Author:
Alán Alpár Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet Budapest, Tűzoltó u. 58., 1094 Magyarország

Search for other papers by Alán Alpár in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Hazai orvosképző helyeinken az emberi test szerkezetét az anatómia, szövet- és fejlődéstan egységében tanítjuk. Ez a dolgozat áttekinti és gondolatokat fogalmaz meg tárgyunk jelenével és jövőjével kapcsolatban. Az orvosképzés sarokkövét jelentő anatómiaoktatásnak úgy kell választ adnia a rohamléptékben fejlődő orvostudomány kérdéseire és igényeire, hogy mindeközben egy megváltozott társadalmi és gazdasági környezethez igazodó orvosképzést kell szolgálnia. Oktatógárdánknak olyan hallgatókkal kell közösen fáradoznia a tudás átadásán, akik egy digitális, sokszor virtuális világban nőttek fel, de nagyon is valóságos, gyakorlati képzés során kell orvossá válniuk. A tudás átadásának új módszertanával kell kiegészítenünk a valóságot megmutató jógyakorlatot, melyben a makroszkópos anatómiai tudást a boncasztalnál, a mikroszkópos anatómiai tudást a mikroszkóp mellett értetjük meg, s ebben a fejlődéstani ismeretek nélkülözhetetlen és folyamatos kiinduló- és támpontot adnak. A korlátozott számú előadások a tényközlés helyett a megértetést, a gyakorlatok a megtapasztalást kell hogy szolgálják, míg a vizsgák egy tanár-diák komplementer képességei mentén átadott tudásanyag objektív, igényes tükrét kell hogy nyújtsák. Új és leendő anatómus munkatársaink számára a tudományos munka és a kiérdemelt függetlenség jövőjét kell láttatnunk és biztosítanunk, melyben a rezidens- és szakorvosképzés, valamint a makroszkópos anatómiai témájú tudományos témák, munkatervek felé való gondolkodás nyit új utakat. Ápoljuk és gyakoroljuk, ami magyar és nemzetközi képzésünk visszajelzései alapján kiváló és igényelt, de keresnünk kell tárgyunk további helyét és lehetőségét mind a graduális, mind a posztgraduális képzésben és a tudományban. Orv Hetil. 2024; 165(9): 323–331.

At the medical faculties of Hungarian universities, the structure of the human body is taught in an integrated course where anatomy, tissue and embryology form one subject. This paper reviews and reflects on the present and future of this complex subject. As the cornerstone of medical education, the teaching of anatomy must respond to the request of a progressively evolving medical science while providing medical education in a continuously changing social and economic environment. We face a student body that has grown up in a digital, often virtual world, but must become doctors under true hands-on trainings. For this, we need to add a new methodology of knowledge transfer in addition to the previously acknowledged good university practice. Notably, the knowledge of macroscopic and microscopic anatomy comes at the cadaver in the dissection room and at the microscope, respectively, where embryology is an essential support for understanding. Lectures, limited in number, shall serve understanding rather than communication of facts, the exercises shall deliver experience, while the exams should provide an objective, demanding reflection of the knowledge acquired by using complementary skills in the teacher-student communication during the semester. For our new and future anatomists, we must envision and ensure a future of scientific independence, in which the training of residents and specialists open new vistas. We must value and practice what is excellent and in demand based on the feedback of our Hungarian and international training; nonetheless, we must exploit and elaborate further possibilities in both graduate and postgraduate training and science. Orv Hetil. 2024; 165(9): 323–331.

 • 1

  Matolcsy A. The new challenges of teaching “classical theoretical subjects”. [A „klasszikus nagy elméleti tárgyak” oktatásának megújuló feladata.] Orvosképzés 2022; 97: 425–426. [Hungarian]

 • 2

  Baksa G, Vidra V, Réthelyi M. Anatomy museum and guestbook. [Anatómiai múzeum és vendégkönyv.] Semmelweis Kiadó, Budapest, 2023. [Hungarian]

 • 3

  Réthelyi M. Teaching of anatomy from Nagyszombat to the 250 year-old Semmelweis University. [Anatómiaoktatás Nagyszombattól a 250 éves Semmelweis Egyetemig.] Semmelweis Kiadó, Budapest, 2020. [Hungarian]

 • 4

  Flexner A. Medical education in the United States and Canada. From the Carnegie Foundation, for the Advancement of Teaching, Bulletin Number Four, 1910. Bull World Health Organ. 2002; 80: 594–602.

