Authors:
Diána Elmer Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Egészségbiztosítási Intézet Pécs, Vörösmarty u. 3., 7621 Magyarország
Pécsi Tudományegyetem, Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium Pécs Magyarország

Search for other papers by Diána Elmer in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Imre Boncz Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Egészségbiztosítási Intézet Pécs, Vörösmarty u. 3., 7621 Magyarország
Pécsi Tudományegyetem, Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium Pécs Magyarország

Search for other papers by Imre Boncz in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Noémi Németh Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Egészségbiztosítási Intézet Pécs, Vörösmarty u. 3., 7621 Magyarország

Search for other papers by Noémi Németh in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Tímea Csákvári Pécsi Tudományegyetem, Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium Pécs Magyarország
Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Egészségbiztosítási Intézet Zalaegerszeg Magyarország

Search for other papers by Tímea Csákvári in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Luca Fanni Kajos Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Egészségbiztosítási Intézet Pécs, Vörösmarty u. 3., 7621 Magyarország
Pécsi Tudományegyetem, Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium Pécs Magyarország

Search for other papers by Luca Fanni Kajos in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Zsuzsanna Kívés Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Egészségbiztosítási Intézet Pécs, Vörösmarty u. 3., 7621 Magyarország

Search for other papers by Zsuzsanna Kívés in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
István Ágoston Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Egészségbiztosítási Intézet Pécs, Vörösmarty u. 3., 7621 Magyarország

Search for other papers by István Ágoston in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Dóra Endrei Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Egészségbiztosítási Intézet Pécs, Vörösmarty u. 3., 7621 Magyarország

Search for other papers by Dóra Endrei in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Bevezetés: Az orvosi életpályamodell fejlesztése kiemelt fontosságú a biztonságos betegellátás szempontjából. Célkitűzés: Kutatásunkban célul tűztük ki a Magyarországon foglalkoztatott orvosok 1998 és 2021 közötti átlagos havi fizetésének vizsgálatát, különös tekintettel a 2021. évi jelentős orvosi béremelésre. Adatok és módszerek: Az adatok az Országos Kórházi Főigazgatóság adatbázisából származnak. Idősoros elemzésünkbe valamennyi állami egészségügyi intézmény teljes munkaidőben foglalkoztatott orvosát bevontuk. Intézményi szintű elemzésünkben minden állami kórház valamennyi foglalkoztatott orvosát figyelembe vettük. Az egyes egészségügyi intézményeket intézménytípusonként csoportosítottuk. Mivel adatforrásunk, a Központi Statisztikai Hivatal és az Országos Kórházi Főigazgatóság nem a fizetés szót, hanem a jövedelem kifejezést használja, dolgozatunkban is kénytelenek vagyunk ezt használni. Ez nem feltétlenül szerencsés, mivel valójában az orvosoknak nem a havi jövedelméről, hanem a havi fizetéséről van szó. Eredmények: Magyarországon a teljes munkaidőben foglalkoztatott orvosok átlagos havi jövedelme 1998 és 2021 között 16,1-szeresére nőtt. 2020-ban a kórházi orvosok átlagos havi jövedelme országos szinten 767 505 Ft (2186 €), míg 2021-ben – a béremelés hatására – 1 415 481 Ft (3948 €) volt (+84%). Ez az országos intézetekben 2021-ben 1 435 972 Ft (4005 €), a klinikai központokban 1 204 258 Ft (3359 €), a fővárosi kórházakban 1 397 181 Ft (3897 €), a megyei kórházakban 1 520 821 Ft (4242 €) és a városi kórházakban 1 688 726 Ft (4710 €) összeget jelentett. A legnagyobb és a legkisebb átlagos havi jövedelem között az országos intézetekben 1,90-szeres, a klinikai központokban 1,26-szoros, a fővárosi kórházakban 1,93-szoros, a megyei kórházakban 1,47-szeres és a városi kórházakban 1,75-szörös különbség volt. Következtetés : 2021-ben az orvosi béremelés hatására jelentősen nőttek az orvosi bérek és átlagjövedelmek. Az intézménytípusok között jelentős eltéréseket tapasztaltunk. Orv Hetil. 2023; 164(29): 1146–1154.

