Authors:
Gábor Simon Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Igazságügyi Orvostani Intézet Pécs, Szigeti u. 12., 7624 Magyarország

Search for other papers by Gábor Simon in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Miklós Angyal Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság Pécs Magyarország

Search for other papers by Miklós Angyal in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Katalin Dérczy Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, Orvosi Képalkotó Klinika Pécs Magyarország

Search for other papers by Katalin Dérczy in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Veronika Heckmann Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Igazságügyi Orvostani Intézet Pécs, Szigeti u. 12., 7624 Magyarország

Search for other papers by Veronika Heckmann in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Magyarországon évente kb. 2000–2500, fizikailag bántalmazott gyermek kerül a gyermekjóléti szolgálatok látókörébe, a felderítetlen esetek száma azonban ennek a többszöröse is lehet. A testi sérüléssel vagy súlyos elhanyagolással járó eseteket gyakran az egészségügyi szolgáltatók látják elsőként, illetve sokszor egyedüliként. Az egészségügyi dolgozók jelzési hajlandósága kicsi, jelentési kötelezettségüknek gyakran nem tesznek eleget. Esetbemutatásunkkal – a jelentési kötelezettség elmulasztásának következményein túl – a jelzés prevenciós szerepére szeretnénk felhívni a figyelmet. A másfél éves leánygyermeket nevelőanyja vitte a helyi fogorvosi rendelőbe eszméletlen állapotban, étel félrenyelésére hivatkozva. A gyermeknél állapotromlást követően újraélesztés vált szükségessé, azután kórházi felvételre került sor. Ápolása alatt a gyermek végig agyhalálnak megfelelő állapotban volt. Felvételekor kétoldali homloktáji és többszörös mellkasi haematomát rögzítettek, a CT-vizsgálat agyödémát, valamint kétszeres koponyacsonttörést írt le. A gyermek az ápolása 6. napján elhunyt. Az esetnek a hatóság felé történő jelzése sem a gyermek ellátása során, sem a halál bekövetkeztekor nem történt meg. A kórboncolás során a két, különböző keletkezési idejű koponyacsonttörés mellett kemény burok alatti vérzés igazolódott. Az esetet követően 9 évvel történt meg a bejelentés a hatóság felé. A nyomozás megállapította, hogy a kislány halálához idegen kezű fejsérülés vezetett, melyet a nevelőszülők kiskorú fiúgyermeke okozott, aki azonban az elkövetéskori életkora miatt nem volt büntethető. A nevelőanya tekintetében felmerülő bűncselekmény az eljárás idejére elévült, így a nevelőanya büntetőjogi felelősségre vonása is elmaradt. Az eset rávilágít arra, hogy más szakterületeken is szükséges lenne az igazságügyi orvostani ismeretek erősítése, a legideálisabb megoldást azonban kétségtelenül a klinikai igazságügyi orvostannak a hazai klinikai gyakorlatba történő bevezetése jelenthetné. Orv Hetil. 2024; 165(14): 553–559.

Around 2000–2500, physically abused children get into the sight of child protective services in Hungary. However, the number of unrecognized cases can be a multiple of this number. Cases with physical injury or severe neglect are often first seen by healthcare providers or, rather, alone in many cases. The reporting willingness of healthcare workers is low, and they often fail to fulfill their obligation to report. Apart from the consequences of failing the reporting obligations, we want to draw attention to the preventive role of reporting. The one-and-a-half-year-old girl was taken to the local dentist by her foster mother in a state of unconsciousness, mentioning food aspiration. The child was hospitalized after her deteriorating condition required resuscitation. The child was in a state of brain death during her whole hospital treatment. Bilateral frontal and multiple chest hematomas were recorded on admission; the CT described brain edema and double skull fracture. The child died on the 6th day of treatment. The case was not reported to the authorities, not during her treatment, and not when she died. Pathological autopsy found subdural bleeding and two skull fractures with different timing. The case was reported to the authorities 9 years later. The investigation found that the child died due to a head injury caused by the underaged son of the foster parents, who could not be punished due to his age at the time of the crime. The criminal responsibility of the foster parent was excluded because of the statutory limitation. The case reveals that strengthening forensic medical knowledge would be needed, but the optimal solution would be introducing clinical forensic medicine into Hungarian clinical practice. Orv Hetil. 2024; 165(14): 553–559.

