View More View Less
 • 1 Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Egészségbiztosítási Intézet, Pécs, Vörösmarty u. 3., 7621
 • | 2 Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Real World & Big Data Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont, Pécs
 • | 3 Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Egészségbiztosítási Intézet, Zalaegerszeg
 • | 4 Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Klinikai Központ, Szívgyógyászati Klinika, Pécs
Open access

Összefoglaló. Bevezetés: A szív- és érrendszeri betegségek a vezető halálokok között szerepelnek világszerte, az összes halálozás egyharmadáért, míg az európai halálozások közel feléért felelősek. Célkitűzés: Vizsgálatunk célja volt a heveny szívinfarktus okozta epidemiológiai és egészségbiztosítási betegségteher elemzése. Adatok és módszerek: Adataink a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) finanszírozási adatbázisából származnak a 2018-as évre vonatkozóan. Meghatároztuk az éves betegszámokat és a legnagyobb kiadással rendelkező ellátási forma, az aktívfekvőbeteg-szakellátás tekintetében a 100 000 főre jutó prevalenciát, valamint az éves egészségbiztosítási kiadásokat korcsoportos és nemenkénti bontásban az egyes ellátási típusokra vonatkozóan. A heveny szívinfarktust a Betegségek Nemzetközi Osztályozásának 10. revíziója alapján az I21-es kódcsoporttal azonosítottuk. Eredmények: A NEAK heveny szívinfarktusra fordított kiadása összesen 16,728 milliárd Ft (61,902 millió USD; 52,463 millió EUR) volt 2018-ban. A teljes kiadás 95,8%-át az aktívfekvőbeteg-szakellátás költségei (16,032 milliárd Ft; 59,321 millió USD; 50,276 millió EUR) képezték; ezen ellátási forma keretén belül összesen 16 361 fő (9742 férfi és 6619 nő) került kórházi felvételre. A valamennyi életkorra számított, 100 000 lakosra vetített prevalencia 208,54 beteg volt a férfiak és 129,61 beteg a nők esetében az aktívfekvőbeteg-szakellátásban. A nemenkénti eloszlást tekintve az aktívfekvőbeteg-szakellátásban a férfiak abszolút száma – a 75 év felettiek kivételével – valamennyi vizsgált korcsoportban meghaladta a nőkét. Következtetés: Az aktívfekvőbeteg-szakellátás igénybevétele bizonyult a legfőbb költségtényezőnek. Orv Hetil. 2021; 162(Suppl 1): 6–13.

Summary. Introduction: Cardiovascular diseases have been the leading causes of death worldwide accounting for one third of all-cause mortality, and nearly half of mortality in Europe. Objective: The aim of our study was to determine the epidemiological disease burden of acute myocardial infarction. Data and methods: Data were derived from the financial database of the National Health Insurance Fund Administration (NHIFA) of Hungary for 2018. Data analysed included annual patient numbers, prevalence per 100 000 population in acute inpatient care, health insurance costs calculated for age groups and sex for all types of care. Patients with acute myocardial infarction were identified with the code: I21 of the International Classification of Diseases, 10th revision. Results: In 2018, NHIFA spent 16.728 billion HUF on the treatment of acute myocardial infarction, 61.902 million USD, 52.463 million EUR. Acute inpatient care accounted for 95.8% of costs (16.032 billion HUF; 59.321 million USD; 50.276 million EUR) with 16 361 persons (9742 male; 6619 females) hospitalised. Based on patient numbers in acute in-patient care, prevalence per 100 000 among men was 208.54, among women 129.61 patients. In all age groups, except for patients aged >75 years, the number of males was higher than that of females. Conclusion: Acute inpatient care was the major cost driver in the treatment of acute myocardial infarction. Orv Hetil. 2021; 162(Suppl 1): 6–13.

 • 1

  Zhang G, Yu C, Zhou M, et al. Burden of ischaemic heart disease and attributable risk factors in China from 1990 to 2015: findings from the Global Burden of Disease 2015 Study. BMC Cardiovasc Disord. 2018; 18: 18.

