Authors:
Ildikó Rákóczi Debreceni Egyetem, Egészségtudományi Kar, Ápolási és Szülésznői Tanszék, Egészségtudományi Intézet Nyíregyháza, Sóstói út 2., 4400 Magyarország

Search for other papers by Ildikó Rákóczi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Péter Balázs Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Népegészségtani Intézet Budapest Magyarország

Search for other papers by Péter Balázs in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Kristie L. Foley Wake Forest University School of Medicine, Department of Implementation Science, Division of Public Health Sciences, Winston-Salem Medical University NC USA

Search for other papers by Kristie L. Foley in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Bevezetés: A várandósok dohányzása számos szülészeti és neonatológiai szövődményt okozhat. Megelőzésükre szervezetileg kiváló lehetőség a gondozásba vételkor a dohányzói status védőnői felmérése, majd a háziorvosokkal együtt a várandósok támogatása a dohányzás szünetelése vagy a leszokás érdekében. Célkitűzés: Egy mintaszerű rendszer felépítésére Nyíregyházán modellkísérletet végeztünk a városi védőnői hálózatban 2019. október 1. és 2021. március 31. között, gondozásra jelentkezett várandósok körében. Módszer: Papíralapú kérdőíveink kitöltését a védőnők végezték a gondozásba vételkor a várandósok válaszai alapján. A legfőbb biometriai, szociodemográfiai és családtervezési adatokon (9 kérdés) túl a dohányzási (cigarettázási) szokásokat, a környezeti dohányfüstártalmat és a dohányzás ártalmasságának ismeretét vizsgáltuk (9 kérdés). A statisztikai vizsgálatot frekvencia- és kereszttáblás elemzéssel végeztük. Szignifikánsnak fogadtuk el az eredményeket p<0,05 értékkel. Eredmények: A gondozásba vett összes várandós (n = 1761) közül 1548 (87,9%) válaszolt a kérdéseinkre. Mintánk átlagéletkora 30,2 év (min./max.: 15/48) volt, gondozásba vételük átlagosan a várandósság 10,8. hetében (min./max.: 6/34) történt. Jelentős volt a magasabb fokú iskolai végzettséggel (középfokú 46,0%, felsőfokú 42,8%) rendelkezők aránya. A roma nemzetiség aránya 4,2% volt. Tervezett volt a várandósság 88,5%-ban. Soha nem dohányzott 46,5%. Dohányzói anamnézise volt 53,5%-nak. A teljes mintából 10,1% folytatta a dohányzást, de 42,5% korábbi dohányos azt állította, hogy aktuálisan nem cigarettázik. A férjek/élettársak (n = 1493) részéről 30,3%-ban fordult elő környezeti dohányfüstártalom. Minden várandós (98,9%) tisztában volt a dohányzás magzatkárosító hatásával. Következtetés: Nagyvárosi környezetben a magasabb szintű iskolai végzettség hozzájárult a dohányzás magzatkárosító hatásának ismeretéhez. A várandósság alatt tovább folytatott dohányzásban a romák szignifikánsan hátrányosabb helyzetben voltak a nem romákkal szemben. Másodlagos dohányfüstártalom szempontjából nagyon kedvezőtlen volt a férj/élettárs dohányzásának csaknem egyharmados aránya. Az alapellátás a legegyszerűbben a védőnők révén érheti el a dohányzás által különösen veszélyeztetett populációt. Részükre a bemutatott módszerrel a háziorvos és a védőnő az adatok alapján célzottan végezheti a dohányzással kapcsolatban az alapellátás kompetenciájába tartozó szünetelés/leszokás támogatást. Orv Hetil. 2024; 165(14): 545–552.

