Authors:
Viktória Szabó-Műhelyi Észak-budai Szent János Centrumkórház, Neurológiai Osztály – Stroke Centrum Budapest, Diós árok 1–3., 1125 Magyarország

Search for other papers by Viktória Szabó-Műhelyi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Judit Bencsik Észak-budai Szent János Centrumkórház, Neurológiai Osztály – Stroke Centrum Budapest, Diós árok 1–3., 1125 Magyarország

Search for other papers by Judit Bencsik in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Aletta Hegedűs Szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet, Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály Szolnok Magyarország

Search for other papers by Aletta Hegedűs in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Csaba Borbély Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet, Neurológiai Osztály Budapest Magyarország

Search for other papers by Csaba Borbély in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Júlia Baross Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet, Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály Budapest Magyarország
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pszichológiai Intézet, Kognitív Pszichológia Tanszék Budapest Magyarország
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pszichológiai Doktori Iskola Budapest Magyarország

Search for other papers by Júlia Baross in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Réka Majer Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Klinikai Központ, Neurológiai Klinika Debrecen Magyarország
Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Klinikai Központ, Klinikai Szakpszichológiai Központ Debrecen Magyarország

Search for other papers by Réka Majer in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Rita Varga Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Neurológiai Osztály Szolnok Magyarország

Search for other papers by Rita Varga in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Pál Tamás Szabó Észak-budai Szent János Centrumkórház, Neurológiai Osztály – Stroke Centrum Budapest, Diós árok 1–3., 1125 Magyarország
Semmelweis Egyetem, Doktori Iskola, Egészségtudományi Tagozat Budapest Magyarország

Search for other papers by Pál Tamás Szabó in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Katalin Anna Béres-Molnár Észak-budai Szent János Centrumkórház, Neurológiai Osztály – Stroke Centrum Budapest, Diós árok 1–3., 1125 Magyarország

Search for other papers by Katalin Anna Béres-Molnár in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
András Folyovich Észak-budai Szent János Centrumkórház, Neurológiai Osztály – Stroke Centrum Budapest, Diós árok 1–3., 1125 Magyarország
Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Doktori Iskola, Elméleti és Transzlációs Orvostudományi Tagozat Budapest Magyarország

Search for other papers by András Folyovich in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Bevezetés: A cerebelláris kognitív-affektív szindróma olyan tünetegyüttest jelent, amely a motoros és végrehajtó funkciók zavarán túl a memória, a váltás-gátlás, a konceptualizálás és az érzelem és viselkedés szabályozásában is megnyilvánulhat. A szindróma felmérésére dedikált magyar nyelvű mérőeszköz eddig nem állt a hazai szakemberek rendelkezésére. Célkitűzés: A kutatás célja volt a Cerebelláris Kognitív-Affektív Szindróma Skála (CCAS-H) magyar mintán történő validációja, diagnosztikus érvényességének felmérése, valamint a teszt közzététele a szakemberek számára. Módszer: Multicentrikus kutatási elrendezésben, hat kórházi osztállyal való együttműködés keretében cerebelláris érintettségű páciensekkel és kontrollszemélyekkel történtek tesztfelvételek 2021. 07. 12. és 2023. 12. 31. között. A statisztikai elemzések során normalitástesztelést, leíró statisztikát, átlagok tesztelését, korrelációszámításokat, valamint ROC-elemzést végeztünk, Cronbach-alfa-értékeket, Cohen-féle kappát határoztunk meg. A normalitás sérülése esetén robusztus próbákat választottunk. Eredmények: 54 cerebelláris és 40 kontrollszeméllyel történt tesztfelvétel, amelyekből különböző alcsoportokat képeztünk. Mintánkban az életkor (r = –0,581***, df = 87, p<0,001) és az iskolázottság (r = 0,360***, df = 87, p<0,001) szignifikáns együttjárást mutatott az összpontszámokkal. A CCAS-H megfelelő belső konzisztenciájú (α = 0,771), teszt-reteszt vizsgálat alapján stabil (r = 0,793***, df =13, p<0,001), és megítélők közti 88,2%-os egyetértést mutatott (𝜅 = 0,779, z = 4,79, p<0,001). A fals pozitív esetek csökkentése érdekében a szindrómát előre jelző vágópontokat megemeltük, így 5 hibapontnál felmerül (szenzitivitás: 100%, specificitás: 43,48%), 6 hibapontnál valószínű (szenzitivitás: 90,91%, specificitás: 62,32%), 7 hibapontnál határozott (szenzitivitás: 81,82%, specificitás: 73,91%) a szindróma előfordulásának valószínűsége (AUC: 0,836). Megbeszélés: Az elemzések a nemzetközi ajánlásoknak megfelelően készültek. Az eredeti és más validált változatokhoz képest a magyar verzió nagyobb belső konzisztenciát mutatott. A skála stabil és megbízhatóan alkalmazható, emellett ismertetjük a teszt adta újabb kutatási kérdéseket. Következtetés: Az újonnan validált skála alkalmas mérőeszköz a szindróma mérésére. Tanulmányunkkal elérhetővé tettük a CCAS-H-t a magyar szakemberek számára. Orv Hetil. 2024; 165(20): 785–798.

