View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest
Open access

Összefoglaló. Bevezetés: A pszichoszomatikus medicina területéhez tartozó betegek ellátása rossz hatásfokú. Ez egyaránt jelentős terhet jelent a betegek és az egészségügy számára. Célkitűzés: A pszichoszomatikus tünetek és betegségek megjelenésének és ellátási ajánlásainak vizsgálata az irányadó hivatalos szakmai anyagban. Módszer: Az adatgyűjtés időpontjában elérhető 531 Szakmai irányelvből annak a 134 dokumentumnak a részletesebb elemzése, amelynek témájában pszichoszomatikus tünetek/betegségek gyakoribbak. Ebből 39 egyértelműen pszichoszomatikus vonatkozású anyag tartalmi vizsgálata, továbbá a Szakmai Kollégiumok listáján szereplő három pszichiátriai szakterület összes (26) szakmai irányelvének hasonló szempontú értékelése. Eredmények: A megvizsgált irányelvek töredéke tartalmaz csupán a pszichoszomatikus tünetképzésre, illetve kezelésre, megelőzésre vonatkozó megállapítást. A releváns témájú irányelvekben szereplő diagnosztikai utalások aránya: direkt 10,25, indirekt forma 23,7, a terápiás ajánlások között direkt 25,64, indirekt forma 15,38%. A megelőzésre vonatkozóan alig (5,12%-ban) szerepel említés, a pszichés betegségek egyidejű fennállásának esélyére is mindössze 10,25%-ban történik megállapítás. A szorongásos zavarok befolyásáról kevesebb, mint minden harmadik irányelv számol be (30,76%). A pszichiátriai irányelvek között pszichoszomatikus betegségekre vonatkozóan nincs célzott szakmai irányelv. Következtetés: A pszichoszomatikus medicina a hatékony betegellátás követelményeit meghatározó szakmai irányelvekben elégtelen arányban jelenik meg. Okait szemléleti zavarokban, a pszichiátriai szakmai konszenzus és a szakmaközi együttműködés hiányosságaiban kell keresni. Mind a vonatkozó kutatásokban, mind az irányelvek fejlesztése során erőfeszítéseket kell tenni a fentiek miatt kallódó nagy betegpopuláció hatékonyabb ellátása érdekében. A szerző javaslatot tesz a szükséges konkrét lépésekre. Orv Hetil. 2021; 162(7): 252–261.

Summary. Introduction: The care of patients with psychosomatic disorders has bad efficacy. It beards hard both for the patients and the health care providers. Objective: Review of presentrecommendations for psychosomatic symptoms and illnesses in the recent Hungarian medical protocols. Method: A detailed evaluation of 134 medical protocols from altogether 531 protocols with closer connection with psychosomatic disorders were carried out, their diagnostic and therapeutic recommendations were analyzed. Further review of 39 (of the 134)directly related to psychosomatics was done. Investigation of psychiatric protocols for the same aspects was carried out, as well. Results: Only a small part of the protocols contain recommendations for psychosomatic disorders. Ratios of their presence: diagnostic – direct 10.25, indirect 23.7, therapeutic – direct 25.64, indirect 15.38%. Efforts for prevention are only in 5.12% of the materials and 10.25% of the protocols mention a possible dual nature of the given clinical manifestation. Anxiety disorders occur only in 30.76%. Psychiatric protocol directly aiming psychosomatic problems is lacking. Conclusion: Presence of psychosomatic medicine in clinical guidelines defining the conditions of successful care of patients is practically minimal. Possible explanations: confusion in approaches, lack of consensus among the psychiatric institutions, and deficiency of interdisciplinary cooperation. Both in relevant clinical research and in development of medical protocols common additive efforts are necessary for achieving a more successful care of high numbers of patients presently neglected because of the mentioned causes. Author advises some concrete steps for the solution. Orv Hetil. 2021; 162(7): 252–261.

 • 1

  Remes O, Brayne C, van der Linde R, et al. A systematic review of reviews on the prevalence of anxiety disorders in adult populations. Brain Behav. 2016; 6: e00497.

 • 2

  Vincze Á, Kertész L, Czeglédi, E. The relationship between diabetes, stress and sleep problems in the light of the Hungarostudy 2013 research data. [A diabetes, a stressz és az alvásproblémák kapcsolata a Hungarostudy 2013 kutatás adatainak fényében.] Orv Hetil. 2019; 160: 1872–1880. [Hungarian]

 • 3

  Galvács H, Szabó J, Balogh Z. Risk-based prediabetes screening in a rural general practice – oral glucose tolerance test or glycated hemoglobin? [Kockázatalapú praediabetesszűrés egy vidéki családorvosi praxisban – orális glükóztolerancia-teszt vagy glikált hemoglobin? ] Orv Hetil. 2019; 160: 1976–1983. [Hungarian]

 • 4

  Joint Commissioning Panel for Mental Health. Guidance for commissioners of services for people with medically unexplained symptoms. Available from: https://www.jcpmh.info/wp-content/uploads/jcpmh-mus-guide.pdf [accessed: July 11, 2020].

