Author:
Péter Balázs Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Népegészségtani Intézet Budapest, Nagyvárad tér 4., 1089 Magyarország

Search for other papers by Péter Balázs in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access
 • 1

  Hungarian Royal Ministry of Church Affairs and Public Education. Decree 15.913 June 4, 1880 to all local authorities concerning the midwives’ training courses. [A vallási és közoktatási m. kir. miniszternek 15.913 szám alatt 1880. június 4-én valamennyi törvényhatóság közönségéhez intézett rendelete a bábatanfolyamok tárgyában.] Magyarországi Rendeletek Tára, 1867–1945. 1880; 14: 990–992. Available from: https://library.hungaricana.hu/hu/collection/ogyk_rendeletek_tara/ [accessed: April 12, 2022]. [Hungarian]

 • 2

  Hungarian Royal Ministry for Home Affairs. Circular decree 58687, August 30, 1889 concerning the community and precinct midwives further the willing females’ education and training for obstetrical practice in small settlements. [A magyar királyi belügyminiszter 58687. számú 1889. augusztus 30-án kelt körrendelete községi és körbábák alkalmazása, valamint kisebb helységekben a szülésznői teendők végzésére vállalkozó nők kitaníttatása ügyében.] Magyarországi Rendeletek Tára 1867–1945. 1889; 23: II. 2024–2027. [Hungarian]

 • 3

  Fekete S. Vilmos Tauffer 1851–1934. [Tauffer Vilmos 1851–1934.] Orvostört Közl. 1969; 51–53: 127–142. [Hungarian]

 • 4

  The chairman’s letter 33516 about appointment as extraordinary member of the National Public Health Council [33516. sz. elnöki levél az Országos Közegészségügyi Tanács rendkívüli tagjává történt kinevezésről.] Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár (SOMKL), Tauffer Vilmos személyi hagyatékának iratanyaga, 142. iratcsomó. [Hungarian]

 • 5

  Lampé L. Internationally uniform data collection in obstetrics (in Tauffer’s footsteps). [Egységes nemzetközi szülészeti adatgyűjtés (Tauffer nyomdokain).] Orv Hetil. 1982, 123: 895–903. [Hungarian]

 • 6

  Tauffer V. The state of obseterics (midwifery) in our country. [A szülészet ügyének (bábaügy) állása hazánkban.] Pallas Kiadó Rt., Budapest, 1891. [Hungarian]

 • 7

  Tauffer V. The state of midwifery in our country in 1897. [A bába-ügy állása hazánkban az 1897. évben.] Pallas Kiadó Rt., Budapest, 1897. [Hungarian]

 • 8

  [XX] Hungarian Royal Ministry for Home Affairs. Letter No. 23609. VI-C. March 10. 1290. about appointment of Vilmos Tauffer as government commissioner for midwifery affaires. [BM levél Tauffer Vilmosnak a bábaügyek miniszteri biztossá történt kinevezéséről. No. 23609. VI–C. 1900. március 10.] SOMKL, Tauffer Vilmos személyi iratainak hagyatéka, 144. iratcsomó. [Hungarian]

 • 9

  Hungarian Royal Ministry for Home Affairs. Circular decree 76.643 July 24, 1900 to all self-governing local authorities about the development of obstetrical affairs. [A m. kir. belügyminiszter 1900. július 24-i 76.643. számú körrendelete valamennyi törvényhatósághoz, a bábaügy fejlesztése érdekében.] Magyarországi Rendeletek Tára 1867–1945. 1900; 34: II. 64–65. [Hungarian]

 • 10

  Hungarian Royal Ministry for Home Affairs. Circular decree No. 95.000 in 1902 to all self-governing local authorities about issuing the new decree “Statute and order for licensed midwives”. [A m. kir. belügyminiszter 1902. évi 95.000. számú körrendelete valamennyi törvényhatósághoz, a »Rendelet és utasítás okleveles bábák számára«, című új utasítás kiadása tárgyában.] Magyarországi Rendeletek Tára 1867–1945. 1902; 36: 915–954. [Hungarian]