 • 5

  Boelen C. A new paradigm for medical schools a century after Flexner’s report. Bull World Health Organ. 2002; 80: 592–593.

 • 6

  Frenk J, Chen L, Bhutta ZA, et al. Health professionals for a new century: transforming education to strengthen health systems in an interdependent world. Lancet 2010; 376: 1923–1958.

 • 7

  Kiss L. Tiki-taka or catenaccio – Aspects of curriculum design in modern medical education. [Tiki-taka vagy catenaccio? – A kurrikulum kialakításának szempontjai a modern orvosképzésben.] Orvosképzés 2022; 97: 418–424. [Hungarian]

 • 8

  Naftalin R. The decline of physiology teaching in British universities. Phys News 2011; 83: 8–11.

 • 9

  Brauer DG, Ferguson KJ. The integrated curriculum in medical education: AMEE Guide No. 96. Med Teach. 2015; 37: 312–322.

 • 10

  Papp Z. Chapter 2. Clinical anatomy of female genitalia and pelvis. Morphological procedures. In: Papp Z. Textbook of obstetrics and gynecology. Seventh and updated edition. [2. fejezet. A női nemi szervek és kismedence klinikai anatómiája. Morfológiai vizsgálóeljárások. In: Papp Z. A szülészet–nőgyógyászat tankönyve. Hetedik és frissített kiadás.] Semmelweis Kiadó, Budapest, 2023; pp. 27–24. [Hungarian]

 • 11

  Purebl Gy. Welcoming the new generation at the medical university. [Az új generáció fogadása az orvosegyetemen.] Orvosképzés 2022; 97: 413–417. [Hungarian]

 • 12

  Gasset JO. Rebellion of crowds. [A tömegek lázadása.] Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 1939. [Hungarian]

 • 13

  Rotenstein LS, Ramos MA, Torre M, et al. Prevalence of depression, depressive symptoms, and suicidal ideation among medical students: a systematic review and meta-analysis. JAMA 2016; 316: 2214–2236.

 • 14

  Dyrbye LN, Sciolla AF, Dekhtyar M, et al. Medical school strategies to address student well-being: a national survey. Acad Med. 2019; 94: 861–868.

 • 15

  Csala M. Teaching scientific details and latest findings in the theoretical module of medical training. [Tudományos részletek és legújabb eredmények oktatása az elméleti orvosképzésben.] Orvosképzés 2022; 97: 438–440. [Hungarian]

 • 16

  Tornóci L. Opportunities of digital education at universities. [A digitális oktatás lehetőségei az egyetemen.] Orvosképzés 2022; 97: 441–447. [Hungarian]

 • 17

  Readman KM, Marker G, Davine A. The lecture is dead, long live the lecture: redefining higher education in a digital age. 28 Jan, 2021. Available from: https://www.timeshighereducation.com/campus/lecture-dead-long-live-lecture-redefining-higher-education-digital-age [accessed: January 7, 2024].

 • 18

  Réthelyi M, Szentágothai J. Functional anatomy. [Funkcionális anatómia.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2014. [Hungarian]

 • 19

  Sadler TW. Langman medical embryology. [Langman orvosi embriológia.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2018. [Hungarian]

 • 20

  Röhlich P. Histology. [Szövettan.] Semmelweis Kiadó, Budapest, 2006. [Hungarian]

 • 21

  Kiss F. Systematic anatomy. [Rendszeres bonctan.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1967. [Hungarian]

 • 22

  Tömböl T. Regional anatomy. [Tájanatómia.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006. [Hungarian]

 • 23

  Gerber G. Presence of scientists with medical and non-medical degree in the basic science departments. [Orvosok és nemorvos diplomások jelenléte az elméleti intézetekben.] Orvosképzés 2022; 97: 448–449. [Hungarian]

 • 24

  Publication of Senate on Excellent Teacher and Pro Universitate awards of Semmelweis University. [A Semmelweis Egyetem Szenátusának 63/2023. (VI. 29.) számú határozata a Pro Universitate díj és a Semmelweis Egyetem Kiváló Oktatója kitüntetés adományozásáról.] Available from: https://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2023/07/63_2023_Pro-Universitate-dij-es-SE-Kivalo-Oktato.pdf [accessed: January 7, 2024]. [Hungarian]

