View More View Less
 • 1 Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Egészségbiztosítási Intézet, Pécs, Vörösmarty u. 3., 7621
 • | 2 Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Real World & Big Data Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont, Pécs
 • | 3 Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Egészségbiztosítási Intézet, Zalaegerszeg
 • | 4 Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Klinikai Központ, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Pécs
Open access

Összefoglaló. Bevezetés: A méhnyakdaganatok kérdése kiemelten fontos, megoldatlan népegészségügyi probléma. A betegség terhe magas, ami elsősorban az alacsony és közepes jövedelmű országokban élőknél jelentkezik. Célkitűzés: Elemzésünk célja volt meghatározni a méhnyakdaganatok epidemiológiai és egészségbiztosítási betegségterhét Magyarországon a 2018-as évre vonatkoztatva. Adatok és módszerek: Elemzésünket a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) finanszírozási adatbázisának 2018. évi adatai alapján végeztük az in situ (D06), a jóindulatú (D26.0) és a malignus (C53) méhnyakdaganatokra vonatkozóan. Az elemzés a NEAK által finanszírozott összes szolgáltatóra és ellátási formára kiterjed. Meghatároztuk az éves betegszámokat, a prevalenciát 100 000 lakosra, továbbá az éves egészségbiztosítási kiadásokat betegségcsoportonként és korcsoportos bontásban, valamennyi egészségbiztosítási ellátás tekintetében. Eredmények: A NEAK 2018-ban 1,276 milliárd Ft-ot (4,7 millió USD; 4,0 millió EUR) költött a méhnyakdaganatok kezelésére. A betegek és a finanszírozás döntő többsége a méhnyak rosszindulatú daganatához kapcsolható. A finanszírozásból a malignus méhnyakdaganatok részesedése 97%. Ellátási típusonként vizsgálva a legnagyobb kiadási tétel az aktívfekvőbeteg-szakellátásban jelenik meg, éves szinten 763,9 millió Ft, ami az összköltség 59,9%-a. A 100 000 lakosra jutó prevalencia az aktívfekvőbeteg-szakellátás igénybevételi adatai alapján 26/100 000 lakos. Következtetés: A méhnyakdaganatok kezelésének meghatározó költségeleme az aktívfekvőbeteg-szakellátás. Hazánkban a szervezett méhnyakszűrés korszerűsítéseként az új szűrési stratégiát megfelelő finanszírozási támogatással célszerű bevezetni, a szűrővizsgálatoknak, a hozzájuk kapcsolódó további diagnosztikus kivizsgálásnak és terápiának a teljesítményvolumen-korlát alóli mentesítésével. Orv Hetil. 2021; 162(Suppl 1): 22–29.

Summary. Introduction: Cervical cancer is a particularly important, unresolved public health problem. The burden of the disease is high, primarily in those living in low- and middle-income countries. Objective: Our aim was to determine the annual epidemiological disease burden and health insurance cost of cervical cancer in Hungary in 2018. Data and methods: Our analysis was made according to the financial database of the National Health Insurance Fund Administration (NHIFA) of Hungary for the year 2018, which covers all service providers and maintenance forms financed by NHIFA. We analysed the in situ (D06), the benignant (D26.0) and the malignant (C53) cervical tumours. The data analysed included annual patient numbers and prevalence of care utilisation per 100 000 population furthermore annual health insurance costs calculated for disease and age groups. Results: In 2018, NHIFA spent 1.276 billion HUF (4.7 million USD, 4.0 million EUR) on the treatment of patients with cervical cancer. The majority of patients and funding can be linked to malignant cervical cancer (97%). Acute inpatient care was the major cost driver: 763.9 million HUF (59.9% of the total health insurance expenditures) annually. The prevalence is 26 per 100 000 population based on acute inpatient care data. Conclusion: Acute inpatient care was the major cost driver. In Hungary, as a modernization of organized cervical screening, it is appropriate to introduce a new screening strategy with appropriate financial support, by exempting screening tests, associated additional diagnostic testing, and therapy from the performance volume limit. Orv Hetil. 2021; 162(Suppl 1): 22–29.

 • 1

  Mezei AK, Armstrong HL, Pedersen HN, et al. Cost-effectiveness of cervical cancer screening methods in low- and middle-income countries: a systematic review. Int J Cancer 2017; 141: 437–446.

 • 2

  Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, et al. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin. 2018; 68: 394–424.

 • 3

  Arbyn M, Weiderpass E, Bruni L, et al. Estimates of incidence and mortality of cervical cancer in 2018: a worldwide analysis. Lancet Glob Health 2020; 8: e191–e203.

 • 4

  Wojtyla C, Janik-Koncewicz K, La Vecchia C. Cervical cancer mortality in young adult European women. Eur J Cancer 2020; 126: 56–64.

 • 5

  Polman NJ, Snijders PJ, Kenter GG, et al. HPV-based cervical screening: rationale, expectations and future perspectives of the new Dutch screening programme. Prev Med. 2019; 119: 108–117.

