Authors:
László Melczer Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Klinikai Központ, Szívgyógyászati Klinika Pécs Magyarország

Search for other papers by László Melczer in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
László Rostás Apponyi Magánklinika, Kardiológia Kaposvár Magyarország

Search for other papers by László Rostás in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Csaba Melczer Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar Pécs Magyarország

Search for other papers by Csaba Melczer in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access
 • 1

  Ward C, Henderson S, Metcalfe NH. A short history on pacemakers. Int J Cardiol. 2013; 169: 244–248.

 • 2

  Dézsi Cs. History of electrical stimulation of the heart. In: Dézsi Cs. What you need to know about pacemaker. [A szív elektromos ingerlésének története. In: Dézsi Cs. Amit a pacemakerről tudni kell.] Kisalföld Gyógy–ír Egészségügyi, Kommunikációs és Kereskedelmi Bt., Győr, 1996; pp. 17–35. [Hungarian]

 • 3

  Furman S, Robinson G. The use of an intracardiac pacemaker in the correction of total heart block. Surg Forum 1958; 9: 245–248.

  • PubMed
  • Export Citation
 • 4

  Senning A. Discussion of a paper by Stephenson SE Jr, Edwards WH, Jolly PC, et al. Physiologic P-wave stimulator. J Thorac Cardiovasc Surg. 1959; 38: 639–642.

 • 5

  Chardack WM, Gage AA, Greatbach W. A transistorized self-contained, implantable pacemaker for the long-term correction of complete heart block. Surgery 1960; 48: 643–654.

 • 6

  Sárközy K, Lónyai T. The treatment of fixed atrioventricular block with implanted pacemaker. [Fixált atrioventricularis block kezelése beültetett pacemakerrel.] Orv Hetil. 1963; 104: 2412–2414. [Hungarian]

 • 7

  Kudász J, Kunos I, Szabó Z, et al. Treatment of complete atrio-ventricular block, caused by acute rheumatic carditis, with implanted pacemaker. [Akut reumás carditis következtében keletkezett teljes atrio-ventricularis blokk kezelése beültetett szívritmust szabályozó (pacemaker) készülékkel.] Orv Hetil. 1963; 104: 2415–2417. [Hungarian]

 • 8

  Szabó Z. Pacemaker therapy in Hungary: the beginnings. [Pacemaker-terápia Magyarországon: a kezdetek.] Cardiol Hung. 2008; 38: C2–C4. [Hungarian]

 • 9

  Wórum F. Personal communication. [Szóbeli közlés.] (12. 12. 2021) [Hungarian]

 • 10

  Böröcz J, Török E, Herr Gy, et al. Total AV block patient treated with fixed frequency intracardiac pacemaker implantation (presentation). [Fix frekvenciájú intracardialis pacemaker-beültetéssel kezelt totális AV blokkos beteg (bemutatás).] Pécsi Orvostudományi Egyetem Évkönyve, 1970/71. tanév, 1971. V. 17. ülés, p. 139. [Hungarian]

 • 11

  Nathan DA, Center S, Wu CY, et al. An implantable synchronous pacemaker for the long-term correction of complete heart block. Circulation 1963; 27: 682–685.

 • 12

  Lagergren H, Johansson L. Intracardiac stimulation for complete heart block. Acta Chir Scand. 1963; 125: 562–566.

 • 13

  Lemberg L, Castellanos A, Berkovits BV. Pacemaking on demand in AV block. JAMA 1965; 191: 12–14.

 • 14

  Szabó Z, Solti F, Rényi-Vámos F, et al. Experience with pacemaker implantation [Pacemaker implantációval szerzett tapasztalataink.] Orv Hetil. 1977; 118: 1883–1885. [Hungarian]

 • 15

  Chardack WM, Gage AA, Federico AJ, at al. Five years’ clinical experience with an implantable pacemaker: an appraisal. Surgery 1965; 58 5: 915–922.