 • 5

  Finley CR, Chan DS, Garrison S, et al. What are the most common conditions in primary care? Systematic review. Can Fam Physician 2018; 64: 832–840.

 • 6

  Woodhouse S, Hebbard G, Knowles SR. Psychological controversies in gastroparesis: a systematic review. World J Gastroenterol. 2017; 23: 1298–1309.

 • 7

  Hoffman BM, Papas RK, Chatkoff DK, et al. Meta-analysis of psychological interventions for chronic low back pain. Health Psychol. 2007; 26: 1–9.

 • 8

  Blackman G, Cherfi Y, Morrin H, et al. The association between benign fasciculations and health anxiety: A report of two cases and a systematic review of the literature. Psychosomatics 2019; 60: 499–507.

 • 9

  Birklein F, Dimova V. Complex regional pain syndrome up-to-date. PAIN Rep. 2017; 2: e624.

 • 10

  Song YL, Yap AU, Türp JC. Association between temporomandibular disorders and pubertal development: a systematic review. J Oral Rehabil. 2018; 45: 1007–1015.

 • 11

  National Healthcare Service Center. Professional guidelines. [Állami Egészségügyi Ellátó Központ. Szakmai irányelvek.] Available from: https://kollegium.aeek.hu/Iranyelvek/Index [accessed: July 11, 2020]. [Hungarian]

 • 12

  Hoedeman R, Blankenstein AH, van der Feltz-Cornelis CM, et al. Consultation letters for medically unexplained physical symptoms in primary care. Cochrane Database Syst Rev. 2010; 12: CD006524.

 • 13

  Smits FT, Wittkampf KA, Schene AH, et al. Interventions on frequent attenders in primary care. A systematic literature review. Scand J Prim Health Care 2008; 26: 111–116.

 • 14

  Konnopka A, Schaefert R, Heinrich S, et al. Economics of medically unexplained symptoms: a systematic review of the literature. Psychother Psychosom. 2012; 81: 265–275.

 • 15

  Haller H, Cramer H, Lauche R, et al. Somatoform disorders and medically unexplained symptoms in primary care. Dtsch Arztebl Int. 2015; 112: 279–287.

 • 16

  Sattel H, Schaefert R, Häuser W, et al. Treatment of non-specific, functional and somatoform bodily complaints. [Umgang mit Patienten mit nicht-spezifischen, funktionellen und somatoformen Körperbeschwerden.] Dtsch Med Wochenschr. 2014; 139: 602–607. [German]

 • 17

  Kleinstäuber M, Witthöft M, Hiller W. Efficacy of short-term psychotherapy for multiple medically unexplained physical symptoms: a meta-analysis. Clin Psychol Rev. 2011; 31: 146–160.

 • 18

  van Dessel N, den Boeft M, van der Wouden JC, et al. Non-pharmacological interventions for somatoform disorders and medically unexplained physical symptoms (MUPS) in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2014; 11: CD011142.

 • 19

  Liu J, Gill NS, Teodorczuk A, et al. The efficacy of cognitive behavioural therapy in somatoform disorders and medically unexplained physical symptoms: a meta-analysis of randomized controlled trials. J Affect Disord. 2019; 245: 98–112.

 • 20

  Hoedeman R, Blankenstein AH, van der Feltz-Cornelis CM, et al. Consultation letters for medically unexplained physical symptoms in primary care. Cochrane Database Syst Rev. 2010; 12: CD006524.

 • 21

  Newby JM, Smith J, Uppal S, et al. Internet-based cognitive behavioral therapy versus psychoeducation control for illness anxiety disorder and somatic symptom disorder: A randomized controlled trial. J Consult Clin Psychol. 2018; 86: 89–98.

 • 22

  Sitnikova K, Leone SS, van Marwijk HW, et al. Effectiveness of a cognitive behavioural intervention for patients with undifferentiated somatoform disorder: results from the CIPRUS cluster randomized controlled trial in primary care. J Psychosom Res. 2019; 127: 109745.

 • 23

  Burton C, Fink P, Henningsen P, et al., on behalf of the EURONET-SOMA Group. Functional somatic disorders: discussion paper for a new common classification for research and clinical use. BMC Med. 2020; 18: 34–43.

