Author:
László Márton MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet 1022 Budapest, Hermn Ottó út 15.

Search for other papers by László Márton in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A Nyírlugoson 1962-ben beállított mutrágyázási tartamkísérletben homokos, savanyú, kovárványos barna erdotalajon vizsgáltuk a N-, P-, K-, Ca- és Mg-trágyázás és a csapadékmennyiségek hatását a rozs, burgonya, oszi búza és a triticale termésére. A talaj agrokémiai paraméterei pH(H2O): 5,8, pH(KCl): 4,6, hidrolitos aciditás: 8,1, hy1: 0,27, humusz-: 0,58%, összes-N-: 32,8, AL-P2O5-: 43, AL-K2O-tartalom: 52 mg·kg-1 értékekkel jellemezhetok.  A kísérlet 1962-tol 1980-ig 2×16×4×4 = 512, 1980-tól 32×4 = 128 parcellát tartalmazott kétszeresen osztott és faktoriális véletlen blokk elrendezésben. A bruttó parcellák mérete 10×5 = 50 m² volt. 1980-ig a nitrogén 55, foszfor 24 (P2O5), kálium 52 (K2O), magnézium 10 (MgO); 1980-tól a nitrogén 75, foszfor 90 (P2O5), kálium 90 (K2O), kalcium 437,5 (CaCO3) és a magnézium 140 (MgCO3) kg·ha-1·év-1 átlagos adagokban került kijuttatásra.  Fobb eredményeink az alábbiakban foglalhatók össze röviden:  A rozs jó (N: 90 kg·ha-1 + NP, NK, NPK, NPKMg kombinációk) tápelem-ellátottságánál átlagos évben a termések meghaladták a 3,5 t·ha-1 mennyiséget. Aszályos évben 17, a csapadékboben 52%-kal csökkent a termés. A legkedvezobb (4 t·ha-1 körüli) termések a csapadék 400-500 mm-es mennyiségeinél voltak regisztrálhatók.    A burgonya jó tápláltságánál (N: 150 kg·ha-1 + NP, NK, NPK, NPKMg kombinációk) a csapadékbo és aszályos évjáratok terméscsökkento hatása nem jelentkezett. A maximálishoz (21 t·ha-1) közeli termések a 280-330 mm közötti természetes csapadékoknál adódtak. A búzánál csapadékos évben az aszálykárt meghaladó mértékben csökkent a hozam. Az optimális csapadékok és a hozzárendelheto termések 449-495 mm és 1,7-3,4 t·ha-1 között változtak. A triticale-kísérletekben szárazságban és aszályban az egyoldalú N- és a hiányos NP- és NK-kezeléseknél 45 és 24% volt a terméskiesés, amelyet a NPK-, NPKCa-, NPKMg- és NPKCaMg-adagok még 22 és 22 %-kal fokoztak. Az 5,0-6,0 t·ha-1 körüli maximális termések az 550-600 mm közötti csapadéktartományban, 580 mm-nél mutatkoztak.

 • Adams, R. M. et al., 1990. Global climate change and U.S. agriculture. Nature. 345. 219--224.

  'Global climate change and U.S ' () 345 . agriculture. Nature. : 219 -224 .

 • Berényi D., 1944. A burgonya termelése és összefüggése az időjárással. Alföldi Magvető. Debrecen.

  A burgonya termelése és összefüggése az időjárással , ().

 • Berényi D., 1956. A cukorrépa termésátlaga és az időjárási elemek közötti összefüggés. Acta Univ. Debr. L. Kossuth Nom. 3. 229--249.

  'A cukorrépa termésátlaga és az időjárási elemek közötti összefüggés. ' () 3 Acta Univ. Debr. L. Kossuth Nom. : 229 -249 .

  • Search Google Scholar
 • Csathó P., Lásztity B. & Sarkadi J., 1991. Az „évjárat” hatása a kukorica termésére és terméselemeire P-mütrágyázási tartamkísérletben. Növénytermelés. 40. 339--351.

  'Az “évjárat” hatása a kukorica termésére és terméselemeire P-mütrágyázási tartamkísérletben. ' () 40 Növénytermelés. : 339 -351 .

  • Search Google Scholar
 • DETR, 2001. The Draft Soil Strategy for England — A consultation paper. Department of the Environment, Transport and the Regions. London.

 • Downing, T. E. et al., 2000. Climate Change, Climatic Variability and Agriculture in Europe. University of Oxford. Oxford.

  Climate Change, Climatic Variability and Agriculture in Europe , ().

 • Fisher, R. A., 1924. The influence of rainfall upon the yield of wheat at Rothamsted. Phil. Trans. B. 113. 89--142.