 • 11

  Hungarian Royal Ministry for Home Affairs. Circular decree 76500/ August 1, 1903 about distribution of Instructions and Obstetrical booklet for midwives licenced by local public health officers. [A magyar királyi belügyminiszter 1903. augusztus 1-i 76500 számú körrendelete a főorvosi képesítésű bábák részére kiadott „Utasítás” és „Kis bábakönyv” szétküldése tárgyában.] Magyarországi Rendeletek Tára 1867–1945. 1903; 37: VIII. 783–790. [Hungarian]

 • 12

  Magyary-Kossa Gy. Midwives’ training facilities 1855. [Bábaiskolák 1855.] In: Magyar Orvostörténeti Adattár, pótlás az I–IV. kötethez és kiegészítés 1800–1943. HOGYF Editio, Budapest, 1995; pp. 198–199. [Hungarian]

 • 13

  Letter of Tauffer Jenő, director of Hungarian royal institute for midwife training Temesvár, No. 209/1917. [Tauffer Jenő, a Temesvári m. kir. bábaképző intézet igazgatójának levele 209/1917. sz.] SOMKL Tauffer Vilmos személyi hagyatékának iratanyaga, 145. iratcsomó. [Hungarian]

 • 14

  Tauffer V. Initiating the action for mothers’ and infants’ protection, top secret, personal use only. [Az anya és csecsemővédelmi akció megindítása, igen bizalmas, kizárólag saját kezéhez.] SOMKL, Tauffer Vilmos személyi hagyatékának iratanyaga, 142. iratcsomó. [Hungarian]

 • 15

  Frank JP. About human reproduction and marital issues, managing and caring for pregnant women for their foetus and women in childbed in all communities. In: System of general medical policy – 1779–1819. [Von Fortpflanzung der Menschen und Ehe-Anstalten, von Erhaltung und Pflege schwangerer Mütter, ihrer Leibesfrucht und der Kind-Betterinnen in jedem Gemeinwesen. In: System einer vollständigen medizinischen Polizey – 1779–1819.] Mannheim, 1784. (második kiadás). [German]

 • 16

  Bókay J, Tauffer V. Report to the National Association Stefanie, Budapest, November 10, 1915. [Jelentés az Országos Stefánia Szövetségnek, Budapest, 1915. nov. 10.] SOMKL, Tauffer Vilmos személyi hagyatékának iratanyaga, 145. iratcsomó. [Hungarian]

 • 17

  National Association Stephanie for mothers’ and children’s protection, members of the presidium. [Országos Stefánia Szövetség az anyák és csecsemők védelmére, az elnökség tagjai.] SOMKL, Tauffer Vilmos személyi hagyatékának iratanyaga, 145. iratcsomó. [Hungarian]

 • 18

  Hungarian Royal Ministry for Home Affairs. Circular decree 72.087/XII/ June 8, 1916 to all self-governing local authorities about protection of employed mothers’ children, and the infants’ nutrition and their medical care. [A m. kir. belügyminiszter 1916. évi június 8-án kiadott 72.087/XII. számú körrendelete valamennyi törvényhatóság közönségéhez, a munkába járó anyák gyermekeinek védelméről, a csecsemőtáplálásról és ápolásról.] Magyarországi Rendeletek Tára 1867–1945. 1916; 50: VI–VIII. 1131–1135. [Hungarian]

 • 19

  National Association Stephanie for mothers’ and children’s protection. Course schedule of professional mothers’ protection nurses May 23–June 30, 1916. [Országos Stefánia Szövetség az anyák és csecsemők védelmére. Hivatásos anyavédők tanfolyamának programja 1916. május 23. – június 30.] SOMKL, Tauffer Vilmos személyi iratainak hagyatéka, 145. iratcsomó. [Hungarian]