 • 16

  Naszlady A, Bocskay L. Hungarian made pacemaker and bipolar electrode for cardiac stimulation without thoracothomy. [Hazai előállítású pacemaker és bipoláris elektróda thoracotomia nélküli szívingerléshez.] Orv Hetil. 1965; 106: 2312–2315. [Hungarian]

 • 17

  Lozsády K, Árvay A. The use of a catheter-electrode pacemaker in the treatment of Adams–Stokes syndrome. [Katéter-elektródás pacemaker alkalmazása az Adams–Stokes-syndroma kezelésében.] Orv Hetil. 1966; 107: 1520–1522. [Hungarian]

 • 18

  Szabó Z. Data on some aspects of pacemaker therapy. [Adatok a pacemaker-terápia egyes kérdéseihez.] Kandidátusi értekezés, 1968. [Hungarian]

 • 19

  Solti F, Szabó Z. Pacemaker therapy. [Pacemaker terápia.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1974. [Hungarian]

 • 20

  Rostás L. Temporary pacemaker and intracardiac ECG in clinical practice I–II. Hospital’s professional competition of Tolna County. [Az ideiglenes pacemaker és az intracardialis EKG a klinikai gyakorlatban I–II. Tolna Megyei Kórházi pályázat.] Szekszárd, 1978. [Hungarian]

 • 21

  Rostás L, Tenczer J. A brief history of Hungarian cardiac electrophysiology and arrhythmology. In: Fazekas T, Merkely B, Papp Gy, et al. (eds.) Clinical cardiac electrophysiology and arrhythmology. [Rostás L, Tenczer J. A hazai szívelekrofiziológia és aritmológia rövid története. In: Fazekas T, Merkely B, Papp Gy, et al. (szerk.) Klinikai szívelektrofiziológia és aritmológia.] Akadémiai Kiadó, Budapest, 2009; pp. 1–8. [Hungarian]

 • 22

  Castillo CA, Berkovits BV, Castellanos A Jr, et al. Bifocal demand pacing. Chest 1971; 59: 360–364.

 • 23

  Funke, HD. The optimalized sequential stimulation of atrium and ventricle as a new therapy concept in management of bradycard dysrhythmias. [Die optimierte sequentielle Stimulation von Vorhof und Kammer – ein neuartiges Terapiekonzept zur Behandlung bradykarder Dysrhythmien.] Herz Kreislauf. 1978; 10: 29–32. [German]

 • 24

  Sutton R, Citron P. Electrophysiological and haemodynamic basis for application of new pacemaker technology in sick sinus syndrome and atrioventricular block. Br Heart J. 1979; 41: 600–612.

 • 25

  Sutton R, Perrins J, Citron P. Physiological cardiac pacing. Pacing Clin Electrophysiol. 1980; 3: 207–219.

 • 26

  Világi Gy, Böhm Á, Zámoly K. et al. About physiological pacemakers. [Az élettani pacemakerekről.] Orvosképzés 1987; 62: 317–332. [Hungarian]

 • 27

  Tarjan PP. Engineering aspects of implantable cardiac pacemakers. In: Samet P. (ed.) Cardiac pacing. Grune & Stratton, Inc., New York, NY, 1973; p. 55.

 • 28

  Kruse I, Rydén L, Duffin E. Clinical evaluation of atrial synchronous ventricular inhibited pacemakers. Pacing Clin Electrophysiol. 1980; 3: 641–450.

 • 29

  Karlöf I. Haemodynamic studies at rest and during exercise in patients treated with artificial pacemaker. Acta Med Scand Suppl. 1974; 565: 1–24.

 • 30

  Rickards AF, Norman J. Relation between QT interval and heart rate: new design of physiollogically adaptive cardiac pacemaker. Br Heart J. 1981; 45: 56–61.

 • 31

  Kappenberger LJ, Herpers L. Rate responsive dual chamber pacing. Pacing Clin Electrophysiol. 1986; 9: 987–991.

 • 32

  Anderson KM, Moore AA. Sensors in pacing. Pacing Clin Electrophysiol. 1986; 9: 954–959.

 • 33

  Böhm Á, Lakatos Gy, Világi Gy, et al. About physiological pacemakers. [Az élettani pacemakerekről.] Orvosképzés 1991; 66: 222–236. [Hungarian] (GYEMSZI MOB)

 • 34

  Melczer L. Patient-adapted programming of physiological and frequency-responsive pacemakers. [A fiziológiás és frekvencia- válaszos pacemakerek betegadaptált programozása.] Kandidátusi értekezés, Pécs, 1993. [Hungarian]

 • 35

  Antonioli G. Single lead a trial synchronous ventricular pacing. A dream come to true. Pacing Clin Electrophysiol. 1994; 17: 1531–1547.