Introduction: Cerebellar cognitive-affective syndrome can manifest in not only motor executive dysfunction, but also memory, shift inhibition, conceptualization, emotion, and behavioral regulation. A dedicated Hungarian-language instrument to measure the syndrome has not yet been available to Hungarian professionals. Objective: Validating the Cerebellar Cognitive-Affective Scale (CCAS-H) in a Hungarian sample; evaluating its diagnostic validity and publishing the test for the professionals. Method: Patients with cerebellar involvement and controls were administered tests in a multicenter research design in partnership with six departments between 12. 07. 2021 and 12. 31. 2023. Normality testing, descriptive statistics, testing of means, correlation calculations, Cronbach’s alpha, Cohen’s kappa, and ROC analysis were among the statistical studies performed. Robustness tests were selected if they were needed. Results: After testing 54 cerebellar and 40 control participants, various subgroups were created. Our study found significant correlations between total scores and age (r = –0.581***, df = 87, p<0.001) and education (r = 0.360***, df = 87, p<0.001). The CCAS-H demonstrated 88.2% inter-rater agreement (κ = 0.779, z = 4.79, p<0.001), strong internal consistency (α = 0.771), and stability on a test-retest analysis (r = 0.793***, df = 13, p<0.001). The cut-off points for the probability of the syndrome were raised to decrease false positive cases: 5 points suggest possible (sensitivity: 100%, specificity: 43.48%), 6 points suggest probable (sensitivity: 90.91%, specificity: 62.32%), 7 points suggest definitive (sensitivity: 81.82%, specificity: 73.91%) CCAS (AUC: 0.836). Discussion: The study and the analyses were in line with international recommendations. Compared to the original and other verified versions, the Hungarian version showed better internal consistency. The scale is stable and reliable. New research questions have been presented. Conclusion: The newly validated scale is suitable for measuring the syndrome. The CCAS-H is now available for Hungarian professionals. Orv Hetil. 2024; 165(20): 785–798.

 • 1

  Schmahmann JD, Sherman JC. The cerebellar cognitive affective syndrome. Brain 1998; 121: 561–579.

 • 2

  Ahmadian N, van Baarsen K, van Zandvoort M, et al. The cerebellar cognitive affective/syndrome a meta-analysis. Cerebellum 2019; 18: 941–950.

 • 3

  Argyropoulos GP, van Dun K, Adamaszek M, et al. The cerebellar cognitive affective/Schmahmann syndrome: a task force paper. Cerebellum 2020; 19: 102–125.

 • 4

  Jacobi H, Faber J, Timmann D, et al. Update cerebellum and cognition. J Neurol. 2021; 268: 3921–3925.

 • 5

  Rudolph S, Badura A, Lutzu S, et al. Cognitive-affective functions of the cerebellum. J Neurosci. 2023; 43: 7554–7564.

 • 6

  Hoche F, Guell X, Vangel MG, et al. The cerebellar cognitive affective/Schmahmann syndrome scale. Brain 2018; 141: 248–270.

 • 7

  Thieme A, Roeske S, Faber J, et al. Validation of a German version of the cerebellar cognitive affective/Schmahmann syndrome scale: preliminary version and study protocol. Neurol Res Pract. 2020; 2: 39.

 • 8

  Thieme A, Röske S, Faber J, et al. Reference values for the Cerebellar Cognitive Affective Syndrome Scale: age and education matter. Brain 2021; 144: e20.

 • 9

  Rodríguez-Labrada R, Batista-Izquierdo A, González-Melix Z, et al. Cognitive decline is closely associated with ataxia severity in spinocerebellar ataxia type 2: a validation study of the Schmahmann syndrome scale. Cerebellum 2022; 21: 391–403.

