Author:
Brigitta Tóth Pannon Egyetem Georgikon Kar 8360 Keszthely Deák F. u. 16.

Search for other papers by Brigitta Tóth in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access
 • Acutis, M. & Donatelli, M., 2003. SOILPAR 2.00: Software to estimate soil hydrological parameters and functions. European J. Agron. 18. (3–4) 373–377.

 • Ahuja, L. R., Naney, J. W. & Williams, R. D., 1985. Estimating soil water characteristics from simpler properties or limited data. Soil Sci. Soc. Am. J. 49. 1100–1105.

 • Al Majou, H. et al., 2008. Prediction of soil water retention properties after stratification by combining texture, bulk density and the type of horizon. Soil Use and Man. 24. (4) 383–391.

 • Arya, L. A. & Paris, J. F., 1981. A physico-empirical model to predict the moisture characteristics from particle-size distribution and bulk density data. Soil Sci. Soc. Am. J. 45. 1023–1030.

 • Bakacsi Zs. et al., 2008. Talajhidrológiai paraméterek regionalizálása a Bodrogközben. In: Talajtani Vádorgyűlés, Nyíregyháza, 2008. május 28–29. 33–42. Talajvédelmi Alapítvány Bessenyi György Könyvkiadó.

 • Baker, L., 2008. Development of class pedotransfer functions of soil water retention – A refinement. Geoderma. 144. 225–230.

 • Baker, L. & Ellison, D., 2008. Optimisation of pedotransfer functions using an artificial neural network ensemble method. Geoderma. 144. 212–224.

 • Baruth, B. et al., 2008. The use of remote sensing within the MARS Crop Yield Monitoring System of the European Commission. In: The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. 37. Part B8. 935–940.

 • Bastet, G., 1999. Estimation des propriétés de rétention en eau des sols à l’aide de fonctions de pédotransfert: développement de nouvelles approches. Thès de Doctorat de l’Université d’Orléans, France. Cit: Pachepsky, Y. A. & Rawls, W. J. (Eds.), 2004. Development of Pedotransfer Functions in Soil Hydrology. Chapter 10. Developments in Soil Science. Elsevier. Amsterdam.

 • Batjes, N. H., 1996. Development of a world data set of soil water retention properties using pedotransfer rules. Geoderma. 71. 31–52.

 • Batjes, N. H. et al., 1997. Soil data derived from WISE for use in global and regional AEZ studies (ver.1.0). Interim Report IR-97-025. Laxenburg, FAO/IIASA/ISRIC: 27.

 • Batjes, N. H. et al., 2007. Preparation of consistent soil data sets for modelling purposes: Secondary SOTER data for four case study areas. Agric., Ecosyst. Environ. 122. 26–34.

 • Bell, M. A. & van Keulen, J., 1995. Soil pedotransfer functions for four Mexican soils. Soil Sci Soc. Am. J. 59. 865–871. cit: Minasny, B., 2007. Predicting soil properties. Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan. 7. (1) 54–67.

 • Børgesen, C. D. & Schaap, M. G., 2005. Point and parameter pedotransfer functions for water retention predictions for Danish soils. Geoderma. 127. 154–167.

 • Bouma, J., 1989. Using soil survey data for quantitative land evaluation. Advances in Soil Science. 9. 177–213.

 • Bouma, J. & van Lanen, H. A. J., 1987. Transfer functions and threshold values: from soil characteristics to land qualities. In: Quantified Land Evaluation Procedures, Proc. Internat. Workshop on Quantified Land Evaluation Procedures, Washington, D. C., 27 April–2 May 1986. 106–110. ITC. Publ. Enschende, The Netherlands.

 • Briggs, L. J. & McLane, J. W., 1907. The moisture equivalent of soils. USDA Bureau of Soils. Bulletin. 45. 5–23.

 • Brooks, R. H. & Corey, A. T., 1964. Hydraulic Properties of Porous Media. Hydrological Paper No. 27. Colorado State University. Fort Collins.