 • 36

  Melczer L, Merkely B, Richter T, et al. Dromos „single lead” system – implantation, follow-up, first Hungarian experience [Dromos „single lead” rendszer – beültetés, ellenőrzés, első magyar tapasztalatok.] Cardiol Hung. 1997; 26: 145–149. [Hungarian]

 • 37

  Love CJ. The digital pacemaker. Pacing Clin Electrophysiol. 2004; 27(6 Pt 1): 707–708.

 • 38

  Merkely B. Pacemaker and implantable cardioverter defibrillator therapy – evidence based. [Pacemaker és implantálható cardioverter defibrillátor terápia – klinikai bizonyítékok.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006, pp. 25–51. [Hungarian]

 • 39

  Nagy J. MRI-compatible pacemaker – first in Hungary in the world. [MRI kompatibilis pacemaker – a világon először hazánkban.] Medical Online, 18 April 2011. Available from: http://medicalonline.hu/gyogyitas/cikk/mri_kompatibilis_pacemaker__a_vilagon_eloszor_hazankban [accessed: 18. 02. 2022]. [Hungarian]

 • 40

  Littleford PO, Spector SD. Device for the rapid insertion of a permanent endocardial pacing electrode through the subclavian vein: preliminary report. Ann Thorac Surg. 1979; 27: 265–269.

 • 41

  Schaldach M, Hubmann M, Weikl A, et al. Sputter-deposited TiN electrode coatings for superior sensing and pacing performance. Pacing Clin Electrophysiol. 1990; 13(12 Pt 2): 1891–1895.

 • 42

  Mond HG, Helland JR, Fischer A. The evolution of the cardiac implantable electronic device connector. Pacing Clin Electrophysiol. 2013; 36: 1434–1446.

 • 43

  Clemens M, Gellér L, Csanádi Z, et al. Device therapy in Hungary 2009–2010. [Pacemaker-implantáció számának alakulása hazánkban 2009–2010.] Cardiol Hung. 2011; 41: 156–159. [Hungarian]

 • 44

  Melczer L. 30 years of pacemaker therapy in Pécs (1971–2000). In: Bogár L. (ed.) The first 50 years of the Pécs Institute of Anaesthesiology and Intensive Care. [Melczer L. A pacemaker terápia 30 éve Pécsett (1971–2000). In: Bogár L. (szerk.) A Pécsi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet első 50 éve.] Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2020; pp. 188–198. [Hungarian]

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Instructions for Authors in Hungarian HERE.
Mendeley citation style is available HERE.

Főszerkesztő - Editor-in-Chief:
 
Zoltán PAPP (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest)

Read the professional career of Zoltán PAPP HERE.

All scientific publications of Zoltán PAPP are collected in the Hungarian Scientific Bibliography.

Főszerkesztő-helyettesek - Assistant Editors-in-Chief: 

 • Erzsébet FEHÉR (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet)
 • Krisztina HAGYMÁSI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)

Főmunkatársak - Senior Editorial Specialists:

 • László KISS (a Debreceni Egyetem habilitált doktora)
 • Gabriella LENGYEL (ny. egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)
 • Alajos PÁR (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)

 A Szerkesztőbizottság tagjai – Members of the Editorial Board:

 • Péter ANDRÉKA (főigazgató, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • Géza ÁCS Jr. (egyetemi tanár Floridában)
 • Csaba BALÁZS (egyetemi tanár, Budai Endokrinközpont, Budapest)
 • Zoltán BENYÓ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Transzlációs Medicina Intézet, Budapest)
 • Dániel BERECZKI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika, Budapest)
 • Anna BLÁZOVICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Farmakognóziai Intézet, Budapest)
 • Lajos BOGÁR (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet, Pécs)
 • Katalin DARVAS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika, továbbá Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Budapest)
 • Elek DINYA (professor emeritus, biostatisztikus, Semmelweis Egyetem, Budapest)
 • Attila DOBOZY (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Bőrgyógyászati Klinika, Szeged)
 • András FALUS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet, Budapest)
 • Csaba FARSANG (egyetemi tanár, Szent Imre Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)
 • Béla FÜLESDI (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Debrecen)
 • István GERA (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Parodontológiai Klinika, Budapest)
 • Beáta GASZTONYI (egyetemi magántanár, kórházi főorvos, Zala Megyei Kórház, Belgyógyászat, Zalaegerszeg)
 • István GERGELY (egyetemi docens, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Románia)
 • Judit GERVAIN (osztályvezető főorvos, Fejér Megyei Szent György Kórház, Belgyógyászat, Székesfehérvár)
 • Béla GÖMÖR (professor emeritus, Budai Irgalmasrendi Kórház, Reumatológiai Osztály, Budapest)
 • János HANKISS (professor emeritus, Markusovszky Lajos Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Szombathely)
 • Andor HIRSCHBERG (c. egyetemi tanár, Észak-budai Szent János Centrumkórház, Fül-, Orr-, Gége-, Fej-Nyak és Szájsebészeti Osztály, Budapest)
 • Örs Péter HORVÁTH (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, Sebészeti Klinika, Pécs)
 • Béla HUNYADY (egyetemi tanár, Somogy Megyei Kaposi Mór Kórház, Belgyógyászat, Kaposvár)
 • Péter IGAZ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • Ferenc JAKAB (c. egyetemi tanár, Uzsoki Utcai Kórház, Sebészet, Budapest)
 • Zoltán JANKA (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar és Klinikai Központ, Pszichiátriai Klinika, Szeged)
 • András JÁNOSI (c. egyetemi tanár, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • György JERMENDY (egyetemi tanár, Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Belgyógyászat, Budapest)
 • László KALABAY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Családorvosi Tanszék, Budapest)
 • Anita KAMONDI (egyetemi tanár, Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet, Neurológiai Osztály, Budapest)
 • János KAPPELMAYER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Debrecen)
 • Éva KELLER (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Mátyás KELTAI (ny. egyetemi docens, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • András KISS (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, II. Patológiai Intézet, Budapest)
 • Lajos KULLMANN (ny. egyetemi tanár, Országos Rehabilitációs Intézet, Budapest)
 • Emese MEZŐSI (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika, Pécs)
 • László MÓDIS (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szemészeti Tanszék, Debrecen)
 • Györgyi MŰZES (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Bálint NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Humángenetikai Tanszék, Debrecen)
 • Endre NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Belgyógyászati Intézet, Debrecen) 
 • Péter NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Budapest)
 • Viktor NAGY (főorvos, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Zoltán Zsolt NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Attila PATÓCS (tudományos főmunkatárs, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Gabriella PÁR (egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)
 • György PFLIEGLER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Ritka Betegségek Tanszéke, Debrecen)
 • István RÁCZ (egyetemi tanár, főorvos, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Belgyógyászat, Győr)
 • Imre ROMICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika, Budapest)
 • László Jr. ROMICS (Angliában dolgozik) 
 • Imre RURIK (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék, Debrecen)
 • Péter SCHMIDT (házi gyermekorvos, Győr)
 • Gábor SIMONYI (vezető főorvos, Szent Imre Kórház, Anyagcsere Központ, Budapest)
 • Gábor Márk SOMFAI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Anikó SOMOGYI (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Péter SÓTONYI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Péter Jr. SÓTONYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érsebészeti Klinika, Budapest)
 • Ildikó SÜVEGES (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • György SZABÓ (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika, Budapest)
 • Ferenc SZALAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • György SZEIFERT (egyetemi magántanár, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Idegsebészeti Tanszék, Budapest)
 • Miklós SZENDRŐI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Ortopédiai Klinika, Budapest)
 • István SZILVÁSI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Miklós TÓTH (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • László TRINGER (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest)
 • Tivadar TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, I. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest)
 • Zsolt TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Lívia VASAS (ny. könyvtárigazgató, Semmelweis Egyetem, Központi Könyvtár, Budapest)
 • Barna VÁSÁRHELYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Budapest)
 • László VÉCSEI (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Neurológiai Klinika, Szeged)
 • Gábor WINKLER (egyetemi tanár, Szent János Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)

Nemzetközi szerkesztőbizottság - International Editorial Board:

 • Elnök/President Péter SÓTONYI (Budapest)
 • Ernest ADEGHATE (Al Ain)
 • Ferenc ANTONI (Edinburgh)
 • Maciej BANACH (Łódź)
 • Klára BERENCSI (Rosemont)
 • Angelo BIGNAMINI (Milano)
 • Anupam BISHAYEE (Signal Hill)
 • Hubert E. BLUM (Freiburg)
 • G. László BOROS (Los Angeles)
 • Frank A. CHERVENAK (New York)
 • József DÉZSY (Wien)
 • Peter ECKL (Salzburg)
 • Péter FERENCI (Wien)
 • Madelaine HAHN (Erlangen)
 • S. Tamás ILLÉS (Bruxelles)
 • Michael KIDD (Toronto)
 • Andrzej KOKOSZKA (Warsaw)
 • Márta KORBONITS (London)
 • Asim KURJAK (Zagreb)
 • Manfred MAIER (Wien)
 • Lajos OKOLICSÁNYI (Padova)
 • Amado Salvador PENA (Amsterdam)
 • Guliano RAMADORI (Goettingen)
 • Olivér RÁCZ (Košice)
 • Roberto ROMERO (Detroit)
 • Rainer SCHÖFL (Linz)
 • Zvi VERED (Tel Aviv)
 • Josef VESELY (Olomouc)
 • Ákos ZAHÁR (Hamburg)

