View More View Less
  • 1 Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Egészségbiztosítási Intézet, Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 33., 8900
  • | 2 Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Real World & Big Data Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont, Pécs
  • | 3 Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Egészségbiztosítási Intézet, Pécs
  • | 4 Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Klinikai Központ, II. Belgyógyászati Klinika és Nephrologiai, Diabetológiai Centrum, Pécs
  • | 5 Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Klinikai Központ, Neurológiai Klinika, Pécs
Open access

Összefoglaló. Bevezetés: Az idegrendszeri károsodás az egyik leggyakrabban kialakuló komplikáció a cukorbetegek körében, mely az egyénnek és a finanszírozónak is jelentős terhet jelent. Célkitűzés: Elemzésünk célja volt a diabeteses polyneuropathia okozta epidemiológiai és egészségbiztosítási betegségteher elemzése. Adatok és módszerek: Az adatok a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) finanszírozási adatbázisából származnak, és a 2018. évet fedik le. Meghatároztuk az éves betegszámokat és a 100 000 lakosra jutó igénybevételi prevalenciát, továbbá az éves egészségbiztosítási kiadásokat korcsoportos és nemenkénti bontásban és ellátási típusonként. A vizsgált kórképet a Betegségek Nemzetközi Osztályozása (10. revízió) szerinti G6320-as kóddal azonosítottuk. Eredmények: A diabeteses polyneuropathia kezelésére a NEAK 6,63 milliárd Ft (24,52 millió USD; 20,78 millió EUR) egészségbiztosítási kiadást fordított 2018-ban. E költségek legnagyobb hányadát a gyógyszerek ártámogatása adta (78,29%). A teljes népességre számolt, 100 000 főre vetített prevalencia 862/100 000 fő volt a férfiak, 981/100 000 fő a nők esetében, együtt 924/100 000 fő a járóbeteg-szakellátásban. A 65–74 évesek jelentek meg a legnagyobb számban az egyes ellátási szinteken. A nemek eloszlása között a legtöbb vizsgált korcsoport tekintetében számottevő különbség nem tapasztalható, 65 év felett azonban már jóval magasabb a nők aránya. Következtetés: A betegség előfordulási gyakorisága a nők esetében 15,6%-kal magasabb. Idősebb korban jelentősen magasabb betegszámot figyeltünk meg. A neuropathiás szövődmények elkerülése érdekében a terápiás kezelésen túl a megelőzésre is sokkal nagyobb figyelmet javasolunk fordítani. Orv Hetil. 2021; 162(Suppl 1): 38–45.

Summary. Introduction: Neurological complications are the most common type of complications among type 2 diabetes mellitus patients, which put a heavy burden on both individuals and health insurance organizations. Objective: The aim of our study was to determine the epidemiological and health insurance disease burden of non-insulin-dependent diabetes with neurological complications. Data and methods: Data were derived from the financial database of the National Health Insurance Fund Administration (NHIFA) of Hungary for the year 2018. Data analysed included annual patient numbers and prevalence of care utilisation per 100 000 population according to age groups and sex. Patients were identified with the following code of the International Classification of Diseases, 10th revision: G6320. Results: In 2018, NHIFA spent 6.63 billion HUF (24.52 million USD; 20.78 million EUR) on treating diabetic polyneuropathy. Reimbursement of pharmaceuticals was the main cost driver (78.29% of total expenditure). Based on patient numbers in outpatient care, prevalence in 100 000 population was 862 men, 981 women, together 924 people based on outpatient-care utilization. Most patients were aged between 65–74 years in all forms of care. Regarding sex, no significant differences were found among most age groups, however, the ratio of women tends to be higher above 65 years of age. Conclusion: Prevalence was found to be by 15.6% higher among women. Significantly higher patient numbers were found in old age. Besides therapeutic interventions, prevention should gain considerably more attention to avoid polyneuropathic complications. Orv Hetil. 2021; 162(Suppl 1): 38–45.

  • 1

    Saeedi P, Petersohn I, Salpea P, et al. Global and regional diabetes prevalence estimates for 2019 and projections for 2030 and 2045: results from the International Diabetes Federation Diabetes Atlas, 9th edition. Diabetes Res Clin Pract. 2019; 157: 107843.

  • 2

    Jermendy Gy, Kempler P, Abonyi-Tóth Zs, et al. Changes in features of diabetes care in Hungary in the period of years 2001–2014. Aims and methods of the database analysis of the National Health Insurance Fund. [A cukorbeteg-ellátás mutatóinak alakulása Magyarországon 2001–2014 között. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár adatbázis-elemzésének célja és módszertana.] Orv Hetil. 2016; 157: 1259–1265. [Hungarian]

  • 3

    Jermendy Gy, Kiss Z, Rokszin Gy, et al. Decreasing incidence of pharmacologically treated type 2 diabetes in Hungary from 2001 to 2016: a nationwide cohort study. Diabetes Res Clin Pract. 2019; 155: 107788.

