View More View Less
 • 1 Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Egészségbiztosítási Intézet, Pécs, Vörösmarty u. 3., 7621
 • | 2 Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Real World & Big Data Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont, Pécs
 • | 3 Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Egészségbiztosítási Intézet, Zalaegerszeg
 • | 4 Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Klinikai Központ, Reumatológiai és Immunológiai Klinika, Pécs
Open access

Összefoglaló. Bevezetés: A rheumatoid arthritisszel kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele nagy teher az egészségügyi rendszerek számára. Célkitűzés: Elemzésünk célja volt a rheumatoid arthritis okozta éves epidemiológiai és egészségbiztosítási betegségteher meghatározása Magyarországon. Adatok és módszerek: Az elemzésben felhasznált adatok a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) finanszírozási adatbázisából származnak, és a 2018. évet fedik le. Meghatároztuk az éves betegszámokat, a prevalenciát 100 000 lakosra, továbbá az éves egészségbiztosítási kiadásokat korcsoportos és nemenkénti bontásban valamennyi egészségbiztosítási ellátás tekintetében. A rheumatoid arthritis kórképet fődiagnózisként a Betegségek Nemzetközi Osztályozása (BNO, 10. revízió) szerinti M0690-es kóddal azonosítottuk. Eredmények: Meghatározó betegforgalmat a gyógyszerek ártámogatása esetében találtunk: 7015 férfi, 23 696 nő, együtt 30 711 fő. A gyógyszer-ártámogatás betegforgalmi adatai alapján a 100 000 főre eső prevalencia férfiaknál 150,2 fő, nőknél 464,0 fő, együtt 314,1 fő volt. A rheumatoid arthritis kezelésére a NEAK 1,64 milliárd Ft-ot (6,07 millió USD, illetve 5,14 millió EUR) költött 2018-ban. A kiadások 19,3%-a férfiaknál, míg 80,7%-a nőknél jelenik meg. A gyógyszer-ártámogatás (az összes kiadás 42,8%-a), a járóbeteg-szakellátás (21,9%) és az aktívfekvőbeteg-szakellátás (12,4%) voltak a meghatározó költségelemek. Az egy betegre jutó átlagos éves egészségbiztosítási kiadás 53 375 Ft (198 USD/167 EUR) volt. Következtetés: A gyógyszerek ártámogatása bizonyult a fő költségtényezőnek. A rheumatoid arthritis előfordulási gyakorisága 3,1-szer magasabb a nők esetében a férfiakhoz képest. Orv Hetil. 2021; 162(Suppl 1): 30–37.

Summary. Introduction: Utilisation of services related to the treatment of rheumatoid arthritis poses a great burden for healthcare systems. Objecive: Our aim was to determine the annual epidemiological disease burden and the health insurance treatment cost of rheumatoid arthritis in Hungary. Data and methods: Data were derived from the financial database of the National Health Insurance Fund Administration (NHIFA) of Hungary, for the year 2018. The data analysed included annual patient numbers and prevalence per 100 000 population and annual health insurance treatment costs calculated for age groups and sex according to all health insurance treatment categories. Patients with rheumatoid arthritis were identified as main diagnosis with the following code of the International Classification of Diseases, 10th revision: M0690. Results: We found a significant patient turnover in pharmaceutical reimbursement: 7015 men, 23 696 women, in total 30 711 patients. Based on patient numbers in pharmaceuticals, prevalence for 100 000 population among men was 150.2 patients, among women 464.0, in total 314.1 patients. In 2018, NHIFA spent 1.64 billion HUF (6.07 million USD, 5.14 million EUR) on the treatment of patients with rheumatoid arthritis. 19.3% of the costs was spent on the treatment of male, 80.7% on female patients. Pharmaceuticals (42.8% of the total expenditures), outpatient care (21.9%) and acute inpatient care (12.4%) were the main cost drivers. Average annual health insurance treatment cost per patient was 53 375 HUF (198 USD/167 EUR). Conclusion: Pharmaceutical reimbursement was the major cost driver. The prevalence of rheumatoid arthritis was by 3.1 higher in women compared to men. Orv Hetil. 2021; 162(Suppl 1): 30–37.

 • 1

  Scott DL, Wolfe F, Huizinga TW. Rheumatoid arthritis. Lancet 2010; 376: 1094–1108.

 • 2

  Smolen JS, Aletaha D, McInnes IB. Rheumatoid arthritis. Lancet 2016; 388: 2023–2038. [Erratum: Lancet 2016; 388: 1984.]

 • 3

  World Health Organization. Chronic diseases and health promotion. Chronic rheumatic conditions. Available from: https://www.who.int/chp/topics/rheumatic/en/ [accessed: September 18, 2020].

 • 4

  Verstappen SM, Bijlsma JW, Verkleij H, et al. Overview of work disability in rheumatoid arthritis patients as observed in cross-sectional and longitudinal surveys. Arthritis Rheum. 2004; 51: 488–497.

 • 5

  Anderson G, Horvath J. The growing burden of chronic disease in America. Public Health Rep. 2004; 119: 263–270.

