View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szemészeti Klinika, Budapest, Üllői út 26., 1085
Open access

Összefoglaló. Bevezetés: A diabeteses retinopathia minden harmadik cukorbeteget érinti a világban, és a dolgozó korú lakosság körében a vakság vezető oka. Célkitűzés: Tanulmányunk célja a diabeteses retinopathia prevalenciaalapú költségterhének meghatározása 2018-ban a 18 évnél idősebb korú lakosság körében Magyarországon. Módszer: Standardizált ’rapid assessment of avoidable blindness’ (RAAB) + diabeteses retinopathia modul alapú metodikán alapuló modellel analizáltuk a diabeteses retinopathia költségterhét. A diabeteses retinopathia okozta gazdasági terhet a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő és a páciensek oldaláról felmerülő költségeket analizálva vizsgáltuk. A prevalenciaalapú diabeteses retinopathia költségmodellt a skót diabeteses retinopathia klasszifikációnak és a diabeteses retinopathia súlyossági stádiumának megfelelően állítottuk össze. Eredmények: A diabeteses retinopathia költségterhe 43,66 milliárd Ft volt 2018-ban. A két fő költségviselő az anti-VEGF-injekciók (28,91 milliárd Ft) és a vitrectomiák (8,09 milliárd Ft) voltak. Ez a két kezelési mód volt felelős a diabeteses retinopathiával kapcsolatban felmerülő összes költség 84,7%-áért. Az egy páciensre jutó átlagos költségteher 54 691 Ft volt hazánkban. Következtetés: A cukorbetegek szemészeti járó- és fekvőbeteg-ellátása alulfinanszírozott hazánkban. A proliferatív diabeteses retinopathia és a diabeteses maculaoedema növekvő társadalmi-gazdasági terhe miatt érdemes volna javítani a megelőzés, a szűrés és a korai kezelés jelenlegi helyzetén. Orv Hetil. 2021; 162(8): 298–305.

Summary. Introduction: Diabetic retinopathy affects every third people with diabetes mellitus in the world and is the leading cause of blindness in adults of working age. Objective: The aim of this study was to analyse the economic burden associated with diabetic retinopathy in people aged 18 years and older in Hungary. Method: Rapid assessment of avoidable blindness (RAAB) with the diabetic retinopathy module (DRM) based diabetic retinopathy cost model study was conducted in Hungary in 2018. Economic burden of diabetic retinopathy was analysed from the perspective of the National Health Insurance Fund system and the patients. Our prevalence-based diabetic retinopathy cost model was performed according to the Scottish diabetic retinopathy grading scale and based on the diabetic retinopathy severity stadium. Results: The total diabetic retinopathy-associated economic burden was 43.66 billion HUF in 2018. The two major cost drivers were anti-VEGF injections (28.91 billion HUF) and vitrectomies (8.09 billion HUF) in Hungary; they covered to 84.7% of the total cost among people with diabetes mellitus. The diabetic retinopathy-related cost per patient was 54 691 HUF in Hungary. Conclusion: Outpatient and inpatient eye care of people with diabetes mellitus are underfinanced in Hungary. Due to the increasing socio-economic burden of proliferative diabetic retinopathy and diabetic macular oedema, it would be important to invest in proliferative diabetic retinopathy and macular oedema prevention, screening and early treatment. Orv Hetil. 2021; 162(8): 298–305.

 • 1

  Shaw JE, Sicree RA, Zimmet PZ. Global estimates of the prevalence of diabetes for 2010 and 2030. Diabetes Res Clin Pract. 2010; 87: 4–14.

 • 2

  Sztanek F, Jebelovszki É, Gaszner B, et al. Diagnosis of diabetic cardiac autonomic neuropathy. [A diabeteses cardialis autonóm neuropathia diagnosztikája.] Orv Hetil. 2019; 160: 1366–1375. [Hungarian]

 • 3

  International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas. 9th edn. IDF Excutive Office, Brussels, 2019. Available from: http://www.diabetesatlas.org [accessed: 25 February 2020].

 • 4

  Tóth G, Szabó D, Sándor GL, et al. Rural-urban disparities in the prevalence of diabetes and diabetic eye complications in Hungary. Spektrum Augenheilkd. 2019. Doi: 10.1007/s00717-019-00433-6.

 • 5

  Resnikoff S, Pascolini D, Mariotti SP, et al. Global magnitude of visual impairment caused by uncorrected refractive errors in 2004. Bull World Health Organ. 2008; 86: 63–70.