 • 1

  Organisation for Economic Co-operation and Development. Health at a glance 2021: OECD indicators. OECD Publishing, Paris, 2021. Available from: https://doi.org/10.1787/ae3016b9-en [accessed: August 14, 2022].

 • 2

  Elmer D, Endrei D, Németh N, et al. Changes in the number of physicians and hospital bed capacity in Europe. Value Health Reg Issues 2022; 32: 102–108.

  • PubMed
  • Export Citation
 • 3

  Elmer D, Endrei D, Németh N, et al. Changes in number of healthcare professionals in European healthcare systems between 2000 and 2018. [Az egészségügyi szakdolgozók létszámváltozása az európai egészségügyi rendszerekben 2000 és 2018 között.] Orv Hetil. 2022; 163: 1639–1648. [Hungarian]

 • 4

  Lakatos J. Hungarians working abroad, foreigners working in Hungary. [Külföldön dolgozó magyarok, Magyarországon dolgozó külföldiek.] Stat Szle. 2015; 93: 93–112. [Hungarian]

 • 5

  Girasek E, Csernus R, Ragány K, et al. Migration in the health sector. [Migráció az egészségügyben.] Magy Tud. 2013; 174: 292–298. [Hungarian]

 • 6

  Győrffy Zs, Szél Zs. Willingness to work abroad among Hungarian medical students. [Magyarországi orvostanhallgatók külföldi munkavállalási szándékai.] Orv Hetil. 2018; 159: 31–37. [Hungarian]

 • 7

  Győrffy Zs, Girasek E. Workload, work satisfaction and burnout among Hungarian female residents. Results of representative, online survey. [Munkamegterhelés, munkával való elégedettség és kiégés a magyarországi női rezidensek körében – reprezentatív, online felmérés eredményei alapján.] Orv Hetil. 2014; 155: 1831–1840. [Hungarian]

 • 8

  Kovács E, Girasek E, Kozák A, et al. Overview of human resources for health composition in the most mobile specialty groups in Hungary. [Helyzetkép az elvándorlásban érintett orvosi szakterületek hazai humánerőforrás-ellátottságáról.] Orv Hetil. 2019; 160: 1223–1230. [Hungarian]

 • 9

  Papp M, Kőrösi L, Sándor J, et al. Workforce crisis in primary healthcare worldwide: Hungarian example in a longitudinal follow-up study. BMJ Open 2019; 9: e024957.

 • 10

  Győrffy Zs, Szél Zs, Girasek E. Retired physicians in Hungary – nationwide, representative study. [Nyugdíjas orvosok helyzete Magyarországon – országos, reprezentatív felmérés eredményei alapján.] Orv Hetil. 2016; 157: 1729–1736. [Hungarian]

 • 11

  Mohos A, Varga A, Hargittay Cs, et al. Examination of the health status and health behaviors of Hungarian family physicians. [Magyar családorvosok egészségi állapotának, életmódjának vizsgálata.] Orv Hetil. 2021; 162: 449–457. [Hungarian]

 • 12

  Szalai E, Hallgató J, Kunovszki P, et al. Burnout among Hungarian dentists. [Kiégés a magyar fogorvosok körében.] Orv Hetil. 2021; 162: 419–424. [Hungarian]

 • 13

  Owoc J, Mańczak M, Tombarkiewicz M, et al. Burnout, well‑being, and self‑reported medical errors among physicians. Pol Arch Intern Med. 2021; 131: 626–632.

 • 14

  Brunsberg KA, Landrigan CP, Garcia BM, et al. Association of pediatric resident physician depression and burnout with harmful medical errors on inpatient services. Acad Med. 2019; 94: 1150–1156.

  • PubMed
  • Export Citation
 • 15

  Menon NK, Shanafelt TD, Sinsky CA, et al. Association of physician burnout with suicidal ideation and medical errors. JAMA Netw Open 2020; 3: e2028780. Erratum: JAMA Netw Open 2021; 4: e2115436.

 • 16

  Győrffy Zs, Girasek E. Burnout among Hungarian physicians. Who are the most jeopardized? [Kiégés a magyarországi orvosok körében. Kik a legveszélyeztetettebbek?] Orv Hetil. 2015; 156: 564–570. [Hungarian]

 • 17

  Basu S, Phillips RS, Phillips R, et al. Primary care practice finances in The United States amid the COVID-19 pandemic. Health Aff (Millwood) 2020; 39: 1605–1614.