 • 6

  World Health Organization. Global strategy towards eliminating cervical cancer as a public health problem. Draft. Geneva, 16 December 2019. Available from: https://www.who.int/docs/default-source/cervical-cancer/cerv-cancer-elimn-strategy-16dec-12pm.pdf [accessed: January 4, 2021].

 • 7

  Canfell K. Towards the global elimination of cervical cancer. Papillomavirus Res. 2019; 8: 100170.

 • 8

  von Karsa L, Arbyn M, de Vuyst H. European guidelines for quality assurance in cervical cancer screening. Summary of the supplements on HPV screening and vaccination. Papillomavirus Res. 2015; 1: 22–31.

 • 9

  Wentzensen N. Triage of HPV-positive women in cervical cancer screening. Lancet Oncol. 2013; 14: 107–109.

 • 10

  Huh WK, Ault KA, Chelmow D, et al. Use of primary high-risk human papillomavirus testing for cervical cancer screening: interim clinical guidance. Gynecol Oncol. 2015; 136: 178–182.

 • 11

  Cuschieri K, Ronco G, Lorincz A, et al. Eurogin roadmap 2017: triage strategies for the management of HPV-positive women in cervical screening programs. Int J Cancer 2018; 143: 735–745.

 • 12

  Póka R. Cervical screening. International overview and proposal for the development of domestic guidelines. [Méhnyakszűrés. Nemzetközi körkép és javaslat a hazai irányelvek fejlesztésére.] Magy Nőorv L. 2018; 81: 38–46. [Hungarian]

 • 13

  Kovács A, Döbrőssy L, Budai A, et al. Cervical screening in Hungary: why does the “English model” work but the “Hungarian model” does not? Eur J Gynaecol Oncol. 2008; 29: 5–9.

 • 14

  Boncz I, Sebestyén A, Ember I. Organized, nationwide cervical cancer screening programme in Hungary. Gynecol Oncol. 2007; 106: 272–273.

 • 15

  Boncz I, Vajda R, Ágoston I, et al. Changes in the health status of the population of Central and Eastern European countries between 1990 and 2010. Eur J Health Econ. 2014; 15(Suppl 1): 137–141.

 • 16

  Boncz I, Sebestyén A. A comparative analysis of the costs of treating breast, cervical, and colorectal cancer. [Az emlő-, méhnyak- és colorectalis daganatok kezelési költségeinek összehasonlító elemzése.] IME Interdiszciplináris Magyar Egészségügy 2005; 4(10): 16–19. [Hungarian]

 • 17

  Boncz I. Prevention of cervical cancer in low-resource settings. JAMA 2006; 295: 1248–1249.

 • 18

  Papp Z. Cervical tumors. In: Papp Z. (ed.) The textbook of obstetrics and gynecology. [A méhnyak daganatai. In: Papp Z. (szerk.) A szülészet-nőgyógyászat tankönyve.] Semmelweis Kiadó, Budapest, 2007; pp. 480–492. [Hungarian]

 • 19

  Boncz I, Evetovits T, Dózsa Cs, et al. The Hungarian Care Managing Organization Pilot Program. Value Health Reg Issues 2015; 7: 27–33.

 • 20

  Varga V, Boncz I, Sebestyén A, et al. Utilization indicators of balneotherapy in Hungary. [A gyógyfürdőellátások igénybevételi mutatói Magyarországon.] Orv Hetil. 2019; 160(Suppl 1): 22–28. [Hungarian]

 • 21

  Hornyák L, Nagy Z, Ilku L, et al. Price competition and reimbursement of biosimilar granulocyte-colony stimulating factor in Hungary. Expert Rev Pharmacoecon Outcomes Res. 2019; 19: 725–731.

 • 22

  Boncz I, Sebestyén A. Financial deficits in the health services of the UK and Hungary. Lancet 2006; 368: 917–918.

 • 23

  Eisingerné Balassa B, Csákvári T, Ágoston I. Health insurance pharmaceutical expenditures in Hungary. [Az egészségbiztosítási gyógyszerkiadások alakulása Magyarországon.] Orv Hetil. 2019; 160(Suppl 1): 49–54. [Hungarian]

 • 24

  Péter I, Jagicza A, Ajtay Z, et al. Balneotherapy in psoriasis rehabilitation. In Vivo 2017; 31: 1163–1168.

 • 25

  Boncz I, Kaló Z, Mohamed Ibrahim MI, et al. Further steps in the development of pharmacoeconomics, outcomes research, and health technology assessment in Central and Eastern Europe, Western Asia, and Africa. Value Health Reg Issues 2013; 2: 169–170.

 • 26

  Boncz I, Nagy J, Sebestyén A, et al. Financing of health care services in Hungary. Eur J Health Econ. 2004; 5: 252–258.