 • 24

  Leutgeb R, Berger S, Szecsenyi J, et al. Patients with somatoform disorders: More frequent attendance and higher utilization in primary out-of-hours care? PLoS ONE 2018; 13: e0202546.

 • 25

  Hausteiner-Wiehle C, Schäfert R, Sattel H, et al. New guidelines on functional and somatoform disorders. [Neue Leitlinien zu funktionellen und somatoformen Störungen]. Psychother Psychosom Med Psychol. 2013; 63: 26–31. [German]

 • 26

  Schaefert R, Hausteiner-Wiehle C, Häuser, W, et al. Non-specific, functional, and somatoform bodily complaints. Dtsch Arztebl Int. 2012; 109: 803–813.

 • 27

  Clinical guideline for general practice. Dansk Selskab for Almen Medicin, 2013 (translated into English in 2016). Available from: https://www.eapm.eu.com/wp-content/uploads/2018/06/clinical-guideline-functional-disorders-dsam-2013.pdf [accessed: August 22, 2020].

 • 28

  Andersen NL, Eplov LF, Andersen JT, et al. Health care use by patients with somatoform disorders: a register-based follow-up study. Psychosomatics 2013; 54: 132–141.

 • 29

  Fischer F, Lewith G, Witt CM, et al. A research roadmap for complementary and alternative medicine – what we need to know by 2020. Forsch Komplementmed. 2014; 21: e1–e16.

 • 30

  van der Feltz-Cornelis CM, Elfeddali I, Werneke U, et al. A European research agenda for somatic symptom disorders, bodily distress disorders, and functional disorders: results of an estimate-talk-estimate Delphi expert study. Front Psychiatry 2018; 9: 151.

 • 31

  Gidding LG, Spigt M, Winkens B, et al. PsyScan e-tool to support diagnosis and management of psychological problems in general practice: a randomised controlled trial. Br J Gen Pract. 2018; 68: e18–e27.

 • 32

  Patel S, Akhtar A, Malins S, et al. The acceptability and usability of digital health interventions for adults with depression, anxiety, and somatoform disorders: Qualitative systematic review and meta-synthesis. J Med Internet Res. 2020; 22: e16228.

 • 33

  Raine R, Haines A, Sensky T, et al. Systematic review of mental health interventions for patients with common somatic symptoms: can research evidence from secondary care be extrapolated to primary care? BMJ 2002; 325: 1082.

 • 34

  van der Feltz-Cornelis CM, Van Os TW, Van Marwijk HW, et al. Effect of psychiatric consultation models in primary care. A systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. J Psychosom Res. 2010; 68: 521–533.

 • 35

  Koelen JA, Houtveen JH, Abbass A, et al. Effectiveness of psychotherapy for severe somatoform disorder: meta-analysis. Br J Psychiatry 2014; 204: 12–19.

 • 36

  Rajna P. Every physician must be (also) a psychiatrist (a little bit). [Minden orvos (legyen) elmegyógyász (is).] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2017. [Hungarian]

 • 37

  Barsky AJ, Ahern DK, Bauer MR, et al. A randomized trial of treatments for high-utilizing somatizing patients. J Gen Intern Med. 2013; 28: 1396–1404.

 • 38

  Kroenke K, Swindle R. Cognitive-behavioral therapy for somatization and symptom syndromes: a critical review of controlled clinical trials. Psychother Psychosom. 2000; 69: 205–215.

 • 39

  Liu J, Gill NS, Teodorczuk A, et al. The efficacy of cognitive behavioural therapy in somatoform disorders and medically unexplained physical symptoms: a meta-analysis of randomized controlled trials. J Affect Disord. 2019; 245: 98–112.

 • 40

  Gidding LG, Spigt M, Winkens B, et al. PsyScan e-tool to support diagnosis and management of psychological problems in general practice: a randomised controlled trial. Br J Gen Pract. 2018; 68: e18–e27.

 • 41

  Kendrick T, Chatwin J, Dowrick C, et al. Randomised controlled trial to determine the clinical effectiveness and cost-effectiveness of selective serotonin reuptake inhibitors plus supportive care, versus supportive care alone, for mild to moderate depression with somatic symptoms in primary care: the THREAD (THREshold for AntiDepressant response) study. Health Technol Assess. 2009; 13: 141–159.

 • 42

  Kleinstäuber M, Witthöft M, Steffanowski A, et al. Pharmacological interventions for somatoform disorders in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2014; 11: CD010628.

 • 43

  Mikkelsen MB, Rosholm M. Systematic review and meta-analysis of interventions aimed at enhancing return to work for sick-listed workers with common mental disorders, stress-related disorders, somatoform disorders and personality disorders. Occup Environ Med. 2018; 75: 675–686.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 206 206 14
PDF Downloads 368 368 82