  'The influence of rainfall upon the yield of wheat at Rothamsted. ' () 113 Phil. Trans. B. : 89 -142 .

  • Search Google Scholar
 • Györffy B., 1988. Az 1983. évi aszály hatása és tanulságai. Magyar Tudomány. 4. 249--254.

  'Az 1983. ' () 4 évi aszály hatása és tanulságai. Magyar Tudomány. : 249 -254 .

  • Search Google Scholar
 • Harrison, P. A. & Butterfield, R. E., 1996. Effects of climate change on Europewide winter wheat and sunflower productivity. Climate Research. 7. 225--241.

  'Effects of climate change on Europewide winter wheat and sunflower productivity. ' () 7 Climate Research. : 225 -241 .

  • Search Google Scholar
 • Kádár I., 1992. A növénytáplás alapelvei és módszerei. MTA TAKI. Budapest.

  A növénytáplás alapelvei és módszerei , ().

 • Kádár I. & Szemes I., 1994. A nyírlugosi tartamkísérlet 30 éve. MTA TAKI. Budapest.

  A nyírlugosi tartamkísérlet 30 éve , ().

 • Kováts A., Márton L. & Szabó L., 1985. A humusz és a pH kapcsolatának elemzése nagyüzemi táblák talajvizsgálati eredményei alapján. Növénytermelés. 34. 507--512.

  'A humusz és a pH kapcsolatának elemzése nagyüzemi táblák talajvizsgálati eredményei alapján. ' () 34 Növénytermelés. : 507 -512 .

  • Search Google Scholar
 • Láng I., 1973. Műtrágyázási tartamkísérletek homoktalajokon. Akadémiai Doktori Disszertáció. Budapest.

 • Lásztity B., 1991. Az őszi árpa vízellátása és a műtrágyázás. Agrokémia és Talajtan. 40. 97--108.

  'Az őszi árpa vízellátása és a műtrágyázás. ' () 40 Agrokémia és Talajtan. : 97 -108 .

  • Search Google Scholar
 • Márton L., 2002a. A csapadék és a tápanyagellátottság hatásának vizsgálata a triticale termésére tartamísérletben. Növénytermelés. 51. 687--701.

  'A csapadék és a tápanyagellátottság hatásának vizsgálata a triticale termésére tartamísérletben. ' () 51 Növénytermelés. : 687 -701 .

  • Search Google Scholar
 • Márton L., 2002b. Az évhatás elemzése az északkelet-magyarországi, nyírlugosi műtrágyázási tartamkísérletben. A természetes csapadék és a tépanyagellátottság hatása a burgonya (Solanum tuberosum L.) termésére. Növénytermelés. 51. 71--87.

  'Az évhatás elemzése az északkelet-magyarországi, nyírlugosi műtrágyázási tartamkísérletben. A természetes csapadék és a tépanyagellátottság hatása a burgonya (Solanum tuberosum ' () 51 Solanum tuberosum L. : 71 -87 .

  • Search Google Scholar
 • Márton L., 2002c. Az éghajlatingadozás és a N-műtrágyázás hatása a rozs (Secale cereale L.) termésére. Növénytermelés. 51. 199--210.

  'Az éghajlatingadozás és a N-műtrágyázás hatása a rozs ( ' () 51 Secale cereale : 199 -210 .

  • Search Google Scholar
 • Márton L., 2002d. A csapadék-, a tápanyagellátás és az őszi búza (Triticum aestivum L.) termése közötti kapcsolat. Növénytermelés. 51. 529--542.

  'A csapadék-, a tápanyagellátás és az őszi búza ( ' () 51 Triticum aestivum : 529 -542 .

  • Search Google Scholar
 • Márton, L., 2003a. Plant production, climate-rainfall changes and desertification researches. (Eds.: José, A. B. & Rose, A.) RISSAC HAS. Budapest.

 • Márton, L., 2003b. Desertification and sustainable development indicators. (Eds.: Patrick, V. D. et al.) RISSAC HAS. Budapest.

 • Márton, L., 2003c. Nutricáo, propagacáo, degenerescencia, fiziológia e peletizacáo da batata (Solanum tuberosum L.). (Ed.: José, A. B.) CPSA-AHC. Budapest.

 • Németh I., 1975. Trágyázás hatása a különféle burgonyafajták hozamának és beltartalmának alakulására. III. Trágyázás és csapadék hatása a különböző burgonyafajták tövenkénti gumószámának alakulására, annak összefüggése a terméssel. Növénytermelés. 24. 227--234.

  'Trágyázás hatása a különféle burgonyafajták hozamának és beltartalmának alakulására. ' () 24 III. Trágyázás és csapadék hatása a különböző burgonyafajták tövenkénti gumószámának alakulására, annak összefüggése a terméssel. Növénytermelés. : 227 -234 .

