Authors:
Bettina Pikó Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar, Magatartástudományi Intézet Szeged, Mars tér 20., 6722 Magyarország

Search for other papers by Bettina Pikó in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Hedvig Kiss Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar, Magatartástudományi Intézet Szeged, Mars tér 20., 6722 Magyarország
Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Neveléstudományi Doktori Iskola Szeged Magyarország

Search for other papers by Hedvig Kiss in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Alexandra Gráczer Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar, Magatartástudományi Intézet Szeged, Mars tér 20., 6722 Magyarország

Search for other papers by Alexandra Gráczer in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Bevezetés: Az elhízás, a testkép- és étkezési zavarok különösen gyakoriak serdülő lányok és fiatal felnőtt nők körében. Míg a negatív testkép kiemelt helyet foglal el a kutatásokban, a prevenció szempontjából fontos a saját testünkhöz való pozitív hozzáállást, a testértékelést befolyásoló tényezőket is feltérképezni. Célkitűzés: Célunk a fiatal felnőtt nők testértékelését meghatározó tényezők elemzése, amely érinti egyrészt az étkezési zavarok bizonyos típusait, a sportolást, a testtömegindexet, a különböző pszichológiai jellemzőket, valamint hogy a családban előfordul-e étkezési zavar vagy elhízás.Módszer: A résztvevők egyetemen tanuló fiatalok női mintája (n = 262; átlagéletkor: 22,0 ± 2,2 év). Az adatgyűjtés online kérdőív formájában történt. A testértékelés mérése a Testértékelés Skála (BAS-2) segítségével történt, amelyet az Evési Attitűdök Tesztje (EAT), a Rosenberg Önértékelés Skála, az Életszemlélet Teszt (LOT-R) és a Megjelenéssel Kapcsolatos Szociokulturális Attitűdök Skála „Internalizáció – Általános” alskálája egészített ki a pszichológiai jellemzők mérésére. Eredmények: A többváltozós lineáris regressziós elemzés szerint az önértékeléssel függ össze a legnagyobb mértékben a fiatal nők testértékelése, kisebb mértékben a sportolás és az optimizmus is meghatározóak, míg a testtömegindex és a kóros diétázás negatív prediktorok. Szintén kisebb mértékben, de a médiában látottak internalizációjára való erőteljes fogékonyság is kedvezőtlen a testértékelés szempontjából. Az oralis kontroll, amely az anorexia nervosa tünetei között is szerepel, enyhe pozitív prediktora a testértékelésnek. Következtetés: Adataink felhívják a figyelmet a testértékelés jelentőségére a testkép- és étkezési zavarok terápiájában és prevenciójában. Igen nagy szükség van a pozitív testkép és testértékelés erősítésére, hiszen testünk elfogadásának hiánya vagy a túlhangsúlyozott vékony testideálhoz való mértéktelen viszonyulás könnyen kóros diétázáshoz vezethet. Orv Hetil. 2022; 163(27): 1082–1088.

 • 1

  Balantekin KN, Grammer AC, Fitzsimmons-Craft EE, et al. Overweight and obesity are associated with increased eating disorder correlates and general psychopathology in university women with eating disorders. Eat Behav. 2021; 41: 101482.

  • PubMed
  • Export Citation
 • 2

  Ricciardelli LA, Yager Z. Adolescence and body image: from development to preventing dissatisfaction. Routledge, Abingdon, Eng., 2016. p. 55.

  • PubMed
  • Export Citation
 • 3

  Ábrahám I, Jambrik M, John B, et al. Body image and body image distortion. [A testképtől a testképzavarig.] Orv Hetil. 2017; 158: 723–730. [Hungarian]

  • PubMed
  • Export Citation
 • 4

  Phares V, Steinberg AR, Thompson JK. Gender differences in peer and parental influences: body image disturbance, self-worth, and psychological functioning in preadolescent children. J Youth Adolesc. 2004; 33: 421–429.

  • PubMed
  • Export Citation
 • 5

  Goldschmidt AB, Wall MM, Loth KA, et al. Risk factors for disordered eating in overweight adolescents and young adults. J Pediatr Psychol. 2015; 40: 1048–1055.