  • 4

    Alleman CJ, Westerhout KY, Hensen M, et al. Humanistic and economic burden of painful diabetic peripheral neuropathy in Europe: a review of the literature. Diabetes Res Clin Pract. 2015; 109: 215–225.

  • 5

    Kempler P, Keresztes K, Kerényi Zs, et al. Prevalence of neuropathy in diabetes mellitus. In: Kempler P, Várkonyi T. (eds.) Neuropathies in clinical practice. [A neuropathia prevalenciája diabetes mellitusban. In: Kempler P, Várkonyi T. (szerk.) Neuropathiák a klinikai gyakorlatban.] Zafir Press, Budapest, 2012; pp. 199–222. [Hungarian]

  • 6

    Papanas N, Ziegler D. Risk factors and comorbidities in diabetic neuropathy: an update 2015. Rev Diabet Stud. 2015; 12: 48–62.

  • 7

    Clair C, Cohen MJ, Eichler F, et al. The effect of cigarette smoking on diabetic peripheral neuropathy: a systematic review and meta-analysis. J Gen Intern Med. 2015; 30: 1193–1203.

  • 8

    Abola MT, Bhatt DL, Duval S, et al. Fate of individuals with ischemic amputations in the REACH Registry: three-year cardiovascular and limb-related outcomes. Atherosclerosis 2012; 221: 527–535.

  • 9

    Veves A, Backonja M, Malik RA. Painful diabetic neuropathy: epidemiology, natural history, early diagnosis, and treatment options. Pain Med. 2008; 9: 660–674.

  • 10

    Kiyani M, Yang Z, Charalambous LT, et al. Painful diabetic peripheral neuropathy – health care costs and complications from 2010 to 2015. Neurol Clin Pract. 2020; 10: 47–57.

  • 11

    Wittmann I, Kiss Z, Rokszin G, et al. Risk factors of dialysis and mortality in type 1 and 2 diabetes. A nationwide study. [A dialízis és a mortalitás kockázata 1-es és 2-es típusú cukorbetegségben. Széleskörű hazai felmérés.] Diabetol Hung. 2019; 27(Suppl 1): 67–68. [Hungarian]

  • 12

    Christensen DH, Knudsen ST, Nicolaisen SK, et al. Can diabetic polyneuropathy and foot ulcers in patients with type 2 diabetes be accurately identified based on ICD-10 hospital diagnoses and drug prescriptions? Clin Epidemiol. 2019; 11: 311–321.

  • 13

    Boncz I, Pónusz R, Elmer D, et al. Annual health insurance treatment cost of diabetic polyneuropathy based on routinely collected financing data. Value Health 2020; 23(Suppl 1): S117.

  • 14

    Boncz I, Pónusz R, Elmer D, et al. Epidemiological disease burden of diabetic polyneuropathy based on routinely collected health insurance claims data. Value Health 2020; 23(Suppl 1): S121.

  • 15

    Boncz I, Evetovits T, Dózsa Cs, et al. The Hungarian Care Managing Organization Pilot Program. Value Health Reg Issues 2015; 7: 27–33.

  • 16

    Varga V, Boncz I, Sebestyén A, et al. Utilization indicators of balneotherapy in Hungary. [A gyógyfürdőellátások igénybevételi mutatói Magyarországon.] Orv Hetil. 2019; 160(Suppl 1): 22–28. [Hungarian]

  • 17

    Boncz I, Vajda R, Ágoston I, et al. Changes in the health status of the population of Central and Eastern European countries between 1990 and 2010. Eur J Health Econ. 2014; 15(Suppl 1): 137–141.

  • 18

    Endrei D, Molics B, Ágoston I. Multicriteria decision analysis in the reimbursement of new medical technologies: real-world experiences from Hungary. Value Health 2014; 17: 487–489.

  • 19

    Boncz I, Sebestyén A. Financial deficits in the health services of the UK and Hungary. Lancet 2006; 368: 917–918.

  • 20

    Eisingerné Balassa B, Csákvári T, Ágoston I. Health insurance pharmaceutical expenditures in Hungary. [Az egészségbiztosítási gyógyszerkiadások alakulása Magyarországon.] Orv Hetil. 2019; 160(Suppl 1): 49–54. [Hungarian]

  • 21

    Boncz I, Kaló Z, Mohamed Ibrahim MI, et al. Further steps in the development of pharmacoeconomics, outcomes research, and health technology assessment in Central and Eastern Europe, Western Asia, and Africa. Value Health Reg Issues 2013; 2: 169–170.

  • 22

    Hornyák L, Nagy Z, Ilku L, et al. Price competition and reimbursement of biosimilar granulocyte-colony stimulating factor in Hungary. Expert Rev Pharmacoecon Outcomes Res. 2019; 19: 725–731.

  • 23

    Boncz I, Nagy J, Sebestyén A, et al. Financing of health care services in Hungary. Eur J Health Econ. 2004; 5: 252–258.

