; 162(44): 1761–1768.

Summary. Introduction: Due to the rapid spread of the coronavirus and the serious consequences of the diseases, the organization of healthcare worldwide changed in the first quarter of 2020. We show effects of restriction due to protection against the first (April 2020) wave of coronavirus in our surgery care. Objective: The aim of this study was to compare characteristics of general surgical inpatient care in April 2020 and April 2021 with April 2019 by the hospital database. Method: We compared general surgical data of April 2021, 2020, and 2019 from the medical informatic system at the General, Vascular and Thoracal Surgery Department of the Bajcsy-Zsilinszky Hospital in Budapest. The data were analyzed with MS Excel and SPSS (version 25) programs. Results: Study inclusion criteria met with 197 cases from April 2019, 77 cases from April 2020, and 95 cases from April 2021. Length of stay at surgical department was average 4.51 days in 2019, 6.31 days in 2020, and 6.29 days in 2021. In 2019, average 2.54 urgent and 6.2 planned operations were done, in 2020 these numbers were average 2 and 1 per day and in 2021, 2.8 urgent and 0.9 planned surgical procedures were performed. The number of co-morbidities per capita in elective cases was 1.69 in 2019, 2.97 in 2020, and 2.74 in 2021. Distribution of coded co-morbidities in the case of patients with urgent surgery was significantly different between the groups, in 2019 it was 2.5, in 2020 3.75, and in 2021 3.25 per capita. Postoperative mortality at the same care of patients after urgent surgery was 11.8% in 2019, 13.33% in 2020, and 15.66% in 2021. Conclusion: Due to the government instructions because of COVID-19 pandemic, less elective general surgery procedures were performed in our department. Co-morbidities of patients with urgent surgery significantly increased, probably this is responsible for the increase of postoperative mortality. Orv Hetil. 2021; 162(44): 1761–1768.

 • 1

  National Institute of Public Health. Government instructions due to the COVID-19 pandemic in 2020 in Hungary. [Nemzeti Népegészségügyi Központ. Eljárásrend a 2020. évben azonosított koronavírussal kapcsolatban 2020. március 31.] Available from: https://koronavirus.gov.hu/sites/default/files/sites/default/files/imce/nnk_eljarasrend_2020.04.01.pdf [accessed: March 9, 2021]. [Hungarian]

 • 2

  World Health Organization, Regional Office for Europe. Coronavirus disease (COVID-19) pandemic. WHO, Copenhagen. Available from: https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov [accessed: March 8, 2021].

 • 3

  World Health Organization. WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19. WHO, Geneva, 11 March 2020. Available from: https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020 [accessed: March 8, 2021].

 • 4

  National Health Service. 2nd-update-intercollegiate-general-surgery-guidance-on-covid-19-5-april.pdf [accessed: May 9, 2020 .] NHS, London, 29 April 2020. Available from: https://www.england.nhs.uk/coronavirus/wp-content/uploads/sites/52/2020/04/second-phase-of-nhs-response-to-covid-19-letter-to-chief-execs-29-april-2020.pdf [accessed: 23. 05. 2021].

 • 5

  American College of Surgeons. COVID-19: guidance for triage of non-emergent surgical procedures. ACS, Chicago, IL, March 17, 2020. Available from: https://www.facs.org/covid-19/clinical-guidance/triage [accessed: March 21, 2020].

 • 6

  American Collage of Surgeons. COVID-19: elective case triage guidelines for surgical care. ACS, Chicago, IL, March 24, 2020. Available from: https://www.facs.org/covid-19/clinical-guidance/elective-case [accessed: March 22, 2021].

 • 7

  Hungarian Society of Surgery. Guidelines during the COVID-19 pandemic. [Magyar Sebész Társaság. COVID-19 Információk, ajánlások.] Available from: http://www.mst.hu/info.aspx?sp=31 [accessed: March 9, 2021]. [Hungarian]

 • 8

  Government Decree No. 40/2020 (III. 11.) concerning the COVID-19 pandemic. [A Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelete veszélyhelyzet kihirdetéséről.] Magy Közl. 2020; 39: 1353–1354. [Hungarian]

 • 9

  Emődy-Kiss B, Pataki Á, Deli G, et al. A summary of characteristics of the first wave of new type coronavirus epidemic and potential association with tuberculosis vaccination. [Az új koronavírus okozta járvány első hullámának jellemzői és esetleges kapcsolata a tuberkulózis elleni oltottsággal.] Orv Hetil. 2021; 162: 123–134. [Hungarian]

 • 10

  Rosenbaum L. The untold toll – The pandemic’s effects on patients without Covid-19. N Engl J Med. 2020; 382: 2368–2371.