 • 1

  Kórász K. Psychiatric aspects of child maltreatment. [A gyermekbántalmazás pszichiátriai vonatkozásai.] Orv Hetil. 2014; 155: 694–702. [Hungarian]

 • 2

  Papházi T. Statistics of child abuse. [A gyermekbántalmazás statisztikája.] Metszetek 2016; 5: 123–137. [Hungarian]

 • 3

  Pintér Á, Tóth JN. The abused child – child rights and child abuse. [A bántalmazott gyermekek – Gyermekjogok és gyermekbántalmazás.] Stat Szle. 2017; 95: 847–872. [Hungarian]

 • 4

  Benedict MI, Zuravin S, Brandt D, et al. Types and frequency of child maltreatment by family foster care providers in an urban population. Child Abuse Negl. 1994; 18: 577–585.

 • 5

  Tománé Mészáros A, Egeresi F, Vingender I. The transgenerational impact of child abuse. Health professionals’ social perceptions and values. [A gyermekbántalmazás transzgenerációs hatásai. Az egészségügyi szakdolgozók társadalmi felfogása és értékítélete.] Orv Hetil. 2022; 163: 1544–1552. [Hungarian]

 • 6

  Ács G. Child abuse – the responsibility of traumatologist. [Gyermekbántalmazás – a traumatológus felelőssége.] Magy Traumatol Ortop Kézseb Plasztikai Seb. 2008; 51: 315–327. [Hungarian]

 • 7

  Papp Z. Battered child syndrome mimicking acute appendicitis. [Akut appendicitis tüneteit utánzó „megvert gyermek szindróma”.] Orv Hetil. 2011; 152: 485–488. [Hungarian]

 • 8

  Bilo RA, Robben SGF, van Rijn RR. Forensic aspects of pediatric factures. Differentiating accidental trauma from child abuse. Springer, Berlin–Heidelberg, 2010; pp. 39.

 • 9

  Hermann B, Dettmeyer R, Banaschak S, et al. Child abuse. [Kindesmisshandlung.] Springer, Berlin–Heidelberg, 2016; pp. 34–38. [German]

 • 10

  Bilo RA, Robben SG, Van Rijn RR. Forensic aspects of pediatric factures. Differentiating accidental trauma from child abuse. Springer, Berlin–Heidelberg, 2010; pp. 18.

 • 11

  Powell EC, Jovtis E, Tanz RR. Incidence and description of high chair-related injuries to children. Ambul Pediatr. 2002; 2: 276–278.

 • 12

  Schalamon J, Ainoedhofer H, Saxena AK, et al. Falls from highchairs. Eur J Pediatr. 2006; 165: 732–733.

 • 13

  Case ME. Accidental traumatic head injury in infants and young children. Brain Pathol. 2008; 18: 583–589.

 • 14

  Johnson K, Fischer T, Chapman S, et al. Accidental head injuries in children under 5 years of age. Clin Radiol. 2005; 60: 464–468.

 • 15

  Nimityongskul P, Anderson LD. The likelihood of injuries when children fall out of bed. J Pediatr Orthop. 1987; 7: 184–186.

 • 16

  Hughes J, Maguire S, Jones M, et al. Biomechanical characteristics of head injuries from falls in children younger than 48 months. Arch Dis Child. 2016; 101: 310–315.

 • 17

  Bilo RA, Robben SGF, Van Rijn RR. Forensic aspects of pediatric factures. Differentiating accidental trauma from child abuse. Springer, Berlin–Heidelberg, 2010; pp. 25–28.