  • 24

    GBD 2017 Causes of Death Collaborators. Global, regional, and national age-sex-specific mortality for 282 causes of death in 195 countries and territories, 1980–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet 2018; 392: 1736–1788. [Erratum: Lancet 2019; 393: e44.] [Erratum: Lancet 2018; 392: 2170.]

  • 25

    Global Health Estimates 2016: Disease burden by cause, age, sex, by country and by region, 2000–2016. World Health Organization, Geneva, 2018.

  • 26

    GBD 2017 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet 2018; 392: 1789–1858.

  • 27

    Khan MA, Hashim MJ, King JK, et al. Epidemiology of type 2 diabetes – Global Burden of Disease and forecasted trends. J Epidemiol Glob Health 2020; 10: 107–111.

  • 28

    Szabad G. Diabetic foot syndrome. [A diabeteses láb.] Orv Hetil. 2011; 152: 1171–1177. [Hungarian]

  • 29

    Kolossváry E, Járai Z, Farkas K. Peripheral arterial disease and diabetes related lower limb amputations. Presentation of the epidemiological data and the analysis of potentialities in preventive strategy. [A perifériás verőérbetegséggel és a cukorbetegséggel összefüggő alsó végtagi amputációk. Epidemiológiai adatok bemutatása és a megelőző stratégia lehetőségeinek elemzése.] Orv Hetil. 2016; 157: 1266–1274. [Hungarian]

  • 30

    Kolossváry E, Bánsághi Z, Szabó GV, et al. Ischemic origin of diabetic foot disease. Epidemiology, difficulties of diagnosis, options for prevention and revascularization. [A diabeteses láb ischaemiás eredete. Epidemiológia, a diagnózis nehézségei, prevenciós és revascularisatiós lehetőségek.] Orv Hetil. 2017; 158: 203–211. [Hungarian]

  • 31

    Jermendy Gy. The diabetic foot syndrome: pathomechanism, clinical picture, current treatment and prevention. [Diabeteses láb szindróma: patomechanizmus, klinikai kép, korszerű terápia, megelőzés.] Lege Artis Med. 2012; 22: 249–256. [Hungarian]

  • 32

    Tomlinson DR, Gardiner NJ. Diabetic neuropathies: components of etiology. J Peripher Nerv Syst. 2008; 13: 112–121.

  • 33

    Kempler P, Tesfaye S, Chaturvedi N, et al. Autonomic neuropathy is associated with increased cardiovascular risk factors: the EURODIAB IDDM Complications Study. Diabet Med. 2002; 19: 900–909.

  • 34

    Csákvári T, Németh N, Kerner Á, et al. Assessing the effect of the public health product tax in Hungary between 2011–2017. Value Health 2018; 21(Suppl 2): S52.

  • 35

    Jermendy Gy, Hidvégi T, Pécsvárady Z. Healthcare professional guideline – Treatment of adult diabetic foot syndrome patients (pathology, diagnostics, therapy, prevention). [Egészségügyi szakmai irányelv – A diabeteses láb szindrómában szenvedő cukorbetegek ellátása felnőttkorban (klinikai kép, diagnosztika, terápia, megelőzés).] Diabetol Hung. 2018; 26: 79–116. [Hungarian]

  • 36

    Clinical guideline of the Ministry of Human Capacities about diagnosis, antihyperglycaemic treatment and care of adult diabetic patients. [Az Emberi Erőforrások Minisztériuma egészségügyi szakmai irányelve a diabetes mellitus kórismézéséről, a cukorbetegek antihyperglykaemiás kezeléséről és gondozásáról felnőttkorban.] Egészségügyi Közlöny 2020; LXX(12): 1759–1856. [Hungarian]

  • 37

    Molics B, Boncz I, Leidecker E, et al. Health insurance aspects of physiotherapeutic care of neurology disorders in outpatient care. [A neurológiai kórképek fizioterápiás ellátásának egészségbiztosítási vonatkozásai a járóbeteg-szakellátásban.] Ideggyógy Szle. 2015; 68: 399–408.

  • 38

    Endrei D, Zemplényi A, Molics B, et al. The effect of performance-volume limit on the DRG based acute care hospital financing in Hungary. Health Policy 2014; 115: 152–156.

  • 39

    Péter I, Jagicza A, Ajtay Z, et al. Balneotherapy in psoriasis rehabilitation. In Vivo 2017; 31: 1163–1168.

  • 40

    Molics B, Hanzel A, Nyárády J, et al. Utilization indicators of physiotherapy in musculoskeletal and connective tissue disorders for outpatient care. [Fizioterápiás járóbeteg-ellátás igénybevételi mutatói a mozgásszervi kórképek kezelésében.] Magy Traumatol Ortop Kézseb Plaszt Seb. 2013; 56: 305–315. [Hungarian]

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 137 137 18
PDF Downloads 173 173 23