Authors:
Tamás Joó Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Menedzserképző Központ, Egészségbiztonsági Nemzeti Laboratórium, Adatvezérelt Egészség Divízió Budapest, Üllői u. 26., 1085 Magyarország

Search for other papers by Tamás Joó in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Petra Fadgyas-Freyler Budapesti Corvinus Egyetem Budapest Magyarország

Search for other papers by Petra Fadgyas-Freyler in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
József Vitrai Széchenyi István Egyetem, Egészség- és Sporttudományi Kar, Preventív Egészségtudományi Tanszék Győr Magyarország

Search for other papers by József Vitrai in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Zsófia Kollányi ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Társadalomtudományi Kar, Közgazdaságtudományi Intézet Budapest Magyarország

Search for other papers by Zsófia Kollányi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Bevezetés: Hazánkban a várható egészséges életévek száma alacsonyabb, mint a nyugdíjkorhatár, vagyis a 30 és 64 éves kor közötti magyar lakosság megromlott egészségi állapota jelentős termeléskiesést okoz. A gazdasági szempontokon túl a munkaképes korú korosztály romlott egészségi állapotát más társadalmi szereplő nézőpontjából is lehet vizsgálni, a közvetett költségeket az emberitőke-megközelítésnek megfelelően kalkulálva. Célkitűzés: Becslésünk célja az volt, hogy megvilágítsuk, mekkora veszteségeket okoz Magyarország számára évről évre az, hogy lakosai jelentősen rövidebb és betegebb életre számíthatnak, mint más országok hasonló helyzetű lakosai. Módszer: Az elemzés első részében a 30–64 éves korosztályra vonatkozóan 2019-re összesítettük a megromlott egészség és a betegségek okozta korlátozottság miatt elvesztett, egészségben eltöltött időt. A vizsgált korosztályra vonatkozó magyar értékeket a visegrádi országok, Ausztria és az Európai Unió megfelelő értékeivel vetettük össze. Az elemzés második részében a betegségben töltött időhöz kapcsolódó társadalmi költségeket mutattuk be, melyek között megkülönböztettünk közvetlen, pénzmozgással járó költségeket, valamint közvetett, az elmaradt bevételekben vagy termelésben megtestesülő költségeket. Eredmények: Az eredmények alapján megállapítható, hogy 2019-ben Magyarországon a munkanapok egyhetedében az egészségproblémák miatt csökkent a termelékenység és a teljesített munkaidő. Átlagosan 51 naptári nap, ennek megfelelően 35 munkanap elveszett egészséges idő jutott minden 30–64 éves munkaképes magyarra. A közvetlen költségek, vagyis az Egészségbiztosítási Alap természetbeni kiadásainak, valamint a betegek és az önkéntes (magán)biztosítás által finanszírozott kiadásainak összege 1446 milliárd Ft-ot tett ki. A közvetett költségek, amelyek a korai halálozásnak és a betegségeknek betudható munkaévveszteség következtében fellépő kiadásokat jelentik, további 2279 milliárd Ft terhet jelentettek. Következtetés: A 30–64 évesek közvetlen és közvetett kiadásainak összege 2019-ben 3425 milliárd Ft-ot tett ki, a GDP 7,21%-át. Jól ismert, hogy a fejlett országokban, így Magyarországon is azok a nem fertőző, krónikus betegségek okozzák a legnagyobb egészségveszteséget, amelyek egészséges életmóddal megelőzhetők. Az ország versenyképességének javításához emiatt elengedhetetlen az egészséges életmód előmozdítása és az azt elősegítő fizikai és szociális környezet kialakítása. Orv Hetil. 2024; 165(3): 110–120.

