View More View Less
 • 1 Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Egészségbiztosítási Intézet, Pécs, Vörösmarty u. 3., 7621
 • | 2 Pécsi Tudományegyetem, Kancellária, Egészségügyi Gazdálkodási Igazgatóság, Pécs
 • | 3 Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Real World & Big Data Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont, Pécs
 • | 4 Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Klinikai Központ, Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika, Pécs
Open access

Összefoglaló. Bevezetés: A pertrochanter töréssel kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele jelentős terhet jelent a társadalom és az egészségügyi rendszerek számára. Célkitűzés: Elemzésünk célja volt a pertrochanter törés okozta éves epidemiológiai és egészségbiztosítási betegségteher meghatározása Magyarországon. Adatok és módszerek: A felhasznált adatok a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) finanszírozási adatbázisából származnak 2018. évre vonatkozóan. A betegszámok alapján meghatároztuk a 100 000 lakosra jutó prevalenciát, az éves egészségbiztosítási kiadásokat korcsoportos és nemenkénti bontásban. Az elemzésbe az érintett egészségbiztosítási ellátások teljes körét bevontuk. A pertrochanter töréseket a Betegségek Nemzetközi Osztályozása (BNO, 10. revízió) szerinti S7210-es kóddal azonosítottuk. Eredmények: A legnagyobb országos betegszámot a járóbeteg-szakellátás esetében találtuk: 2845 férfi, 6312 nő, együtt 9157 fő. Ezt követte az aktívfekvőbeteg-szakellátás (2388 férfi és 5858 nő, együtt 8246 fő). A valamennyi életkorra számított, 100 000 lakosra vetített prevalencia a férfiaknál 51,1 beteg, a nőknél 114,7 beteg, együtt 84,3 beteg volt az aktívfekvőbeteg-szakellátásban. A pertrochanter törés kezelésére 7,329 milliárd Ft-ot költöttek 2018-ban (27,12 millió USD, illetve 22,98 millió EUR). A kiadások 28,0%-a férfiaknál, 72,0%-a nőknél jelent meg. Az egészségbiztosítási kiadások 90,7%-a az aktívfekvőbeteg-szakellátásban jelentkezett. Az egy betegre jutó átlagos éves összesített egészségbiztosítási kiadás 858 710 Ft (3177 USD/2693 EUR) volt a férfiak és 901 047 Ft (3334 USD/2826 EUR) a nők esetében. Következtetés: A pertrochanter törés előfordulási gyakorisága 2,5-szer magasabb a nők esetében, mint a férfiaknál. Az aktívfekvőbeteg-szakellátás igénybevétele bizonyult a legfőbb költségtényezőnek. Orv Hetil. 2021; 162(Suppl 1): 46–53.

Summary. Introduction: Health services utilization related to pertrochanteric fractures represents a significant burden for the society and health care systems. Objective: Our aim was to analyse the epidemiological and health insurance burden of pertrochanteric fractures in Hungary. Data and methods: Data were derived from the financial database of the National Health Insurance Fund Administration (NHIFA) of Hungary for the year 2018. The data analysed included annual patient numbers, prevalence per 100 000 population in acute inpatient care, health insurance costs calculated for age groups and sex for all types of care. Patients with pertrochanteric fracture were identified with the code S7210 of the International Classification of Diseases, 10th revision. Results: We found a significant patient turnover in outpatient care: 2845 men, 6312 women, in total 9157 patients, followed by acute inpatient care (2388 men, 5858 women, together: 8246 patients). Based on patient numbers in acute inpatient care, the prevalence per 100 000 among men was 51.1, among women 114.7, together 84.3 patients. In 2018, NHIFA spent 7.329 billion HUF (27.12 million USD, 22.98 million EUR) on the treatment of pertrochanteric fractures. 28.0% of the costs was spent on the treatment of male, 72.0% on female patients. Reimbursement of acute inpatient care was the main cost driver (90.7% of the total expenditure). The average annual treatment cost per patient was 858 710 HUF (3177 USD/2693 EUR) for men and 901 047 HUF (3334 USD/2826 EUR) for women. Conclusion: The prevalence of pertrochanteric fracture was 2.5 times higher in women compared to men. Acute inpatient care was the major cost driver in the treatment of pertrochanteric fracture. Orv Hetil. 2021; 162(Suppl 1): 46–53.