 • 2

  European Heart Network. European Cardiovascular Disease Statistics 2017 edition. Availaible from: http://www.ehnheart.org/cvd-statistics/cvd-statistics-2017.html [accessed: November 16, 2020].

 • 3

  GBD 2017 Causes of Death Collaborators; Roth GA, Abate D, Abate KH, et al. Global, regional, and national age-sex-specific mortality for 282 causes of death in 195 countries and territories, 1980–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet 2018; 392: 1736–1788. [Erratum: Lancet 2018; 392: 2170.] [Erratum: Lancet 2019; 393: e44.]

 • 4

  Murphy A, Johnson CO, Roth GA, et al. Ischaemic heart disease in the former Soviet Union 1990–2015 according to the Global Burden of Disease 2015 Study. Heart 2018; 104: 58–66.

 • 5

  Moran AE, Forouzanfar MH, Roth GA, et al. Temporal trends in ischaemic heart disease mortality in 21 world regions, 1980 to 2010: The Global Burden of Disease 2010 Study. Circulation 2014; 129: 1483–1492.

 • 6

  Deckert A, Winkler V, Meisinger C, et al. Myocardial infarction incidence and ischaemic heart disease mortality: overall and trend results in repatriates, Germany. Eur J Public Health 2013; 24: 127–133.

 • 7

  Merkely B, Becker D. About the mortality rates of ischaemic heart disease. [Az ischaemiás szívbetegség halálozási mutatóiról.] Lege Artis Med. 2011; 21: 681–682. [Hungarian]

 • 8

  Ilic M, Ilic I. Ischaemic heart disease mortality in Serbia, 1991–2013; a joinpoint analysis. Indian J Med Res. 2017; 146: 746–753.

 • 9

  Préda I. Ischaemic heart disease. In: Tulassay Zs. (ed.) Basic elements of internal medicine, 1. [Ischaemiás szívbetegség. In: Tulassay Zs. (szerk.) A belgyógyászat alapjai 1.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2010. Available from: https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_524_A_belgyogyaszat_alapjai_1/ch04s03.html (accessed: January 2, 2021). [Hungarian]

 • 10

  Cui Y, Hao K, Takahashi J, et al. Age-specific trends in the incidence and in-hospital mortality of acute myocardial infarction over 30 years in Japan. Report from the Miyagi AMI Registry Study. Circ J. 2017; 81: 520–528.

 • 11

  Németh N, Endrei D, Pónusz R, et al. Epidemiological disease burden of acute myocardial infarction based in routinely collected health insurance claims data. Value Health 2020; 23 (Suppl 1): S101.

 • 12

  Németh N, Endrei D, Pónusz R, et al. Annual health insurance treatment cost of acute myocardial infarction based on routinely collected financing data. Value Health 2020; 23 (Suppl 1): S95.

 • 13

  Jánosi A, Ofner P, Branyickiné Géczy G, et al. Incidence of myocardial infarction in Hungary. Population study in five districts of Budapest and Szabolcs-Szatmár-Bereg county. [A szívinfarktus incidenciája Magyarországon. Epidemiológiai vizsgálat Budapest öt kerületében és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.] Orv Hetil. 2013; 154: 1106–1110. [Hungarian]

 • 14

  Breuer T, Jánosi A, Szűts K, et al. Comparison of the clinical characteristics of myocardial infarction with and without ST-segment elevation in Hungary. [Az ST-elevációval járó és az ST-elevációval nem járó szívinfarktusos betegek klinikai adatainak és kórházi ellátásának összehasonlítása.] Orv Hetil. 2014; 155: 828–832. [Hungarian]

 • 15

  Thygesen K, Alpert JS, Jaffe SA, et al. Fourth universal definition of myocardial infarction (2018). Eur Heart J. 2019; 40: 237–269.

 • 16

  Neumann FJ, Uva SM, Ahlsson A, et al. 2018 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization. Eur Heart J. 2019; 40: 87–165.