 • 20

  Minutes of final consultation October 10, 1916 about institution of courses for mothers and infants protection. [Ügydöntő értekezlet jegyzőkönyve 1916. október 10-én az anya és csecsemővédőnői tanfolyamok megszervezéséről.] SOMKL, Tauffer Vilmos személyi iratainak hagyatéka, 145. iratcsomó. [Hungarian]

 • 21

  Hungarian Royal Ministry for Home Affairs. Circular decree 186.591/XII. December 12, 1916 to all self-governing local authorities about organising courses of mothers and children protection. [A m. kir. belügyminiszter 186.591/XII. 1916. december 12-i körrendelete valamennyi törvényhatosághoz, az anya- és csecsemővédőnői tanfolyamok szervezéséről.] Magyarországi Rendeletek Tára 1867–1945. 1916; 50: 1812–1816. [Hungarian]

 • 22

  Hungarian Royal Ministry for Home Affairs. Resolution letter 39088/1917. XII. June 6, 1917. [A magyar királyi belügyminiszter állásfoglalása, 1917. jún. 6-án.] SOMKL, Tauffer Vilmos személyi hagyatékának iratanyaga, 145. iratcsomó. [Hungarian]

 • 23

  National Association Stephanie. Letter No. 711, September 3, 1917. [Az Országos Stefánia Szövetség 711. sz. levele, 1917. szept. 3-án.] SOMKL, Tauffer Vilmos személyi hagyatékának iratanyaga, 145. iratcsomó. [Hungarian]

 • 24

  Hungarian Royal Ministry for Home Affairs. Response letter to the National Association Stephanie. No. 105458/1917, XIV. September 21, 1917. [Válaszlevél a Stefánia Szövetségnek.] SOMKL, Tauffer Vilmos személyi hagyatékának iratanyaga, 145. iratcsomó. [Hungarian]

 • 25

  Hungarian Royal Ministry for Home Affairs. Circular decree 135.840 November 14, 1917 to all communities of self-governing local authorities about institution of mothers and children protection. [A magyar királyi belügyminiszter 1917. évi november 14-én kelt 135.840. számú körrendelete valamennyi törvényhatóság közönségéhez az anya- és csecsemővédőnői intézmény szervezéséről.] Magyarországi Rendeletek Tára 1867–1945. 1917; 54: X–XII. 2460–2463. [Hungarian]

 • 26

  Hungarian Royal Ministry for Home Affairs. Circular decree 6.769. March 22, 1918 to all self-governing local authorities about annulment of circular decree 186.591/XII. December 12, 1916 concerning organised courses of mothers and children protection and issuing their new regulations. [A m. kir. belügyminiszter 6.769/1918. számú körrendelete valamennyi törvényhatósághoz, az anya- és csecsemővédőnői tanfolyamok szervezése tárgyában kiadott 186.591/XXI/1916. BM. számú körrendelet hatályon kívül helyezéséről és az új szabályzat megküldéséről.] Magyarországi Rendeletek Tára 1867–1945. 1918. 52. I–IV. 174–180. [Hungarian]

 • 27

  Hungarian Royal Ministry for Home Affairs. Letter No. 126552/1918 XV. October 22, 1918 about appointment of Vilmos Tauffer for directing the courses of mothers and infants protection. [BM levél Tauffer Vilmos kinevezéséről az anya- és csecsemővédelmi tanfolyamok igazgatói teendőinek ellátására. No. 126552/1918 XV. 1918. október 22.] SOMKL, Tauffer Vilmos személyi iratainak hagyatéka, 145. iratcsomó. [Hungarian]

 • 28

  Tauffer V. Midwifery affaires, propositions to the program of minister for home affairs concerning the implementation of services for mothers’ and children’s protection, March 13, 1918. [Bábaügy, a belügyminiszter úr programjához. Propositiok a bábaügy rendezése érdekében, kapcsolatban a védőnői intézménnyel. 1918. III. 13.] SOMKL, Tauffer Vilmos személyi iratainak hagyatéka, 145. iratcsomó. [Hungarian]