Introduction: Smoking of pregnant women can cause a number of complications in obstetrics and neonatology. Preventing them in Hungary, there is a pre-eminent option of collaboration between general practitioners and nurses of maternity and child health service in the primary care. Service nurses can assess the smoking habits of expectant mothers and collaborate with general practitioners in targeted smoking cessation/quitting programmes. Objective: testing such a programme, we arranged a pilot study in the maternity and child health service network of Nyíregyháza (a large city in Hungary) between October 1, 2019 and March 31, 2021 targeting all registered pregnant women. Method: The paper-based questionnaires were administered by the service nurses at the first visit of the pregnant women. 9 questions concerned basic biometric, socio-demographic, family planning data and (further 9 questions) especially cigarette smoking habits, environmental smoke, maternal and neonatal harms of smoking. Statistical analysis was performed by analyzing frequencies and cross-tabulation with significance level at p<0.05. Results: Reply was received by 87.9% (n = 1548) of the entire population (n = 1761). Average age of registered women was 30.2 (min./max. 15/48), first time visit to the service was in the 10.8th week (min./max. 6/34) of their pregnancy on average. Medium and higher level of education, 46.0% and 42.8%, respectively, was considerable. The proportion of Roma origin was 4.2%. Pregnancy was planned in 88.5%. Never smokers were 46.5%, past smokers were 55.3%. Current smokers were 10.1%, but 42.5% of former smokers admitted non-smoking status. Prevalence of passive smokers due to husband/partner smoking habit (n = 1493) was 30.3%. All participants knew exactly the harmful effect of smoking on the fetus. Conclusion: The role of higher education in urban environment was a significant contribution to the knowledge of harmful effects of smoking for the fetus. We found a significant difference to the disadvantage of Roma origin pregnant women in continued smoking during the pregnancy. As for environmental harmful effect, there was a clear disadvantage of nearly one third rate of husband’s/partner’s smoking. In rural and urban environment, the maternity and child health service provides a best option to detect the most endangered female population. Based on real data, collaborating general practitioners and service nurses can arrange the most effective way of tobacco smoking cessation/quitting during pregnancy. Orv Hetil. 2024; 165(14): 545–552.

 • 1

  World Health Organization, Regional Office for Europe. Tobacco data and statistics. Available from: https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/tobacco/data-and-statistics [accessed: January 8, 2024].

 • 2

  Brys Z, Tóth G, Urbán R. The epidemiology of smoking and e-cigarette use in the Hungarian adult population in 2018. [A dohányzás és az e-cigaretta-használat epidemiológiája a felnőtt magyar népesség körében 2018-ban.] Orv Hetil. 2022; 163: 31–38. [Hungarian]

 • 3

  Urbán R, Pénzes M. Tobacco smoking and e-cigarette use. In: Paksy B, Demetrovics Zs. (eds.) Problems of addiction in Hungary, situation by population based studies, I. Drug use behaviours. [A dohányzás és az e-cigaretta használata. In: Paksy B, Demetrovics Zs. (szerk.) Addiktológiai problémák Magyarországon – Helyzetkép a lakossági kutatások tükrében – I. Szerhasználó magatartások]. ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2021; pp. 166–197. [Hungarian]

 • 4

  European Union. Standard Eurobarometer 99 – 2023. Attitudes of Europeans towards tobacco and electronic cigarettes. Country factsheets in English – Hungary. Available from: https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2240 [accessed: February 10, 2024].

 • 5

  U.S. Department of Health and Human Services. Smoking Cessation. A Report of the Surgeon General. U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, Atlanta, GA, 2020. Available from: https://www.hhs.gov/sites/default/files/2020-cessation-sgr-full-report.pdf [accessed: January 8, 2024].

 • 6

  Nagdeo KP, Lee H, Forberger S. International and national frameworks, guidelines, recommendations, and strategies for maternal tobacco prevention and cessation: a scoping review protocol. Tob Induc Dis. 2023; 21: 144. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37941819/ [accessed: January 6, 2024].

 • 7

  Havard A, Chandran JJ, Oei JL. Tobacco use during pregnancy. Addiction 2022; 117: 1801–1810.