 • 17

  Jánosi A. Myocardial infarction 2016: frequency, medical care, prognosis. [Szívinfarktus 2016: gyakoriság, ellátás, prognózis.] Cardiol Hung. 2017; 47: 336–340. [Hungarian]

 • 18

  Kriszbacher I, Czopf L, Bódis J. The effects of seasonal variations and weather conditions on the occurrence of heart attacks in Hungary between 2000–2004. [Szezonális változások, valamint az időjárás hatása a szívinfarktus gyakoriságára Magyarországon 2000–2004 között.] Orv Hetil. 2007; 148: 731–736. [Hungarian]

 • 19

  Reed GW, Rossi JE, Cannon CP. Acute myocardial infarction. Lancet 2017; 389: 197–210.

 • 20

  Boncz I, Sebestyén A, Csákvári T, et al. Performance indicators of cardiac rehabilitation in Hungary. [A kardiológiai rehabilitáció teljesítménymutatói Magyarországon.] Orv Hetil. 2019; 160 (Suppl 1): 6–12. [Hungarian]

 • 21

  Vértes A, Szabados E. Cardiovascular prevention – 2016. [Cardiovascularis prevenció – 2016.] Orv Hetil. 2016; 157: 1526–1531. [Hungarian]

 • 22

  Roffi M, Patrono C, Collet JP, et al. 2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation: Task Force for the Management of Acute Coronary Syndromes in Patients Presenting without Persistent ST-Segment Elevation of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2016; 37: 267–315.

 • 23

  Belicza É, Jánosi A. Study of incidence and treatment of acute myocardial infarction by evaluating the financing database: 2004–2009. [A heveny szívinfarktus előfordulásának és ellátásának vizsgálata a finanszírozási adatbázis elemzésével: 2004–2009.] Orv Hetil. 2012; 153: 102–112. [Hungarian]

 • 24

  Häkkinen U. The PERFECT project: measuring performance of health care episodes. Ann Med. 2011; 43(Suppl 1): S1–S3.

 • 25

  Pinaire J, Azé J, Bringay S, et al. Hospital burden of coronary artery disease: Trends of myocardial infarction and/or percutaneous coronary interventions in France 2009–2014. PLoS ONE 2019; 14: e0215649.

 • 26

  Becker D, Skoda R, Bokor L, et al. Analysis of factors influencing the efficacy of Hungarian acute cardiac care. [A hazai szívinfarktus-ellátás eredményét befolyásoló tényezők elemzése.] Lege Artis Med. 2020; 30: 383–390. [Hungarian]

 • 27

  Sugiyama T, Hasegawa K, Kobayashi Y, et al. Differential time trends of outcomes and costs of care for acute myocardial infarction hospitalizations by ST elevation and type of intervention in the United States, 2001–2011. J Am Heart Assoc. 2015; 4: e001445.

 • 28

  Cowper PA, Knight DJ, Davidson-Ray L, et al. Acute and 1-year hospitalization costs for acute myocardial infarction treated with percutaneous coronary intervention: results from the TRANSLATE-ACS Registry. J Am Heart Assoc. 2019; 8: e011322.

 • 29

  Kang HC, Hong JS. Association between costs and quality of acute myocardial infarction care hospitals under the Korea National Health Insurance program. Medicine 2017; 96: e7622.

 • 30

  Gulácsi L, Májer I, Boncz I, et al. Hospital costs of acute myocardial infarction in Hungary; 2003–2005. [Az akut myocardialis infarctus betegségterhe Magyarországon, 2003–2005.] Orv Hetil. 2007; 148: 1259–1266. [Hungarian]

 • 31

  Hagen TP, Iversen T, Moger TA. Risk adjustment in measurements of predicted mortality after myocardial infarction. Tidsskr Nor Legeforen. 2016; 136: 423–427.

 • 32

  Belicza É, Lám J, Kósa I. Main characteristics of the care of acute myocardial infarction in Hungary between 2005–2009, based on the results of the EuroHOPE research. [Az akut myocardialis infarctus főbb hazai ellátási jellemzői 2005–2009 között a EuroHOPE kutatás eredményei alapján.] Orv Hetil. 2016; 157: 1626–1634. [Hungarian]

 • 33

  Boncz I, Evetovits T, Dózsa Cs, et al. The Hungarian Care Managing Organization Pilot Program. Value Health Reg Issues 2015; 7: 27–33.