 • 11

  Mantica G, Riccardi N, Terrone R, et al. Non-COVID-19 visits to emergency departments during the pandemic: the impact of fear. Public Health 2020; 183: 40–41.

 • 12

  Dick L, Green J, Brown J, et al. Changes in emergency general surgery during Covid-19 in Scotland: a prospective cohort study. World J Surg. 2020; 44: 3590–3594.

 • 13

  Nunoo-Mensah JW, Rizk M, Caushaj PF. Elective surgery cancellations due to the COVID-19 pandemic: global predictive modelling to inform surgical recovery plans. Br J Surg. 2020; 107: 1440–1449.

 • 14

  Richmond BK, Dean LS, Farrell TM. The impact of the COVID-19 pandemic on surgical practice in the Southeastern United States: results of a survey of the membership of the Southeastern Surgical Congress. Am Surg. 2020; 86: 916–925.

 • 15

  Giuffrida M, Cozzani F, Rossini M, et al. Covid-19 and elective general surgery. Acta Biomed. 2020; 91: e2020152.

 • 16

  McLean RC, Young J, Musbahi A, et al. A single-centre observational cohort study to evaluate volume and severity of emergency general surgery admissions during the COVID-19 pandemic: Is there a “lockdown” effect? Int J Surg. 2020; 83: 259–266.

 • 17

  National Health Service. A&E attendances & emergency admissions 2020-21. NHS, London. Available from: https://www.england.nhs.uk/statistics/statistical-work-areas/ae-waiting-times-and-activity/ae-attendances-and-emergency-admissions-2020-21/ [accessed: May 20, 2021].

 • 18

  Sá AF, Lourenço SF, Teixeira RD, et al. Urgent/emergency surgery during COVID-19 state of emergency in Portugal: a retrospective and observational study. Braz J Anesthesiol. 2021; 71: 123–128.

 • 19

  McGuinness MJ, Hsee L. Impact of the COVID-19 national lockdown on emergency general surgery: Auckland City Hospital’s experience. ANZ J Surg. 2020; 90: 2254–2258.

 • 20

  Cano-Valderrama O, Morales X, Ferrigni CJ, et al. Acute care surgery during the COVID-19 pandemic in Spain: changes in volume, causes and complications. A multicentre retrospective cohort study. Int J Surg. 2020; 80: 157–161.

 • 21

  Neufeld MY, Bauerle W, Eriksson E, et al. Where did the patients go? Changes in acute appendicitis presentation and severity of illness during the coronavirus disease 2019 pandemic: a retrospective cohort study. Surgery 2021; 169: 808–815.

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Instructions for Authors in Hungarian HERE.
Mendeley citation style is available HERE.

Főszerkesztő - Editor-in-Chief:
 
Zoltán PAPP (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest)

Read the professional career of Zoltán PAPP HERE.

All scientific publications of Zoltán PAPP are collected in the Hungarian Scientific Bibliography.

Főszerkesztő-helyettesek - Assistant Editors-in-Chief: 

 • Erzsébet FEHÉR (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet)
 • Krisztina HAGYMÁSI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)

Főmunkatársak - Senior Editorial Specialists:

 • László KISS (a Debreceni Egyetem habilitált doktora)
 • Gabriella LENGYEL (ny. egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)
 • Alajos PÁR (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)

 A Szerkesztőbizottság tagjai – Members of the Editorial Board:

 • Péter ANDRÉKA (főigazgató, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • Géza ÁCS Jr. (egyetemi tanár Floridában)
 • Csaba BALÁZS (egyetemi tanár, Budai Endokrinközpont, Budapest)
 • Zoltán BENYÓ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Transzlációs Medicina Intézet, Budapest)
 • Dániel BERECZKI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika, Budapest)
 • Anna BLÁZOVICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Farmakognóziai Intézet, Budapest)
 • Lajos BOGÁR (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet, Pécs)
 • Katalin DARVAS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika, továbbá Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Budapest)
 • Elek DINYA (professor emeritus, biostatisztikus, Semmelweis Egyetem, Budapest)
 • Attila DOBOZY (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Bőrgyógyászati Klinika, Szeged)
 • András FALUS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet, Budapest)
 • Csaba FARSANG (egyetemi tanár, Szent Imre Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)
 • Béla FÜLESDI (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Debrecen)
 • István GERA (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Parodontológiai Klinika, Budapest)
 • Beáta GASZTONYI (egyetemi magántanár, kórházi főorvos, Zala Megyei Kórház, Belgyógyászat, Zalaegerszeg)
 • István GERGELY (egyetemi docens, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Románia)
 • Judit GERVAIN (osztályvezető főorvos, Fejér Megyei Szent György Kórház, Belgyógyászat, Székesfehérvár)
 • Béla GÖMÖR (professor emeritus, Budai Irgalmasrendi Kórház, Reumatológiai Osztály, Budapest)
 • János HANKISS (professor emeritus, Markusovszky Lajos Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Szombathely)
 • Andor HIRSCHBERG (c. egyetemi tanár, Észak-budai Szent János Centrumkórház, Fül-, Orr-, Gége-, Fej-Nyak és Szájsebészeti Osztály, Budapest)
 • Örs Péter HORVÁTH (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, Sebészeti Klinika, Pécs)
 • Béla HUNYADY (egyetemi tanár, Somogy Megyei Kaposi Mór Kórház, Belgyógyászat, Kaposvár)
 • Péter IGAZ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • Ferenc JAKAB (c. egyetemi tanár, Uzsoki Utcai Kórház, Sebészet, Budapest)
 • Zoltán JANKA (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar és Klinikai Központ, Pszichiátriai Klinika, Szeged)
 • András JÁNOSI (c. egyetemi tanár, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • György JERMENDY (egyetemi tanár, Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Belgyógyászat, Budapest)
 • László KALABAY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Családorvosi Tanszék, Budapest)
 • Anita KAMONDI (egyetemi tanár, Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet, Neurológiai Osztály, Budapest)
 • János KAPPELMAYER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Debrecen)
 • Éva KELLER (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Mátyás KELTAI (ny. egyetemi docens, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • András KISS (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, II. Patológiai Intézet, Budapest)
 • Lajos KULLMANN (ny. egyetemi tanár, Országos Rehabilitációs Intézet, Budapest)
 • Emese MEZŐSI (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika, Pécs)
 • László MÓDIS (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szemészeti Tanszék, Debrecen)
 • Györgyi MŰZES (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Bálint NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Humángenetikai Tanszék, Debrecen)
 • Endre NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Belgyógyászati Intézet, Debrecen) 
 • Péter NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Budapest)
 • Viktor NAGY (főorvos, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Zoltán Zsolt NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Attila PATÓCS (tudományos főmunkatárs, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Gabriella PÁR (egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)
 • György PFLIEGLER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Ritka Betegségek Tanszéke, Debrecen)
 • István RÁCZ (egyetemi tanár, főorvos, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Belgyógyászat, Győr)
 • Imre ROMICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika, Budapest)
 • László Jr. ROMICS (Angliában dolgozik) 
 • Imre RURIK (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék, Debrecen)
 • Péter SCHMIDT (házi gyermekorvos, Győr)
 • Gábor SIMONYI (vezető főorvos, Szent Imre Kórház, Anyagcsere Központ, Budapest)
 • Gábor Márk SOMFAI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Anikó SOMOGYI (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Péter SÓTONYI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Péter Jr. SÓTONYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érsebészeti Klinika, Budapest)
 • Ildikó SÜVEGES (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • György SZABÓ (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika, Budapest)
 • Ferenc SZALAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • György SZEIFERT (egyetemi magántanár, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Idegsebészeti Tanszék, Budapest)
 • Miklós SZENDRŐI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Ortopédiai Klinika, Budapest)
 • István SZILVÁSI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Miklós TÓTH (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • László TRINGER (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest)
 • Tivadar TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, I. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest)
 • Zsolt TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Lívia VASAS (ny. könyvtárigazgató, Semmelweis Egyetem, Központi Könyvtár, Budapest)
 • Barna VÁSÁRHELYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Budapest)
 • László VÉCSEI (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Neurológiai Klinika, Szeged)
 • Gábor WINKLER (egyetemi tanár, Szent János Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)

Nemzetközi szerkesztőbizottság - International Editorial Board:

 • Elnök/President Péter SÓTONYI (Budapest)
 • Ernest ADEGHATE (Al Ain)
 • Ferenc ANTONI (Edinburgh)
 • Maciej BANACH (Łódź)
 • Klára BERENCSI (Rosemont)
 • Angelo BIGNAMINI (Milano)
 • Anupam BISHAYEE (Signal Hill)
 • Hubert E. BLUM (Freiburg)
 • G. László BOROS (Los Angeles)
 • Frank A. CHERVENAK (New York)
 • József DÉZSY (Wien)
 • Peter ECKL (Salzburg)
 • Péter FERENCI (Wien)
 • Madelaine HAHN (Erlangen)
 • S. Tamás ILLÉS (Bruxelles)
 • Michael KIDD (Toronto)
 • Andrzej KOKOSZKA (Warsaw)
 • Márta KORBONITS (London)
 • Asim KURJAK (Zagreb)
 • Manfred MAIER (Wien)
 • Lajos OKOLICSÁNYI (Padova)
 • Amado Salvador PENA (Amsterdam)
 • Guliano RAMADORI (Goettingen)
 • Olivér RÁCZ (Košice)
 • Roberto ROMERO (Detroit)
 • Rainer SCHÖFL (Linz)
 • Zvi VERED (Tel Aviv)
 • Josef VESELY (Olomouc)
 • Ákos ZAHÁR (Hamburg)

Akadémiai Kiadó Zrt. 1117 Budapest
Budafoki út 187-189.
A épület, III. emelet
Phone: (+36 1) 464 8235
Email: orvosihetilap@akademiai.hu

 • Web of Science SCIE
 • Scopus
 • Medline
 • CABELLS Journalytics

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
1295
Journal Impact Factor 0.6
Rank by Impact Factor

Medicine, General & Integral (Q4)

Impact Factor
without
Journal Self Cites
0.3
5 Year
Impact Factor
0.5
Journal Citation Indicator 0.15
Rank by Journal Citation Indicator

Medicine, General & Integral (Q3)

Scimago  
Scimago
H-index
24
Scimago
Journal Rank
0.182
Scimago Quartile Score

Medicine (miscellaneous) (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
1.0
Scopus
CIte Score Rank
General Medicine 530/830 (36th PCTL)
Scopus
SNIP
0.290

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
1386
Journal Impact Factor 0,707
Rank by Impact Factor Medicine, General & Internal 158/172
Impact Factor
without
Journal Self Cites
0,407
5 Year
Impact Factor
0,572
Journal Citation Indicator 0,15
Rank by Journal Citation Indicator Medicine, General & Internal 214/329
Scimago  
Scimago
H-index
23
Scimago
Journal Rank
0,184
Scimago Quartile Score Medicine (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,9
Scopus
CIte Score Rank
General Medicine 528/826 (Q3)
Scopus
SNIP
0,242

2020  
Total Cites 1277
WoS
Journal
Impact Factor
0,540
Rank by Medicine, General & Internal 155/169 (Q4)
Impact Factor  
Impact Factor 0,310
without
Journal Self Cites
5 Year 0,461
Impact Factor
Journal  0,17
Citation Indicator  
Rank by Journal  Medicine, General & Internal 203/313 (Q4)
Citation Indicator   
Citable 261
Items
Total 229
Articles
Total 32
Reviews
Scimago 21
H-index
Scimago 0,176
Journal Rank
Scimago Medicine (miscellaneous) Q4
Quartile Score  
Scopus 921/1187=0,8
Scite Score  
Scopus General Medicine 494/793 (Q3)
Scite Score Rank  
Scopus 0,283
SNIP  
Days from  28
submission  
to acceptance  
Days from  114
acceptance  
to publication  
Acceptance 72%
Rate

2019  
Total Cites
WoS
1 085
Impact Factor 0,497
Impact Factor
without
Journal Self Cites
0,212
5 Year
Impact Factor
0,396
Immediacy
Index
0,126
Citable
Items
247
Total
Articles
176
Total
Reviews
71
Cited
Half-Life
6,1
Citing
Half-Life
7,3
Eigenfactor
Score
0,00071
Article Influence
Score
0,045
% Articles
in
Citable Items
71,26
Normalized
Eigenfactor
0,08759
Average
IF
Percentile
10,606
Scimago
H-index
20
Scimago
Journal Rank
0,176
Scopus
Scite Score
864/1178=0,4
Scopus
Scite Score Rank
General Medicine 267/529 (Q3)
Scopus
SNIP
0,254
Acceptance
Rate
73%

 

Orvosi Hetilap
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 20 EUR (or 5000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 858 EUR / 1157 USD
Print + online subscription: 975 EUR / 1352 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Orvosi Hetilap
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1857
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
52
Founder Markusovszky Lajos Alapítvány -- Lajos Markusovszky Foundation
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Szentkriályi u. 46.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0030-6002 (Print)
ISSN 1788-6120 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 0 25 20
Jan 2024 0 24 39
Feb 2024 0 20 21
Mar 2024 0 12 17
Apr 2024 0 7 12
May 2024 0 46 5
Jun 2024 0 0 0