 • 25

  Alpár A. Medical doctors as transients in basic science institutes. [Orvosmunkatársak időszakos jelenléte az elméleti intézetekben. Orvosképzés 2022; 97: 450–452. [Hungarian]

 • 26

  Szentágothai J. Functional anatomy. [Functionalis anatomia.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1971. [Hungarian]

 • 27

  Alpár A. International students at Semmelweis University – reputation, resource and nework. [Nemzetközi hallgatók képzése a Semmelweis Egyetemen – hírnév, forrás, kapcsolati tőke.] Orvosképzés 2022; 97: 453–456. [Hungarian]

 • 28

  Merkely B. Rector’s greeting, 2022. Semmelweis International 40. [Rektori köszöntő, 2022. 40 éves a nemzetközi orvosképzés a Semmelweis Egyetemen.] Available from: https://semmelweis.hu/international40/az-evfordulo/koszonto/ [accessed: January 7, 2024]. [Hungarian]

 • 29

  A unique surgical course organized by the Depertment of Anatomy, Histology and Embryology. [Egyedülálló és hiánypótló sebészeti kurzust szervezett az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet.] Semmelweis Hírek, 2023. július 31. Available from: https://semmelweis.hu/hirek/2023/2007/2031/egyedulallo-es-hianypotlo-sebeszeti-kurzust-szervezett-az-anatomiai-szovet-es-fejlodestani-intezet/ [accessed: January 7, 2024]. [Hungarian]

 • 30

  Operation and cadaver room of the Department of Anatomy has been renewed. [Megújult az Anatómiai Intézet műtője és tetemkamrája.] Semmelweis Hírek, 2022. december 8. Available from: https://semmelweis.hu/hirek/2022/2012/2008/megujult-az-anatomiai-intezet-mutoje-es-tetemkamraja/ [accessed: January 7, 2024]. [Hungarian]

 • 31

  List of the university departments in Semmelweis’ publications. [Szervezeti egységek rangsora a Semmelweis-publikációkban. Az utolsó 5 teljes év publikációi és azok idézettsége alapján (2018–2022).] Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár, 2023. Available from: https://lib.semmelweis.hu/publikaciok/departmentRanking?rankingInterval=5y&rankingType=mtmtPubNoTTWosScopus&dType=dep&dFilterFac=0&filterStr= [accessed: January 7, 2024]. [Hungarian]

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Instructions for Authors in Hungarian HERE.
Mendeley citation style is available HERE.

Főszerkesztő - Editor-in-Chief:
 
Zoltán PAPP (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest)

Read the professional career of Zoltán PAPP HERE.

All scientific publications of Zoltán PAPP are collected in the Hungarian Scientific Bibliography.

Főszerkesztő-helyettesek - Assistant Editors-in-Chief: 

 • Erzsébet FEHÉR (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet)
 • Krisztina HAGYMÁSI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)

Főmunkatársak - Senior Editorial Specialists:

 • László KISS (a Debreceni Egyetem habilitált doktora)
 • Gabriella LENGYEL (ny. egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)
 • Alajos PÁR (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)

 A Szerkesztőbizottság tagjai – Members of the Editorial Board:

 • Péter ANDRÉKA (főigazgató, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • Géza ÁCS Jr. (egyetemi tanár Floridában)
 • Csaba BALÁZS (egyetemi tanár, Budai Endokrinközpont, Budapest)
 • Zoltán BENYÓ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Transzlációs Medicina Intézet, Budapest)
 • Dániel BERECZKI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika, Budapest)
 • Anna BLÁZOVICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Farmakognóziai Intézet, Budapest)
 • Lajos BOGÁR (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet, Pécs)
 • Katalin DARVAS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika, továbbá Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Budapest)
 • Elek DINYA (professor emeritus, biostatisztikus, Semmelweis Egyetem, Budapest)
 • Attila DOBOZY (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Bőrgyógyászati Klinika, Szeged)
 • András FALUS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet, Budapest)
 • Csaba FARSANG (egyetemi tanár, Szent Imre Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)
 • Béla FÜLESDI (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Debrecen)
 • István GERA (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Parodontológiai Klinika, Budapest)
 • Beáta GASZTONYI (egyetemi magántanár, kórházi főorvos, Zala Megyei Kórház, Belgyógyászat, Zalaegerszeg)
 • István GERGELY (egyetemi docens, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Románia)
 • Judit GERVAIN (osztályvezető főorvos, Fejér Megyei Szent György Kórház, Belgyógyászat, Székesfehérvár)
 • Béla GÖMÖR (professor emeritus, Budai Irgalmasrendi Kórház, Reumatológiai Osztály, Budapest)
 • János HANKISS (professor emeritus, Markusovszky Lajos Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Szombathely)
 • Andor HIRSCHBERG (c. egyetemi tanár, Észak-budai Szent János Centrumkórház, Fül-, Orr-, Gége-, Fej-Nyak és Szájsebészeti Osztály, Budapest)
 • Örs Péter HORVÁTH (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, Sebészeti Klinika, Pécs)
 • Béla HUNYADY (egyetemi tanár, Somogy Megyei Kaposi Mór Kórház, Belgyógyászat, Kaposvár)
 • Péter IGAZ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • Ferenc JAKAB (c. egyetemi tanár, Uzsoki Utcai Kórház, Sebészet, Budapest)
 • Zoltán JANKA (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar és Klinikai Központ, Pszichiátriai Klinika, Szeged)
 • András JÁNOSI (c. egyetemi tanár, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • György JERMENDY (egyetemi tanár, Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Belgyógyászat, Budapest)
 • László KALABAY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Családorvosi Tanszék, Budapest)
 • Anita KAMONDI (egyetemi tanár, Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet, Neurológiai Osztály, Budapest)
 • János KAPPELMAYER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Debrecen)
 • Éva KELLER (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Mátyás KELTAI (ny. egyetemi docens, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • András KISS (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, II. Patológiai Intézet, Budapest)
 • Lajos KULLMANN (ny. egyetemi tanár, Országos Rehabilitációs Intézet, Budapest)
 • Emese MEZŐSI (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika, Pécs)
 • László MÓDIS (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szemészeti Tanszék, Debrecen)
 • Györgyi MŰZES (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Bálint NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Humángenetikai Tanszék, Debrecen)
 • Endre NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Belgyógyászati Intézet, Debrecen) 
 • Péter NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Budapest)
 • Viktor NAGY (főorvos, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Zoltán Zsolt NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Attila PATÓCS (tudományos főmunkatárs, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Gabriella PÁR (egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)
 • György PFLIEGLER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Ritka Betegségek Tanszéke, Debrecen)
 • István RÁCZ (egyetemi tanár, főorvos, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Belgyógyászat, Győr)
 • Imre ROMICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika, Budapest)
 • László Jr. ROMICS (Angliában dolgozik) 
 • Imre RURIK (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék, Debrecen)
 • Péter SCHMIDT (házi gyermekorvos, Győr)
 • Gábor SIMONYI (vezető főorvos, Szent Imre Kórház, Anyagcsere Központ, Budapest)
 • Gábor Márk SOMFAI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Anikó SOMOGYI (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Péter SÓTONYI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Péter Jr. SÓTONYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érsebészeti Klinika, Budapest)
 • Ildikó SÜVEGES (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • György SZABÓ (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika, Budapest)
 • Ferenc SZALAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • György SZEIFERT (egyetemi magántanár, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Idegsebészeti Tanszék, Budapest)
 • Miklós SZENDRŐI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Ortopédiai Klinika, Budapest)
 • István SZILVÁSI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Miklós TÓTH (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • László TRINGER (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest)
 • Tivadar TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, I. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest)
 • Zsolt TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Lívia VASAS (ny. könyvtárigazgató, Semmelweis Egyetem, Központi Könyvtár, Budapest)
 • Barna VÁSÁRHELYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Budapest)
 • László VÉCSEI (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Neurológiai Klinika, Szeged)
 • Gábor WINKLER (egyetemi tanár, Szent János Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)

Nemzetközi szerkesztőbizottság - International Editorial Board:

 • Elnök/President Péter SÓTONYI (Budapest)
 • Ernest ADEGHATE (Al Ain)
 • Ferenc ANTONI (Edinburgh)
 • Maciej BANACH (Łódź)
 • Klára BERENCSI (Rosemont)
 • Angelo BIGNAMINI (Milano)
 • Anupam BISHAYEE (Signal Hill)
 • Hubert E. BLUM (Freiburg)
 • G. László BOROS (Los Angeles)
 • Frank A. CHERVENAK (New York)
 • József DÉZSY (Wien)
 • Peter ECKL (Salzburg)
 • Péter FERENCI (Wien)
 • Madelaine HAHN (Erlangen)
 • S. Tamás ILLÉS (Bruxelles)
 • Michael KIDD (Toronto)
 • Andrzej KOKOSZKA (Warsaw)
 • Márta KORBONITS (London)
 • Asim KURJAK (Zagreb)
 • Manfred MAIER (Wien)
 • Lajos OKOLICSÁNYI (Padova)
 • Amado Salvador PENA (Amsterdam)
 • Guliano RAMADORI (Goettingen)
 • Olivér RÁCZ (Košice)
 • Roberto ROMERO (Detroit)
 • Rainer SCHÖFL (Linz)
 • Zvi VERED (Tel Aviv)
 • Josef VESELY (Olomouc)
 • Ákos ZAHÁR (Hamburg)