Introduction: We have quantified the healthy life years lost and the costs incurred in 2019 due to the poor health of the Hungarian population aged 30–64 from a societal perspective, but also from the perspective of several other social actors, calculating the indirect costs according to the human capital approach. Objective: The aim of our estimate is to shed light on the radically high losses that Hungary incurs year after year as a result of its inhabitants living significantly shorter and sicker lives than people in similar situations in other countries. Method: In the first part of the analysis, we aggregated the time lost due to illness and disability for the age group 30–64 in 2019. The aggregated Hungarian values for the studied age group were compared with the corresponding values for the Visegrad countries, Austria and the European Union. The second part of the analysis aggregates the social costs of time spent in ill health. A distinction is made between direct costs, which involve the movement of money, and indirect costs, which are embodied in lost income or production. Results: In Hungary, the nearly 4.8 million people aged 30–64 spent a total of 654,000 years on sick leave in 2019, which equated to an average of about 50 days per person. This means 14% of the total number of working days could have been working days in good health. The direct costs, i.e., the expenditure of the Health Insurance Fund and the expenditure financed by patients and voluntary insurance, amounted to HUF 1,446 billion. Indirect costs, i.e., expenditure due to the loss of working years as a result of premature death and illness, represented a further burden of HUF 2,279 billion. Conclusion: In 2019, the direct and indirect expenditure of people aged 30–64 amounted to HUF 3425 billion, or 7.21% of the GDP. It is well known that in developed countries, including Hungary, the greatest health losses are caused by non-communicable chronic diseases, which can be prevented by a healthy lifestyle. Therefore, the promotion of healthy lifestyles and the creation of a conducive physical and social environment are essential for improving the country’s competitiveness. Orv Hetil. 2024; 165(3): 110–120.

 • 1

  Bíró A, Branyiczki R, Kollányi Zs. Health status and labour market status in Hungary and Europe. In: Fazekas K, Elek P, Hajdú T. (eds.) Labour market yearbook 2019. [Egészségi állapot és munkapiaci státusz összefüggései Magyarországon és Európában. In: Fazekas K, Elek P, Hajdú T. (szerk.) Munkaerőpiaci tükör 2019.] Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Budapest, 2020; pp. 80–90. [Hungarian]

 • 2

  World Health Organization. The Global Health Observatory – Life expectancy at age 60 (years). Available from: https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/life-expectancy-at-age-60-(years) [accessed: October 23, 2023].

 • 3

  World Health Organization. The Global Health Observatory – Healthy life expectancy (HALE) at age 60 (years). Available from: https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/gho-ghe-hale-healthy-life-expectancy-at-age-60 [accessed: October 23, 2023].

 • 4

  Loichinger E, Weber D. Trends in working life expectancy in Europe. IIASA working paper. WP-16-004. Available from: http://pure.iiasa.ac.at/12353/ [accessed: October 23, 2023].

 • 5

  Hungarian Central Statistical Office. Results of the 2014 European Health Interview Survey – summary data. [A 2014-ben végrehajtott Európai lakossági egészségfelmérés eredményei – összefoglaló adatok.] Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2018. [Hungarian]

 • 6

  Parker M, Bucknall M, Jagger C, et al. Population-based estimates of healthy working life expectancy in England at age 50 years: analysis of data from the English longitudinal study of ageing. Lancet Public Health 2020; 5: e395–e403.

 • 7

  National Bank of Hungary. Competitiveness report 2021. [Magyar Nemzeti Bank. Versenyképességi jelentés 2021.] Available from: https://www.mnb.hu/letoltes/mnb-competitiveness-report-2021.pdf [accessed: October 23, 2023]. [Hungarian]

 • 8

  GBD 2019 diseases and injuries collaborators. Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet 2020; 396(10258): 1204–1222.

 • 9

  Joó T, Vokó Z, Bodrogi J, et al. The fight against tobacco consumption from 2010 to 2014. [A dohányzás elleni küzdelem a 2010–2014 közötti időszakban.] IME 2017; 16: 11–17. [Hungarian]

 • 10

  Szócska M, Joó T. Health security issues. In: Finszter G, Sabjanics I. (eds.) Security challenges in the 21st century. Dialóg Campus, Budapest, 2018; pp. 335–346.

