View More View Less
 • 1 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő, , Budapest, Diós árok 1–3., 1125
 • | 2 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szemészeti Klinika, , Budapest
 • | 3 Dr. Rolf M. Schwiete Zentrum für Limbusstammzellforschung und kongenitale Aniridie, Universität des Saarlandes, , Homburg/Saar, Németország
Open access

Összefoglaló. Bevezetés: Az új típusú koronavírus-járvány (COVID–19) az egészségügyi ellátóhálózatot egy eddig ismeretlen helyzet elé állította. A nemzetközi adatok alapján a szemészeti járóbeteg-ellátásban jelentős változások alakultak ki. Célkitűzés: Felmérni a COVID–19-járvány okozta kvantitatív és kvalitatív változásokat az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő Szemészeti Osztályának járóbeteg-szakellátásában. Módszer: A pandémia első hullámában (2020. április 1–30.) mért járóbeteg-forgalmi adatokat hasonlítottuk össze a megelőző év azonos periódusában rögzített adatokkal. A betegek demográfiai jellemzői mellett megvizsgáltuk a sürgősségi besorolásukat, valamint a panaszokhoz köthető fődiagnózis-csoportok eloszlását. Rögzítettük a telemedicina keretein belül történt ellátások számát. Eredmények: 2020 vizsgált időszakában 916, míg az előző év azonos hónapjában 2835 járóbeteg-eset került rögzítésre. A 2020-as időszakban a törvényi szabályozás szerint sürgős panaszokkal jelentkező betegek aránya nem változott (p = 0,38), azonban a szakorvosi megítélés szerint sürgős panaszokkal érkező betegek aránya nőtt (p<0,001) az előző évhez viszonyítva. A zöld hályog, kötőhártya-gyulladás, árpa, sérülés és nedves típusú maculadegeneratio miatt ellátásra jelentkező betegek aránya szignifikánsan nőtt (p<0,001 mind), míg a szürke hályog, a száraz típusú maculadegeneratio, egyéb, a szemhéj és a könnyutak betegségei, utóhályog miatt és a szemészeti betegség nélkül érkezők aránya csökkent (p<0,001 mind). A telemedicina keretei között ellátott betegek száma 2020-ban közel a tizenötszörösére emelkedett 2019-hez képest (p<0,001). Következtetés: A COVID–19-pandémia első hulláma során markáns betegszámcsökkenést regisztráltunk a szemészeti járóbeteg-szakellátásban. Több fődiagnózis-csoport esetén számolhatunk jelentős terápiavesztéssel és halasztott ellátási igény jelentkezésével. Az adatok kiértékelése segítséget nyújthat az elkövetkező években az ellátási folyamat proaktív átszervezésében, a humánerőforrás-szükségletek jobb tervezésében, valamint a teleoftalmológiai ellátás fejlesztésében. Orv Hetil. 2021; 162(6): 203–211.

Summary. Introduction: The COVID-19 pandemic put the healthcare network in a hitherto unknown situation. The ophthalmic outpatient care changed internationally. Objective: To assess the quantitative and qualitative changes of the outpatient specialty care at the Ophthalmology Department of the North-Central-Buda Center, New St. John’s Hospital and Clinic, through the pandemic. Method: Outpatient service data during the first wave of the pandemic (April 2020) were compared with those in April 2019. Patient demographics, emergency classification, distribution of the main diagnostic groups (associated with complaints) and services provided via telemedicine were collected. Results: There were 2835 patient visits in 2019 and 916 in 2020. For 2020, the proportion of patients with emergency classification according to legal regulations did not change (p = 0.38), however, using the ophthalmologist’s classification increased (p<0.001) significantly. The proportion of patients with glaucoma, conjunctivitis, chalazeon, injury and wet macular degeneration increased (p<0.001 all), while the proportion of patients with cataract, dry macular degeneration, other diseases, other adnexal diseases, secondary cataract and without ophthalmic pathology decreased significantly (p<0.001 for all). Patient number using telemedicine treatment was about 15× of those treated in 2019 (p<0.001). Conclusion: During the first wave of the pandemic, a marked decrease in ophthalmic outpatient care volume was recorded. In the case of several main diagnosis groups, significant therapy loss and a delayed need for care could be expected. Evaluation of the data helps in the upcoming years in proactive reorganization of the care process, in better planning of human resource needs, and in improvement of teleophthalmology care. Orv Hetil. 2021; 162(6): 203–211.

