View More View Less
 • 1 Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Klinikai Központ, Onkoterápiás Intézet, Pécs, Édesanyák útja 17., 7624
 • | 2 Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Alapellátási Intézet és Palliatív Medicina Tanszék, Pécs
 • | 3 Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Klinikai Központ, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Pécs
Open access

Összefoglaló. Bevezetés és célkitűzések: Az együttműködés, a csoportmunka életünk szinte minden területén képes növelni a hatékonyságot. A rákgyógyításban már évtizedek óta alkalmazott onkoteamek működését vizsgálva, annak egyértelmű célja az orvosi hatékonyság, az egymástól tanulás és a jogi védelem biztosítása. Jelenleg egy másik aspektust hangsúlyozva próbáljuk bemutatni a kooperatív munka működését, megvilágítva a kommunikációban részt vevők lehetőségeit és dilemmáit, illetve legfőképpen a pszichés támogató hatást. Módszer és eredmények: A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjának Onkoterápiás Intézetében 12 éve működik a kétlépcsős onkoteamrendszer. Az onkoterápiás megbeszéléseken egyéves időszak alatt 21 orvos, több adminisztrátor, klinikai kutatási munkatárs, szakdolgozó, gyógyszerész és pszichológus vett részt, a résztvevők szakmai tapasztalata igen széles spektrumot fedett le. A megbeszélések során az egyes betegek onkológiai életútja került részletes diszkusszióra interaktív formában, végül a döntési részletek rögzítésre kerültek a központi informatikai rendszerben. Megfigyeléseink rávilágítottak a csapatmunka előnyeire, illetve a csoport által ellátott feladatok megosztó, kiegyensúlyozó, oktatást segítő hatásaira. Az orvosok által kitöltött kérdőívek pedig bizonyították, hogy a közvetlen munkatársak közötti szakmai megbeszélés, egyféle „Bálint-csoport” működésként a pszichés terhek megosztásában is szerepet játszhat. Következtetés: A rákgyógyítás területén az elmúlt évek során bekövetkezett gyors fejlődés, a fokozott elvárások, illetve az ezen a területen végzett, sokszor igen összetett és lelkileg is megterhelő szakmai munka kiemelten fontossá teszi a hatékony minőségbiztosítási módszerek és együttműködési formák alkalmazását, melyek segítségével lehetőség nyílik a szakmai eszmecseréken át a többirányú tudástranszferre és a kiégést megelőző csoportventilációra. Orv Hetil. 2021; 162(9): 344–351.

Summary. Introduction: The teamwork, the cooperation is always able to elevate effectiveness in every field of life. The tumor board meetings which are widely used in cancer treatment process in the last decades were originally established to warrant the medical, educational and legal quality assurance. Over these aspects, here we present the possibilities and dilemmas of the team work in the communication practices and most of all the psychological support of the participants. Method and results: The two-level oncotherapy tumor board system was introduced 12 years ago at the Institute of Oncotherapy, Clinical Center, University of Pécs. During a one-year long observation period, 21 physicians and several administrators, study coordinators, pharmacists, nurses and psychologists with different experiences participated in the oncotherapy tumor board discussions. In the meetings, the specific cancer histories of the patients were analyzed in an interactive form, and finally the detailed decisions were stored in the medical database system. Our observations proved the advantages, moreover, the task sharing, balancing and educational effects of the teamwork. The results obtained from the questionnaires filled out by the physicians proved that the direct conversation between department colleagues works like a case-discussing “Bálint-group” in taking the role of distributing of the psychological burden of the physicians. Conclusion: The immense advancements in cancer treatment during the last years, moreover, the increased expectations and the complex and mentally charging professional tasks all demand the establishment of more effective quality control and cooperation methods. Introducing these new methods, it would lead to more efficient professional discussions, knowledge transfer and burnout preventive group-related psychological ventilation. Orv Hetil. 2021; 162(9): 344–351.

 • 1

  Hollunder S, Herrlinger U, Zipfel M, et al. Cross-sectional increase of adherence to multidisciplinary tumor board decisions. BMC Cancer 2018; 18: 936.

 • 2

  Rosell L, Alexandersson N, Hagberg O, et al. Benefits, barriers and opinions on multidisciplinary team meetings: a survey in Swedish cancer care. BMC Health Serv Res. 2018; 18: 249.

 • 3

  Pillay B, Wootten AC, Crowe H, et al. The impact of multidisciplinary team meetings on patient assessment, management and outcomes in oncology settings: a systematic review of the literature. Cancer Treat Rev. 2016; 42: 56–72.

 • 4

  Specchia ML, Frisicale EM, Carini E, et al. The impact of tumor board on cancer care: evidence from an umbrella review. BMC Health Serv Res. 2020; 20: 73.

 • 5

  Kásler M, Pikó B, Poller I, et al. Observations and suggestions for the organization and work of oncology patient care teams. [Észrevételek és javaslatok az onkoteamek felépítésére és működésére.] Magy Onkol. 2008; 52: 321–326. [Hungarian]

 • 6

  Hahlweg P, Didi S, Kriston L, et al. Process quality of decision-making in multidisciplinary cancer team meetings: a structured observational study. BMC Cancer 2017; 17: 772.