 • 8

  Boros J, Veroszta Zs. Exploring perinatal maternal smoking in Hungary: results of the Cohort’18 Hungarian birth cohort study. [Perinatális anyai dohányzás vizsgálata Magyarországon: a Kohorsz ’18 magyar születési kohorszvizsgálat eredményei.] Demográfia 2022; 65: 29–53. [Hungarian]

 • 9

  Watti J, Pócs D, Tari G, et al. Medical support of cessation for pregnant smokers. [Dohányzó várandósok leszokásának orvosi támogatása.] Orv Hetil. 2023; 164: 1194–1203. [Hungarian]

 • 10

  Ioakeimidis N, Vlachopoulos C, Katsi V, et al. Smoking cessation strategies in pregnancy: current concepts and controversies. Hellenic J Cardiol. 2019; 60: 11–15.

 • 11

  Page RL, Padilla YC, Hamilton ER. Psychosocial factors associated with patterns of smoking surrounding pregnancy in fragile families. Matern Child Health J. 2012; 16: 249–257.

 • 12

  Hungarian Ministry of Human Resources. National guideline of smoking cessation support. [Az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Egészségügyi szakmai irányelv – A dohányzásról való leszokás támogatásáról.] Budapest, 2019. Available from: https://semmelweis.hu/pulmonologia/files/2021/10/Doh%C3%A1nyz%C3%A1s-leszok%C3%A1s-2.pdf [accessed: Janary 4, 2024]. [Hungarian]

 • 13

  Papadakis S, Vardavas C. (eds.) 2020 Guidelines for treating tobacco dependence. European Network for Smoking and Tobacco Prevention, Brussels, 2020. Available from: https://ensp.network/wp-content/uploads/2020/10/guidelines_2020_english_forprint.pdf [accessed: January 2, 21024].

 • 14

  Moravcsik-Kornyicki Á, Kósa Zs, Gyulai A. Regional inequalities of health status of pregnant women in Hungary – Long-term series analysis. [Területi egyenlőtlenségek hosszú idősoros elemzése a várandós nők egészségi állapotát vizsgálva.] Orv Hetil. 2017; 158: 1131–1142. [Hungarian]

 • 15

  Sándor J, Vincze F, Jenei T, et al. Health care of segregated populations. In: Kolosi T, Szelényi I, Tóth IGy. (eds.) Social report, 2020. [Szegregátumokban élők egészségügyi ellátása.] In: Kolosi T, Szelényi I, Tóth IGy. (szerk.) Társadalmi Riport, 2020. Tárki Egyesülés, Budapest, 2020; pp. 404–433. [Hungarian]

 • 16

  Hungarian National Assembly. Act CLXXIX of 2021 about the rights of nationalities, appendix 1. [Magyar Országgyűlés. 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól, 1. számú melléklet.] Nemzeti jogszabálytár. Available from: https://njt.hu/jogszabaly/2011-179-00-00 [accessed: December 28, 2023]. [Hungarian]

 • 17

  Hungarian Central Statistical Office. Census 2011. Data of nationalities. [Központi Statisztikai Hivatal. Népszámlálás 2011. Nemzetiségi adatok.] Available from: https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_09_2011.pdf [accessed: December 28, 2023]. [Hungarian]

 • 18

  Fónai MF. Problems of the ethnic identity. In: Kósa Zs. (ed.) Report about Roma in Hungary. [Az etnikai identitás kérdései. In: Kósa Zs. (szerk.) Helyzetkép a magyarországi romákról.] Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2016; pp. 6–16. [Hungarian]

 • 19

  Kemény I, Janky B. On the nationality data of the Gypsies. [A cigány nemzetiségi adatokról.] Kissbbségkutatás 2003; 12 309–315. [Hungarian]