 • 10

  De Oliveira Scott SS, Pedroso JL, Elias VV, et al. Translation, cross-cultural adaptation, and validation to Brazilian Portuguese of the cerebellar cognitive affective/Schmahmann syndrome scale. Cerebellum 2023; 22: 282–294.

 • 11

  Beaton DE, Bombardier C, Guillemin F, et al. Guidelines for the process of cross-cultural adaptation of self-report measures. Spine 2000; 25: 3186–3191.

 • 12

  Sousa VD, Rojjanasrirat W. Translation, adaptation and validation of instruments or scales for use in cross-cultural health care research: a clear and user-friendly guideline. J Eval Clin Pract. 2011; 17: 268–274.

 • 13

  Szabó-Műhelyi V, Szabó PT, Schmahmann JD, et al. Hungarian adaptation of the cerebellar cognitive affective/Schmahmann Syndrome Scale. Appl Neuropsychol Adult. 2024; 18: 1–9. https://doi.org/10.1080/23279095.2024.2341815

 • 14

  Nasreddine ZS, Phillips NA, Bédirian V, et al. The Montreal Cognitive Assessment, MoCA: a brief screening tool for mild cognitive impairment. J Am Geriatr Soc. 2005; 53: 695–699. Erratum: J Am Geriatr Soc. 2019; 67: 1991.

 • 15

  Volosin M, Janacsek K, Németh D. Hungarian version of the Montreal Cognitive Assessment (MoCA) for screening mild cognitive impairment. [A Montreal Kognitív Felmérés (MoCA) magyar nyelvű adaptálása egészséges, enyhe kognitív zavarban és demenciában szenvedő idős személyek körében.] Psychiatr Hung. 2013; 28: 370–392. [Hungarian]

 • 16

  Hamilton M. A rating scale for depression. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1960; 23: 56–62.

 • 17

  Tringer L. Using the Hamilton Depression Scale. [A Hamilton-féle depresszió skála alkalmazása.] Ideggyógy Szle. 1970; 23: 11–16. [Hungarian]

 • 18

  Rózsa S, Szádóczky E, Schmidt V, et al. Psychometric characteristics of the Hamilton Depression Scale in patients with depression. [A Hamilton Depresszió Skála pszichometriai jellemzői depressziós betegek körében.] Psychiatr Hung. 2003; 18: 251–262. [Hungarian]

 • 19

  Jamovi. The jamovi project. Available from: https://www.jamovi.org [accessed: Jan 22, 2024].

 • 20

  R Core Team. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, 2022. Available from: https://cran.r-project.org [accessed: Jan 22, 2024].

 • 21

  Thiele C. cutpointr: Determine and evaluate optimal cutpoints in binary classification tasks. [R package]. Available from: https://cran.r-project.org/package=cutpointr [accessed: Jan 22, 2024].

 • 22

  Friesen L, Kroc E, Zumbo B. Psychometrics & post-data analysis: test ROC [jamovi module]. Available from: https://github.com/lucasjfriesen/jamoviPsychoPDA [accessed: Jan 22, 2024].

 • 23

  Revelle W. psych: Procedures for psychological, psychometric, and personality research. [R package]. Available from: https://cran.r-project.org/package=psych [accessed: Jan 22, 2024].

 • 24

  Kim S. ppcor: Partial and semi-partial (part) correlation. [R package]. Available from: https://cran.rproject.org/package=ppcor [accessed: Jan 22, 2024].

 • 25

  Ripley B, Venables W, Bates D, et al. MASS: Support functions and datasets for venables and Ripley’s MASS [R package]. Available from: https://cran.r-project.org/package=MASS [accessed: Jan 22, 2024].

 • 26

  IBM Corp. Release 2017. IBM SPSS Statistics for Windows. Version 25.0. Armonk, NY.

 • 27

  Navarro DJ, Foxcroft DR. Learning statistics with jamovi: a tutorial for psychology students and other beginners. 2019. Available from: http://learnstatswithjamovi.com [accessed: Jan 22, 2024].

 • 28

  DeVon HA, Block ME, Moyle-Wright P, et al. A psychometric toolbox for testing validity and reliability. J Nurs Scholarsh. 2007; 39: 155–164.

 • 29

  Unal I. Defining an optimal cut-point value in ROC analysis: an alternative approach. Comput Math Methods Med. 2017; 2017: 3762651.

 • 30

  Hunsley J, Mash EJ. Criteria for evidence-based assessment: an introduction to assessments that work. In: Hunsley J, Mash EJ. (eds.) A guide to assessments that work. Oxford University Press, New York, NY, 2018; pp. 3–16.