 • 18

  Aldrich EF, Eisenberg HM, Saydjari C, et al. Diffuse brain swelling in severely head-injured children. A report from the NIH Traumatic Coma Data Bank. J Neurosurg. 1992; 76:

 • 19

  Ha EJ. Pediatric severe traumatic brain injury: updated management. J Korean Neurosurg Soc. 2022; 65: 354–360.

 • 20

  Törő K. Generally about physical abuse – the injuries. In: Nagy A, Törő K. (eds.) Child abuse. [A fizikai bántalmazásról általában – a sérülések. In: Nagy A, Törő K. (szerk.) Gyermekbántalmazás.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2016; pp. 34–38. [Hungarian]

 • 21

  Kaczor K, Pierce MC. Abusive fractures. In: Jenny C. (ed.) Child abuse and neglect: diagnosis, treatment and evidence. Elsevier Saunders, St. Louis, MO, 2011; pp. 292.

 • 22

  Ministry of Human Resources protocol about the tasks of healthcare providers in case of suspicion of child abuse and neglect. [Az Emberi Erőforrások Minisztériuma egészségügyi szakmai irányelve az egészségügyi ellátók feladatairól gyermekek bántalmazásának, elhanyagolásának gyanúja esetén.] Eü Közl. 2020; 14. [Hungarian]

 • 23

  Armfield JM, Gnanamanickam ES, Johnston DW, et al. Intergenerational transmission of child maltreatment in South Australia, 1986–2017: a retrospective cohort study. Lancet Public Health 2021; 6: e450–e461.

 • 24

  Törő K. Parameters and description of the wound. In: Nagy A, Törő K. (eds.) Child abuse. [A seb paraméterei, leírása. In: Nagy A, Törő K. (szerk.) Gyermekbántalmazás.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2016; pp. 41–43. [Hungarian]

 • 25

  Sirokmány V, Fogarasi K, Patonai Z. Child abuse or accident? Terminological expectations of clinical documentation of child injuries. In: National and international partnership for command of a language – XXII. SZOKOE International Terminological Conference – 2022. november 11. [Sirokmány V, Fogarasi K, Patonai Z. Gyermekbántalmazás vagy baleset? Gyermeksérülések klinikai dokumentációjával szemben támasztott terminológiai elvárások. In: Hazai és nemzetközi partnerség a szaknyelvtudásért című XXII. SZOKOE Nemzetközi Szaknyelvi Online Konferencia – 2022. november 11.] 2022; 50: 40. [Hungarian]

 • 26

  Bán Á, Patonai Z, Fogarasi K, et al. Analysis of medical diagnostic reports (constats) on dental injuries from terminological, dental and forensic medical points of view. [Fogászati sérülésekről készült látleletek komplex terminológiai, fogászati és igazságügyi orvosszakértői elemzése.] Orv Hetil. 2018; 159: 2154–2161. [Hungarian]

 • 27

  Fogarasi K, Schneider P. How the incorrect use of a medical genre and terminology can result in erroneous legal judgements. CASALC Review. 2015; 5: 121–133.

 • 28

  Schneider P, Patonai Z, Gergely P, et al. Assault and battery or attempted murder? The effect of inaccurate medial terminology on the criminal procedure. [Testi sértés vagy emberölési kísérlet? A pontatlan orvosi szakkifejezések használatának hatása a büntetőeljárás kimenetelére.] Belügyi Szle. 2018; 66: 147–163. [Hungarian]

 • 29

  Saeed N, Sultan EA, Salama N, et al. Child maltreatment: knowledge, attitudes and reporting behaviour of physicians in teaching hospitals, Egypt. East Mediterr Health J. 2021; 27: 250–259.

 • 30

  World Health Organization. Responding to child maltreatment: a clinical handbook for health professionals. August 4, 2022. Available from: http://www.who.int/publications/i/item/9789240048737 [accessed: June 27, 2023].