 • 18

  European Observatory on Health Systems and Policies, Waitzberg R, Aissat D, Habicht T, et al. Compensating healthcare professionals for incoming losses and extra expenses during COVID-19. World Health Organization. Regional Office for Europe. Eurohealth 2020; 26: 83–87. Available from: https://apps.who.int/iris/handle/10665/336289 [accessed: August 14, 2022].

 • 19

  Balázs P. Migration in the Hungarian medical community. [Migráció a magyar orvostársadalomban, és az 1989-es rendszerváltozás hatása.] Egészségügyi Gazd Szle. 2003; 41: 5–12. [Hungarian]

 • 20

  Balázs P. New background calculations for planning the physicians’ human resorces. [Új háttérszámítások az orvosi humán erőforrás tervezéséhez.] Informatika és Menedzsment az Egészségügyben 2009; 8: 31–36. [Hungarian]

 • 21

  Eke E, Girasek E, Szócska M. Migration among Hungarian medical doctors. [A migráció a magyar orvosok körében.] Stat Szle. 2009; 87: 795–827. [Hungarian]

 • 22

  Mohos A, Frese T, Kolozsvári L, et al. Earning opportunities and informal payment as influencing factors in medical students’ speciality choice. BMC Fam Pract. 2021; 22: 258.

  • PubMed
  • Export Citation
 • 23

  National Directorate General for Hospitals. Wage and headcount statistics. [Országos Kórházi Főigazgatóság. Bér- és létszámstatisztika.] Available from: https://www.enkk.hu/hmr/index.php/ber-es-letszamstatisztika [accessed: August 14, 2022]. [Hungarian]

 • 24

  47/2018. (XII. 21.) The Ministry of Human Resources on the amendment of certain health-related ministerial decrees related to national medical institutions. [47/2018. (XII. 21.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az országos gyógyintézetekkel kapcsolatos módosításáról.] Available from: https://www.hbcs.hu/uploads/jogszabaly/2824/fajlok/47_2018_XII_21_EMMI_rendelet.pdf [accessed: August 14, 2022]. [Hungarian]

 • 25

  653/2021. (XI. 30.) Government decree on certain rules for the management of state-run health institutions and related amendments to certain government decrees. [653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet az állami fenntartású egészségügyi intézmények irányításának egyes szabályairól és ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról.] Available from: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2100653.kor [accessed: August 14, 2022]. [Hungarian]

 • 26

  Saághy A, Elmer D, Boncz I. Human policy registers in healthcare. In: Papp I, Saághy A, Boncz I (eds.) Legal and human policy aspects of healthcare. [Humánpolitikai nyilvántartások az egészségügyben. In: Papp I, Saághy A, Boncz I (szerk.). Az egészségügy jogi és humánpolitikai aspektusai.] Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Pécs, 2020; 345: pp. 174–203. [Hungarian]

 • 27

  Boncz I, Sebestyén A. Financial deficits in the health services of the UK and Hungary. Lancet 2006; 368: 917–918.

 • 28

  Endrei D, Molics B, Ágoston I. Multicriteria decision analysis in the reimbursement of new medical technologies: real-world experiences from Hungary. Value Health 2014; 17: 487–489.

 • 29

  Solberg IB, Tómasson K, Aasland O, et al. The impact of economic factors on migration considerations among Icelandic specialist doctors: a cross-sectional study. BMC Health Serv Res. 2013; 13: 524.

  • PubMed
  • Export Citation
 • 30

  Organisation for Economic Co-operation and Development. Health at a glance 2017: OECD indicators. OECD Publishing, Paris. 2017. Available from: https://doi.org/10.1787/health_glance-2017-en [accessed: August 14, 2022].