 • 20

  Jávorné ER. Quality of life of population in Nyíregyháza in terms of health indicators. PhD dissertation. [Nyíregyháza város lakosságának életminősége az egészségi állapot tükrében. Doktori értekezés.] Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Egészségtudományi Doktori Iskola, Pécs, 2016. Available from: https://doktoriiskola.etk.pte.hu/public/upload/files/Doktoriiskola/Tezisfuzetek/Javorne_Erdei_Renata_dissz.pdf [accessed: January 6, 2024]. [Hungarian]

 • 21

  Pénzes J, Tátrai P, Pásztor IZ. Changes in the spatial distribution of the Roma population in Hungary during the last decades. [A roma népesség területi megoszlásának változása Magyarországon az elmúlt évtizedekben.] Területi Stat. 2018; 58(1): 3–26. [Hungarian]

 • 22

  Balázs P, Fogarasi-Grenczer A, Rákóczi I, et al. Birth weight of Roma neonates: biomedical and socioeconomic factors in Hungary. [Roma újszülöttek testtömegének vizsgálata: a biomedicinális és a szociális tényezők hatása.] Orv Hetil. 2014; 155: 954–962. [Hungarian]

 • 23

  Spéder Zs. Fertility characteristics of the Roma population in Hungary, 2011. Preliminary study for a Roma population forecast. [A hazai „roma kötődésű” népesség termékenységi magatartásának egyes jellemzői (Előtanulmány egy népesség-előreszámításhoz.] Demográfia 2022; 65 (2–3): 155–172. Hungarian]

 • 24

  Hungarian National Assembly. Act LXXIX of 1992 about protection of the foetal life, § 6 (1). [Magyar Országgyűlés. 1992. évi LXXIX. törvény a magzati élet védelméről. 6. § (1) bekezdés.] Available from: https://njt.hu/jogszabaly/1992-79-00-00 [accessed: January 5, 2024]. [Hungarian]

 • 25

  Hungarian National Assembly. Act LXXXIV of 1998 about protection of families. Entitlement of maternity benefits. [Magyar Országgyűlés. 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról. Anyasági támogatásra jogosultság.] Available from: https://njt.hu/jogszabaly/1998-84-00-00.30 [accessed: January 17, 2024]. [Hungarian]

 • 26

  Wellings K, Jones KG, Mercer CH, et al. The prevalence of unplanned pregnancy and associated factors in Britain: findings from the third National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles (Natsal-3). Lancet 2013; 382: 1807–1816.

 • 27

  Hungarian Central Statistical Office. Census 2022 – main features of the population. [Központi Statisztikai Hivatal. Népszámlálás 2022. Végleges adatok – A népesség főbb jellemzői (országos és területi adatok).] Available from: https://nepszamlalas2022.ksh.hu/eredmenyek/vegleges-adatok/kiadvany/assets/nepszamlalas2022-vegleges-adatok.pdf [accessed: December 28, 2023]. [Hungarian]

 • 28

  Trofor AC, Papadakis S, Lotrean LM, et al. Knowledge of the health risks of smoking and impact of cigarette warning labels among tobacco users in six European countries: Findings from the EUREST-PLUS ITC Europe Surveys. Tob Induc Dis. 2019; 16: A10.

 • 29

  Olejniczak D, Klimiuk K, Religioni U, et al. Willingness to oppose smoking among pregnant women. Int J Environ Res Public Health 2021; 18: 11636.

 • 30

  Pénzes M. Predictors of adolescent tobacco smoking and options for its prevention. Doctoral theses. [A serdülőkori dohányzás prediktorai és a megelőzés lehetőségei. Doktori értekezés.] Semmelweis Egyetem, Patológiai Tudományok Doktori Iskola, Budapest, 2016. Available from: http://old.semmelweis.hu/wp-content/phd/phd_live/vedes/export/penzesmelinda.d.pdf [accessed January 6, 2024]. [Hungarian]

 • 31

  Balázs P, Grenczer A, Rákóczi I, et al. Continued smoking versus spontaeous quitting among pregnant women living in a high risk environment. Cent Eur J Public Health 2018; 26: 164–170.