 • 7

  Mangel L, Kövér E, Szilágyi I, et al. Novel quality assurance method in oncology: the two-level, multi-disciplinary and oncotherapy oncology team system. [Új típusú minőségbiztosítás az onkológiában: A kétlépcsős (multidiszciplináris és onkoterápiás) onkoteamrendszer.] Orv Hetil. 2012; 153: 1984–1991. [Hungarian]

 • 8

  Mangel L, Lukács M, Hajnal A, et al. The first experiences with the palliative tumour board discussions in the University of Pécs. [Az első tapasztalatok a palliatív onkoteamrendszer működésével kapcsolatban a Pécsi Tudományegyetemen.] Orv Hetil. 2020; 161: 1423–1430. [Hungarian]

 • 9

  Mattes MD, Gerbo R, Dattola RM. Tumor board shadowing for medical students as a means of early exposure to multidisciplinary oncology education. J Am Coll Radiol. 2017; 14: 253–255.

 • 10

  Murali K, Makker V, Lynch J, et al. From burnout to resilience: an update for oncologists. American Society of Clinical Oncology Educational Book 2018; 38: 862–872.

 • 11

  Tari, A. Psychosocial processes in tumor board discussions. In: Horti J, Riskó Á. (eds.) Psycho-oncology in practice. [Pszichoszociális folyamatok az onkológiai teamben. In: Horti J, Riskó Á. (szerk.) Onkopszichológia a gyakorlatban.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2. online kiadás, 2017; pp. 498–502. [Hungarian]

 • 12

  Fülöp E, Devecsery Á, Csabai M. The connection between emotional burden and burnout in psychiatry residents. [Az érzelmi bevonódás és a kiégés összefüggései pszichiáter rezidensek körében.] Mentálhig Pszichoszom. 2012; 13: 201–217. [Hungarian]

 • 13

  Abeni MS, Magni M, Conte M, et al. Psychological care of caregivers, nurses and physicians: a study of new approach. Cancer Med J. 2014; 3: 101–110.

 • 14

  Lief HI, Fox RC. Training for ‘detached concern’ in medical students. In: Lief HI, Lief VF, Lief NR (eds.) The psychological basis of medical practice. 1st edn. Hoeber Medical Division of Harper & Row, New York, NY, 1963; pp. 12–35.

 • 15

  Lampert B, Unterrainer C, Seubert CT. Exhausted through client interaction – Detached concern profiles as an emotional resource over time? PLoS ONE 2019; 14: e0216031.

 • 16

  Feith HJ, Szőke A, Ábrám B, et al. Knowledge, experience and attitudes of laymen in oncological health services. [Laikusok onkológiai ellátáshoz kapcsolódó ismeretei, tapasztalatai és attitűdjei.] Orv Hetil. 2016; 157: 1314–1319. [Hungarian]

 • 17

  Hlubocky FJ, Back AL, Shanafelt TD. Addressing burnout in oncology: why cancer care clinicians are at risk, what individuals can do, and how organizations can respond? American Society of Clinical Oncology Educational Book 2016; 36: 271–279.

 • 18

  Bar-Sela G, Lulav-Grinwald D, Mitnik IJ. “Bálint group” meetings for oncology residents as a tool to improve therapeutic communication skills and reduce burnout level. J Cancer Educ. 2012; 27: 786–789.

 • 19

  Yazdankhahfard M, Haghani F, Omid AJ. The Bálint group and its application in medical education: a systematic review. J Educ Health Promot. 2019; 8: 124.

 • 20

  Meerwein F, Kauf S, Schneider GZ. Remarks on the physician-patient relationship with cancer patients. Prerequisites, function, and goal of so-called Bálint groups in an internal-oncological department. [Bemerkungen zur Arzt-Patientenbeziehung bei Krebskranken. Voraussetzungen, Funktion und Ziel sogenannter “Balintgruppen” an einer internistisch-onkologischen Abteilung.] Z Psychosom Med Psychoanal. 1976; 22: 278–300. [German]

 • 21

  Tschuschke V, Flatten G. Effect of group leaders on doctors’ learning in Bálint groups. Int J Psychiatry Med. 2019; 54: 83–96.

 • 22

  Muench J. Balint work and the creation of medical knowledge. Int J Psychiatry Med. 2018; 53: 15–23.

 • 23

  Csörsz I. Social psychological determinants of the formation of medical students’ professional identity. Possibilities of development. [Az orvosi hivatásszemélyiség alakulásának társaslélektani meghatározói és fejlesztésének lehetőségei.] Orv Hetil. 2011; 152: 475–480. [Hungarian]

 • 24

  Shorer Y, Rabin S, Zlotnik M, et al. Bálint group as a means for burnout prevention and improvement of therapist-patient relationship in a general hospital – the Soroka experience. Harefuah 2016; 155: 115–118.

 • 25

  Yao LY, Xiang ML, Ye ZH, et al. Intervention study of compassion fatigue of oncology nurses in Bálint group activities. Zhonghua Lao Dong Wei Sheng Zhi Ye Bing Za Zhi 2017; 35: 910–913. [Chinese]

 • 26

  Hegedűs K, Riskó Á, Mészáros E. The physical and mental condition of health care workers dealing with severe diseases. [A súlyos betegségekkel foglalkozó egészségügyi dolgozók testi és lelki állapota.] Lege Artis Med. 2004; 14: 786–793. [Hungarian]

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 0 0 0
Feb 2021 0 3 4
Mar 2021 0 100 91
Apr 2021 0 42 67
May 2021 0 16 27
Jun 2021 0 7 10
Jul 2021 0 0 0