 • 1

  World Health Organization. WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19. 13 April, 2020. Available from: https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---13-april-2020 [accessed: October 9, 2020].

 • 2

  Decree No. 40/2020 (III. 11.) of the Government of Hungary on the declaration of an emergency. [A Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelete veszélyhelyzet kihirdetéséről.] Magy Közl. 2020; 39: 1353–1354. [Hungarian]

 • 3

  Recommendations of patient care with ophtalmological disorders during the COVID–19 epidemic. Released by the Division of Ophthalmology of the Medical College of Health Care of the Ministry of Human Capacities. [Az EMMI Egészségügyi Szakmai Kollégium Szemészet Tagozat ajánlása a COVID–19 ellátásrenddel kapcsolatban.] Available from: https://www.aeek.hu/-/emmi-egeszsegugyi-szakmai-kollegium-tagozatainak-eljarasrendje [accessed: October 4, 2020]. [Hungarian]

 • 4

  Shih CK, Chan JC, Lai JS. Maintenance of ophthalmic specialist out-patient service during the COVID-19 outbreak: the University of Hong Kong experience. Eye (Lond). 2020; 34: 1241–1242.

 • 5

  Hattenbach LO, Heinz P, Feltgen N, et al. Impacts of the SARS-CoV-2 pandemic on ophthalmic care in Germany. [Auswirkungen der SARS-CoV-2-Pandemie auf die ophthalmologische Versorgung in Deutschland.] Ophthalmologe 2020; 117: 892–904. [German]

 • 6

  Babu N, Kohli P, Mishra C, et al. To evaluate the effect of COVID-19 pandemic and national lockdown on patient care at a tertiary-care ophthalmology institute. Indian J Ophthalmol. 2020; 68: 1540–1544.

 • 7

  Decree No. 52/2006 (XII. 28.) of the Ministry of Health on the health care services in case of situatons qualify as emergency. [52/2006. (XII. 28.) EüM rendelet a sürgős szükség körébe tartozó egyes egészségügyi szolgáltatásokról.] Egészségügy Közl. 2007; 57: 357. [Hungarian]

 • 8

  Alabbasi OM, Al-Barry M, Albasri RF, et al. Patterns of ophthalmic emergencies presenting to a referral hospital in Medina City, Saudi Arabia. Saudi J Ophthalmol. 2017; 31: 243–246.

 • 9

  Kang EY, Tai W, Lin JY, et al. Eye-related emergency department visits with ophthalmology consultation in Taiwan: visual acuity as an indicator of ocular emergency. Sci Rep. 2020; 10: 982.

 • 10

  Rossi T, Boccassini B, Cedrone C, et al. Testing the reliability of an eye-dedicated triaging system: the RESCUE. Eur J Ophthalmol. 2008; 18: 445–449.

 • 11

  D’Oria F, Bordinone MA, Rizzo T, et al. Validation of a new system for triage of ophthalmic emergencies: the alphabetical triage score for ophthalmology (ATSO). Int Ophthalmol. 2020; 40: 2291–2296.

 • 12

  Almazyad EM, Ameen S, Khan MA, et al. Guidelines and recommendations for tonometry use during the COVID-19 era. Middle East Afr J Ophthalmol. 2020; 27: 73–78.

 • 13

  World Health Organization. Coronavirus disease (COVID-19) dashboard. Available from: http://covid19.who.int/ [accessed: December 6, 2020].

 • 14

  Kissler SM, Tedijanto C, Goldstein E, et al. Projecting the transmission dynamics of SARS-CoV-2 through the postpandemic period. Science 2020; 368: 860–868.

 • 15

  Scudellari M. How the pandemic might play out in 2021 and beyond. Nature 2020; 584; 22–25. https://doi.org/10.1038/d41586-020-02278-5

 • 16

  Amesty MA, Alió Del Barrio JL, Alió JL. COVID-19 disease and ophthalmology: an update. Ophthalmol Ther. 2020; 9: 1–12.

 • 17

  Hu K, Patel J, Patel BC. Ophthalmic manifestations of coronavirus [Updated 2020 Aug 8]. StatPearls [Internet]. StatPearls Publishing, Treasure Island, FL, 2020 Jan. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK556093/ [accessed: December 6, 2020].