 • 11

  Szakály Zs, Pápai Zs, Liszkai Zs, et al. Body compositions characteristic in male manual workers: age as a central factor. [Férfi fizikai dolgozók testösszetételének jellemzői: középpontban az életkor.] Orv Hetil. 2023; 164: 96–103. [Hungarian]

 • 12

  Döbrőssy L, Lapis K. Oral cancer screening: what can the healthcare system do to reduce the burden of disease? [Szájüregi daganatszűrés: mit tehet az egészségügyi ellátórendszer a betegségteher mérsékléséért?] Orv Hetil. 2023; 164: 1497–1505. [Hungarian]

 • 13

  Elmer D, Boncz I, Németh N, et al. Changes of payment of physicians between 1998 and 2021 in Hungary. [Az orvosok fizetésének alakulása 1998 és 2021 között hazánkban.] Orv Hetil. 2023; 164: 1146–1154. [Hungarian]

 • 14

  Elmer D, Endrei D, Németh N, et al. Changes in the number of healthcare professionals in European healthcare systems between 2000 and 2018. [Az egészségügyi szakdolgozók létszámváltozása az európai egészségügyi rendszerekben 2000 és 2018 között.] Orv Hetil. 2022; 163: 1639–1648. [Hungarian]

 • 15

  Vitrai J, Bakacs M. Hungarian Health at a Glance, 2020. Quick Report based on the Global Burden of Disease Study 2019 data. [Hazai Egészségpillanatkép, 2020. Gyorsjelentés a Global Burden of Disease Study 2019 adatai alapján.] Egészségfejlesztés 2021; 62(1): 35–46. [Hungarian]

 • 16

  OECD. European Observatory on Health Systems and Policies. Hungary: Country Health Profile 2021. Available from: http://www.oecd.org/health/country-health-profiles-EU.htm [accessed: October 23, 2023].

 • 17

  IHME Global Burden of Disease Collaborative Network. Results Tool. Available from: http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool [accessed: October 23, 2023].

 • 18

  Vitrai J, Varsányi P, Bakacs M. New opportunities for the estimation of health loss in Hungary. [Új lehetőségek a magyarországi egészségveszteségek becslésére.] Lege Artis Med. 2015; 25: 283–290. [Hungarian]

 • 19

  Wundes A, Brown T, Bienen EJ, et al. Contribution of intangible costs to the economic burden of multiple sclerosis. J Med Econ. 2010; 13: 626–632.

 • 20

  Jo C. Cost-of-illness studies: concepts, scopes and methods. Clin Mol Hepatol. 2014; 20: 327–337.

 • 21

  Hungarian Central Statistical Office. Employed persons aged 15–64 by number of days of sick leave/sick pay taken in 2019, 2020 Q1. [A 15–64 éves foglalkoztatottak a 2019-ben igénybe vett betegszabadság/táppénz napjainak száma szerint, 2020. I. negyedév.] https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_munkmin_9_18_01_03a.html [accessed: October 23, 2023]. [Hungarian]

 • 22

  Hungarian Central Statistical Office. Pensions and other benefits. [Nyugdíjak és egyéb ellátások.] Available from: https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/regiok/orsz/nyugdij/nyugdij19.pdf [accessed: October 23, 2023]. [Hungarian]

 • 23

  Ministry of Human Resources. Guideline – For the preparation and evaluation of health economic analyses. [Egészségügyi szakmai irányelv – Az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez és értékeléséhez.] Available from: https://www.neak.gov.hu/pfile/file?path=/letoltheto/EOSZEF_letoltheto_doku/002194-2021_Az_egeszseg-gazdasagtani_elemzesek_keszitesehez_es_ertekelesehez&inline=true [accessed: October 23, 2023]. [Hungarian]

 • 24

  Pike J, Grosse SD. Friction cost estimates of productivity costs in cost-of-illness studies in comparison with human capital estimates: a review. Appl Health Econ Health Policy 2018; 16: 765–778.