 • 31

  Gisev N, Bell JS, Chen TF. Interrater agreement and interrater reliability: key concepts, approaches, and applications. Res Social Adm Pharm. 2013; 9: 330–338.

 • 32

  McHugh ML. Interrater reliability: the kappa statistic. Biochem Med. 2012; 22: 276–282.

 • 33

  Botez-Marquard T, Léveillé J, Botez MI. Neuropsychological functioning in unilateral cerebellar damage. Can J Neurol Sci. 1994; 21: 353–357.

 • 34

  Stoodley CJ, MacMore JP, Makris N, et al. Location of lesion determines motor vs. cognitive consequences in patients with cerebellar stroke. NeuroImage Clin. 2016; 12: 765–775.

 • 35

  Abderrakib A, Ligot N, Naeije G. Cerebellar cognitive affective syndrome after acute cerebellar stroke. Front Neurol. 2022; 13: 906293.

 • 36

  Long RM, DuVal M, Mulvany-Robbins B, et al. Emotional dysmetria after cerebellar-pontine stroke: a case report. J Med Case Rep. 2023; 17: 544.

 • 37

  Erdal Y, Perk S, Keskinkılıc C, et al. The assessment of cognitive functions in patients with isolated cerebellar infarctions: a follow-up study. Neurosci Lett. 2021; 765: 136252.

 • 38

  Liu Q, Liu C, Nan S, et al. Recognition of cognitive dysfunction in cerebellar infarction: validation of the chinese cerebellar cognitive affective syndrome scale. Preprint. 2023. Available from: https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-3054967/v2 [accessed: Feb 19, 2024].

 • 39

  Fábián B, Kenyhercz F, Bugán A, et al. Normative data on clinical neuropsychological tests in Hungary I. [Klinikai neuropszichológiai tesztek magyarországi normatív adatai I.] Orv Hetil. 2023; 164: 577–585. [Hungarian]

 • 40

  Kenyhercz F, Fábián B, Andrejkovics M, et al. Normative data on clinical neuropsychological tests in Hungary II. [Klinikai neuropszichológiai tesztek magyarországi normatív adatai II.] Orv Hetil. 2023; 164: 618–629. [Hungarian]

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Instructions for Authors in Hungarian  HERE
Mendeley citation style is available  HERE.

 

Főszerkesztő - Editor-in-Chief:
 
Zoltán PAPP (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest)

Read the professional career of Zoltán PAPP HERE.

All scientific publications of Zoltán PAPP are collected in the Hungarian Scientific Bibliography.

Főszerkesztő-helyettesek - Assistant Editors-in-Chief: 

 • Erzsébet FEHÉR (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet)
 • Krisztina HAGYMÁSI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)

Főmunkatársak - Senior Editorial Specialists:

 • László KISS (a Debreceni Egyetem habilitált doktora)
 • Gabriella LENGYEL (ny. egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)
 • Alajos PÁR (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)

 A Szerkesztőbizottság tagjai – Members of the Editorial Board:

 • Péter ANDRÉKA (főigazgató, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • Géza ÁCS Jr. (egyetemi tanár Floridában)
 • Csaba BALÁZS (egyetemi tanár, Budai Endokrinközpont, Budapest)
 • Zoltán BENYÓ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Transzlációs Medicina Intézet, Budapest)
 • Dániel BERECZKI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika, Budapest)
 • Anna BLÁZOVICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Farmakognóziai Intézet, Budapest)
 • Lajos BOGÁR (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet, Pécs)
 • Katalin DARVAS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika, továbbá Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Budapest)
 • Elek DINYA (professor emeritus, biostatisztikus, Semmelweis Egyetem, Budapest)
 • Attila DOBOZY (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Bőrgyógyászati Klinika, Szeged)
 • Levente EMŐDY (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Mikrobióligiai Intézet, Pécs)
 • András FALUS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet, Budapest)
 • Béla FÜLESDI (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Debrecen)
 • István GERA (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Parodontológiai Klinika, Budapest)
 • Beáta GASZTONYI (egyetemi magántanár, kórházi főorvos, Zala Megyei Kórház, Belgyógyászat, Zalaegerszeg)
 • Béla GÖMÖR (professor emeritus, Budai Irgalmasrendi Kórház, Reumatológiai Osztály, Budapest)
 • János HANKISS (professor emeritus, Markusovszky Lajos Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Szombathely)
 • Katalin HEGEDŰS (habilitált egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Általános Orvosi Kar, Magatartástudományi Intézet, Budapest)
 • Andor HIRSCHBERG (c. egyetemi tanár, Észak-budai Szent János Centrumkórház, Fül-, Orr-, Gége-, Fej-Nyak és Szájsebészeti Osztály, Budapest)
 • Örs Péter HORVÁTH (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, Sebészeti Klinika, Pécs)
 • Béla HUNYADY (egyetemi tanár, Somogy Megyei Kaposi Mór Kórház, Belgyógyászat, Kaposvár)
 • Péter IGAZ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • Ferenc JAKAB (c. egyetemi tanár, Uzsoki Utcai Kórház, Sebészet, Budapest)
 • Zoltán JANKA (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar és Klinikai Központ, Pszichiátriai Klinika, Szeged)
 • András JÁNOSI (c. egyetemi tanár, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • György JERMENDY (egyetemi tanár, Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Belgyógyászat, Budapest)
 • László KALABAY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Családorvosi Tanszék, Budapest)
 • Anita KAMONDI (egyetemi tanár, Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet, Neurológiai Osztály, Budapest)
 • János KAPPELMAYER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Debrecen)
 • Éva KELLER (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • András KISS (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, II. Patológiai Intézet, Budapest)
 • Lajos KULLMANN (ny. egyetemi tanár, Országos Rehabilitációs Intézet, Budapest)
 • Emese MEZŐSI (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika, Pécs)
 • László MÓDIS (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szemészeti Tanszék, Debrecen)
 • Györgyi MŰZES (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Bálint NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Humángenetikai Tanszék, Debrecen)
 • Endre NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Belgyógyászati Intézet, Debrecen) 
 • Péter NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Budapest)
 • Viktor NAGY (főorvos, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Zoltán Zsolt NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • György PARAGH (professor emeritus, Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Belgyógyászati Intézet, Debrecen)
 • Attila PATÓCS (tudományos főmunkatárs, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Edit PAULIK (intézetvezető egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar, Népegészségtani Intézet, Szeged)
 • Gabriella PÁR (egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)
 • György PFLIEGLER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Ritka Betegségek Tanszéke, Debrecen)
 • István RÁCZ (egyetemi tanár, főorvos, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Belgyógyászat, Győr)
 • Bernadette ROJKOVICH (osztályvezető főorvos, Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház, Budapest)
 • Imre ROMICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika, Budapest)
 • László Jr. ROMICS (Angliában dolgozik)
 • Ferenc ROZGONYI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Budapest)
 • Imre RURIK (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék, Debrecen)
 • Péter SCHMIDT (házi gyermekorvos, Győr)
 • Gábor SIMONYI (vezető főorvos, Szent Imre Kórház, Anyagcsere Központ, Budapest)
 • Gábor Márk SOMFAI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Anikó SOMOGYI (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Péter SÓTONYI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Péter Jr. SÓTONYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érsebészeti Klinika, Budapest)
 • Ildikó SÜVEGES (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • György SZABÓ (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika, Budapest)
 • György SZEIFERT (egyetemi magántanár, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Idegsebészeti Tanszék, Budapest)
 • Miklós SZENDRŐI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Ortopédiai Klinika, Budapest)
 • Miklós TÓTH (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • László TRINGER (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest)
 • Tivadar TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, I. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest)
 • Zsolt TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Lívia VASAS (ny. könyvtárigazgató, Semmelweis Egyetem, Központi Könyvtár, Budapest)
 • Barna VÁSÁRHELYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Budapest)
 • László VÉCSEI (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Neurológiai Klinika, Szeged)
 • Gábor WINKLER (egyetemi tanár, Szent János Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)

Nemzetközi szerkesztőbizottság - International Editorial Board:

 • Elnök/President Péter SÓTONYI (Budapest)
 • Ernest ADEGHATE (Al Ain)
 • Ferenc ANTONI (Edinburgh)
 • Maciej BANACH (Łódź)
 • Klára BERENCSI (Rosemont)
 • Angelo BIGNAMINI (Milano)
 • Anupam BISHAYEE (Signal Hill)
 • Hubert E. BLUM (Freiburg)
 • G. László BOROS (Los Angeles)
 • Frank A. CHERVENAK (New York)
 • József DÉZSY (Wien)
 • Peter ECKL (Salzburg)
 • Péter FERENCI (Wien)
 • Madelaine HAHN (Erlangen)
 • S. Tamás ILLÉS (Bruxelles)
 • Michael KIDD (Toronto)
 • Andrzej KOKOSZKA (Warsaw)
 • Márta KORBONITS (London)
 • Asim KURJAK (Zagreb)
 • Manfred MAIER (Wien)
 • Lajos OKOLICSÁNYI (Padova)
 • Amado Salvador PENA (Amsterdam)
 • Guliano RAMADORI (Goettingen)
 • Olivér RÁCZ (Košice)
 • Roberto ROMERO (Detroit)
 • Rainer SCHÖFL (Linz)
 • Zvi VERED (Tel Aviv)
 • Josef VESELY (Olomouc)
 • Ákos ZAHÁR (Hamburg)

Akadémiai Kiadó Zrt. 1117 Budapest
Budafoki út 187-189.
A épület, III. emelet
Phone: (+36 1) 464 8235
Email: orvosihetilap@akademiai.hu

 • Web of Science SCIE
 • Scopus
 • Medline
 • CABELLS Journalytics

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
1295
Journal Impact Factor 0.6
Rank by Impact Factor

Medicine, General & Integral (Q4)

Impact Factor
without
Journal Self Cites
0.3
5 Year
Impact Factor
0.5
Journal Citation Indicator 0.15
Rank by Journal Citation Indicator

Medicine, General & Integral (Q3)

Scimago  
Scimago
H-index
24
Scimago
Journal Rank
0.182
Scimago Quartile Score

Medicine (miscellaneous) (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
1.0
Scopus
CIte Score Rank
General Medicine 530/830 (36th PCTL)
Scopus
SNIP
0.290

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
1386
Journal Impact Factor 0,707
Rank by Impact Factor Medicine, General & Internal 158/172
Impact Factor
without
Journal Self Cites
0,407
5 Year
Impact Factor
0,572
Journal Citation Indicator 0,15
Rank by Journal Citation Indicator Medicine, General & Internal 214/329
Scimago  
Scimago
H-index
23
Scimago
Journal Rank
0,184
Scimago Quartile Score Medicine (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,9
Scopus
CIte Score Rank
General Medicine 528/826 (Q3)
Scopus
SNIP
0,242

2020  
Total Cites 1277
WoS
Journal
Impact Factor
0,540
Rank by Medicine, General & Internal 155/169 (Q4)
Impact Factor  
Impact Factor 0,310
without
Journal Self Cites
5 Year 0,461
Impact Factor
Journal  0,17
Citation Indicator  
Rank by Journal  Medicine, General & Internal 203/313 (Q4)
Citation Indicator   
Citable 261
Items
Total 229
Articles
Total 32
Reviews
Scimago 21
H-index
Scimago 0,176
Journal Rank
Scimago Medicine (miscellaneous) Q4
Quartile Score  
Scopus 921/1187=0,8
Scite Score  
Scopus General Medicine 494/793 (Q3)
Scite Score Rank  
Scopus 0,283
SNIP  
Days from  28
submission  
to acceptance  
Days from  114
acceptance  
to publication  
Acceptance 72%
Rate

2019  
Total Cites
WoS
1 085
Impact Factor 0,497
Impact Factor
without
Journal Self Cites
0,212
5 Year
Impact Factor
0,396
Immediacy
Index
0,126
Citable
Items
247
Total
Articles
176
Total
Reviews
71
Cited
Half-Life
6,1
Citing
Half-Life
7,3
Eigenfactor
Score
0,00071
Article Influence
Score
0,045
% Articles
in
Citable Items
71,26
Normalized
Eigenfactor
0,08759
Average
IF
Percentile
10,606
Scimago
H-index
20
Scimago
Journal Rank
0,176
Scopus
Scite Score
864/1178=0,4
Scopus
Scite Score Rank
General Medicine 267/529 (Q3)
Scopus
SNIP
0,254
Acceptance
Rate
73%

 

Orvosi Hetilap
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 20 EUR (or 5000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 858 EUR / 1157 USD
Print + online subscription: 975 EUR / 1352 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Orvosi Hetilap
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1857
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
52
Founder Markusovszky Lajos Alapítvány -- Lajos Markusovszky Foundation
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Szentkriályi u. 46.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0030-6002 (Print)
ISSN 1788-6120 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 0 0 0
Jan 2024 0 0 0
Feb 2024 0 0 0
Mar 2024 0 0 0
Apr 2024 0 0 0
May 2024 0 4374 94
Jun 2024 0 3736 13