 • 6

  Alamanos Y, Voulgari PV, Drosos AA. Incidence and prevalence of rheumatoid arthritis, based on the 1987 American College of Rheumatology criteria: a systematic review. Semin Arthritis Rheum. 2006; 36: 182–188.

 • 7

  Batko B, Stajszczyk M, Świerkot J, et al. Prevalence and clinical characteristics of rheumatoid arthritis in Poland: a nationwide study. Arch Med Sci. 2019; 15: 134–140.

 • 8

  Cross M, Smith E, Hoy D, et al. The global burden of rheumatoid arthritis: estimates from the Global Burden of Disease 2010 Study. Ann Rheum Dis. 2014; 73: 1316–1322.

 • 9

  Safiri S, Kolahi AA, Hoy D, et al. Global, regional and national burden of rheumatoid arthritis 1990–2017: a systematic analysis of the Global Burden of Disease Study 2017. Ann Rheum Dis. 2019; 78: 1463–1471.

 • 10

  Rice DP. Estimating the cost of illness. Am J Public Health Nations Health 1967; 57: 424–440.

 • 11

  Cooper NJ. Economic burden of rheumatoid arthritis: a systematic review. Rheumatology (Oxford) 2000; 39: 28–33.

 • 12

  Michaud K, Messer J, Choi HK, et al. Direct medical costs and their predictors in patients with rheumatoid arthritis: a three-year study of 7,527 patients. Arthritis Rheum. 2003; 48: 2750–2762.

 • 13

  Singh JA, Saag KG, Bridges SL Jr, et al. 2015 American College of Rheumatology Guideline for the treatment of rheumatoid arthritis. Arthritis Rheumatol. 2016; 68: 1–26.

 • 14

  Taylor PC, Moore A, Vasilescu R, et al. A structured literature review of the burden of illness and unmet needs in patients with rheumatoid arthritis: a current perspective. Rheumatol Int. 2016; 36: 685–695.

 • 15

  Brodszky V, Bíró A, Szekanecz Z, et al. Determinants of biological drug survival in rheumatoid arthritis: evidence from a Hungarian rheumatology center over 8 years of retrospective data. Clinicoecon Outcomes Res. 2017; 9: 139–147.

 • 16

  Lundkvist J, Kastäng F, Kobelt G. The burden of rheumatoid arthritis and access to treatment: health burden and costs. Eur J Health Econ. 2008; 8(Suppl 2): S49–S60.

 • 17

  Guillemin F, Durieux S, Daurès JP, et al. Costs of rheumatoid arthritis in France: a multicenter study of 1109 patients managed by hospital-based rheumatologists. J Rheumatol. 2004; 31: 1297–1304.

 • 18

  Kalkan A, Hallert E, Bernfort L, et al. Costs of rheumatoid arthritis during the period 1990–2010: a register-based cost-of-illness study in Sweden. Rheumatology (Oxford) 2014; 53: 153–160.

 • 19

  Hamuryudan V, Direskeneli H, Ertenli I, et al. Direct and indirect healthcare costs of rheumatoid arthritis patients in Turkey. Clin Exp Rheumatol. 2016; 34: 1033–1037.

 • 20

  Souliotis K, Golna C, Kani C, et al. Real world, big data cost of pharmaceutical treatment for rheumatoid arthritis in Greece. PLoS ONE 2019; 14: e0226287.

 • 21

  Boncz I, Evetovits T, Dózsa Cs, et al. The Hungarian Care Managing Organization Pilot Program. Value Health Reg Issues 2015; 7: 27–33.

 • 22

  Varga V, Boncz I, Sebestyén A, et al. Utilization indicators of balneotherapy in Hungary. [A gyógyfürdőellátások igénybevételi mutatói Magyarországon.] Orv Hetil. 2019; 160(Suppl 1): 22–28. [Hungarian]

 • 23

  Boncz I, Vajda R, Ágoston I, et al. Changes in the health status of the population of Central and Eastern European countries between 1990 and 2010. Eur J Health Econ. 2014; 15(Suppl 1): 137–141.

 • 24

  Endrei D, Molics B, Ágoston I. Multicriteria decision analysis in the reimbursement of new medical technologies: real-world experiences from Hungary. Value Health 2014; 17: 487–489.

 • 25

  Boncz I, Sebestyén A. Financial deficits in the health services of the UK and Hungary. Lancet 2006; 368: 917–918.

 • 26

  Eisingerné Balassa B, Csákvári T, Ágoston I. Health insurance pharmaceutical expenditures in Hungary. [Az egészségbiztosítási gyógyszerkiadások alakulása Magyarországon.] Orv Hetil. 2019; 160(Suppl 1): 49–54. [Hungarian]

 • 27

  Boncz I, Nagy J, Sebestyén A, et al. Financing of health care services in Hungary. Eur J Health Econ. 2004; 5: 252–258.

 • 28

  Poór Gy. Ten years of biological therapeutic management of patients with arthritis in Hungary. [Tízéves az arthritisek biológiai terápiás ellátása Magyarországon.] Magy Reumatol. 2015; 56: 199–207. [Hungarian]

 • 29

  Elmer D, Endrei D, Pónusz R, et al. Epidemiological disease burden of rheumatoid arthritis based on routinely collected health insurance claims data. Value Health 2020; 23(Suppl 1): S373–S374.