 • 32

  American College of and Gynecologists, Committee Opinion: Tobacco and Nicotine Cessation During Pregnancy. Obstet Gynecol. 2020; 135: e221–e229.

 • 33

  Hungarian Central Statistical Office. Distribution of the population by tobacco smoking habits. [Központi Statisztikai Hivatal. A népesség megoszlása dohányzási szokások szerint.] Available from: https://www.ksh.hu/stadat_files/ege/hu/ege0040.html [accessed: January 7, 2024]. [Hungarian]

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Instructions for Authors in Hungarian HERE.
Mendeley citation style is available HERE.

Főszerkesztő - Editor-in-Chief:
 
Zoltán PAPP (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest)

Read the professional career of Zoltán PAPP HERE.

All scientific publications of Zoltán PAPP are collected in the Hungarian Scientific Bibliography.

Főszerkesztő-helyettesek - Assistant Editors-in-Chief: 

 • Erzsébet FEHÉR (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet)
 • Krisztina HAGYMÁSI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)

Főmunkatársak - Senior Editorial Specialists:

 • László KISS (a Debreceni Egyetem habilitált doktora)
 • Gabriella LENGYEL (ny. egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)
 • Alajos PÁR (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)

 A Szerkesztőbizottság tagjai – Members of the Editorial Board:

 • Péter ANDRÉKA (főigazgató, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • Géza ÁCS Jr. (egyetemi tanár Floridában)
 • Csaba BALÁZS (egyetemi tanár, Budai Endokrinközpont, Budapest)
 • Zoltán BENYÓ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Transzlációs Medicina Intézet, Budapest)
 • Dániel BERECZKI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika, Budapest)
 • Anna BLÁZOVICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Farmakognóziai Intézet, Budapest)
 • Lajos BOGÁR (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet, Pécs)
 • Katalin DARVAS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika, továbbá Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Budapest)
 • Elek DINYA (professor emeritus, biostatisztikus, Semmelweis Egyetem, Budapest)
 • Attila DOBOZY (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Bőrgyógyászati Klinika, Szeged)
 • András FALUS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet, Budapest)
 • Csaba FARSANG (egyetemi tanár, Szent Imre Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)
 • Béla FÜLESDI (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Debrecen)
 • István GERA (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Parodontológiai Klinika, Budapest)
 • Beáta GASZTONYI (egyetemi magántanár, kórházi főorvos, Zala Megyei Kórház, Belgyógyászat, Zalaegerszeg)
 • István GERGELY (egyetemi docens, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Románia)
 • Judit GERVAIN (osztályvezető főorvos, Fejér Megyei Szent György Kórház, Belgyógyászat, Székesfehérvár)
 • Béla GÖMÖR (professor emeritus, Budai Irgalmasrendi Kórház, Reumatológiai Osztály, Budapest)
 • János HANKISS (professor emeritus, Markusovszky Lajos Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Szombathely)
 • Andor HIRSCHBERG (c. egyetemi tanár, Észak-budai Szent János Centrumkórház, Fül-, Orr-, Gége-, Fej-Nyak és Szájsebészeti Osztály, Budapest)
 • Örs Péter HORVÁTH (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, Sebészeti Klinika, Pécs)
 • Béla HUNYADY (egyetemi tanár, Somogy Megyei Kaposi Mór Kórház, Belgyógyászat, Kaposvár)
 • Péter IGAZ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • Ferenc JAKAB (c. egyetemi tanár, Uzsoki Utcai Kórház, Sebészet, Budapest)
 • Zoltán JANKA (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar és Klinikai Központ, Pszichiátriai Klinika, Szeged)
 • András JÁNOSI (c. egyetemi tanár, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • György JERMENDY (egyetemi tanár, Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Belgyógyászat, Budapest)
 • László KALABAY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Családorvosi Tanszék, Budapest)
 • Anita KAMONDI (egyetemi tanár, Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet, Neurológiai Osztály, Budapest)
 • János KAPPELMAYER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Debrecen)
 • Éva KELLER (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Mátyás KELTAI (ny. egyetemi docens, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • András KISS (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, II. Patológiai Intézet, Budapest)
 • Lajos KULLMANN (ny. egyetemi tanár, Országos Rehabilitációs Intézet, Budapest)
 • Emese MEZŐSI (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika, Pécs)
 • László MÓDIS (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szemészeti Tanszék, Debrecen)
 • Györgyi MŰZES (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Bálint NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Humángenetikai Tanszék, Debrecen)
 • Endre NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Belgyógyászati Intézet, Debrecen) 
 • Péter NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Budapest)
 • Viktor NAGY (főorvos, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Zoltán Zsolt NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Attila PATÓCS (tudományos főmunkatárs, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Gabriella PÁR (egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)
 • György PFLIEGLER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Ritka Betegségek Tanszéke, Debrecen)
 • István RÁCZ (egyetemi tanár, főorvos, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Belgyógyászat, Győr)
 • Imre ROMICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika, Budapest)
 • László Jr. ROMICS (Angliában dolgozik) 
 • Imre RURIK (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék, Debrecen)
 • Péter SCHMIDT (házi gyermekorvos, Győr)
 • Gábor SIMONYI (vezető főorvos, Szent Imre Kórház, Anyagcsere Központ, Budapest)
 • Gábor Márk SOMFAI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Anikó SOMOGYI (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Péter SÓTONYI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Péter Jr. SÓTONYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érsebészeti Klinika, Budapest)
 • Ildikó SÜVEGES (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • György SZABÓ (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika, Budapest)
 • Ferenc SZALAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • György SZEIFERT (egyetemi magántanár, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Idegsebészeti Tanszék, Budapest)
 • Miklós SZENDRŐI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Ortopédiai Klinika, Budapest)
 • István SZILVÁSI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Miklós TÓTH (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • László TRINGER (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest)
 • Tivadar TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, I. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest)
 • Zsolt TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Lívia VASAS (ny. könyvtárigazgató, Semmelweis Egyetem, Központi Könyvtár, Budapest)
 • Barna VÁSÁRHELYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Budapest)
 • László VÉCSEI (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Neurológiai Klinika, Szeged)
 • Gábor WINKLER (egyetemi tanár, Szent János Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)

Nemzetközi szerkesztőbizottság - International Editorial Board:

 • Elnök/President Péter SÓTONYI (Budapest)
 • Ernest ADEGHATE (Al Ain)
 • Ferenc ANTONI (Edinburgh)
 • Maciej BANACH (Łódź)
 • Klára BERENCSI (Rosemont)
 • Angelo BIGNAMINI (Milano)
 • Anupam BISHAYEE (Signal Hill)
 • Hubert E. BLUM (Freiburg)
 • G. László BOROS (Los Angeles)
 • Frank A. CHERVENAK (New York)
 • József DÉZSY (Wien)
 • Peter ECKL (Salzburg)
 • Péter FERENCI (Wien)
 • Madelaine HAHN (Erlangen)
 • S. Tamás ILLÉS (Bruxelles)
 • Michael KIDD (Toronto)
 • Andrzej KOKOSZKA (Warsaw)
 • Márta KORBONITS (London)
 • Asim KURJAK (Zagreb)
 • Manfred MAIER (Wien)
 • Lajos OKOLICSÁNYI (Padova)
 • Amado Salvador PENA (Amsterdam)
 • Guliano RAMADORI (Goettingen)
 • Olivér RÁCZ (Košice)
 • Roberto ROMERO (Detroit)
 • Rainer SCHÖFL (Linz)
 • Zvi VERED (Tel Aviv)
 • Josef VESELY (Olomouc)
 • Ákos ZAHÁR (Hamburg)