  • PubMed
  • Export Citation
 • 6

  Kovács GyX, Prievara DK, Pikó B. Evaluation of body image by means of body shape test and the priming phenomenon. [A testképről alkotott vélekedések megítélése emberalakteszt és az ún. priming jelenség segítségével.] Lege Artis Med. 2015; 25: 363–372. [Hungarian]

  • PubMed
  • Export Citation
 • 7

  Varga M, Babusa B. Some psychological and system-oriented perspectives of modern eating disorders. [Az új keletű evészavarok néhány pszichológiai és rendszerszemléleti vonatkozása.] Lege Artis Med. 2012; 22: 440–444. [Hungarian]

  • PubMed
  • Export Citation
 • 8

  Webb JB, Rogers CB, Etzel L, et al. “Mom, quit fat talking – I’m trying to eat (mindfully) here!”: evaluating a sociocultural model of family fat talk, positive body image, and mindful eating in college women. Appetite 2018; 126: 169–175.

  • PubMed
  • Export Citation
 • 9

  Cserjési R. Affect, cognition, awareness and behavior in eating disorders. Comparison between obesity and anorexia nervosa. [Érzelem, kogníció, tudatosság és viselkedési problémák evészavarokban. Összefoglaló vizsgálat: obesitas és anorexia nervosa.] Orv Hetil. 2009; 150: 1135–1143. [Hungarian]

  • PubMed
  • Export Citation
 • 10

  Czeglédi E. Options of stress management in obesity treatment. [A stresszkezelés alkalmazási lehetőségei az elhízás kezelésében.] Orv Hetil. 2016; 157: 260–267. [Hungarian]

  • PubMed
  • Export Citation
 • 11

  Dignard NA, Jarry JL. The Body Appreciation Scale-2: item interpretation and sensitivity to priming. Body Image 2019; 28: 16–24.

  • PubMed
  • Export Citation
 • 12

  Tylka TL, Wood-Barcalow NL. The Body Appreciation Scale-2: item refinement and psychometric evaluation. Body Image 2015; 12: 53–67.

  • PubMed
  • Export Citation
 • 13

  Frederick DA, Sandhu G, Morse PJ, et al. Correlates of appearance and weight satisfaction in a U.S. national sample: personality, attachment style, television viewing, self-esteem, and life satisfaction. Body Image 2016; 17: 191–203.

  • PubMed
  • Export Citation
 • 14

  Andrew R, Tiggemann M, Clark L. Predictors and health-related outcomes of positive body image in adolescent girls: a prospective study. Dev Psychol. 2016; 52: 463–474.

  • PubMed
  • Export Citation
 • 15

  Mele S, Cazzato V, Di Taranto F, et al. Altered exposure-related reshaping of body appreciation in adolescent patients with anorexia nervosa. Body Image 2016; 19: 113–121.

  • PubMed
  • Export Citation
 • 16

  He J, Sun S, Lin Z, et al. The association between body appreciation and body mass index among males and females: a meta-analysis. Body Image 2020; 34: 10–26.

  • PubMed
  • Export Citation
 • 17

  Pikó BF, Obál A, Mellor D. Body appreciation in light of psychological, health- and weight-related variables among female adolescents. Eur J Psychol. 2020; 16: 676–687.

  • PubMed
  • Export Citation
 • 18

  Snapp S, Hensley-Choate L, Ryu E. A body image resilience model for first-year college women. Sex Roles 2012; 67: 211–221.

  • PubMed
  • Export Citation
 • 19

  Bracken BA. Positive self-concepts. In: Gilman R, Scott Huebner E, Furlong MJ. (eds.) Handbook of positive psychology in schools. Routledge, New York and London, 2009; pp. 89–106.

  • PubMed
  • Export Citation
 • 20

  Wood-Barcalow NL, Tylka TL, Augustus-Horvath CL. „But I like my body”: positive body image characteristics and a holistic model for young adult women. Body Image 2010; 7: 106–116.

  • PubMed
  • Export Citation
 • 21

  Alleva JM, Martijn C, Veldhuis J, et al. A Dutch translation and validation of the Body Appreciation Scale-2: an investigation with female university students in the Netherlands. Body Image 2016; 19: 44–48.

  • PubMed
  • Export Citation
 • 22

  Peterson C. The future of optimism. Am Psychol. 2000; 55: 44–55.

 • 23

  Craig H, Freak-Poli R, Phyo AZ, et al. The association of optimism and pessimism and all-cause mortality: a systematic review. Pers Indiv Diff. 2021; 177: 110788.

  • PubMed
  • Export Citation
 • 24

  Dalley SE, Vidal J. Optimism and positive body image in women: the mediating role of the feared fat self. Pers Indiv Diff. 2013; 55: 465–468.

  • PubMed
  • Export Citation
 • 25

  Lee TC, Chiang CH, Chu CL. Body image promotion program with a creative movement approach for female college students in Taiwan. Ment Health Prev. 2019; 13: 107–112.