 • 27

  Szánthó A, Demeter A, Papp Z. Management of cervical cancer patients in Hungary. [A méhnyakrákos betegek kezelése hazánkban.] Orv Hetil. 1994; 135: 1179–1182. [Hungarian]

 • 28

  Papp Z, Csapó Zs, Mayer Á, et al. Wertheim-operation: 5-year survival of 501 consecutive patients with cervical cancer. [Wertheim-műtét: 501 operált méhnyakrákos beteg ötéves túlélési adatai.] Orv Hetil. 2006; 147: 537–545. [Hungarian]

 • 29

  Boncz I, Sebestyén A, Pál M, et al. Health economics analysis of cervical cancer screening. [A méhnyakrákszűrések egészség-gazdaságtani elemzése.] Orv Hetil. 2003; 144: 713–717. [Hungarian]

 • 30

  Boncz I, Sebestyén A, Dózsa Cs, et al. Health economics analysis of colorectal cancer screenings. [A colorectalis szűrések egészség-gazdaságtani elemzése.] Magy Onkol. 2004; 48: 111–115. [Hungarian]

 • 31

  Boncz I, Sebestyén A, Gulácsi L, et al. Health economics analysis of breast cancer screening. [Az emlőrákszűrések egészség-gazdaságtani elemzése.] Magy Onkol. 2003; 47: 149–154. [Hungarian]

 • 32

  Boncz I, Sebestyén A, Döbrőssy L, et al. The role of immunochemical testing for colorectal cancer. Lancet Oncol. 2006; 7: 363–364.

 • 33

  Boncz I, Sebestyén A, Döbrőssy L, et al. The organisation and results of first screening round of the Hungarian nationwide organised breast cancer screening programme. Ann Oncol. 2007; 18: 795–799.

 • 34

  Boncz I, Sebestyén A, Pintér I, et al. Age-group specific gap between treatment cost of and mortality due to breast and colorectal cancer. J Clin Oncol. 2007; 25: 4501–4502.

 • 35

  Boncz I, Sebestyén A, Pintér I, et al. The effect of an organized, nationwide breast cancer screening programme on non-organized mammography activities. J Med Screen. 2008; 15: 14–17.

 • 36

  Oberfrank F. The role of the National Health Insurance Fund administration in the development of health economics and health technology assessment in Hungary. Value Health Reg Issues 2014; 4: 6–7.

 • 37

  Vajda R, Pakai A, Endrei D, et al. Examination of health insurance disease burden of cervical cancer in Hungary: a real world study. Value Health 2019; 22(Suppl 2): S66–S67.

 • 38

  Novaes HM, Itria A, Silva GA, et al. Annual national direct and indirect cost estimates of the prevention and treatment of cervical cancer in Brazil. Clinics (Sao Paulo) 2015; 70: 289–295.

 • 39

  Yue X, Pruemer JM, Hincapie AL, et al. Economic burden and treatment patterns of gynecologic cancers in the United States: evidence from the Medical Expenditure Panel Survey 2007–2014. J Gynecol Oncol. 2020; 31: e52.

 • 40

  Cheikh A, El Majjaoui S, Ismaili N, et al. Evaluation of the cost of cervical cancer at the National Institute of Oncology, Rabat. Pan Afr Med J. 2016; 23: 209.

 • 41

  Nowakowski A, Śliwczyński A, Seroczyński P, et al. Reimbursed costs of management of uterine cervical lesions in Poland. A descriptive analysis of data from the National Health Fund and the Ministry of Health. Cent Eur J Public Health 2016; 24: 163–168.

 • 42

  Koiss R, Boncz I, Hernádi Z, et al. Proposal for the modernization of cervical screening procedure in Hungary. [Javaslat a hazai méhnyakszűrési eljárásrend korszerűsítésére.] Orv Hetil. 2017; 158: 2062–2067. [Hungarian]

 • 43

  Chuck A. Cost-effectiveness of 21 alternative cervical cancer screening srategies. Value Health 2010; 13: 169–179.

 • 44

  Östensson E, Hellström AC, Hellman K, et al. Projected cost-effectiveness of repeat high-risk human papillomavirus testing using self-collected vaginal samples in the Swedish cervical cancer screening program. Acta Obstet Gynecol Scand. 2013; 92: 830–840.

 • 45

  Marlow L, Waller J. The changing landscape of cervical screening – what does the future hold for primary care? Eur J Cancer Care (Engl). 2017; 26: e12693.

 • 46

  Endrei D, Zemplényi A, Molics B, et al. The effect of performance-volume limit on the DRG based acute care hospital financing in Hungary. Health Policy 2014; 115: 152–156.

 • 47

  Endrei D, Molics B, Ágoston I. Multicriteria decision analysis in the reimbursement of new medical technologies: real-world experiences from Hungary. Value Health 2014; 17: 487–489.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 98 98 8
PDF Downloads 119 119 11