Akadémiai Kiadó Zrt. 1117 Budapest
Budafoki út 187-189.
A épület, III. emelet
Phone: (+36 1) 464 8235
Email: orvosihetilap@akademiai.hu

 • Web of Science SCIE
 • Scopus
 • Medline
 • CABELLS Journalytics

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
1295
Journal Impact Factor 0.6
Rank by Impact Factor

Medicine, General & Integral (Q4)

Impact Factor
without
Journal Self Cites
0.3
5 Year
Impact Factor
0.5
Journal Citation Indicator 0.15
Rank by Journal Citation Indicator

Medicine, General & Integral (Q3)

Scimago  
Scimago
H-index
24
Scimago
Journal Rank
0.182
Scimago Quartile Score

Medicine (miscellaneous) (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
1.0
Scopus
CIte Score Rank
General Medicine 530/830 (36th PCTL)
Scopus
SNIP
0.290

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
1386
Journal Impact Factor 0,707
Rank by Impact Factor Medicine, General & Internal 158/172
Impact Factor
without
Journal Self Cites
0,407
5 Year
Impact Factor
0,572
Journal Citation Indicator 0,15
Rank by Journal Citation Indicator Medicine, General & Internal 214/329
Scimago  
Scimago
H-index
23
Scimago
Journal Rank
0,184
Scimago Quartile Score Medicine (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,9
Scopus
CIte Score Rank
General Medicine 528/826 (Q3)
Scopus
SNIP
0,242

2020  
Total Cites 1277
WoS
Journal
Impact Factor
0,540
Rank by Medicine, General & Internal 155/169 (Q4)
Impact Factor  
Impact Factor 0,310
without
Journal Self Cites
5 Year 0,461
Impact Factor
Journal  0,17
Citation Indicator  
Rank by Journal  Medicine, General & Internal 203/313 (Q4)
Citation Indicator   
Citable 261
Items
Total 229
Articles
Total 32
Reviews
Scimago 21
H-index
Scimago 0,176
Journal Rank
Scimago Medicine (miscellaneous) Q4
Quartile Score  
Scopus 921/1187=0,8
Scite Score  
Scopus General Medicine 494/793 (Q3)
Scite Score Rank  
Scopus 0,283
SNIP  
Days from  28
submission  
to acceptance  
Days from  114
acceptance  
to publication  
Acceptance 72%
Rate

2019  
Total Cites
WoS
1 085
Impact Factor 0,497
Impact Factor
without
Journal Self Cites
0,212
5 Year
Impact Factor
0,396
Immediacy
Index
0,126
Citable
Items
247
Total
Articles
176
Total
Reviews
71
Cited
Half-Life
6,1
Citing
Half-Life
7,3
Eigenfactor
Score
0,00071
Article Influence
Score
0,045
% Articles
in
Citable Items
71,26
Normalized
Eigenfactor
0,08759
Average
IF
Percentile
10,606
Scimago
H-index
20
Scimago
Journal Rank
0,176
Scopus
Scite Score
864/1178=0,4
Scopus
Scite Score Rank
General Medicine 267/529 (Q3)
Scopus
SNIP
0,254
Acceptance
Rate
73%

 

Orvosi Hetilap
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 20 EUR (or 5000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 858 EUR / 1157 USD
Print + online subscription: 975 EUR / 1352 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Orvosi Hetilap
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1857
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
52
Founder Markusovszky Lajos Alapítvány -- Lajos Markusovszky Foundation
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Szentkriályi u. 46.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0030-6002 (Print)
ISSN 1788-6120 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 0 0 0
Jan 2024 0 0 0
Feb 2024 0 0 0
Mar 2024 0 0 0
Apr 2024 0 193 119
May 2024 0 74 36
Jun 2024 0 0 0