View More View Less
 • 1 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet, Sürgősségi Belgyógyászat és Klinikai Toxikológiai Osztály, Budapest, Alsóerdősor u. 7., 1074
Open access

Összefoglaló. A methaemoglobinaemia az oxigén szállítására képtelen methemoglobin szintjének kóros emelkedését jelenti a vérben, ami jelentős szöveti oxigénhiányt okozhat, súlyos, akár életveszélyes tünetekhez vezethet. Methaemoglobinaemiát számos, oxidáló hatású exogén anyag idézhet elő, ezek közé tartoznak a partidrogként használt alkil-nitritek, az ún. „popperek” is. A „poppereket” korábban „alacsony rizikójú” drogként tartották számon, azonban számos esetet közöltek, amikor súlyos, időnként fatális kimenetelű methaemoglobinaemiát okoztak. A folyadékok gőzének belélegzése euforizáló, szexuálisvágy-fokozó és simaizom-lazító hatású, ezért a „popperek” igen népszerűek a homo- és biszexuális férfiak körében, de fiatal felnőttek és tinédzserek is használják. A folyadékok szájon át való fogyasztása különösen veszélyes. A szerzők két esetet ismertetnek, amelyekben a „popperek” használatát követően methaemoglobinaemia alakult ki. Mindkét betegnél, a jó általános állapot mellett, centrális és perifériás cyanosis tüneteit észlelték. Az alkalmazás módja (inhaláció/lenyelés), a methaemoglobinaemia súlyossága (16,4% és 57%) és a terápia eltérő volt a két betegnél. Az első beteg oxigén adása és tüneti kezelés mellett gyógyult, a másodiknál antidotum (metilénkék) adására is szükség volt. Mindketten panaszmentesen távoztak a kórházból. A szerzők célja az volt, hogy felhívják a figyelmet az illékony alkil-nitrit-származékok által okozott methaemoglobinaemiára, annak felismerésére, kezelésére, és bemutassák azok kevésbé ismert szövődményeit is. Orv Hetil. 2021; 162(8): 306–313.

Summary. Methemoglobinemia means the abnormally elevated level of methemoglobin in the blood, which is incapable of oxygen transport, accordingly it can cause significant tissue hypoxia, leading to severe or even life-threatening clinical symptoms. Several exogen oxidative agents can induce methemoglobinemia, including alkyl-nitrites which are also used as party drugs, the so-called ‘poppers’. The ‘poppers’ were previously considered ‘low-risk’ drugs, however, several cases have been published when they caused severe, sometimes fatal methemoglobinemia. Inhaling vapours from liquids has euphoric, smooth-muscle relaxing and aphrodisiac effects, therefore ‘poppers’ are extremely popular among gay and bisexual men but also used by young adults and teenagers. Oral consumption of the fluids is particularly dangerous. The authors present two cases when methemoglobinemia developed after ‘poppers’ usage. Both patients were in good general condition and symptoms of central and peripheral cyanosis were detected. The method of application (inhalation/ ingestion), the severity of methemoglobinemia (16,4% and 57%) and the treatment were different in the two patients. The first patient recovered with inhalation of oxygen and symptomatic treatment; the second patient required administration of antidote (methylene blue). Both patients left the hospital without complaints. The authors’ aim was to attract attention to methemoglobinemia caused by volatile alkyl-nitrites, its recognition, treatment and to present their lesser-known complications. Orv Hetil. 2021; 12(8): 306–313.

 • 1

  Romanelli F, Smith KM, Thornton AC, et al. Poppers: epidemiology and clinical management of inhaled nitrit abuse. Pharmacotherapy 2004; 24: 69–78.

 • 2

  Wu LT, Schlenger WE, Ringwalt CL. Use of nitrite inhalants („poppers”) among American youth. J Adolesc Health 2005; 37: 52–60.

 • 3

  Horne MK 3rd, Waterman MR, Simon LM, et al. Methemoglobinemia from sniffing butyl nitrite. Ann Intern Med. 1979; 91: 417–418.

 • 4

  Bladberry SM, Whittington RM, Parry DA, et al. Fatal methaemoglobinemia due to inhalation of isobutyl nitrite. J Toxicol Clin Toxicol. 1994; 32: 179–184.

 • 5

  Faley B, Chase H. A case of severe amyl nitrite induced methemoglobinemia managed with methylene blue. J Clinic Toxicol. 2012; 2: 127.

 • 6

  Graves TD, Mitchell S. Acute haemolytic anaemia after inhalation of amyl nitrite. J R Soc Med. 2003; 96: 594–595.

 • 7

  Wong A, Koutsogiannis Z, Greene S, et al. A case of hemolysis and methaemoglobinemia following amyl nitrite use in an individual with G6PD deficiency. J Acute Med. 2013; 3: 23–25.

 • 8

  Hunter L, Gordge L, Dargan PI, et al. Methaemoglobinaemia associated with the use of cocaine and volatile nitrites as recreational drugs: a rewiev. Br J Clin Pharmacol. 2011; 72: 18–26.

 • 9

  Pain S, Chavant F, Fauconneau B, et al. Dangerous intoxication after oral ingestion of poppers (alkyl nitrites): two case reports. Therapie 2017; 72: 397–399.

 • 10

  Behouche A, Chapuis C, Albaladejo P, et al. Intoxication by massive ingestion of poppers: a case report. J Clin Toxicol. 2019; 9: 3.

 • 11

  Lefevre T, Nuzzo A, Mégarbane B. Poppers-induced life-threatening methemoglobinemia. Am J Respir Crit Care Med. 2018; 198: e137–e138.

 • 12

  Batista F, Alves C, Trindade M, et al. Methaemoglobinemia induced by poppers and bupropion intoxication in the emergency department. Eur J Case Rep Intern Med. 2019; 6: 001072.