  • PubMed
  • Export Citation
 • 26

  Béres A, Czeglédi E, Babusa B. Examination of exercise dependence and body image in female fitness exercisers. [A testedzésfüggőség és a testkép vizsgálata fitneszedzést végző nők körében.] Mentálhig Pszichoszom. 2013; 14: 91–114. [Hungarian]

 • 27

  Garner DM, Olmsted MP, Bohr Y, et al. The eating attitudes test: psychometric features and clinical correlates. Psychol Med. 1982; 12: 871–878.

 • 28

  Túry F, Szabó P. Eating behavior disorders: anorexia nervosa and bulimia nervosa. [A táplálkozási magatartás zavarai: az anorexia nervosa és a bulimia nervosa.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2000. [Hungarian]

 • 29

  Rosenberg M. Conceiving the self. Basic Books, New York, NY, 1979.

 • 30

  Sallay V, Martos T, Földvári M, et al. Hungarian version of the Rosenberg Self-esteem Scale (RSES-H): an alternative translation, structural invariance, and validity. [A Rosenberg Önértékelés Skála (RSES-H): alternatív fordítás, strukturális invariancia és validitás.] Mentálhig Pszichoszom. 2014; 15: 259–275. [Hungarian]

 • 31

  Scheier MF, Carver CS. Optimism, coping, and health: assessment and implications of generalized outcome expectancies. Health Psychol. 1985; 4: 219–247.

 • 32

  Béri M, Köteles F. The measurement of optimism, the psychometric properties of the Hungarian version of the Revised Life Orientation Test (LOT-R). [Az optimizmus mérése: az Életszemlélet Teszt átdolgozott változatának (LOT-R) pszichometriai jellemzői hazai mintán.] Magy Pszichol Szle 2010; 65: 273–294. [Hungarian]

 • 33

  Thompson JK, van den Berg P, Roehrig M, et al. The Sociocultural Attitudes Towards Appearance Scale-3 (SATAQ-3): development and validation. Int J Eat Disord. 2004; 35: 293–304.

 • 34

  Czeglédi E, Pál E, Bartha E. Hungarian adaptation of the Sociocultural Attitudes Towards Appearance Questionnaire-3. [A Megjelenéssel Kapcsolatos Szociokulturális Attitűdök Kérdőív hazai alkalmazásával szerzett tapasztalatok.] Mentálhig Pszichoszom. 2015; 16: 209–230. [Hungarian]

 • 35

  Wilksch SM, O’Shea A, Ho P, et al. The relationship between social media use and disordered eating in young adolescents. Int J Eat Disord. 2020; 53: 96–106.

 • 36

  Froreich FV, Vartanian LR, Grisham JR, et al. Dimensions of control and their relation to disordered eating behaviours and obsessive-compulsive symptoms. J Eat Disord. 2016; 4: 14.

 • Collapse
 • Expand
 • Top
The author instructions are available in PDF.
Instructions for Authors in Hungarian HERE.
Mendeley citation style is available HERE.

Főszerkesztő - Editor-in-Chief:
 
Zoltán PAPP (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest)

Read the professional career of Zoltán PAPP HERE.

All scientific publications of Zoltán PAPP are collected in the Hungarian Scientific Bibliography.

Főszerkesztő-helyettesek - Assistant Editors-in-Chief: 

 • Erzsébet FEHÉR (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet)
 • Krisztina HAGYMÁSI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)

Főmunkatársak - Senior Editorial Specialists:

 • László KISS (a Debreceni Egyetem habilitált doktora)
 • Gabriella LENGYEL (ny. egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)
 • Alajos PÁR (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)

 A Szerkesztőbizottság tagjai – Members of the Editorial Board:

 • Péter ANDRÉKA (főigazgató, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • Géza ÁCS Jr. (egyetemi tanár Floridában)
 • Csaba BALÁZS (egyetemi tanár, Budai Endokrinközpont, Budapest)
 • Péter BENCSIK (volt folyóirat-kiadás vezető, Akadémiai Kiadó, Budapest)
 • Zoltán BENYÓ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Transzlációs Medicina Intézet, Budapest)
 • Dániel BERECZKI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika, Budapest)
 • Anna BLÁZOVICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Farmakognóziai Intézet, Budapest)
 • Elek DINYA (professor emeritus, biostatisztikus, Semmelweis Egyetem, Budapest)
 • Attila DOBOZY (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Bőrgyógyászati Klinika, Szeged)
 • András FALUS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet, Budapest)
 • Csaba FARSANG (egyetemi tanár, Szent Imre Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)
 • János FAZAKAS (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Budapest)
 • Béla FÜLESDI (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Debrecen)
 • Beáta GASZTONYI (egyetemi magántanár, kórházi főorvos, Zala Megyei Kórház, Belgyógyászat, Zalaegerszeg)
 • István GERGELY (egyetemi docens, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Románia)
 • Judit GERVAIN (osztályvezető főorvos, Fejér Megyei Szent György Kórház, Belgyógyászat, Székesfehérvár)
 • Béla GÖMÖR (professor emeritus, Budai Irgalmasrendi Kórház, Reumatológiai Osztály, Budapest)
 • László GULÁCSI (egyetemi tanár, Óbudai Egyetem, Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék, Budapest)
 • János HANKISS (professor emeritus, Markusovszky Lajos Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Szombathely)
 • Örs Péter HORVÁTH (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, Sebészeti Klinika, Pécs)
 • Béla HUNYADY (egyetemi tanár, Somogy Megyei Kaposi Mór Kórház, Belgyógyászat, Kaposvár)
 • Péter IGAZ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • Ferenc JAKAB (c. egyetemi tanár, Uzsoki Utcai Kórház, Sebészet, Budapest)
 • András JÁNOSI (c. egyetemi tanár, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • György JERMENDY (egyetemi tanár, Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Belgyógyászat, Budapest)
 • László KALABAY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Családorvosi Tanszék, Budapest)
 • János KAPPELMAYER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Debrecen)
 • Éva KELLER (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Mátyás KELTAI (ny. egyetemi docens, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • András KISS (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, II. Patológiai Intézet, Budapest)
 • László KÓBORI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Budapest)
 • Lajos KULLMANN (ny. egyetemi tanár, Országos Rehabilitációs Intézet, Budapest)
 • Emese MEZŐSI (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika, Pécs)
 • József MOLNÁR (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Mikrobiológiai és Immunológiai Intézet, Szeged)
 • Péter MOLNÁR (professor emeritus, Debreceni Egyetem, Magatartástudományi Intézet, Debrecen)
 • Györgyi MŰZES (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Bálint NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Humángenetikai Tanszék, Debrecen)
 • Endre NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Belgyógyászati Intézet, Debrecen) 
 • Péter NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Budapest)
 • Viktor NAGY (főorvos, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Zoltán Zsolt NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Balázs NEMES (egyetemi docens, Debreceni Egyetem, Transzplantációs Tanszék, Debrecen)
 • Attila PATÓCS (tudományos főmunkatárs, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Gabriella PÁR (egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)
 • György PFLIEGLER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Ritka Betegségek Tanszéke, Debrecen)
 • István RÁCZ (egyetemi tanár, főorvos, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Belgyógyászat, Győr)
 • Imre ROMICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika, Budapest)
 • László Jr. ROMICS (Angliában dolgozik) 
 • Imre RURIK (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék, Debrecen)
 • Zsuzsa SCHAFF (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, II. Patológiai Intézet, Budapest)
 • Péter SCHMIDT (házi gyermekorvos, Győr)
 • Kornél SIMON (ny. osztályvezető főorvos, Siófoki Kórház, Belgyógyászat, Siófok)
 • Gábor SIMONYI (vezető főorvos, Szent Imre Kórház, Anyagcsere Központ, Budapest)
 • Gábor Márk SOMFAI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Anikó SOMOGYI (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Péter SÓTONYI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Péter Jr. SÓTONYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érsebészeti Klinika, Budapest)
 • Ildikó SÜVEGES (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • György SZABÓ (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika, Budapest)
 • Ferenc SZALAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • Miklós SZENDRŐI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Ortopédiai Klinika, Budapest)
 • István SZILVÁSI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Miklós TÓTH (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • László TRINGER (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest)
 • Tivadar TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, I. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest)
 • Zsolt TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Lívia VASAS (ny. könyvtárigazgató, Semmelweis Egyetem, Központi Könyvtár, Budapest)
 • Barna VÁSÁRHELYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Budapest)
 • László VÉCSEI (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Neurológiai Klinika, Szeged)
 • Gábor WINKLER (egyetemi tanár, Szent János Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)

Nemzetközi szerkesztőbizottság - International Editorial Board:

 • Elnök/President Péter SÓTONYI (Budapest)
 • Ernest ADEGHATE (Al Ain)
 • Ferenc ANTONI (Edinburgh)
 • Maciej BANACH (Łódź)
 • Klára BERENCSI (Rosemont)
 • Angelo BIGNAMINI (Milano)
 • Anupam BISHAYEE (Signal Hill)
 • Hubert E. BLUM (Freiburg)
 • G. László BOROS (Los Angeles)
 • Frank A. CHERVENAK (New York)
 • Meinhard CLASSEN (München)
 • József DÉZSY (Wien)
 • Peter ECKL (Salzburg)
 • Péter FERENCI (Wien)
 • Madelaine HAHN (Erlangen)
 • S. Tamás ILLÉS (Bruxelles)
 • Michael KIDD (Toronto)
 • Andrzej KOKOSZKA (Warsaw)
 • Márta KORBONITS (London)
 • Asim KURJAK (Zagreb)
 • Manfred MAIER (Wien)
 • Neil MCINTYRE (London)
 • Lajos OKOLICSÁNYI (Padova)
 • Amado Salvador PENA (Amsterdam)
 • Guliano RAMADORI (Goettingen)
 • Olivér RÁCZ (Košice)
 • Roberto ROMERO (Detroit)
 • Rainer SCHÖFL (Linz)
 • Zvi VERED (Tel Aviv)
 • Josef VESELY (Olomouc)
 • Ákos ZAHÁR (Hamburg)

Akadémiai Kiadó Zrt. 1117 Budapest
Budafoki út 187-189.
A épület, III. emelet
Phone: (+36 1) 464 8235
Email: orvosihetilap@akademiai.hu

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
1386
Journal Impact Factor 0,707
Rank by Impact Factor Medicine, General & Internal 158/172
Impact Factor
without
Journal Self Cites
0,407
5 Year
Impact Factor
0,572
Journal Citation Indicator 0,15
Rank by Journal Citation Indicator Medicine, General & Internal 214/329
Scimago  
Scimago
H-index
23
Scimago
Journal Rank
0,184
Scimago Quartile Score Medicine (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,9
Scopus
CIte Score Rank
General Medicine 528/826 (Q3)
Scopus
SNIP
0,242

2020  
Total Cites 1277
WoS
Journal
Impact Factor
0,540
Rank by Medicine, General & Internal 155/169 (Q4)
Impact Factor  
Impact Factor 0,310
without
Journal Self Cites
5 Year 0,461
Impact Factor
Journal  0,17
Citation Indicator  
Rank by Journal  Medicine, General & Internal 203/313 (Q4)
Citation Indicator   
Citable 261
Items
Total 229
Articles
Total 32
Reviews
Scimago 21
H-index
Scimago 0,176
Journal Rank
Scimago Medicine (miscellaneous) Q4
Quartile Score  
Scopus 921/1187=0,8
Scite Score  
Scopus General Medicine 494/793 (Q3)
Scite Score Rank  
Scopus 0,283
SNIP  
Days from  28
submission  
to acceptance  
Days from  114
acceptance  
to publication  
Acceptance 72%
Rate

2019  
Total Cites
WoS
1 085
Impact Factor 0,497
Impact Factor
without
Journal Self Cites
0,212
5 Year
Impact Factor
0,396
Immediacy
Index
0,126
Citable
Items
247
Total
Articles
176
Total
Reviews
71
Cited
Half-Life
6,1
Citing
Half-Life
7,3
Eigenfactor
Score
0,00071
Article Influence
Score
0,045
% Articles
in
Citable Items
71,26
Normalized
Eigenfactor
0,08759
Average
IF
Percentile
10,606
Scimago
H-index
20
Scimago
Journal Rank
0,176
Scopus
Scite Score
864/1178=0,4
Scopus
Scite Score Rank
General Medicine 267/529 (Q3)
Scopus
SNIP
0,254
Acceptance
Rate
73%

 

Orvosi Hetilap
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 20 EUR (or 5000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 858 EUR / 1157 USD
Print + online subscription: 975 EUR / 1352 USD
Subscription fee 2023 Online subsscription: 858 EUR / 1157 USD
Print + online subscription: 975 EUR / 1352 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Orvosi Hetilap
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1857
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
52
Founder Markusovszky Lajos Alapítvány -- Lajos Markusovszky Foundation
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Szentkriályi u. 46.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0030-6002 (Print)
ISSN 1788-6120 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Mar 2022 0 0 0
Apr 2022 0 0 0
May 2022 0 0 0
Jun 2022 0 0 0
Jul 2022 0 153 119
Aug 2022 0 35 42
Sep 2022 0 0 0

Sarcopenia – 2021

Patofiziológia, diagnózis, terápia

Authors:
Alajos Pár
,
Jenő Péter Hegyi
,
Szilárd Váncsa
, and
Gabriella Pár