  • Search Google Scholar
 • Németh T., 1996. Talajaink szervesanyag-tartalma és nitrogénforgalma. MTA TAKI. Budapest.

  Talajaink szervesanyag-tartalma és nitrogénforgalma , ().

 • Rosenzweig, C. & Parry, M. L., 1994. Potential impact of climate change on world food supply. Nature. 367. 133--137.

  'Potential impact of climate change on world food supply. ' () 367 Nature. : 133 -137 .

  • Search Google Scholar
 • Russell, C. M. & Jennifer, A. B., 1990. Climatic Risk in Crop Production: Models and Management for the Semiarid Tropics and Subtropics. CAB International. Wallingford.

  Climatic Risk in Crop Production: Models and Management for the Semiarid Tropics and Subtropics , ().

  • Search Google Scholar
 • Ruzsányi L., 1996. Az aszály hatása és enyhítésének lehetőségei a növénytermesztésben. In: Éghajlat, időjárás, aszály II. Az aszály enyhítésének lehetőségei. (Szerk.: Cselőtei L. & Harnos Zs.) 5--48. KEE. Budapest.

  Éghajlat, időjárás, aszály II. Az aszály enyhítésének lehetőségei , () 5 -48 .

  • Search Google Scholar
 • Smith, J. W., 1915. The effect of weather upon the yield of potatoes. Monthly Weather Rev. 43. 222--236.

  'The effect of weather upon the yield of potatoes. ' () 43 Monthly Weather Rev. : 222 -236 .

  • Search Google Scholar
 • Smith, J. W., 1920. Agricultural Meteorology. The Effect of Weather on Crops. Macmillan Co. New York.

  The Effect of Weather on Crops , ().

 • Stefanovits P., 1966. Hazánk homoktalajainak jellemzése. In: Növénytermesztés homokon. (Szerk.: Antal J.) 9--22. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

  Növénytermesztés homokon , () 9 -22 .

 • Sváb J., 1981. Biometriai módszerek a kutatásban. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

  Biometriai módszerek a kutatásban , ().

 • Szász G., 1981. Az időjárási folyamatok és a termés közötti kapcsolat modellezésének alapjai. Időjárás. 85. 334--345.

  'Az időjárási folyamatok és a termés közötti kapcsolat modellezésének alapjai. ' () 85 Időjárás. : 334 -345 .

  • Search Google Scholar
 • Várallyay Gy., 1994. A nyírlugosi tartamkísérlet talajszelvéyeinek leírása és laborvizsgálati eredményei. In: Kádár I. & Szemes I.: A nyírlugosi tartamkísérlet 30 éve. MTA TAKI. Budapest.

  A nyírlugosi tartamkísérlet 30 éve , ().

 • Györffy B. & Sváb J., 1993. Az 1983. évi termesztés táblasoros aszályelemzése. In: Aszály 1983. (Szerk.: BAráth Cs.-né, Győrffy B. & Harnos Zs.) 47--106. KÉE. Budapest.

  Aszály 1983 , () 47 -106 .

 • Gyuricza Cs. & Birkás M., 2000. A szélsőséges csapadékellátottság hatása egyes növénytermesztési tényezökre barna erdőtalajon, kukoricánál. Növénytermelés. 49. 691--706.

  'A szélsőséges csapadékellátottság hatása egyes növénytermesztési tényezökre barna erdőtalajon, kukoricánál. ' () 49 Növénytermelés. : 691 -706 .

  • Search Google Scholar
 • Harnos Zs., 1993. Időjárás--termés összefüggéseinek idősoros elemzése. In: Aszály 1983 (Szerk.: BAráth Cs.-né, Győrffy B. & Harnos Zs.) 9--46. KÉE. Budapest.

  Aszály 1983 , () 9 -46 .

 • Collapse
 • Expand

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Section Editors

 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest) - soil chemistry, soil pollution
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil physics
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil mapping, spatial and spectral modelling
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - agrochemistry and plant nutrition
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil water flow modelling
 • Szili-Kovács Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil biology and biochemistry

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Imréné Takács Tünde (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • CABELLS Journalytics
 • CABI
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0.151
Scimago Quartile Score

Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.6
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 335/376 (11th PCTL)
Soil Science 134/147 (9th PCTL)
Scopus
SNIP
0.263

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,138
Scimago Quartile Score Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,8
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 290/370 (Q4)
Soil Science 118/145 (Q4)
Scopus
SNIP
0,077

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 150 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 170 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Sep 2023 14 0 0
Oct 2023 10 2 0
Nov 2023 8 10 1
Dec 2023 28 4 2
Jan 2024 27 3 2
Feb 2024 47 1 3
Mar 2024 0 0 0