 • 25

  Hungarian Central Statistical Office. Labour market characteristics of non-employed persons aged 18–64 by family caregiving attachment and gender, 2018 Q2. [KSH. A 18–64 éves nem foglalkoztatottak munkaerő-piaci jellemzői gondozással kapcsolatos családi kötöttség és nemek szerint, 2018. II. negyedév.] Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2018. Available from: https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_csalkot9_11_05.html [accessed: October 23, 2023]. [Hungarian]

 • 26

  Cooper C, Dewe P. Well-being – absenteeism, presenteeism, costs and challenges. Occup Med. 2008; 58: 522–524.

 • 27

  Kollányi Zs. The socio-economic context of health. Doctoral thesis. [Az egészségi állapot társadalmi és gazdasági összefüggésrendszere. Doktori disszertáció.] Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 2016. Available from: http://hdl.handle.net/10831/44530 [accessed: October 23, 2023]. [Hungarian]

 • 28

  Boncz I. Comparison of productivity cost measurement in Hungary: Human capital and friction cost. [A termelési költségek mérésének összehasonlítása Magyarországon: emberi tőke és súrlódási költség.] Eü Gazd Szle. 2005; 43(5): 29–31. [Hungarian]

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Instructions for Authors in Hungarian  HERE
Mendeley citation style is available  HERE.

 

Főszerkesztő - Editor-in-Chief:
 
Zoltán PAPP (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest)

Read the professional career of Zoltán PAPP HERE.

All scientific publications of Zoltán PAPP are collected in the Hungarian Scientific Bibliography.

Főszerkesztő-helyettesek - Assistant Editors-in-Chief: 

 • Erzsébet FEHÉR (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet)
 • Krisztina HAGYMÁSI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)

Főmunkatársak - Senior Editorial Specialists:

 • László KISS (a Debreceni Egyetem habilitált doktora)
 • Gabriella LENGYEL (ny. egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)
 • Alajos PÁR (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)

 A Szerkesztőbizottság tagjai – Members of the Editorial Board:

 • Péter ANDRÉKA (főigazgató, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • Géza ÁCS Jr. (egyetemi tanár Floridában)
 • Csaba BALÁZS (egyetemi tanár, Budai Endokrinközpont, Budapest)
 • Zoltán BENYÓ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Transzlációs Medicina Intézet, Budapest)
 • Dániel BERECZKI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika, Budapest)
 • Anna BLÁZOVICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Farmakognóziai Intézet, Budapest)
 • Lajos BOGÁR (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet, Pécs)
 • Katalin DARVAS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika, továbbá Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Budapest)
 • Elek DINYA (professor emeritus, biostatisztikus, Semmelweis Egyetem, Budapest)
 • Attila DOBOZY (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Bőrgyógyászati Klinika, Szeged)
 • Levente EMŐDY (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Mikrobióligiai Intézet, Pécs)
 • András FALUS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet, Budapest)
 • Béla FÜLESDI (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Debrecen)
 • István GERA (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Parodontológiai Klinika, Budapest)
 • Beáta GASZTONYI (egyetemi magántanár, kórházi főorvos, Zala Megyei Kórház, Belgyógyászat, Zalaegerszeg)
 • Béla GÖMÖR (professor emeritus, Budai Irgalmasrendi Kórház, Reumatológiai Osztály, Budapest)
 • János HANKISS (professor emeritus, Markusovszky Lajos Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Szombathely)
 • Katalin HEGEDŰS (habilitált egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Általános Orvosi Kar, Magatartástudományi Intézet, Budapest)
 • Andor HIRSCHBERG (c. egyetemi tanár, Észak-budai Szent János Centrumkórház, Fül-, Orr-, Gége-, Fej-Nyak és Szájsebészeti Osztály, Budapest)
 • Örs Péter HORVÁTH (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, Sebészeti Klinika, Pécs)
 • Béla HUNYADY (egyetemi tanár, Somogy Megyei Kaposi Mór Kórház, Belgyógyászat, Kaposvár)
 • Péter IGAZ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • Ferenc JAKAB (c. egyetemi tanár, Uzsoki Utcai Kórház, Sebészet, Budapest)
 • Zoltán JANKA (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar és Klinikai Központ, Pszichiátriai Klinika, Szeged)
 • András JÁNOSI (c. egyetemi tanár, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • György JERMENDY (egyetemi tanár, Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Belgyógyászat, Budapest)
 • László KALABAY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Családorvosi Tanszék, Budapest)
 • Anita KAMONDI (egyetemi tanár, Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet, Neurológiai Osztály, Budapest)
 • János KAPPELMAYER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Debrecen)
 • Éva KELLER (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • András KISS (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, II. Patológiai Intézet, Budapest)
 • Lajos KULLMANN (ny. egyetemi tanár, Országos Rehabilitációs Intézet, Budapest)
 • Emese MEZŐSI (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika, Pécs)
 • László MÓDIS (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szemészeti Tanszék, Debrecen)
 • Györgyi MŰZES (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Bálint NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Humángenetikai Tanszék, Debrecen)
 • Endre NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Belgyógyászati Intézet, Debrecen) 
 • Péter NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Budapest)
 • Viktor NAGY (főorvos, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Zoltán Zsolt NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • György PARAGH (professor emeritus, Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Belgyógyászati Intézet, Debrecen)
 • Attila PATÓCS (tudományos főmunkatárs, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Edit PAULIK (intézetvezető egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar, Népegészségtani Intézet, Szeged)
 • Gabriella PÁR (egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)
 • György PFLIEGLER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Ritka Betegségek Tanszéke, Debrecen)
 • István RÁCZ (egyetemi tanár, főorvos, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Belgyógyászat, Győr)
 • Bernadette ROJKOVICH (osztályvezető főorvos, Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház, Budapest)
 • Imre ROMICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika, Budapest)
 • László Jr. ROMICS (Angliában dolgozik)
 • Ferenc ROZGONYI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Budapest)
 • Imre RURIK (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék, Debrecen)
 • Péter SCHMIDT (házi gyermekorvos, Győr)
 • Gábor SIMONYI (vezető főorvos, Szent Imre Kórház, Anyagcsere Központ, Budapest)
 • Gábor Márk SOMFAI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Anikó SOMOGYI (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Péter SÓTONYI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Péter Jr. SÓTONYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érsebészeti Klinika, Budapest)
 • Ildikó SÜVEGES (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • György SZABÓ (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika, Budapest)
 • György SZEIFERT (egyetemi magántanár, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Idegsebészeti Tanszék, Budapest)
 • Miklós SZENDRŐI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Ortopédiai Klinika, Budapest)
 • Miklós TÓTH (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • László TRINGER (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest)
 • Tivadar TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, I. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest)
 • Zsolt TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Lívia VASAS (ny. könyvtárigazgató, Semmelweis Egyetem, Központi Könyvtár, Budapest)
 • Barna VÁSÁRHELYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Budapest)
 • László VÉCSEI (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Neurológiai Klinika, Szeged)
 • Gábor WINKLER (egyetemi tanár, Szent János Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)

Nemzetközi szerkesztőbizottság - International Editorial Board:

 • Elnök/President Péter SÓTONYI (Budapest)
 • Ernest ADEGHATE (Al Ain)
 • Ferenc ANTONI (Edinburgh)
 • Maciej BANACH (Łódź)
 • Klára BERENCSI (Rosemont)
 • Angelo BIGNAMINI (Milano)
 • Anupam BISHAYEE (Signal Hill)
 • Hubert E. BLUM (Freiburg)
 • G. László BOROS (Los Angeles)
 • Frank A. CHERVENAK (New York)
 • József DÉZSY (Wien)
 • Peter ECKL (Salzburg)
 • Péter FERENCI (Wien)
 • Madelaine HAHN (Erlangen)
 • S. Tamás ILLÉS (Bruxelles)
 • Michael KIDD (Toronto)
 • Andrzej KOKOSZKA (Warsaw)
 • Márta KORBONITS (London)
 • Asim KURJAK (Zagreb)
 • Manfred MAIER (Wien)
 • Lajos OKOLICSÁNYI (Padova)
 • Amado Salvador PENA (Amsterdam)
 • Guliano RAMADORI (Goettingen)
 • Olivér RÁCZ (Košice)
 • Roberto ROMERO (Detroit)
 • Rainer SCHÖFL (Linz)
 • Zvi VERED (Tel Aviv)
 • Josef VESELY (Olomouc)
 • Ákos ZAHÁR (Hamburg)