 • 31

  Article 17 (4) of Law XXIII 2002 of the CXXXIII of 2000 on the 2001 and 2002 budgets of the Hungarian Republic. [A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény módosításáról szóló 2002. évi XXIII. törvény 17. § (4) bekezdés.] [Hungarian]

 • 32

  Boncz I, Csákvári T, Kovács S, et al. The impact of healthcare modernization actions on the public financing of healthcare, the current and expected development of public and private financing. [Az egészségügyi modernizációs lépések hatása az egészségügy államháztartási finanszírozására, az államháztartási és a magán finanszírozás eddigi és várható alakulása.] Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Egészségbiztosítási Intézet, Pécs, 2018. Available from: https://www.parlament.hu/web/koltsegvetesi-tanacs/55 [accessed: 15 October 2018]. [Hungarian]

 • 33

  Csákvári T, Sebestyén A, Elmer D, et al. Assessing the revenues and expenditures of Hungary’s Health Insurance Fund between 1993–2019. [Az Egészségbiztosítási Alap bevételi és kiadási oldalának elemzése 1993–2019 között.] Egészség-Akadémia 2020; 11: 5–18. [Hungarian]

 • 34

  Act LXXXIV of 2003 on the various aspects of practicing medicine. [2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről.] Available from: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0300084.tv [accessed: August 14, 2022]. [Hungarian]

 • 35

  Act XXXIII of 1992 on the legal status of public employees. [1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról.] Available from: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99200033.tv [accessed: August 14, 2022]. [Hungarian]

 • 36

  National Directorate General for Hospitals. Resident Support Program Scholarships. [Országos Kórházi Főigazgatóság. Rezidens Támogatási Program Ösztöndíjai.] Available from: https://www.enkk.hu/index.php/hun/szakkepzes-tamogatasi-foosztaly/rezidens/osztondijak/osztondij-palyazatok-20 [accessed: August 1, 2022]. [Hungarian]

 • 37

  162/2015. (VI. 30.) Government decree on concerning the health post-secondary vocational training system, the scholarships available within Resident Support Program as well as support for young specialists. [162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról.] Available from: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1500162.kor [accessed: August 14, 2022]. [Hungarian]

 • 38

  Act C of 2020 on the Employment Status of Health Workers. [2020. évi C. törvény az egészségügyi szolgálati jogviszonyról.] Available from: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000100.tv [accessed: August 14, 2022]. [Hungarian]

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Instructions for Authors in Hungarian HERE.
Mendeley citation style is available HERE.

Főszerkesztő - Editor-in-Chief:
 
Zoltán PAPP (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest)

Read the professional career of Zoltán PAPP HERE.

All scientific publications of Zoltán PAPP are collected in the Hungarian Scientific Bibliography.

Főszerkesztő-helyettesek - Assistant Editors-in-Chief: 

 • Erzsébet FEHÉR (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet)
 • Krisztina HAGYMÁSI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)

Főmunkatársak - Senior Editorial Specialists:

 • László KISS (a Debreceni Egyetem habilitált doktora)
 • Gabriella LENGYEL (ny. egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)
 • Alajos PÁR (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)

 A Szerkesztőbizottság tagjai – Members of the Editorial Board:

 • Péter ANDRÉKA (főigazgató, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • Géza ÁCS Jr. (egyetemi tanár Floridában)
 • Csaba BALÁZS (egyetemi tanár, Budai Endokrinközpont, Budapest)
 • Zoltán BENYÓ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Transzlációs Medicina Intézet, Budapest)
 • Dániel BERECZKI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika, Budapest)
 • Anna BLÁZOVICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Farmakognóziai Intézet, Budapest)
 • Lajos BOGÁR (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet, Pécs)
 • Katalin DARVAS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika, továbbá Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Budapest)
 • Elek DINYA (professor emeritus, biostatisztikus, Semmelweis Egyetem, Budapest)
 • Attila DOBOZY (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Bőrgyógyászati Klinika, Szeged)
 • András FALUS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet, Budapest)
 • Csaba FARSANG (egyetemi tanár, Szent Imre Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)
 • Béla FÜLESDI (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Debrecen)
 • István GERA (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Parodontológiai Klinika, Budapest)
 • Beáta GASZTONYI (egyetemi magántanár, kórházi főorvos, Zala Megyei Kórház, Belgyógyászat, Zalaegerszeg)
 • István GERGELY (egyetemi docens, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Románia)
 • Judit GERVAIN (osztályvezető főorvos, Fejér Megyei Szent György Kórház, Belgyógyászat, Székesfehérvár)
 • Béla GÖMÖR (professor emeritus, Budai Irgalmasrendi Kórház, Reumatológiai Osztály, Budapest)
 • János HANKISS (professor emeritus, Markusovszky Lajos Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Szombathely)
 • Andor HIRSCHBERG (c. egyetemi tanár, Észak-budai Szent János Centrumkórház, Fül-, Orr-, Gége-, Fej-Nyak és Szájsebészeti Osztály, Budapest)
 • Örs Péter HORVÁTH (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, Sebészeti Klinika, Pécs)
 • Béla HUNYADY (egyetemi tanár, Somogy Megyei Kaposi Mór Kórház, Belgyógyászat, Kaposvár)
 • Péter IGAZ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • Ferenc JAKAB (c. egyetemi tanár, Uzsoki Utcai Kórház, Sebészet, Budapest)
 • Zoltán JANKA (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar és Klinikai Központ, Pszichiátriai Klinika, Szeged)
 • András JÁNOSI (c. egyetemi tanár, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • György JERMENDY (egyetemi tanár, Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Belgyógyászat, Budapest)
 • László KALABAY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Családorvosi Tanszék, Budapest)
 • Anita KAMONDI (egyetemi tanár, Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet, Neurológiai Osztály, Budapest)
 • János KAPPELMAYER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Debrecen)
 • Éva KELLER (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Mátyás KELTAI (ny. egyetemi docens, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • András KISS (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, II. Patológiai Intézet, Budapest)
 • Lajos KULLMANN (ny. egyetemi tanár, Országos Rehabilitációs Intézet, Budapest)
 • Emese MEZŐSI (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika, Pécs)
 • László MÓDIS (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szemészeti Tanszék, Debrecen)
 • Györgyi MŰZES (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Bálint NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Humángenetikai Tanszék, Debrecen)
 • Endre NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Belgyógyászati Intézet, Debrecen) 
 • Péter NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Budapest)
 • Viktor NAGY (főorvos, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Zoltán Zsolt NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Attila PATÓCS (tudományos főmunkatárs, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Gabriella PÁR (egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)
 • György PFLIEGLER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Ritka Betegségek Tanszéke, Debrecen)
 • István RÁCZ (egyetemi tanár, főorvos, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Belgyógyászat, Győr)
 • Imre ROMICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika, Budapest)
 • László Jr. ROMICS (Angliában dolgozik) 
 • Imre RURIK (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék, Debrecen)
 • Péter SCHMIDT (házi gyermekorvos, Győr)
 • Gábor SIMONYI (vezető főorvos, Szent Imre Kórház, Anyagcsere Központ, Budapest)
 • Gábor Márk SOMFAI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Anikó SOMOGYI (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Péter SÓTONYI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Péter Jr. SÓTONYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érsebészeti Klinika, Budapest)
 • Ildikó SÜVEGES (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • György SZABÓ (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika, Budapest)
 • Ferenc SZALAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • György SZEIFERT (egyetemi magántanár, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Idegsebészeti Tanszék, Budapest)
 • Miklós SZENDRŐI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Ortopédiai Klinika, Budapest)
 • István SZILVÁSI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Miklós TÓTH (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • László TRINGER (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest)
 • Tivadar TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, I. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest)
 • Zsolt TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Lívia VASAS (ny. könyvtárigazgató, Semmelweis Egyetem, Központi Könyvtár, Budapest)
 • Barna VÁSÁRHELYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Budapest)
 • László VÉCSEI (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Neurológiai Klinika, Szeged)
 • Gábor WINKLER (egyetemi tanár, Szent János Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)

Nemzetközi szerkesztőbizottság - International Editorial Board:

 • Elnök/President Péter SÓTONYI (Budapest)
 • Ernest ADEGHATE (Al Ain)
 • Ferenc ANTONI (Edinburgh)
 • Maciej BANACH (Łódź)
 • Klára BERENCSI (Rosemont)
 • Angelo BIGNAMINI (Milano)
 • Anupam BISHAYEE (Signal Hill)
 • Hubert E. BLUM (Freiburg)
 • G. László BOROS (Los Angeles)
 • Frank A. CHERVENAK (New York)
 • József DÉZSY (Wien)
 • Peter ECKL (Salzburg)
 • Péter FERENCI (Wien)
 • Madelaine HAHN (Erlangen)
 • S. Tamás ILLÉS (Bruxelles)
 • Michael KIDD (Toronto)
 • Andrzej KOKOSZKA (Warsaw)
 • Márta KORBONITS (London)
 • Asim KURJAK (Zagreb)
 • Manfred MAIER (Wien)
 • Lajos OKOLICSÁNYI (Padova)
 • Amado Salvador PENA (Amsterdam)
 • Guliano RAMADORI (Goettingen)
 • Olivér RÁCZ (Košice)
 • Roberto ROMERO (Detroit)
 • Rainer SCHÖFL (Linz)
 • Zvi VERED (Tel Aviv)
 • Josef VESELY (Olomouc)
 • Ákos ZAHÁR (Hamburg)