 • Bruand, A., Pérez Fernandez, P. & Duval, O., 2003. Use of class pedotransfer functions based on texture and bulk density of clods to generate water retention curves. Soil Use and Management. 19. (3) 232–242.

 • Brutsaert, W., 1966. Probability laws for pore size distributions. Soil Sci. 117. 311–314.

 • Comegna, V., Damiani, P. & Somella, A., 1998. Use of a fractal model for determining soil water retention curves. Geoderma. 85. 307–323.

 • Cornelis, W. M. et al., 2001. Evaluation of pedotransfer functions for predicting the soil moisture retention curve. Soil Sci. Soc. Am. J. 65. 638–648.

 • Cresswell, H. P. et al., 2000. The SH-Pro V1.03 Software for Predicting and Analysing Soil Hydraulic Properties. CSIRO Land and Water. Canberra, Australia.

 • Daroussin, J. & King, D., 1996. Pedotransfer rules database to interpret the Soil Geographical Database of Europe for environmental purposes. In: Proc. Workshop „Use of Pedotransfer in Soil Hydrology Research in Europe”, Orleans, France, 10–12 October 1996. 25–40.

 • Farkas Cs. et al., 2009. A talajvízmérleg klímaérzékenységének vizsgálata mészlepedékes csernozjom talajokon. Agrokémia és Talajtan. 58. 197–212.

 • Fodor N. & Kovács G. J., 2001. A CERES modell továbbfejlesztése. II. A Richards-egyenlet paramétereinek meghatározása méréssel, ill. pedotranszfer függvények segítségével. Agrokémia és Talajtan. 50. 47–61.

 • Fodor N., Kovács G. J. & Karuczka A., 2001. A CERES modell továbbfejlesztése. I. A Richards-egyenlet beépítése után, összehasonlítás az eredeti változattal. Agrokémia és Talajtan. 50. 35–47.

 • Fodor N. & Rajkai K., 2004. Talajfizikai tulajdonságok becslése és alkalmazásuk modellekben. Agrokémia és Talajtan. 53. 225–238.

 • Fodor N. & Rajkai K., 2005. Számítógépes program a talajok fizikai és vízgazdálkodási jellemzőinek egyéb talajjellemzőkből történő számítására (TALAJTANonc 1.0). Agrokémia és Talajtan. 54. 25–40.

 • Gimènez, D. et al., 2001. Prediction of a pore distribution factor from soil textural and mechanical parameters. Soil Sci. 166. 79–88.

 • Gupta, S. C. & Larson, W. E., 1979. Estimating soil water retention characteristics from particle size distribution, organic matter percent, bulk density. Water Resources Research. 15. 1633–1635.

 • Hall, D. G. et al., V. F., 1977. Water Retention, Porosity and Density of Field Soils. Technical Monograph. No. 9. Soil Survey of England and Wales. Harpenden.

 • Haverkamp, R. & Parlange, J. Y., 1986. Predicting the water-retention curve from particle-size distribution: 1. Sandy soil without organic matter. Soil Sci. 142. 325–339.

 • Iden, S. C. & Durner, W., 2008. Free-form estimation of soil hydraulic properties using Wind’s method. European J. Soil Sci. 59. 1228–1240.

 • Jamagne, M. et al., 1977. Quelques données sur la variabilité dans le milieu naturel de la réserve en eau des sols. Bull. Information Tech. 324–325, 627–641. cit: Pachepsky, Y. A. & Rawls, W. J. (Eds.), 2004. Development of Pedotransfer Functions in Soil Hydrology. Chapter 10. Developments in Soil Science. Elsevier. Amsterdam.

 • Kotzmann L., 1938. A higroszkópos nedvesség, mint a talaj kötöttségének jellemzője. Mezőgazd. Kutatások. 11. 217. cit: Mados (Kotzmann) L., 1939. Öntözési és vízgazdálko-dási tanulmányok a tiszafüredi öntözőrendszer területén. Öntözésügyi Közlem. 1. (1) 89–116.

 • Kreybig L., 1951. A talajok hő- és vízgazdálkodása. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

 • Lamp, J. & Kneib, W., 1981. Zur quantitativen Erfassung und Bewertung von Pedofunktionen. Mitteilungen der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft. 32. 695–711.