Akadémiai Kiadó Zrt. 1117 Budapest
Budafoki út 187-189.
A épület, III. emelet
Phone: (+36 1) 464 8235
Email: orvosihetilap@akademiai.hu

 • Web of Science SCIE
 • Scopus
 • Medline
 • CABELLS Journalytics

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
1295
Journal Impact Factor 0.6
Rank by Impact Factor

Medicine, General & Integral (Q4)

Impact Factor
without
Journal Self Cites
0.3
5 Year
Impact Factor
0.5
Journal Citation Indicator 0.15
Rank by Journal Citation Indicator

Medicine, General & Integral (Q3)

Scimago  
Scimago
H-index
24
Scimago
Journal Rank
0.182
Scimago Quartile Score

Medicine (miscellaneous) (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
1.0
Scopus
CIte Score Rank
General Medicine 530/830 (36th PCTL)
Scopus
SNIP
0.290

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
1386
Journal Impact Factor 0,707
Rank by Impact Factor Medicine, General & Internal 158/172
Impact Factor
without
Journal Self Cites
0,407
5 Year
Impact Factor
0,572
Journal Citation Indicator 0,15
Rank by Journal Citation Indicator Medicine, General & Internal 214/329
Scimago  
Scimago
H-index
23
Scimago
Journal Rank
0,184
Scimago Quartile Score Medicine (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,9
Scopus
CIte Score Rank
General Medicine 528/826 (Q3)
Scopus
SNIP
0,242

2020  
Total Cites 1277
WoS
Journal
Impact Factor
0,540
Rank by Medicine, General & Internal 155/169 (Q4)
Impact Factor  
Impact Factor 0,310
without
Journal Self Cites
5 Year 0,461
Impact Factor
Journal  0,17
Citation Indicator  
Rank by Journal  Medicine, General & Internal 203/313 (Q4)
Citation Indicator   
Citable 261
Items
Total 229
Articles
Total 32
Reviews
Scimago 21
H-index
Scimago 0,176
Journal Rank
Scimago Medicine (miscellaneous) Q4
Quartile Score  
Scopus 921/1187=0,8
Scite Score  
Scopus General Medicine 494/793 (Q3)
Scite Score Rank  
Scopus 0,283
SNIP  
Days from  28
submission  
to acceptance  
Days from  114
acceptance  
to publication  
Acceptance 72%
Rate

2019  
Total Cites
WoS
1 085
Impact Factor 0,497
Impact Factor
without
Journal Self Cites
0,212
5 Year
Impact Factor
0,396
Immediacy
Index
0,126
Citable
Items
247
Total
Articles
176
Total
Reviews
71
Cited
Half-Life
6,1
Citing
Half-Life
7,3
Eigenfactor
Score
0,00071
Article Influence
Score
0,045
% Articles
in
Citable Items
71,26
Normalized
Eigenfactor
0,08759
Average
IF
Percentile
10,606
Scimago
H-index
20
Scimago
Journal Rank
0,176
Scopus
Scite Score
864/1178=0,4
Scopus
Scite Score Rank
General Medicine 267/529 (Q3)
Scopus
SNIP
0,254
Acceptance
Rate
73%

 

Orvosi Hetilap
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 20 EUR (or 5000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 858 EUR / 1157 USD
Print + online subscription: 975 EUR / 1352 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Orvosi Hetilap
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1857
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
52
Founder Markusovszky Lajos Alapítvány -- Lajos Markusovszky Foundation
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Szentkriályi u. 46.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0030-6002 (Print)
ISSN 1788-6120 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Oct 2023 0 12 11
Nov 2023 0 7 5
Dec 2023 0 11 5
Jan 2024 0 16 5
Feb 2024 0 13 5
Mar 2024 0 6 15
Apr 2024 0 1 2