 • 1

  Müller M, Seitz A, Besch L, et al. Proximal femur fractures. Results and complications after osteosynthesis with PFN and TGN. [Versorgung pertrochantärer Femurfrakturen. Vergleichende Analyse mit PFN vs. TGN.] Unfallchirurg 2008; 111: 71–78. [German]

 • 2

  Eurostat: Statistics Explained. Ageing Europe – looking at the lives of older people in the EU; 2020 edition. Statistical books (cat. number: KS-02-20-655-EN-N). Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2020.

 • 3

  Cooper C, Campion G, Melton LJ 3rd. Hip fractures in the elderly: a world-wide projection. Osteoporosis Int. 1992; 2: 285–289.

 • 4

  Professional College of Traumatology. Professional protocol of the Ministry of Health. Fracture of the femoral body in adulthood – fractura diaphyseos femoris. [Traumatológiai Szakmai Kollégium. Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja. A combcsont testének felnőttkori törése.] Egészségügyi Minisztérium, Budapest, 2008. [Hungarian]

 • 5

  Jang SY, Cha YH, Kim KJ, et al. The effect of surgery type on mortality in elderly patients with pertrochanteric femoral fracture: a Korean nationwide cohort study. Asian J Surg. 2020; 43: 550–556.

 • 6

  Gomez M, Marc C, Talha A, et al. Fast track care for pertrochanteric hip fractures: how does it impact length of stay and complications? Orthop Traumatol Surg Res. 2019; 105: 979–984.

 • 7

  Schulz C, Büchele G, Peter RS, et al. Regional variation of care dependency after hip fracture in Germany: a retrospective cohort study using health insurance claims data. PLoS ONE 2020; 15: e0230648.

 • 8

  Dudkiewicz I, Burg A, Salai M, et al. Gender differences among patients with proximal femur fractures during rehabilitation. Gend Med. 2011; 8: 231–238.

 • 9

  Gaál Cs. Surgery. [Sebészet.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2012. [Hungarian]

 • 10

  Rehabilitation Vocational College. Methodological letter from the Ministry of Health on the medical rehabilitation of the elderly after hip fractures. [Rehabilitációs Szakmai Kollégium. Az Egészségügyi Minisztérium módszertani levele az időskorúak orvosi rehabilitációjáról csípőtáji törések után.] Egészségügyi Minisztérium, Budapest, 2008. [Hungarian]

 • 11

  Boncz I, Sebestyén A. Financial deficits in the health services of the UK and Hungary. Lancet 2006; 368: 917–918.

 • 12

  Boncz I, Evetovits T, Dózsa Cs, et al. The Hungarian Care Managing Organization Pilot Program. Value Health Reg Issues 2015; 7: 27–33.

 • 13

  Varga V, Boncz I, Sebestyén A, et al. Utilization indicators of balneotherapy in Hungary. [A gyógyfürdőellátások igénybevételi mutatói Magyarországon.] Orv Hetil. 2019; 160(Suppl 1): 22–28. [Hungarian]

 • 14

  Boncz I, Vajda R, Ágoston I, et al. Changes in the health status of the population of Central and Eastern European countries between 1990 and 2010. Eur J Health Econ. 2014; 15(Suppl 1): S137–S141.

 • 15

  Endrei D, Molics B, Ágoston I. Multicriteria decision analysis in the reimbursement of new medical technologies: real-world experiences from Hungary. Value Health 2014; 17: 487–489.

 • 16

  Eisingerné Balassa B, Csákvári T, Ágoston I. Health insurance pharmaceutical expenditures in Hungary. [Az egészségbiztosítási gyógyszerkiadások alakulása Magyarországon.] Orv Hetil. 2019; 160(Suppl 1): 49–54. [Hungarian]

 • 17

  Boncz I, Nagy J, Sebestyén A, et al. Financing of health care services in Hungary. Eur J Health Econ. 2004; 5: 252–258.