 • 31

  Chaudhary B, Shukla PK, Bastia BK. Role of clinical forensic medicine unit in quality and standardization of medico-legal reports. J Forensic Leg Med. 2020; 74: 102007.

 • 32

  Walz C, Schwarz CS, Imdahl K, et al. Comparison of the quality of clinical forensic examination of victims of physical violence conducted by clinicians and forensic examiners. Int J Legal Med. 2023; 137: 1777–1786.

 • 33

  Kono NM, Stockhausen S, Giannoulaki M, et al. Photodocumentation of injuries: legal security without legal medicine? [Fotodokumentation von Verletzungen: rechtssicher ohne Rechtsmedizin?] Rechtsmedizin 2023; 33: 198–205. [German]

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Instructions for Authors in Hungarian HERE.
Mendeley citation style is available HERE.

Főszerkesztő - Editor-in-Chief:
 
Zoltán PAPP (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest)

Read the professional career of Zoltán PAPP HERE.

All scientific publications of Zoltán PAPP are collected in the Hungarian Scientific Bibliography.

Főszerkesztő-helyettesek - Assistant Editors-in-Chief: 

 • Erzsébet FEHÉR (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet)
 • Krisztina HAGYMÁSI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)

Főmunkatársak - Senior Editorial Specialists:

 • László KISS (a Debreceni Egyetem habilitált doktora)
 • Gabriella LENGYEL (ny. egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)
 • Alajos PÁR (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)

 A Szerkesztőbizottság tagjai – Members of the Editorial Board:

 • Péter ANDRÉKA (főigazgató, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • Géza ÁCS Jr. (egyetemi tanár Floridában)
 • Csaba BALÁZS (egyetemi tanár, Budai Endokrinközpont, Budapest)
 • Zoltán BENYÓ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Transzlációs Medicina Intézet, Budapest)
 • Dániel BERECZKI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika, Budapest)
 • Anna BLÁZOVICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Farmakognóziai Intézet, Budapest)
 • Lajos BOGÁR (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet, Pécs)
 • Katalin DARVAS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika, továbbá Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Budapest)
 • Elek DINYA (professor emeritus, biostatisztikus, Semmelweis Egyetem, Budapest)
 • Attila DOBOZY (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Bőrgyógyászati Klinika, Szeged)
 • András FALUS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet, Budapest)
 • Csaba FARSANG (egyetemi tanár, Szent Imre Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)
 • Béla FÜLESDI (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Debrecen)
 • István GERA (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Parodontológiai Klinika, Budapest)
 • Beáta GASZTONYI (egyetemi magántanár, kórházi főorvos, Zala Megyei Kórház, Belgyógyászat, Zalaegerszeg)
 • István GERGELY (egyetemi docens, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Románia)
 • Judit GERVAIN (osztályvezető főorvos, Fejér Megyei Szent György Kórház, Belgyógyászat, Székesfehérvár)
 • Béla GÖMÖR (professor emeritus, Budai Irgalmasrendi Kórház, Reumatológiai Osztály, Budapest)
 • János HANKISS (professor emeritus, Markusovszky Lajos Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Szombathely)
 • Andor HIRSCHBERG (c. egyetemi tanár, Észak-budai Szent János Centrumkórház, Fül-, Orr-, Gége-, Fej-Nyak és Szájsebészeti Osztály, Budapest)
 • Örs Péter HORVÁTH (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, Sebészeti Klinika, Pécs)
 • Béla HUNYADY (egyetemi tanár, Somogy Megyei Kaposi Mór Kórház, Belgyógyászat, Kaposvár)
 • Péter IGAZ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • Ferenc JAKAB (c. egyetemi tanár, Uzsoki Utcai Kórház, Sebészet, Budapest)
 • Zoltán JANKA (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar és Klinikai Központ, Pszichiátriai Klinika, Szeged)
 • András JÁNOSI (c. egyetemi tanár, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • György JERMENDY (egyetemi tanár, Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Belgyógyászat, Budapest)
 • László KALABAY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Családorvosi Tanszék, Budapest)
 • Anita KAMONDI (egyetemi tanár, Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet, Neurológiai Osztály, Budapest)
 • János KAPPELMAYER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Debrecen)
 • Éva KELLER (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Mátyás KELTAI (ny. egyetemi docens, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • András KISS (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, II. Patológiai Intézet, Budapest)
 • Lajos KULLMANN (ny. egyetemi tanár, Országos Rehabilitációs Intézet, Budapest)
 • Emese MEZŐSI (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika, Pécs)
 • László MÓDIS (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szemészeti Tanszék, Debrecen)
 • Györgyi MŰZES (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Bálint NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Humángenetikai Tanszék, Debrecen)
 • Endre NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Belgyógyászati Intézet, Debrecen) 
 • Péter NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Budapest)
 • Viktor NAGY (főorvos, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Zoltán Zsolt NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Attila PATÓCS (tudományos főmunkatárs, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Gabriella PÁR (egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)
 • György PFLIEGLER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Ritka Betegségek Tanszéke, Debrecen)
 • István RÁCZ (egyetemi tanár, főorvos, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Belgyógyászat, Győr)
 • Imre ROMICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika, Budapest)
 • László Jr. ROMICS (Angliában dolgozik) 
 • Imre RURIK (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék, Debrecen)
 • Péter SCHMIDT (házi gyermekorvos, Győr)
 • Gábor SIMONYI (vezető főorvos, Szent Imre Kórház, Anyagcsere Központ, Budapest)
 • Gábor Márk SOMFAI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Anikó SOMOGYI (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Péter SÓTONYI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Péter Jr. SÓTONYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érsebészeti Klinika, Budapest)
 • Ildikó SÜVEGES (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • György SZABÓ (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika, Budapest)
 • Ferenc SZALAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • György SZEIFERT (egyetemi magántanár, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Idegsebészeti Tanszék, Budapest)
 • Miklós SZENDRŐI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Ortopédiai Klinika, Budapest)
 • István SZILVÁSI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Miklós TÓTH (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • László TRINGER (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest)
 • Tivadar TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, I. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest)
 • Zsolt TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Lívia VASAS (ny. könyvtárigazgató, Semmelweis Egyetem, Központi Könyvtár, Budapest)
 • Barna VÁSÁRHELYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Budapest)
 • László VÉCSEI (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Neurológiai Klinika, Szeged)
 • Gábor WINKLER (egyetemi tanár, Szent János Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)

Nemzetközi szerkesztőbizottság - International Editorial Board:

 • Elnök/President Péter SÓTONYI (Budapest)
 • Ernest ADEGHATE (Al Ain)
 • Ferenc ANTONI (Edinburgh)
 • Maciej BANACH (Łódź)
 • Klára BERENCSI (Rosemont)
 • Angelo BIGNAMINI (Milano)
 • Anupam BISHAYEE (Signal Hill)
 • Hubert E. BLUM (Freiburg)
 • G. László BOROS (Los Angeles)
 • Frank A. CHERVENAK (New York)
 • József DÉZSY (Wien)
 • Peter ECKL (Salzburg)
 • Péter FERENCI (Wien)
 • Madelaine HAHN (Erlangen)
 • S. Tamás ILLÉS (Bruxelles)
 • Michael KIDD (Toronto)
 • Andrzej KOKOSZKA (Warsaw)
 • Márta KORBONITS (London)
 • Asim KURJAK (Zagreb)
 • Manfred MAIER (Wien)
 • Lajos OKOLICSÁNYI (Padova)
 • Amado Salvador PENA (Amsterdam)
 • Guliano RAMADORI (Goettingen)
 • Olivér RÁCZ (Košice)
 • Roberto ROMERO (Detroit)
 • Rainer SCHÖFL (Linz)
 • Zvi VERED (Tel Aviv)
 • Josef VESELY (Olomouc)
 • Ákos ZAHÁR (Hamburg)