Akadémiai Kiadó Zrt. 1117 Budapest
Budafoki út 187-189.
A épület, III. emelet
Phone: (+36 1) 464 8235
Email: orvosihetilap@akademiai.hu

 • Web of Science SCIE
 • Scopus
 • Medline
 • CABELLS Journalytics

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
1295
Journal Impact Factor 0.6
Rank by Impact Factor

Medicine, General & Integral (Q4)

Impact Factor
without
Journal Self Cites
0.3
5 Year
Impact Factor
0.5
Journal Citation Indicator 0.15
Rank by Journal Citation Indicator

Medicine, General & Integral (Q3)

Scimago  
Scimago
H-index
24
Scimago
Journal Rank
0.182
Scimago Quartile Score

Medicine (miscellaneous) (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
1.0
Scopus
CIte Score Rank
General Medicine 530/830 (36th PCTL)
Scopus
SNIP
0.290

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
1386
Journal Impact Factor 0,707
Rank by Impact Factor Medicine, General & Internal 158/172
Impact Factor
without
Journal Self Cites
0,407
5 Year
Impact Factor
0,572
Journal Citation Indicator 0,15
Rank by Journal Citation Indicator Medicine, General & Internal 214/329
Scimago  
Scimago
H-index
23
Scimago
Journal Rank
0,184
Scimago Quartile Score Medicine (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,9
Scopus
CIte Score Rank
General Medicine 528/826 (Q3)
Scopus
SNIP
0,242

2020  
Total Cites 1277
WoS
Journal
Impact Factor
0,540
Rank by Medicine, General & Internal 155/169 (Q4)
Impact Factor  
Impact Factor 0,310
without
Journal Self Cites
5 Year 0,461
Impact Factor
Journal  0,17
Citation Indicator  
Rank by Journal  Medicine, General & Internal 203/313 (Q4)
Citation Indicator   
Citable 261
Items
Total 229
Articles
Total 32
Reviews
Scimago 21
H-index
Scimago 0,176
Journal Rank
Scimago Medicine (miscellaneous) Q4
Quartile Score  
Scopus 921/1187=0,8
Scite Score  
Scopus General Medicine 494/793 (Q3)
Scite Score Rank  
Scopus 0,283
SNIP  
Days from  28
submission  
to acceptance  
Days from  114
acceptance  
to publication  
Acceptance 72%
Rate

2019  
Total Cites
WoS
1 085
Impact Factor 0,497
Impact Factor
without
Journal Self Cites
0,212
5 Year
Impact Factor
0,396
Immediacy
Index
0,126
Citable
Items
247
Total
Articles
176
Total
Reviews
71
Cited
Half-Life
6,1
Citing
Half-Life
7,3
Eigenfactor
Score
0,00071
Article Influence
Score
0,045
% Articles
in
Citable Items
71,26
Normalized
Eigenfactor
0,08759
Average
IF
Percentile
10,606
Scimago
H-index
20
Scimago
Journal Rank
0,176
Scopus
Scite Score
864/1178=0,4
Scopus
Scite Score Rank
General Medicine 267/529 (Q3)
Scopus
SNIP
0,254
Acceptance
Rate
73%

 

Orvosi Hetilap
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 20 EUR (or 5000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 858 EUR / 1157 USD
Print + online subscription: 975 EUR / 1352 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Orvosi Hetilap
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1857
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
52
Founder Markusovszky Lajos Alapítvány -- Lajos Markusovszky Foundation
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Szentkriályi u. 46.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0030-6002 (Print)
ISSN 1788-6120 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Nov 2023 0 38 61
Dec 2023 0 46 39
Jan 2024 0 12 61
Feb 2024 0 39 54
Mar 2024 0 35 44
Apr 2024 0 8 54
May 2024 0 0 0