 • 18

  Sandmann GH, Biberthaler P. Pertrochanteric femoral fractures in the elderly. [Pertrochantäre Femurfrakturen beim geriatrischen Patienten.] Unfallchirurg 2015; 118: 447–460. [German]

 • 19

  Sebestyén, A, Gacs B, Tóth, F, et al. Global cost-effectiveness study of trochantereal fractures. [Trochantertáji törések globális költséghatékonysági vizsgálata.] Magy Traumatol Ortop Kézseb Plaszt Seb. 2000; 43: 57–63. [Hungarian]

 • 20

  Sebestyén, A, Boncz, I, Dózsa, Cs, et al. Cost analysis of pertrochanter fractures according to the type of surgical treatment and progressivity from the point of view of purchaser. [Trochantertáji törések ellátásának költségvizsgálata a műtéti eljárások és a progresszív ellátási szintek szerint finanszírozói szemszögből.] Orv Hetil. 2004; 145: 1115–1121. [Hungarian]

 • 21

  Sebestyén A. Investigation of the disease burden of femoral neck fracture by integrating medical, public health, and financial aspects. Doctoral dissertation. [A combnyaktörés betegség-teher vizsgálata orvosszakmai, népegészségügyi és finanszírozói szempontok integrálásával. Doktori értekezés.] Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Egészségtudományi Doktori Iskola, Pécs, 2007. [Hungarian]

 • 22

  Sebestyén A, Péntek M, Gulácsi L, et al. Disease burden modeling of femoral neck fractures from a financier perspective. [A combnyaktörések betegségteher-modellezése finanszírozói szemszögből.] Ca&Csont 2009; 12: 108–117. [Hungarian]

 • 23

  Lamb JN, Panteli M, Pneumaticos SG, et al. Epidemiology of pertrochanteric fractures: our institutional experience. Eur J Trauma Emerg Surg. 2014; 40: 225–232.

 • 24

  Glinkowski W, Narloch J, Krasuski K, et al. The increase of osteoporotic hip fractures and associated one-year mortality in Poland: 2008–2015. J Clin Med. 2019; 8: 1487.

 • 25

  Huttunen TT, Kannus P, Pihlajamäki H, et al. Pertrochanteric fracture of the femur in the Finnish National Hospital Discharge Register: validity of procedural coding, external cause for injury and diagnosis. BMC Musculoskelet Disord. 2014; 15: 98.

 • 26

  Chmielnicki M, Prokop A. Pertrochanteric femur fracture – our technique and results. [Pertrochantäre Femurfraktur – Technik und eigene Ergebnisse.] Z Orthop Unfall. 2015; 153: 137–140. [German]

 • 27

  Lindvall E, Ghaffar S, Martirosian A, et al. Short versus long intramedullary nails in the treatment of pertrochanteric hip fractures: incidence of ipsilateral fractures and costs associated with each implant. J Orthop Trauma 2016; 30: 119–124.

 • 28

  Patterson JT, Takemoto SK, Shearer DW, et al. Does implant choice affect the episode cost of pertrochanteric hip fracture for US veterans? J Orthop Trauma 2019; 33: 635–641.

 • 29

  Sebestyén, A, Boncz, I, Tóth, F, et al. Evaluation of the correlation between risk factors and mortality in elderly patients with femoral neck fracture with 5-year follow-up. [Időskori combnyaktöréseket követő halálozás és kockázati tényezőik kapcsolatának értékelése 5 éves utánkövetéssel.] Orv Hetil. 2008; 149: 493–503. [Hungarian]

 • 30

  Sebestyén A, Boncz I, Sándor J, et al. Effect of surgical delay on early mortality in patients with femoral neck fracture. Int Orthop. 2008; 32: 375–379.

 • 31

  Sebestyén A, Boncz I, Sándor J, et al. Response to an article in the June 2006 issue of Medical Care. Letters to the Editor. Med Care 2006; 44: 1148–1149.

 • 32

  Sebestyén A, Boncz I, Nyárády J. Analysis of health insurance costs in patients with medial femoral neck fractures under 60 years of age treated primarily with screw osteosynthesis or prosthesis implantation. [Az egészségbiztosítási költségek elemzése az elsődlegesen csavaros osteosynthesissel, illetve protézisbeültetéssel kezelt 60 évesnél fiatalabb medialis combnyakktörést szenvedett betegek eseteiben.] Orv Hetil. 2006; 147: 1129–1135. [Hungarian]

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 79 79 5
PDF Downloads 122 122 14