 • 18

  Xia J, Tong J, Liu M, et al. Evaluation of coronavirus in tears and conjunctival secretions of patients with SARS-CoV-2 infection. J Med Virol. 2020; 92: 589–594.

 • 19

  Nagy ZZs, Gadó K. The most important things to do during the ophthalmic outpatient and surgical care related to COVID-19 epidemic. [A COVID-19-járvánnyal kapcsolatos legfontosabb szemészeti teendők az ambuláns és műtéti ellátás területén.] Szemészet 2020; 157: 182–190. [Hungarian]

 • 20

  Loon SC, Teoh SC, Oon LL, et al. The severe acute respiratory syndrome coronavirus in tears. Br J Ophthalmol. 2004; 88: 861–863.

 • 21

  The American Academy of Ophthalmology. Important coronavirus updates for ophthalmologists. Mar 23, 2020. Available from: https://www.aao.org/headline/alert-important-coronavirus-context [accessed: October 4, 2020].

 • 22

  Chen L, Deng C, Chen X, et al. Ocular manifestations and clinical characteristics of 535 cases of COVID-19 in Wuhan, China: a cross-sectional study. Acta Ophthalmol. 2020; 98: e951–e959.

 • 23

  Daruich A, Martin D, Bremond-Gignac D. Unilateral conjunctivitis as first presentation of coronavirus disease 2019 (COVID-19): a telemedicine diagnosis. J Fr Ophtalmol. 2020; 43: e167–e168.

 • 24

  Wu P, Liang L, Chen C, et al. A child confirmed COVID-19 with only symptoms of conjunctivitis and eyelid dermatitis. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2020; 258: 1565–1566.

 • 25

  The Royal College of Ophthalmologists. RCOphth COVID-19 clinical guidance and national information. 30. 03. 2020. Available from: https://www.rcophth.ac.uk/about/rcophth-guidance-on-restoring-ophthalmology-services/rcophth-covid-19-response/ [accessed: October 5, 2020].

 • 26

  Strata Decision Technology. National patient and volume tracker: a 6 month update. Available from: https://www.stratadecision.com/wp-content/uploads/2020/09/6-Month-Summary_National-Patient-and-Procedure-Volume-Tracker-and-Report_FINAL.pdf [updated: 9. 23. 2020] [accessed: October 10, 2020].

 • 27

  Wickham L, Hay G, Hamilton R, et al. The impact of COVID policies on acute ophthalmology services–experiences from Moorfields Eye Hospital NHS Foundation Trust. Eye (Lond). 2020; 34: 1189–1192.

 • 28

  Nagy ZZs, Tóth G. Experiences with the COVID-19 epidemic at the Department of Ophthalmology, Semmelweis University. [A COVID-19-vírusjárvány tapasztalatai a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának betegellátásában.] Szemészet 2020; 157: 191–195. [Hungarian]

 • 29

  Mehrotra A, Chernew M, Linetsky D, et al. The impact of the COVID-19 pandemic on outpatient visits: a rebound emerges. Available from: https://www.commonwealthfund.org/publications/2020/apr/impact-covid-19-outpatient-visits [updated: 5. 19. 2020] [accessed: October 4, 2020].

 • 30

  Wang C, Pan R, Wan X, et al. Immediate psychological responses and associated factors during the initial stage of the 2019 coronavirus disease (COVID-19) epidemic among the general population in China. Int J Environ Res Public Health 2020; 17: 1729.

 • 31

  Preferred practice pattern of Medical College of Health Care, State Secretariat for Health of the Ministry of Human Capacities – Management of glaucoma. [Emberi Erőforrások Minisztériuma – Egészségügyért Felelős Államtitkárság, Egészségügyi Szakmai Kollégium. Egészségügyi szakmai irányelv – A glaucoma kezeléséről.] Available from: https://kollegium.aeek.hu [accessed: October 4, 2020]. [Hungarian]

 • 32

  Preferred practice pattern of the Ministry of Health: Management of age-related macular degeneration. [Egészségügyi Minisztérium. Szakmai protokoll az időskori makula degeneráció kezeléséről.] Szemészeti Szakmai Kollégium, Budapest, 2010. Available from: https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=A10K0265.MOD&targetdate=&printTitle=EüM+szakmai+protokoll&getdoc=1 [accessed: October 4, 2020]. [Hungarian]

 • 33

  Toro MD, Brézin AP, Burdon M, et al. Early impact of COVID-19 outbreak on eye care: Insights from EUROCOVCAT group. Eur J Ophthalmol. September 24, 2020. . [Epub ahead of print]

  • Crossref
  • Export Citation
 • 34

  Analysis: ophthalmology lost more patient volume due to COVID-19 than any other specialty. Source: Strata Decision Technology. 05. 11. 2020. Available from: https://eyewire.news/articles/analysis-55-percent-fewer-americans-sought-hospital-care-in-march-april-due-to-covid-19/ [accessed: November 5, 2020].