 • 6

  Pascolini D, Mariotti SP. Global estimates of visual impairment: 2010. Br J Ophthalmol. 2012; 96: 614–618.

 • 7

  Czakó C, Sándor GL, Ecsedy M, et al. Evaluation of diabetic microangiopathy using optical coherence tomography angiography. [Diabeteses kisér-károsodás vizsgálata optikai koherencia tomográfián alapuló angiográfiával.] Orv Hetil. 2018; 159: 320–326. [Hungarian]

 • 8

  World Health Organization. World report on vision. Geneva, 2019. Licence: CC BY-NC-SA 3.1 IGO.

 • 9

  Leasher JL, Bourne RR, Flaxman SR, et al. Erratum. Global estimates on the number of people blind or visually impaired by diabetic retinopathy: a meta-analysis from 1990 to 2010. Diabetes Care 2016; 39: 1643–1649; 2096.

 • 10

  Hogan P, Dall T, Nikolov P, American Diabetes Association. Economic costs of diabetes in the US in 2002. Diabetes Care 2003; 26: 917–932.

 • 11

  Vokó Z, Nagyjánosi L, Kaló Z. Direct health care costs of diabetes mellitus in Hungary. [A cukorbetegség közvetlen egészségügyi költségei Magyarországon.] Lege Artis Med. 2009; 19: 775–780. [Hungarian]

 • 12

  Yau JW, Rogers SL, Kawasaki R, et al. Global prevalence and major risk factors of diabetic retinopathy. Diabetes Care 2012; 35: 556–564.

 • 13

  Zhang X, Low S, Kumari N, et al. Direct medical cost associated with diabetic retinopathy severity in type 2 diabetes in Singapore. PLOS ONE 2017; 12: e0180949.

 • 14

  Happich M, Reitberger U, Breitscheidel L, et al. The economic burden of diabetic retinopathy in Germany in 2002. Graefe’s Arch Clin Exp Ophthalmol. 2008; 246: 151–159.

 • 15

  Schmier JK, Covert DW, Lau EC, et al. Medicare expenditures associated with diabetes and diabetic retinopathy. Retina 2009; 29: 199–206.

 • 16

  Sasongko MB, Wardhana FS, Febryanto GA, et al. The estimated healthcare cost of diabetic retinopathy in Indonesia and its projection for 2025. Br J Ophthalmol. 2020; 104:487–492.

 • 17

  Romero-Aroca P, de la Riva-Fernandez S, Valls-Mateu A, et al. Cost of diabetic retinopathy and macular oedema in a population, an eight year follow up. BMC Ophthalmol. 2016; 16: 136.

 • 18

  Tóth G, Limburg H, Szabó D, et al. Rapid assessment of avoidable blindness-based healthcare costs of diabetic retinopathy in Hungary and its projection for the year 2045. Br J Ophthalmol. Published Online First: 11 August 2020. Doi: 10.1136/bjophthalmol-2020-316337.

 • 19

  Tóth G, Szabó D, Sándor GL, et al. Diabetes and diabetic retinopathy in people aged 50 years and older in Hungary. Br J Ophthalmol. 2017; 101: 965–969.

 • 20

  Szabó D, Sándor GL, Tóth G, et al. Visual impairment and blindness in Hungary. Acta Ophthalmol. 2018; 96: 168–173.

 • 21

  Tóth G, Szabó D, Sándor GL, et al. Regional disparities in the prevalence of diabetes and diabetic retinopathy in Hungary in people aged 50 years and older. [Cukorbetegség és retinopathia diabetica regionális egyenlőtlenségei Magyarországon az 50 éves és idősebb korú lakosság körében.] Orv Hetil. 2017; 158: 362–367. [Hungarian]

 • 22

  Tóth G, Szabó D, Sándor GL, et al. Diabetes and diabetic retinopathy: RAAB + DRM survey from Hungary. [A cukorbetegség és a diabeteses retinopathia hazánkban a RAAB + DRM-vizsgálat eredményei szerint.] Szemészet 2018; 155: 82–89. [Hungarian]

 • 23

  Szabó D, Tóth G, Sándor GL, et al. Causes of blindness in Hungary – conducting the first RAAB study in Hungary. [A vakság okai Magyarországon. A RAAB-metodika első hazai megvalósítása.] Szemészet 2017; 154: 119–125. [Hungarian]

 • 24

  Scottish Diabetic Retinopathy Screening Collaborative. Available from: http://www.ndrs.scot.nhs.uk/ClinGrp/Docs/Grading_Scheme_2007_v1.1.pdf [accessed: 04. 07. 2020].