Akadémiai Kiadó Zrt. 1117 Budapest
Budafoki út 187-189.
A épület, III. emelet
Phone: (+36 1) 464 8235
Email: orvosihetilap@akademiai.hu

 • Web of Science SCIE
 • Scopus
 • Medline
 • CABELLS Journalytics

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
1295
Journal Impact Factor 0.6
Rank by Impact Factor

Medicine, General & Integral (Q4)

Impact Factor
without
Journal Self Cites
0.3
5 Year
Impact Factor
0.5
Journal Citation Indicator 0.15
Rank by Journal Citation Indicator

Medicine, General & Integral (Q3)

Scimago  
Scimago
H-index
24
Scimago
Journal Rank
0.182
Scimago Quartile Score

Medicine (miscellaneous) (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
1.0
Scopus
CIte Score Rank
General Medicine 530/830 (36th PCTL)
Scopus
SNIP
0.290

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
1386
Journal Impact Factor 0,707
Rank by Impact Factor Medicine, General & Internal 158/172
Impact Factor
without
Journal Self Cites
0,407
5 Year
Impact Factor
0,572
Journal Citation Indicator 0,15
Rank by Journal Citation Indicator Medicine, General & Internal 214/329
Scimago  
Scimago
H-index
23
Scimago
Journal Rank
0,184
Scimago Quartile Score Medicine (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,9
Scopus
CIte Score Rank
General Medicine 528/826 (Q3)
Scopus
SNIP
0,242

2020  
Total Cites 1277
WoS
Journal
Impact Factor
0,540
Rank by Medicine, General & Internal 155/169 (Q4)
Impact Factor  
Impact Factor 0,310
without
Journal Self Cites
5 Year 0,461
Impact Factor
Journal  0,17
Citation Indicator  
Rank by Journal  Medicine, General & Internal 203/313 (Q4)
Citation Indicator   
Citable 261
Items
Total 229
Articles
Total 32
Reviews
Scimago 21
H-index
Scimago 0,176
Journal Rank
Scimago Medicine (miscellaneous) Q4
Quartile Score  
Scopus 921/1187=0,8
Scite Score  
Scopus General Medicine 494/793 (Q3)
Scite Score Rank  
Scopus 0,283
SNIP  
Days from  28
submission  
to acceptance  
Days from  114
acceptance  
to publication  
Acceptance 72%
Rate

2019  
Total Cites
WoS
1 085
Impact Factor 0,497
Impact Factor
without
Journal Self Cites
0,212
5 Year
Impact Factor
0,396
Immediacy
Index
0,126
Citable
Items
247
Total
Articles
176
Total
Reviews
71
Cited
Half-Life
6,1
Citing
Half-Life
7,3
Eigenfactor
Score
0,00071
Article Influence
Score
0,045
% Articles
in
Citable Items
71,26
Normalized
Eigenfactor
0,08759
Average
IF
Percentile
10,606
Scimago
H-index
20
Scimago
Journal Rank
0,176
Scopus
Scite Score
864/1178=0,4
Scopus
Scite Score Rank
General Medicine 267/529 (Q3)
Scopus
SNIP
0,254
Acceptance
Rate
73%

 

Orvosi Hetilap
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 20 EUR (or 5000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 858 EUR / 1157 USD
Print + online subscription: 975 EUR / 1352 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Orvosi Hetilap
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1857
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
52
Founder Markusovszky Lajos Alapítvány -- Lajos Markusovszky Foundation
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Szentkriályi u. 46.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0030-6002 (Print)
ISSN 1788-6120 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 0 0 0
Jan 2024 0 0 0
Feb 2024 0 0 0
Mar 2024 0 0 0
Apr 2024 0 317 226
May 2024 0 56 33
Jun 2024 0 0 0