Akadémiai Kiadó Zrt. 1117 Budapest
Budafoki út 187-189.
A épület, III. emelet
Phone: (+36 1) 464 8235
Email: orvosihetilap@akademiai.hu

 • Web of Science SCIE
 • Scopus
 • Medline
 • CABELLS Journalytics

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
1295
Journal Impact Factor 0.6
Rank by Impact Factor

Medicine, General & Integral (Q4)

Impact Factor
without
Journal Self Cites
0.3
5 Year
Impact Factor
0.5
Journal Citation Indicator 0.15
Rank by Journal Citation Indicator

Medicine, General & Integral (Q3)

Scimago  
Scimago
H-index
24
Scimago
Journal Rank
0.182
Scimago Quartile Score

Medicine (miscellaneous) (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
1.0
Scopus
CIte Score Rank
General Medicine 530/830 (36th PCTL)
Scopus
SNIP
0.290

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
1386
Journal Impact Factor 0,707
Rank by Impact Factor Medicine, General & Internal 158/172
Impact Factor
without
Journal Self Cites
0,407
5 Year
Impact Factor
0,572
Journal Citation Indicator 0,15
Rank by Journal Citation Indicator Medicine, General & Internal 214/329
Scimago  
Scimago
H-index
23
Scimago
Journal Rank
0,184
Scimago Quartile Score Medicine (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,9
Scopus
CIte Score Rank
General Medicine 528/826 (Q3)
Scopus
SNIP
0,242

2020  
Total Cites 1277
WoS
Journal
Impact Factor
0,540
Rank by Medicine, General & Internal 155/169 (Q4)
Impact Factor  
Impact Factor 0,310
without
Journal Self Cites
5 Year 0,461
Impact Factor
Journal  0,17
Citation Indicator  
Rank by Journal  Medicine, General & Internal 203/313 (Q4)
Citation Indicator   
Citable 261
Items
Total 229
Articles
Total 32
Reviews
Scimago 21
H-index
Scimago 0,176
Journal Rank
Scimago Medicine (miscellaneous) Q4
Quartile Score  
Scopus 921/1187=0,8
Scite Score  
Scopus General Medicine 494/793 (Q3)
Scite Score Rank  
Scopus 0,283
SNIP  
Days from  28
submission  
to acceptance  
Days from  114
acceptance  
to publication  
Acceptance 72%
Rate

2019  
Total Cites
WoS
1 085
Impact Factor 0,497
Impact Factor
without
Journal Self Cites
0,212
5 Year
Impact Factor
0,396
Immediacy
Index
0,126
Citable
Items
247
Total
Articles
176
Total
Reviews
71
Cited
Half-Life
6,1
Citing
Half-Life
7,3
Eigenfactor
Score
0,00071
Article Influence
Score
0,045
% Articles
in
Citable Items
71,26
Normalized
Eigenfactor
0,08759
Average
IF
Percentile
10,606
Scimago
H-index
20
Scimago
Journal Rank
0,176
Scopus
Scite Score
864/1178=0,4
Scopus
Scite Score Rank
General Medicine 267/529 (Q3)
Scopus
SNIP
0,254
Acceptance
Rate
73%

 

Orvosi Hetilap
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 20 EUR (or 5000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 858 EUR / 1157 USD
Print + online subscription: 975 EUR / 1352 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Orvosi Hetilap
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1857
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
52
Founder Markusovszky Lajos Alapítvány -- Lajos Markusovszky Foundation
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Szentkriályi u. 46.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0030-6002 (Print)
ISSN 1788-6120 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 0 0 0
Jan 2024 0 117 90
Feb 2024 0 83 76
Mar 2024 0 149 143
Apr 2024 0 91 108
May 2024 0 759 42
Jun 2024 0 39 8