 • 25

  Hungarian Central Statistical Office. Average earnings, December, 2018, [Központi Statisztikai Hivatal. Átlagkereset, 2018. december.] KSH, Budapest. Available from: https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/ker/ker1812.html [accessed: 22. 06. 2020]. [Hungarian]

 • 26

  Tóth G, Szabó D, Sándor GL, et al. Diabetes and blindness in people with diabetes in Hungary. Eur J Ophthalmol. 2019; 29: 141–147.

 • 27

  Hungarian Central Statistical Office. Number of population in Hungary by gender and age, January1, 2020. [Központi Statisztikai Hivatal. Magyarország népességének száma nemek és életkor szerint. 2020. január 1.] KSH, Budapest. Available from: https://www.ksh.hu/interaktiv/korfak/orszag.html [accessed: 20. 06. 2020]. [Hungarian]

 • 28

  Hungarian Central Statistical Office. Health expenditure in the percent of GDP (2003–2010) in Hungary. [Központi Statisztikai Hivatal. Egészségügyi kiadások alrendszerenként, a GDP %-ában, egészségügyi beruházási ráfordítás (2003–2010.)] KSH, Budapest. Available from: https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_fec001b.html [accessed: 22. 06. 2020]. [Hungarian]

 • 29

  Khan T, Bertram MY, Jina R, et al. Preventing diabetes blindness: cost effectiveness of a screening programme using digital non-mydriatic fundus photographyfor diabetic retinopathy in a primary health care setting in South Africa. Diabetes Res Clin Pract. 2013; 101: 170–176.

 • 30

  Scanlon PH. The English National Screening Programme for diabetic retinopathy 2003–2016. Acta Diabetol. 2017; 54: 515–525.

 • 31

  Schmitt-Koopmann I, Schwenkglenks M, Spinas GA, et al. Direct medical costs of type 2 diabetes and its complications in Switzerland. Eur J Public Health 2004; 14: 3–9.

 • 32

  DRG Research Group. Available from: https://www.drg-research-group.de/ [accessed: 16. 06. 2020]. [German]

 • 33

  Kassenärztliche Bundesvereinigung. Available from: http://www.kbv.de [accessed: 16. 06. 2020]. [German]

 • 34

  Németh J, Frigyik A, Vastag O, et al. Causes of blindness in Hungary between 1996 and 2000. [Vaksági okok Magyarországon 1996 és 2000 között.] Szemészet 2005; 142: 126–132. [Hungarian]

 • 35

  Brodszky V, Péntek M, Jelics N, et al. Cost of illness of adult diabetic patients treated with insulin. A cross-sectional survey of 480 consecutive patients with type 1 and type 2 diabetes cared in general practitioner’s practices or in outpatients settings. [Inzulinnal kezelt felnőttkorú cukorbetegek egészségügyi költségterhe. Felmérés háziorvosi praxisokban, illetve szakellátóhelyeken gondozott 480 beteg keresztmetszeti vizsgálata alapján.] Diabetol Hung. 2010; 19: 37–44. [Hungarian]

 • 36

  Aptel F, Denis P, Rouberol F, et al. Screening of diabetic retinopathy: effect of field number and mydriasis on sensitivity and specificity of digital fundus photography. Diabetes Metab. 2008; 34: 290–293.

 • 37

  Eszes DJ, Szabó DJ, Russell G, et al. Diabetic retinopathy screening using telemedicine tools: pilot study in Hungary. J Diabetes Res. 2016; 2016: 4529824.

 • 38

  Németh J, Maka E, Szabó D, et al. Operating telemedicine ophthalmic screening programs and their possibilities in Hungary. [Működő telemedicinális szemészeti szűrőprogramok és lehetőségek hazánkban]. IME 2019; 18: 46–51. [Hungarian]

 • 39

  Domján BA, Ferencz V, Tänczer T, et al. Large increase in the prevalence of self-reported diabetes based on a nationally representative survey in Hungary. Prim Care Diabetes 2017; 11: 107–111.

 • 40

  Maahs DM, West NA, Lawrence JM, et al. Epidemiology of type 1 diabetes. Endrocrinol Metab Clin North Am. 2010; 39: 487–497.

 • 41

  Lee R, Wong TY, Sabanayagam C. Epidemiology of diabetic retinopathy, diabetic macular edema and related vision loss. Eye and Vision 2015; 2: 17.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 0 0 0
Feb 2021 0 40 50
Mar 2021 0 40 43
Apr 2021 0 36 51
May 2021 0 13 12
Jun 2021 0 4 8
Jul 2021 0 0 0