Akadémiai Kiadó Zrt. 1117 Budapest
Budafoki út 187-189.
A épület, III. emelet
Phone: (+36 1) 464 8235
Email: orvosihetilap@akademiai.hu

 • Web of Science SCIE
 • Scopus
 • Medline
 • CABELLS Journalytics

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
1295
Journal Impact Factor 0.6
Rank by Impact Factor

Medicine, General & Integral (Q4)

Impact Factor
without
Journal Self Cites
0.3
5 Year
Impact Factor
0.5
Journal Citation Indicator 0.15
Rank by Journal Citation Indicator

Medicine, General & Integral (Q3)

Scimago  
Scimago
H-index
24
Scimago
Journal Rank
0.182
Scimago Quartile Score

Medicine (miscellaneous) (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
1.0
Scopus
CIte Score Rank
General Medicine 530/830 (36th PCTL)
Scopus
SNIP
0.290

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
1386
Journal Impact Factor 0,707
Rank by Impact Factor Medicine, General & Internal 158/172
Impact Factor
without
Journal Self Cites
0,407
5 Year
Impact Factor
0,572
Journal Citation Indicator 0,15
Rank by Journal Citation Indicator Medicine, General & Internal 214/329
Scimago  
Scimago
H-index
23
Scimago
Journal Rank
0,184
Scimago Quartile Score Medicine (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,9
Scopus
CIte Score Rank
General Medicine 528/826 (Q3)
Scopus
SNIP
0,242

2020  
Total Cites 1277
WoS
Journal
Impact Factor
0,540
Rank by Medicine, General & Internal 155/169 (Q4)
Impact Factor  
Impact Factor 0,310
without
Journal Self Cites
5 Year 0,461
Impact Factor
Journal  0,17
Citation Indicator  
Rank by Journal  Medicine, General & Internal 203/313 (Q4)
Citation Indicator   
Citable 261
Items
Total 229
Articles
Total 32
Reviews
Scimago 21
H-index
Scimago 0,176
Journal Rank
Scimago Medicine (miscellaneous) Q4
Quartile Score  
Scopus 921/1187=0,8
Scite Score  
Scopus General Medicine 494/793 (Q3)
Scite Score Rank  
Scopus 0,283
SNIP  
Days from  28
submission  
to acceptance  
Days from  114
acceptance  
to publication  
Acceptance 72%
Rate

2019  
Total Cites
WoS
1 085
Impact Factor 0,497
Impact Factor
without
Journal Self Cites
0,212
5 Year
Impact Factor
0,396
Immediacy
Index
0,126
Citable
Items
247
Total
Articles
176
Total
Reviews
71
Cited
Half-Life
6,1
Citing
Half-Life
7,3
Eigenfactor
Score
0,00071
Article Influence
Score
0,045
% Articles
in
Citable Items
71,26
Normalized
Eigenfactor
0,08759
Average
IF
Percentile
10,606
Scimago
H-index
20
Scimago
Journal Rank
0,176
Scopus
Scite Score
864/1178=0,4
Scopus
Scite Score Rank
General Medicine 267/529 (Q3)
Scopus
SNIP
0,254
Acceptance
Rate
73%

 

Orvosi Hetilap
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 20 EUR (or 5000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 858 EUR / 1157 USD
Print + online subscription: 975 EUR / 1352 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Orvosi Hetilap
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1857
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
52
Founder Markusovszky Lajos Alapítvány -- Lajos Markusovszky Foundation
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Szentkriályi u. 46.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0030-6002 (Print)
ISSN 1788-6120 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Oct 2023 0 0 0
Nov 2023 0 0 0
Dec 2023 0 0 0
Jan 2024 0 0 0
Feb 2024 0 0 0
Mar 2024 0 256 133
Apr 2024 0 12 8