 • 35

  Lee PP, Walt JG, Doyle JJ, et al. A multicenter, retrospective pilot study of resource use and costs associated with severity of disease in glaucoma. Arch Ophthalmol. 2006; 124: 12–19.

 • 36

  Nguyen AX, Gervasio KA, Wu AY. Differences in SARS-CoV-2 recommendations from major ophthalmology societies worldwide. BMJ Open Ophthalmol. 2020; 5: e000525.

 • 37

  Aguwa UT, Aguwa CJ, Repka M, et al. Teleophthalmology in the era of COVID-19: characteristics of early adopters at a large academic institution. Telemedicine and e-Health 2020 Oct 16. . [Online ahead of print]

  • Crossref
  • Export Citation
 • 38

  Mastropasqua L, D’Aloisio R, Brescia L, et al. Teleophthalmology in COVID-19 era: an Italian ophthalmology department experience. Eye (Lond). 2020 Aug 18. . [Online ahead of print]

  • Crossref
  • Export Citation
 • 39

  Kilduff CL, Thomas AA, Dugdill J, et al. Creating the Moorfields’ virtual eye casualty: video consultations to provide emergency teleophthalmology care during and beyond the COVID-19 pandemic. BMJ Health Care Inform. 2020; 27: e100179.

 • 40

  Ministry of Human Capacities. Modifications of ministerial decrees about healthcare and health insurance. [Az Emberi Erőforrások Minisztériumának rendelete az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról.] Magy Közl. 2014; 180: 24851–24853. [Hungarian]

 • 41

  Fiedler O, Hargitai Zs, Bíró Zs, et al. Telemedicine for screening diabetic retinopathy [Diabeteses retinopathia telemedicinális szűrése: pilot study.] Magy Belorv Arch. 2010; 63: 81–86. [Hungarian]

 • 42

  Németh J, Maka E, Szabó D, et al. Operating telemedicine ophthalmic screening programs and their possibilities in Hungary. [Működő telemedicinális szemészeti szűrőprogramok és lehetőségek hazánkban.] IME 2019; 18: 46–51. [Hungarian]

 • 43

  Ministry of Human Capacities. Single instruction No. 3/2020 (XI. 06.) of the Minister of Human Capacities. [Az emberi erőforrások minisztere 3/2020. (XI. 06.) egyedi utasítása.] Available from: http://www.socrad.hu/upload/radiologia/document/2020_11_06_3_2020_egyedi_miniszteri_utasitas_11.06..pdf?web_id= [accessed: October 4, 2020].

The author instructions are available in PDF.
Instructions for Authors in Hungarian HERE.
Mendeley citation style is available HERE.

Főszerkesztő - Editor-in-Chief:
 
Zoltán PAPP (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest)

Read the professional career of Zoltán PAPP HERE.

All scientific publications of Zoltán PAPP are collected in the Hungarian Scientific Bibliography.

Főszerkesztő-helyettesek - Assistant Editors-in-Chief: 

 • Erzsébet FEHÉR (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet)
 • Krisztina HAGYMÁSI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)

Főmunkatársak - Senior Editorial Specialists:

 • László KISS (a Debreceni Egyetem habilitált doktora)
 • Gabriella LENGYEL (ny. egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)
 • Alajos PÁR (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)

 A Szerkesztőbizottság tagjai – Members of the Editorial Board:

 • Péter ANDRÉKA (főigazgató, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • Géza ÁCS Jr. (egyetemi tanár Floridában)
 • Csaba BALÁZS (egyetemi tanár, Budai Endokrinközpont, Budapest)
 • Péter BENCSIK (volt folyóirat-kiadás vezető, Akadémiai Kiadó, Budapest)
 • Zoltán BENYÓ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Transzlációs Medicina Intézet, Budapest)
 • Dániel BERECZKI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika, Budapest)
 • Anna BLÁZOVICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Farmakognóziai Intézet, Budapest)
 • Elek DINYA (professor emeritus, biostatisztikus, Semmelweis Egyetem, Budapest)
 • Attila DOBOZY (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Bőrgyógyászati Klinika, Szeged)
 • András FALUS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet, Budapest)
 • Csaba FARSANG (egyetemi tanár, Szent Imre Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)
 • János FAZAKAS (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Budapest)
 • Béla FÜLESDI (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Debrecen)
 • Beáta GASZTONYI (egyetemi magántanár, kórházi főorvos, Zala Megyei Kórház, Belgyógyászat, Zalaegerszeg)
 • István GERGELY (egyetemi docens, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Románia)
 • Judit GERVAIN (osztályvezető főorvos, Fejér Megyei Szent György Kórház, Belgyógyászat, Székesfehérvár)
 • Béla GÖMÖR (professor emeritus, Budai Irgalmasrendi Kórház, Reumatológiai Osztály, Budapest)
 • László GULÁCSI (egyetemi tanár, Óbudai Egyetem, Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék, Budapest)
 • János HANKISS (professor emeritus, Markusovszky Lajos Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Szombathely)
 • Örs Péter HORVÁTH (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, Sebészeti Klinika, Pécs)
 • Béla HUNYADY (egyetemi tanár, Somogy Megyei Kaposi Mór Kórház, Belgyógyászat, Kaposvár)
 • Péter IGAZ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • Ferenc JAKAB (c. egyetemi tanár, Uzsoki Utcai Kórház, Sebészet, Budapest)
 • András JÁNOSI (c. egyetemi tanár, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • György JERMENDY (egyetemi tanár, Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Belgyógyászat, Budapest)
 • László KALABAY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Családorvosi Tanszék, Budapest)
 • János KAPPELMAYER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Debrecen)
 • Éva KELLER (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Mátyás KELTAI (ny. egyetemi docens, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • András KISS (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, II. Patológiai Intézet, Budapest)
 • László KÓBORI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Budapest)
 • Lajos KULLMANN (ny. egyetemi tanár, Országos Rehabilitációs Intézet, Budapest)
 • Emese MEZŐSI (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika, Pécs)
 • József MOLNÁR (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Mikrobiológiai és Immunológiai Intézet, Szeged)
 • Péter MOLNÁR (professor emeritus, Debreceni Egyetem, Magatartástudományi Intézet, Debrecen)
 • Györgyi MŰZES (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Bálint NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Humángenetikai Tanszék, Debrecen)
 • Endre NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Belgyógyászati Intézet, Debrecen) 
 • Péter NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Budapest)
 • Viktor NAGY (főorvos, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Zoltán Zsolt NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Balázs NEMES (egyetemi docens, Debreceni Egyetem, Transzplantációs Tanszék, Debrecen)
 • Attila PATÓCS (tudományos főmunkatárs, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Gabriella PÁR (egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)
 • György PFLIEGLER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Ritka Betegségek Tanszéke, Debrecen)
 • István RÁCZ (egyetemi tanár, főorvos, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Belgyógyászat, Győr)
 • Imre ROMICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika, Budapest)
 • László Jr. ROMICS (Angliában dolgozik) 
 • Imre RURIK (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék, Debrecen)
 • Zsuzsa SCHAFF (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, II. Patológiai Intézet, Budapest)
 • Péter SCHMIDT (házi gyermekorvos, Győr)
 • Kornél SIMON (ny. osztályvezető főorvos, Siófoki Kórház, Belgyógyászat, Siófok)
 • Gábor SIMONYI (vezető főorvos, Szent Imre Kórház, Anyagcsere Központ, Budapest)
 • Gábor Márk SOMFAI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Anikó SOMOGYI (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Péter SÓTONYI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Péter Jr. SÓTONYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érsebészeti Klinika, Budapest)
 • Ildikó SÜVEGES (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • György SZABÓ (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika, Budapest)
 • Ferenc SZALAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • Miklós SZENDRŐI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Ortopédiai Klinika, Budapest)
 • István SZILVÁSI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Miklós TÓTH (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • László TRINGER (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest)
 • Tivadar TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, I. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest)
 • Zsolt TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Lívia VASAS (ny. könyvtárigazgató, Semmelweis Egyetem, Központi Könyvtár, Budapest)
 • Barna VÁSÁRHELYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Budapest)
 • László VÉCSEI (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Neurológiai Klinika, Szeged)
 • Gábor WINKLER (egyetemi tanár, Szent János Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)