 • Li, Y. et al., 2007. Estimating soil hydraulic properties of Fengqiu County soils in the North China Plain using pedotransfer functions. Geoderma. 138. 261–271.

 • Lilly, A., Boorman, D. B. & Hollis, J. M., 1996 The use of pedotransfer in the development of a hydrological classification of UK soils (HOST). Proc. Workshop „Use of Pedotransfer in Soil Hydrology Research in Europe”, Orleans, France, 10–12 October 1996. 55–57.

 • Lin, H. S. et al., 1999. Effects of soil morphology on hydraulic properties: II. Hydraulic pedotransfer functions. Soil Sci. Soc. Am. J. 63. 955–961.

 • Mados (Kotzmann) L., 1939. Öntözési és vízgazdálkodási tanulmányok a tiszafüredi öntözőrendszer területén. Öntözésügyi Közlemények. 1. (1) 89–116.

 • Mados L., 1942. Általános talajtani ismeretek. Kézirat. Diószegi Lehel Leíró- és Sokszorosító Irodája. Budapest.

 • Makó, A., 2002. Measuring and estimating the pressure-saturation curves on undisturbed soil samples using water and NAPL. Agrokémia és Talajtan. 51. 27–36.

 • Makó A. & Tóth B., 2007. A talajok vízgazdálkodása és a talajtermékenység. Agronapló. XI. 2007/02.

 • Makó A., Tóth B. & Rajkai K., 2007. A talajok vízgazdálkodási tulajdonságainak földminősítési célú becslése. In: Földminősítés a XXI. században! Földminőség, földértékelés és földhasználati információ a környezetbarát gazdálkodás versenyképességének javításáért. Keszthely, 2007. november 22–23. 45–50. MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet. Budapest.

 • Makó, A. et al., 2005. Estimating soil water retention characteristics from the soil taxonomic classification and mapping informations: consideration of humus categories. Cereal Res. Commun. 34. 199–201.

 • Makó, A. et al., 2010a. Introduction of the Hungarian Detailed Soil Hydrophysical Database (MARTHA) and its use to test external pedotransfer functions. Agrokémia és Talajtan. 59. 29–38.

 • Makó A. et al., 2010b. A MARTHA adatbázis alkalmazása a hazai talajok víztartó képesség becslésének pontosítására. Talajvédelem. (Megjelenés alatt)

 • Mayr, T. & Jarvis, N. J., 1999. Pedotransfer functions to estimate soil water retention parameters for a modified Brooks–Corey type model. Geoderma. 91. 1–9.

 • McBratney, A. B. et al., 2002. From pedotransfer functions to soil inference systems. Geoderma 109. 41–73.

 • McKenzie, N. J. & MacLeod, D. A., 1989. Relationships between soil morphology and soil properties relevant to irrigated and dryland agriculture. Aust. J. Soil Res. 35. 803–825.

 • Minasny, B. 2007. Predicting soil properties. Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan. 7. (1.) 54-67.

 • Minasny, B., McBratney, A. B. & Bristow, K. L., 1999. Comparison of different approaches to the development of pedotransfer functions for water-retention curves. Geoderma. 93. 225–253.

 • Minasny, B. et al., 2004. Neural networks prediction of soil hydraulic functions for alluvial soils using multistep outflow data. Soil Sci. Soc. Am. J. 68. 417–429.

 • Nemes, A., 2002. Unsaturated Soil Hydraulic Database of Hungary: HUNSODA. Agrokémia és Talajtan. 51. 17–26.

 • Nemes, A., Schaap, M. G. & Wösten, J. H. M., 2003. Functional evaluation of pedotransfer functions derived from different scales of data collection. Soil Sci. Soc. Am J. 67. 1093–1102.

 • Nemes, A. et al., 1999. Evaluation of different procedures to interpolate particle-size distributions to achieve compatibility within soil databases. Geoderma. 90. 187–202.

 • Nemes, A. et al., 2001. Description of the unsaturated soil hydraulic database UNSODA version 2.0. J. Hydrol. 251. 151–162.