 • 29

  Sub-prefect of Temes County: Feasibility study of Temes County concerning the midewives’ training January 26, 1917. [Temes vármegye alispáni szervezési terve „anya- és csecsemővédelem tárgyában. 1917. jan. 26.] SOMKL, Tauffer Vilmos személyi iratainak hagyatéka, 145. iratcsomó. [Hungarian]

 • 30

  Tauffer V. Midwifery affaires 1918. [Bábaügy, 1918.] SOMKL, Tauffer Vilmos személyi iratainak hagyatéka, 142. iratcsomó. [Hungarian]

 • Collapse
 • Expand
 • Top
The author instructions are available in PDF.
Instructions for Authors in Hungarian HERE.
Mendeley citation style is available HERE.

Főszerkesztő - Editor-in-Chief:
 
Zoltán PAPP (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest)

Read the professional career of Zoltán PAPP HERE.

All scientific publications of Zoltán PAPP are collected in the Hungarian Scientific Bibliography.

Főszerkesztő-helyettesek - Assistant Editors-in-Chief: 

 • Erzsébet FEHÉR (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet)
 • Krisztina HAGYMÁSI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)

Főmunkatársak - Senior Editorial Specialists:

 • László KISS (a Debreceni Egyetem habilitált doktora)
 • Gabriella LENGYEL (ny. egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)
 • Alajos PÁR (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)

 A Szerkesztőbizottság tagjai – Members of the Editorial Board:

 • Péter ANDRÉKA (főigazgató, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • Géza ÁCS Jr. (egyetemi tanár Floridában)
 • Csaba BALÁZS (egyetemi tanár, Budai Endokrinközpont, Budapest)
 • Péter BENCSIK (volt folyóirat-kiadás vezető, Akadémiai Kiadó, Budapest)
 • Zoltán BENYÓ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Transzlációs Medicina Intézet, Budapest)
 • Dániel BERECZKI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika, Budapest)
 • Anna BLÁZOVICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Farmakognóziai Intézet, Budapest)
 • Elek DINYA (professor emeritus, biostatisztikus, Semmelweis Egyetem, Budapest)
 • Attila DOBOZY (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Bőrgyógyászati Klinika, Szeged)
 • András FALUS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet, Budapest)
 • Csaba FARSANG (egyetemi tanár, Szent Imre Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)
 • János FAZAKAS (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Budapest)
 • Béla FÜLESDI (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Debrecen)
 • Beáta GASZTONYI (egyetemi magántanár, kórházi főorvos, Zala Megyei Kórház, Belgyógyászat, Zalaegerszeg)
 • István GERGELY (egyetemi docens, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Románia)
 • Judit GERVAIN (osztályvezető főorvos, Fejér Megyei Szent György Kórház, Belgyógyászat, Székesfehérvár)
 • Béla GÖMÖR (professor emeritus, Budai Irgalmasrendi Kórház, Reumatológiai Osztály, Budapest)
 • László GULÁCSI (egyetemi tanár, Óbudai Egyetem, Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék, Budapest)
 • János HANKISS (professor emeritus, Markusovszky Lajos Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Szombathely)
 • Örs Péter HORVÁTH (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, Sebészeti Klinika, Pécs)
 • Béla HUNYADY (egyetemi tanár, Somogy Megyei Kaposi Mór Kórház, Belgyógyászat, Kaposvár)
 • Péter IGAZ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • Ferenc JAKAB (c. egyetemi tanár, Uzsoki Utcai Kórház, Sebészet, Budapest)
 • András JÁNOSI (c. egyetemi tanár, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • György JERMENDY (egyetemi tanár, Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Belgyógyászat, Budapest)
 • László KALABAY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Családorvosi Tanszék, Budapest)
 • János KAPPELMAYER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Debrecen)
 • Éva KELLER (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Mátyás KELTAI (ny. egyetemi docens, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • András KISS (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, II. Patológiai Intézet, Budapest)
 • László KÓBORI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Budapest)
 • Lajos KULLMANN (ny. egyetemi tanár, Országos Rehabilitációs Intézet, Budapest)
 • Emese MEZŐSI (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika, Pécs)
 • József MOLNÁR (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Mikrobiológiai és Immunológiai Intézet, Szeged)
 • Péter MOLNÁR (professor emeritus, Debreceni Egyetem, Magatartástudományi Intézet, Debrecen)
 • Györgyi MŰZES (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Bálint NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Humángenetikai Tanszék, Debrecen)
 • Endre NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Belgyógyászati Intézet, Debrecen) 
 • Péter NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Budapest)
 • Viktor NAGY (főorvos, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Zoltán Zsolt NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Balázs NEMES (egyetemi docens, Debreceni Egyetem, Transzplantációs Tanszék, Debrecen)
 • Attila PATÓCS (tudományos főmunkatárs, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Gabriella PÁR (egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)
 • György PFLIEGLER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Ritka Betegségek Tanszéke, Debrecen)
 • István RÁCZ (egyetemi tanár, főorvos, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Belgyógyászat, Győr)
 • Imre ROMICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika, Budapest)
 • László Jr. ROMICS (Angliában dolgozik) 
 • Imre RURIK (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék, Debrecen)
 • Zsuzsa SCHAFF (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, II. Patológiai Intézet, Budapest)
 • Péter SCHMIDT (házi gyermekorvos, Győr)
 • Kornél SIMON (ny. osztályvezető főorvos, Siófoki Kórház, Belgyógyászat, Siófok)
 • Gábor SIMONYI (vezető főorvos, Szent Imre Kórház, Anyagcsere Központ, Budapest)
 • Gábor Márk SOMFAI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Anikó SOMOGYI (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Péter SÓTONYI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Péter Jr. SÓTONYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érsebészeti Klinika, Budapest)
 • Ildikó SÜVEGES (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • György SZABÓ (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika, Budapest)
 • Ferenc SZALAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • Miklós SZENDRŐI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Ortopédiai Klinika, Budapest)
 • István SZILVÁSI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Miklós TÓTH (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • László TRINGER (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest)
 • Tivadar TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, I. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest)
 • Zsolt TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Lívia VASAS (ny. könyvtárigazgató, Semmelweis Egyetem, Központi Könyvtár, Budapest)
 • Barna VÁSÁRHELYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Budapest)
 • László VÉCSEI (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Neurológiai Klinika, Szeged)
 • Gábor WINKLER (egyetemi tanár, Szent János Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)

Nemzetközi szerkesztőbizottság - International Editorial Board:

 • Elnök/President Péter SÓTONYI (Budapest)
 • Ernest ADEGHATE (Al Ain)
 • Ferenc ANTONI (Edinburgh)
 • Maciej BANACH (Łódź)
 • Klára BERENCSI (Rosemont)
 • Angelo BIGNAMINI (Milano)
 • Anupam BISHAYEE (Signal Hill)
 • Hubert E. BLUM (Freiburg)
 • G. László BOROS (Los Angeles)
 • Frank A. CHERVENAK (New York)
 • Meinhard CLASSEN (München)
 • József DÉZSY (Wien)
 • Peter ECKL (Salzburg)
 • Péter FERENCI (Wien)
 • Madelaine HAHN (Erlangen)
 • S. Tamás ILLÉS (Bruxelles)
 • Michael KIDD (Toronto)
 • Andrzej KOKOSZKA (Warsaw)
 • Márta KORBONITS (London)
 • Asim KURJAK (Zagreb)
 • Manfred MAIER (Wien)
 • Neil MCINTYRE (London)
 • Lajos OKOLICSÁNYI (Padova)
 • Amado Salvador PENA (Amsterdam)
 • Guliano RAMADORI (Goettingen)
 • Olivér RÁCZ (Košice)
 • Roberto ROMERO (Detroit)
 • Rainer SCHÖFL (Linz)
 • Zvi VERED (Tel Aviv)
 • Josef VESELY (Olomouc)
 • Ákos ZAHÁR (Hamburg)