Nemzetközi szerkesztőbizottság - International Editorial Board:

 • Elnök/President Péter SÓTONYI (Budapest)
 • Ernest ADEGHATE (Al Ain)
 • Ferenc ANTONI (Edinburgh)
 • Maciej BANACH (Łódź)
 • Klára BERENCSI (Rosemont)
 • Angelo BIGNAMINI (Milano)
 • Anupam BISHAYEE (Signal Hill)
 • Hubert E. BLUM (Freiburg)
 • G. László BOROS (Los Angeles)
 • Frank A. CHERVENAK (New York)
 • Meinhard CLASSEN (München)
 • József DÉZSY (Wien)
 • Peter ECKL (Salzburg)
 • Péter FERENCI (Wien)
 • Madelaine HAHN (Erlangen)
 • S. Tamás ILLÉS (Bruxelles)
 • Michael KIDD (Toronto)
 • Andrzej KOKOSZKA (Warsaw)
 • Márta KORBONITS (London)
 • Asim KURJAK (Zagreb)
 • Manfred MAIER (Wien)
 • Neil MCINTYRE (London)
 • Lajos OKOLICSÁNYI (Padova)
 • Amado Salvador PENA (Amsterdam)
 • Guliano RAMADORI (Goettingen)
 • Olivér RÁCZ (Košice)
 • Roberto ROMERO (Detroit)
 • Rainer SCHÖFL (Linz)
 • Zvi VERED (Tel Aviv)
 • Josef VESELY (Olomouc)
 • Ákos ZAHÁR (Hamburg)

Akadémiai Kiadó Zrt. 1117 Budapest
Budafoki út 187-189.
A épület, III. emelet
Phone: (+36 1) 464 8235
Email: orvosihetilap@akademiai.hu

2020  
Total Cites 1277
WoS
Journal
Impact Factor
0,540
Rank by Medicine, General & Internal 155/169 (Q4)
Impact Factor  
Impact Factor 0,310
without
Journal Self Cites
5 Year 0,461
Impact Factor
Journal  0,17
Citation Indicator  
Rank by Journal  Medicine, General & Internal 203/313 (Q4)
Citation Indicator   
Citable 261
Items
Total 229
Articles
Total 32
Reviews
Scimago 21
H-index
Scimago 0,176
Journal Rank
Scimago Medicine (miscellaneous) Q4
Quartile Score  
Scopus 921/1187=0,8
Scite Score  
Scopus General Medicine 494/793 (Q3)
Scite Score Rank  
Scopus 0,283
SNIP  
Days from  28
submission  
to acceptance  
Days from  114
acceptance  
to publication  
Acceptance 72%
Rate

2019  
Total Cites
WoS
1 085
Impact Factor 0,497
Impact Factor
without
Journal Self Cites
0,212
5 Year
Impact Factor
0,396
Immediacy
Index
0,126
Citable
Items
247
Total
Articles
176
Total
Reviews
71
Cited
Half-Life
6,1
Citing
Half-Life
7,3
Eigenfactor
Score
0,00071
Article Influence
Score
0,045
% Articles
in
Citable Items
71,26
Normalized
Eigenfactor
0,08759
Average
IF
Percentile
10,606
Scimago
H-index
20
Scimago
Journal Rank
0,176
Scopus
Scite Score
864/1178=0,4
Scopus
Scite Score Rank
General Medicine 267/529 (Q3)
Scopus
SNIP
0,254
Acceptance
Rate
73%

 

Orvosi Hetilap
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 20 EUR (or 5000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 858 EUR / 1157 USD
Print + online subscription: 975 EUR / 1352 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Orvosi Hetilap
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1857
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
52
Founder Markusovszky Lajos Alapítvány -- Lajos Markusovszky Foundation
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Szentkriályi u. 46.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0030-6002 (Print)
ISSN 1788-6120 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2021 0 32 50
Sep 2021 0 18 47
Oct 2021 0 36 62
Nov 2021 0 44 76
Dec 2021 0 17 59
Jan 2022 0 42 92
Feb 2022 0 0 0