 • Nemes, A. et al., 2008. Software to estimate -33 and -1500 kPa soil water retention using the non-parametric k-nearest neighbor technique. Environ. Modelling & Software. 23. (2) 254–255.

 • Pachepsky, Y. A. & Rawls, W. J., 2003. Soil structure and pedotransfer functions. European J. Soil Sci. 54. 443–451.

 • Pachepsky, Y. A. & Rawls, W. J. (Eds.), 2004. Development of Pedotransfer Functions in Soil Hydrology. Developments in Soil Science. Elsevier. Amsterdam.

 • Pachepsky, Y. A., Rawls, W. J. & Lin, H. S., 2006. Hydropedology and pedotransfer functions. Geoderma. 131. 308–316.

 • Pachepsky, Y. A., Timlin, D. J. & Rawls, W. J., 2001. Soil water retention as related to topographic variables. Soil Sci. Soc. Am. J. 65. 1787–1795.

 • Pachepsky, Y. A., Timlin, D. & Várallyay, Gy., 1996. Artificial neural networks to estimate soil water retention from easily measurable data. Soil Sci. Soc. Am. J. 60. 727–733.

 • Pachepsky, Ya.A. et al., 1982. Soil water retention as related to other soil physical properties. Pochvovedenie. 2. 42–52.

 • Quisenberry, V. L. et al., 1993. A soil classification system for describing water and chemical transport. Soil Sci. 156. 306–315.

 • Rajkai K., 1988. A talaj víztartó képessége és különböző talajtulajdonságok összefüggésének vizsgálata. Agrokémia és Talajtan. 36–37. 15–30.

 • Rajkai K., 2004. A víz mennyisége, eloszlása és áramlása a talajban. MTA TAKI. Budapest.

 • Rajkai K. & Kabos S., 1999. A talaj víztartóképesség-függvény (pF-görbe) talajtulajdonságok alapján történő becslésének továbbfejlesztése. Agrokémia és Talajtan. 48. 15–32.

 • Rajkai, K. & Várallyay, Gy., 1992. Estimating soil water retention from simpler properties by regression techniques. In: Proc. Internat. Workshop on Indirect Methods for Estimating the Hydraulic Properties of Unsaturated Soils. 417–426. University of California, Riverside, CA.

 • Rajkai, K., Kabos, S. & Van Genuchten, M. T., 2004. Estimating the water retention curve from soil properties: Comparison of linear, nonlinear and concomitant variable methods. Soil and Tillage Research. 79. (2 Spec. issue) 145–152.

 • Rajkai K. et al., 1981. pF-görbék számítása a talaj mechanikai összetétele és térfogattömege alapján. Agrokémia és Talajtan. 30. 409–438.

 • Rawls, W. J., 1983 Estimating soil bulk density from particle size analysis and organic matter content. Soil Sci. 135. 123–125.

 • Rawls, W. J. & Brakensiek, D. L., 1982. Estimating soil water retention from soil properties J. Irrig. Drainage Div. ASCE. 108. 166–171.

 • Rawls, W. J. & Brakensiek, D. L., 1985. Prediction of soil water properties for hydrologic modeling. In: Watershed Management in the 1980s. Proc. Symposium of Irrig. Drainage Div., Denver, CO., April 30–May 1, 1985. 293–299. Am. Soc. Civil Eng., New York.

 • Rawls, W. J., Brakensiek, C. L. & Saxton, K. E., 1982. Estimation of soil water properties. Transactions American Society of Agricultural Engineers. 25. 1316–1320.

 • Rawls, W. J., Brakensiek, D. L. & Soni, B., 1983. Agricultural management effects on soil water processes. Part I. Soil water retention and Green-Ampt parameters. Transactions American Society of Agricultural Engineers. 26. 1747–1752.

 • Rawls, W. J., Nemes, A. & Pachepsky, Y. A., 2004. Effect of soil organic carbon on soil hydraulic properties. In: Developments in Soil Science. 30. 95–114. Elsevier. Amsterdam.