Akadémiai Kiadó Zrt. 1117 Budapest
Budafoki út 187-189.
A épület, III. emelet
Phone: (+36 1) 464 8235
Email: orvosihetilap@akademiai.hu

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
1386
Journal Impact Factor 0,707
Rank by Impact Factor Medicine, General & Internal 158/172
Impact Factor
without
Journal Self Cites
0,407
5 Year
Impact Factor
0,572
Journal Citation Indicator 0,15
Rank by Journal Citation Indicator Medicine, General & Internal 214/329
Scimago  
Scimago
H-index
23
Scimago
Journal Rank
0,184
Scimago Quartile Score Medicine (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,9
Scopus
CIte Score Rank
General Medicine 528/826 (Q3)
Scopus
SNIP
0,242

2020  
Total Cites 1277
WoS
Journal
Impact Factor
0,540
Rank by Medicine, General & Internal 155/169 (Q4)
Impact Factor  
Impact Factor 0,310
without
Journal Self Cites
5 Year 0,461
Impact Factor
Journal  0,17
Citation Indicator  
Rank by Journal  Medicine, General & Internal 203/313 (Q4)
Citation Indicator   
Citable 261
Items
Total 229
Articles
Total 32
Reviews
Scimago 21
H-index
Scimago 0,176
Journal Rank
Scimago Medicine (miscellaneous) Q4
Quartile Score  
Scopus 921/1187=0,8
Scite Score  
Scopus General Medicine 494/793 (Q3)
Scite Score Rank  
Scopus 0,283
SNIP  
Days from  28
submission  
to acceptance  
Days from  114
acceptance  
to publication  
Acceptance 72%
Rate

2019  
Total Cites
WoS
1 085
Impact Factor 0,497
Impact Factor
without
Journal Self Cites
0,212
5 Year
Impact Factor
0,396
Immediacy
Index
0,126
Citable
Items
247
Total
Articles
176
Total
Reviews
71
Cited
Half-Life
6,1
Citing
Half-Life
7,3
Eigenfactor
Score
0,00071
Article Influence
Score
0,045
% Articles
in
Citable Items
71,26
Normalized
Eigenfactor
0,08759
Average
IF
Percentile
10,606
Scimago
H-index
20
Scimago
Journal Rank
0,176
Scopus
Scite Score
864/1178=0,4
Scopus
Scite Score Rank
General Medicine 267/529 (Q3)
Scopus
SNIP
0,254
Acceptance
Rate
73%

 

Orvosi Hetilap
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 20 EUR (or 5000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 858 EUR / 1157 USD
Print + online subscription: 975 EUR / 1352 USD
Subscription fee 2023 Online subsscription: 858 EUR / 1157 USD
Print + online subscription: 975 EUR / 1352 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Orvosi Hetilap
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1857
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
52
Founder Markusovszky Lajos Alapítvány -- Lajos Markusovszky Foundation
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Szentkriályi u. 46.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0030-6002 (Print)
ISSN 1788-6120 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Apr 2022 0 0 0
May 2022 0 0 0
Jun 2022 0 0 0
Jul 2022 0 0 0
Aug 2022 0 0 0
Sep 2022 0 72 52
Oct 2022 0 0 0

Sarcopenia – 2021

Patofiziológia, diagnózis, terápia

Authors:
Alajos Pár
,
Jenő Péter Hegyi
,
Szilárd Váncsa
, and
Gabriella Pár