 • 13

  Al-Lawati A, Murch N. Acquired methemoglobinaemia. Sultan Qaboos Univ Med J. 2012; 12: 237–241.

 • 14

  Reisinger A, Vogt S, Essl A, et al. Lessons of the months 3: intravenous poppers abuse: case report, management and possible complication. Clin Med. 2020; 20: 221–223.

 • 15

  Nutt D, King LA, Saulsbury W, et al. Development of rational scale to assess the harm of drugs of potential misuse. Lancet 2007; 369: 1047–1053.

 • 16

  Wright RO, Lewander WJ, Woolf AD. Methemoglobinemia: etiology, pharmacology, and clinical management. Ann Emerg Med. 1999; 34: 646–656.

 • 17

  Price DP. Methemoglobin inducers. In: Nelson LN, Hoffman R, Howland MA, et al. (eds.) Goldfrank’s toxicologic emergencies. 11th edn. McGraw-Hill Education, New York, NY, 2019; pp. 1703–1712.

 • 18

  Percy MJ, Lappin TR. Recessive congenital methaemoglobinaemia: cytochrome b5 reductase deficiency. Br J Haematol. 2008; 141: 298–308.

 • 19

  Yamaji F, Soeda A, Shibata H, et al. A new mutation of congenital methemoglobinemia exacerbated after methylene blue treatment. Acute Med Surg. 2018; 5: 199–201.

 • 20

  Bradberry SM. Occupational methaemoglobinaemia. Mechanism of production, features, diagnosis and management including the use of methylene blue. Toxicol Rev. 2003; 22: 13–27.

 • 21

  Pap Cs. Hemoglobin toxins and poisonous gases. In: Tulassay Zs. (ed.) Clinical internal medicine. [Vérmérgek és mérgező gázok. In: Tulassay Zs. (szerk.) Klinikai belgyógyászat.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2017; pp. 800–803. [Hungarian]

 • 22

  Shihana F, Dawson AH, Dobbins T, et al. A bedside test for methaemoglobinemia improved antidote use in propanil poisoning. Clin Toxicol (Phila) 2016; 54: 576–580.

 • 23

  Chan ED, Chan MM, Chan MM. Pulse oximetry understanding its basic principles facilitates appreciation of its limitations. Respir Med. 2013; 107: 789–799.

 • 24

  Ramsay RR, Dunford C, Gillmann PK. Methylene blue and serotonin toxicity: inhibition of monoamine oxidase A (MAO A) confirms a theoretical prediction. Br J Pharmacol. 2007; 152: 946–951.

 • 25

  Rino PB, Scolnik D, Fustiñana A, et al. Ascorbic acid for the treatment of methemoglobinemia: the experience of a large tertiary care pediatric hospital. Am J Ther. 2014; 21: 240–243.

 • 26

  Dötsch J, Demirakça S, Kratz M, et al. Comparison of methylene blue, riboflavin, and N-acetylcysteine for the reduction of nitric oxide-induced methemoglobinemia. Crit Care Med. 2000; 28: 985–961.

 • 27

  Tanen DA, LoVecchio F, Curry SC. Failure of intravenous N-acetylcysteine to reduce methemoglobin produced by sodium nitrite in human volunteers: a randomized controlled trial. Ann Emerg Med. 2000; 35: 369–373.

 • 28

  Dhibar DP, Sahu KK, Jain S, et al. Methemoglobinemia in a case of paint thinner intoxication, treated successfully with vitamin C. J Emerg Med. 2017; 54: 221–224.

 • 29

  Cho Y, Park SW, Han SK, et al. A case of methemoglobinemia successfully treated with hyperbaric oxygenation monotherapy. J Emerg Med. 2017; 53: 685–687.

 • 30

  Shatila W, Verma A, Adam S. Plasmapheresis in severe methemoglobinemia following occupational exposure. Transfus Apher Sci. 2017; 56: 341–344.

 • 31

  Ma L, Hu L, Feng X, et al. Nitrate and nitrite in health and disease. Aging Dis. 2018; 9: 938–945.

 • 32

  Jang DH, Nelson LS, Hoffmann RS. Methylene blue for distributive shock: a potential new use of an old antidote. J Med Toxicol. 2013; 9: 242–249.

 • 33

  Bos JD, Jansen FC, Timmer JG. Allergic contact dermatitis to amyl nitrite („poppers”). Contact Dermatitis 1985; 12: 109.

 • 34

  Schauber J, Herzinger T. ‘Poppers’ dermatitis. Clin Exp Dermatol. 2012; 37: 587–588.

 • 35

  Moret F, Lindner G, Woitok BK. The untimely popping phial: poppers as an unusual cause of skin corrosion of the thigh. Case Rep Emerg Med. 2020; 2020: 2058624.

 • 36

  Latini A, Lora V, Zaccarelli M, et al. Unusual presentation of poppers dermatitis. JAMA Dermatol. 2017; 153: 233–234.

 • 37

  Davies AJ, Borschmann R, Kelly SP, et al. The prevalence of visual symptoms in poppers users: a global survey. BMJ Open Ophthalmol. 2017; 1: e000015.

 • 38

  Rewbury R, Hughes E, Purbrick R, et al. Poppers: legal highs with questionable contents? A case series of poppers maculopathy. Br J Ophthalmol. 2017; 101: 1530–1534.

 • 39

  Hui M, Galvin J, Chilov M, et al. Popper maculopathy: long-term follow-up and case series. Retin Cases Brief Rep. 2017; 14: 195–199.

 • 40

  Clemens CR, Alten F, Loos D, et al. Poppers maculopathy or retinopathy? Eye 2015; 29: 148–149.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 132 132 11
PDF Downloads 273 273 47