 • Rawls, W. J., Pachepsky, Y. A. & Shen, M. H., 2001. Testing soil water retention estimation with the MUUF pedotransfer model using data from the southern United States. Journal of Hydrology. 251. 177–185.

 • Rawls, W. J. et al., 2003. Effect of soil organic carbon on soil water retention. Geoderma. 116. 61–76.

 • Romano, N. & Palladino, M., 2002. Prediction of soil water retention using soil physical data and terrain attributes. Journal of Hydrology. 265. 56–75.

 • Rossiter, D. G., 2003. Biophysical models in land evaluation. In: Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS), developed under the auspices of the UNESCO. (Ed.: Verheye, W. H.) Article 1.5.27. in Theme 1.5 Land Use and Land Cover. 1–16. EOLSS Publishers. Oxford.

 • Russo, D., 1988. Determining soil hydraulic properties by parameter estimation, on the selection of a model for the hydraulic properties. Water Resour. Res. 24. 453–459. In: Wösten, J. H. M., Pachepsky, Y. A. & Rawls, W. J., 2001. Pedotransfer functions: bridging the gap between available basic soil data and missing soil hydraulic characteristics. Journal of Hydrology. 251. (3–4) 123–150.

 • Salter, P. J. & Williams, J. B., 1965. The influence of texture on the moisture characteristics of soils. I. A critical comparison for determining the available water capacity and moisture characteristics curve of a soil. J. Soil Sci. 16. 1–15.

 • Salter, P. J. & Williams, J. B., 1967. The influence of texture on the moisture characteristics of soils. IV. A method of estimating the available-water capacities of profiles in the field. J. Soil Sci. 18. 174–181.

 • Santra, P. & Das, B. S., 2008. Pedotransfer functions for soil hydraulic properties developed from a hilly watershed of Eastern India. Geoderma. 146. 439–448.

 • Sárközy F., 1998. Mesterséges neurális hálózatok mint GIS függvények. In: Geomatika a geodézia elméletében és gyakorlatában, Sopron, 1998. október 29–30. Geom. Közlem. I. 109–129.

 • Schaap, M. G. & Leij, F. J., 1998. Database-related accuracy and uncertainty of pedotransfer functions. Soil Sci. 163. 765–779.

 • Schaap, M. G., Leij, F. J. & Van Genuchten, M. T., 1999. A bootstrap-neural network approach to predict soil hydraulic parameters. In: Proc. Internat. Workshop Characterization and Measurements of the Hydraulic Properties of Unsaturated Porous Media. 1237–1250.

 • Schaap, M. G., Leij, F. J. & Van Genuchten, M. T., 2001. Rosetta: A computer program for estimating soil hydraulic parameters with hierarchical pedotransfer functions. Journal of Hydrology. 251. 163–176.

 • Scheinost, A. C., Sinowski, W. & Auerswald, K., 1997. Regionalization of soil water retention curves in a highly variable soilscape. I. Developing a new pedotransfer function. Geoderma. 78. 129–143.

 • Sharma, S. K., Mohanty, B. P. & Zhu, J., 2006. Including topography and vegetation attributes for developing pedotransfer functions. Soil Sci. Soc. Am. J. 70. 1430–1440.

 • Stefanovits P., Filep Gy. & Füleky Gy., 1999. Talajtan. Mezőgazda Kiadó Budapest.

 • Tempel, P., Batjes, N. H. & van Engelen, V. W. P., 1996. IGBP-DIS Soil Data Set for Pedotransfer Function Development. Working paper and Preprint 96/05, ISRIC. Wageningen.

 • Tietje, O. & Tapkenhinrichs, M., 1993. Evaluation of pedo-transfer functions. Soil. Sci. Soc. Am. J. 57. 1088–1095.

 • Tomasella, J., Hodnett, M. G., Rossato, L., 2000. Pedotransfer functions for the estimation of soil water retention in Brazilian soils. Soil Sci. Soc. Am. J. 64. 327–338.

 • Tomasella, J. et al., 2003. Comparison of two techniques to develop pedotransfer functions for water retention. Soil Sci. Soc. Am. J. 67. 1085–1092.