 • 30

  Boncz I, Endrei D, Pónusz R, et al. Annual health insurance treatment cost of rheumatoid arthritis based on routinely collected financing data. Value Health 2020; 23(Suppl 1): S372.

 • 31

  Orlewska E, Ancuta I, Anic B, et al. Access to biologic treatment for rheumatoid arthritis in Central and Eastern European (CEE) countries. Med Sci Monit. 2011; 17: SR1–SR13.

 • 32

  Péntek M, Poór G, Wiland P, et al. Biological therapy in inflammatory rheumatic diseases: issues in Central and Eastern European countries. Eur J Health Econ. 2014; 15(Suppl 1): S35–S43.

 • 33

  Lepp-Gazdag A, Gulácsi L, Brandtmüller Á, et al. Prevalence, incidence and therapy of rheumatoid arthritis in Hungary. [A rheumatoid arthritis megbetegedés és az ellátás jellemzői Magyarországon.] Eü Gazd Szle. 2002; 40: 645–657. [Hungarian]

 • 34

  Héjj G. Rheumatology in the light of numbers. [Reumatológia a számok tükrében.] Magy Reumatol. 2008; 49: 70–82. [Hungarian]

 • 35

  Kiss CG, Lövei C, Sütö G, et al. Prevalence of rheumatoid arthritis in the South-Transdanubian region of Hungary based on a representative survey of 10,000 inhabitants. J Rheumatol. 2005; 32: 1688–1690.

 • 36

  Péntek M, Kobelt G, Czirják L, et al. Costs of rheumatoid arthritis in Hungary. J Rheumatol. 2007; 34: 1437–1439.

 • 37

  Péntek M, Szekanecz Z, Czirják L, et al. Impact of disease progression on health status, quality of life and costs in rheumatoid arthritis in Hungary. [A betegségprogresszió hatása az egészségi állapotra, életminőségre és költségekre rheumatoid arthritisben Magyarországon.] Orv Hetil. 2008; 149: 733–741. [Hungarian]

 • 38

  Minier T, Péntek M, Brodszky V, et al. Cost-of-illness of patients with systemic sclerosis in a tertiary care centre. Rheumatology (Oxford) 2010; 49: 1920–1928.

 • 39

  Brodszky V, Bálint P, Géher P, et al. Disease burden of psoriatic arthritis compared to rheumatoid arthritis, Hungarian experiment. Rheumatol Int. 2009; 30: 199–205.

 • 40

  Balogh O, Brodszky V, Gulácsi L, et al. Cost-of-illness in patients with moderate to severe psoriasis: a cross-sectional survey in Hungarian dermatological centres. Eur J Health Econ. 2014; 15(Suppl 1): S101–S109.

 • 41

  Péter I, Elmer D, Endrei D, et al. Annual health insurance disease burden of psoriasis in Hungary. [A psoriasis okozta éves egészségbiztosítási betegségteher Magyarországon.] Sport- és Egészségtudományi Füzetek 2020; 4(4): 3–12. [Hungarian]

 • 42

  Rencz F, Brodszky V, Péntek M, et al. Disease burden of psoriasis associated with psoriatic arthritis in Hungary. [Arthritis psoriaticával társuló középsúlyos és súlyos psoriasis betegségterhe Magyarországon.] Orv Hetil. 2014; 155: 1913–1921. [Hungarian]

 • 43

  Mian A, Ibrahim F, Scott DL. A systematic review of guidelines for managing rheumatoid arthritis. BMC Rheumatol. 2019; 3: 42.

 • 44

  Professional guideline of the Ministry of Human Resources for the domestic treatment of rheumatoid arthritis with synthetic and biological disease-modifying drugs based on the EULAR 2016 recommendation. [Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szakmai irányelve a rheumatoid arthritis szintetikus és biológiai betegségmódosító gyógyszerekkel történő hazai kezelése az EULAR 2016-os ajánlása alapján.] Egészségügyi Közlöny 2018; LXVIII(8): 991–1011. [Hungarian]

 • 45

  Belicza É, Takács E, Boncz I. Development of an indicator system for evaluating the quality of health care services. [Indikátorrendszer kialakítása az egészségügyi szolgáltatások értékelésére.] Orv Hetil. 2004; 145: 1567–1572. [Hungarian]

 • 46

  Belicza É, Takács E, Boncz I, et al. Using administrative data for quality indicators of AMI hospital care in Hungary. Value Health 2007; 10: A408–A409.

 • 47

  Boncz I, Kovács LG, Ertl T, et al. Health-economic analysis of diseases related to disturbed neonatal adaptation: a cost of illness study. [Újszülöttkori adaptációs zavarokhoz kapcsolódó kórképek egészség-gazdaságtani elemzése: betegségteher-vizsgálat.] Lege Artis Med. 2013; 23: 193–197. [Hungarian]

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 156 156 62
PDF Downloads 149 149 29