 • 34

  Hornyák L, Nagy Z, Ilku L, et al. Price competition and reimbursement of biosimilar granulocyte-colony stimulating factor in Hungary. Expert Rev Pharmacoecon Outcomes Res. 2019; 19: 725–731.

 • 35

  Boncz I, Vajda R, Ágoston I, et al. Changes in the health status of the population of Central and Eastern European countries between 1990 and 2010. Eur J Health Econ. 2014; 15(Suppl 1): 137–141.

 • 36

  Endrei D, Molics B, Ágoston I. Multicriteria decision analysis in the reimbursement of new medical technologies: real-world experiences from Hungary. Value Health 2014; 17: 487–489.

 • 37

  Boncz I, Sebestyén A. Financial deficits in the health services of the UK and Hungary. Lancet 2006; 368: 917–918.

 • 38

  Eisingerné Balassa B, Csákvári T, Ágoston I. Health insurance pharmaceutical expenditures in Hungary. [Az egészségbiztosítási gyógyszerkiadások alakulása Magyarországon.] Orv Hetil. 2019; 160(Suppl 1): 49–54. [Hungarian]

 • 39

  Boncz I, Kaló Z, Mohamed Ibrahim MI, et al. Further steps in the development of pharmacoeconomics, outcomes research, and health technology assessment in Central and Eastern Europe, Western Asia, and Africa. Value Health Reg Issues 2013; 2: 169–170.

 • 40

  Boncz I, Nagy J, Sebestyén A, et al. Financing of health care services in Hungary. Eur J Health Econ. 2004; 5: 252–258.

 • 41

  Kriszbacher I, Csoboth I, Boncz I, et al. The daily rhythm of heart attack morbidity and mortality may be influenced by the time of sunrise. [A napkelte időpontja befolyásolhatja a szívinfarktus morbiditásának és mortalitásának diurnalis ritmusát.] Orv Hetil. 2008; 149: 2183–2187. [Hungarian]

 • 42

  Berg J, Björck L, Nielsen S. Sex differences in survival after myocardial infarction in Sweden, 1987–2010. Heart 2017; 103: 1625–1630.

 • 43

  Tuppin P, Rivière S, Rigault A, et al. Prevalence and economic burden of cardiovascular diseases in France in 2013 according to the national health insurance scheme database. Arch Cardiovasc Dis. 2016; 109: 399–411.

 • 44

  Simon É, Bakai J, Dézsi CsA, et al. Heart attack treatment of acute and rehabilitation phase in Győr-Moson-Sopron and Vas County. [Szívinfarktusos betegek akut és rehabilitációs ellátása Győr-Moson-Sopron és Vas megyében.] Cardiol Hung. 2017; 47: 425–430. [Hungarian]

 • 45

  Goto Y. Current state of cardiac rehabilitation in Japan. Prog Cardiovasc Dis. 2014; 56: 557–562.

 • 46

  Verheugt FW, Smith SC Jr. The lady aspirin for cardiovascular disease. Lancet 2005; 366: 1148–1150.

 • 47

  Varsányi P. Vitrai J. (ed.) Health Report 2016. [Egészségjelentés 2016.] Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet, Budapest, 2017. [Hungarian]

 • 48

  Mahmood SS, Levy D, Vasan RS, et al. The Framingham Heart Study and the epidemiology of cardiovascular disease: a historical perspective. Lancet 2014; 383: 999–1008.

 • 49

  Gupta R, Gupta S, Sharma S, et al. A systematic review on association between smokeless tobacco & cardiovascular diseases. Indian J Med Res. 2018; 148: 77–89.

 • 50

  Jánosi A, Csató G, Pach FP, et al. Emergency care of patients with myocardial infarction: from the onset of symptoms until opening the vessel. [Szívinfarktus miatt kezelt betegek sürgősségi ellátása: a panasz kezdetétől az ér megnyitásáig.] Orv Hetil. 2020; 161: 458–467. [Hungarian]

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 154 154 50
PDF Downloads 173 173 49