 • Tóth B. et al., 2005. A talajok víztartóképességének becslési lehetőségei genetikus üzemi talajtérképek és kartogramok alapján. III. Erdei Ferenc Konferencia, Kecskemét 2005. augusztus 23–24. 850–854.

 • Tóth, B. et al., 2006. Use of soil water retention capacity and hydraulic conductivity estimation in the preparation of soil water management maps. Agrokémia és Talajtan. 55. 49–58.

 • Tranter, G, McBratney, A. B. & Minasny, B., 2009. Using distance metrics to determine the appropriate domain of pedotransfer function predictions. Geoderma. 149. 421–425.

 • Tyler, S. W. & Wheatcraft, S. W., 1989. Application of fractal mathematics to soil water retention estimation. Soil Sci. Soc. Am. J. 53. 987–996.

 • Uno,Y. et al., 2005 Development of field-scale soil organic matter content estimation models in Eastern Canada using airborne hyperspectral imagery. Canadian Biosystems Engineering. 47. 1.9–1.14.

 • van Genuchten, M. Th., 1980. Closed-form equation for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils. Soil Sci. Soc. Am. J. 44. 892–898.

 • Várallyay Gy., 2002. A mezőgazdasági vízgazdálkodás talajtani alapjai. Budapest.

 • Várallyay Gy., 2004. A talaj vízgazdálkodásának agroökológiai vonatkozásai. AGRO-21 Füzetek. 37. 50–70.

 • Várallyay Gy., 2005a. Magyarország talajainak vízraktározó képessége. Agrokémia és Talajtan. 54. 5–24.

 • Várallyay Gy., 2005b. Soil water management and the environment. In: Environmental Science and Technology in Hungary. Műszaki Kiadó. Budapest. CD ROM.

 • Várallyay Gy. et al., 1979. A pF-görbék matematikai leírása. Agrokémia és Talajtan. 28. 15–38.

 • id. Várallyay Gy., 1942 Öntözési tapasztalatok Márialigeten. Öntözésügyi Közlemények. 4. (2) 323–325.

 • Vereecken, H. et al., 1989. Estimating the soil moisture retention characteristics from texture, bulk density and carbon content. Soil Sci. 148. 389–403.

 • Walczak, R. T. et al., 2006. Modeling of soil water retention curve using soil solid phase parameters. Journal of Hydrology. 329. 527–533.

 • Wösten, J. H. M., Finke, P. A. & Jansen, M. J. W., 1995. Comparison of class and continuous pedotransfer functions to generate soil hydraulic charactristics. Geoderma. 66. 227–237.

 • Wösten, J. H. M., Pachepsky, Y. A. & Rawls, W. J., 2001. Pedotransfer functions: bridging the gap between available basic soil data and missing soil hydraulic characteristics. Journal of Hydrology. 251. 123–150.

 • Wösten, J. H. M. et al., 1990. Functional sensivity analysis of four methods to generate soil hydraulic functions. Soil Sci. Soc. Am. J. 54. 832–836.

 • Wösten, J. H. M. et al., 1999. Development and use of a database of hydraulic properties of European soils. Geoderma. 90. 169–185.

 • Collapse
 • Expand

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Section Editors

 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest) - soil chemistry, soil pollution
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil physics
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil mapping, spatial and spectral modelling
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - agrochemistry and plant nutrition
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil water flow modelling
 • Szili-Kovács Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil biology and biochemistry

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Imréné Takács Tünde (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • CABELLS Journalytics
 • CABI
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0.151
Scimago Quartile Score

Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.6
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 335/376 (11th PCTL)
Soil Science 134/147 (9th PCTL)
Scopus
SNIP
0.263

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,138
Scimago Quartile Score Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,8
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 290/370 (Q4)
Soil Science 118/145 (Q4)
Scopus
SNIP
0,077

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 150 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 170 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Nov 2023 4 17 0
Dec 2023 50 8 2
Jan 2024 42 6 0
Feb 2024 41 4 0
Mar 2024 5 0 0
Apr 2024 8 0 0
May 2024 0 0 0