Authors:
Tibor Aranyos Debreceni Egyetem ATK Nyíregyházi Kutatóintézet 4400 Nyíregyháza Westsik Vilmos u. 4-6 Magyarország

Search for other papers by Tibor Aranyos in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Attila Tomócsik Debreceni Egyetem ATK Nyíregyházi Kutatóintézet 4400 Nyíregyháza Westsik Vilmos u. 4-6 Magyarország

Search for other papers by Attila Tomócsik in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Viktória Orosz Debreceni Egyetem ATK Nyíregyházi Kutatóintézet 4400 Nyíregyháza Westsik Vilmos u. 4-6 Magyarország

Search for other papers by Viktória Orosz in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Marianna Makádi Debreceni Egyetem ATK Nyíregyházi Kutatóintézet 4400 Nyíregyháza Westsik Vilmos u. 4-6 Magyarország

Search for other papers by Marianna Makádi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Károly Antal DE ATK Karcagi Kutatóintézet Karcag Magyarország

Search for other papers by Károly Antal in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Lajos Blaskó DE MÉK Víz- és Környezetgazdálkodási Intézet Debrecen Magyarország

Search for other papers by Lajos Blaskó in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A komposztált szennyvíziszap alkalmas talajjavításra, mivel nagy a szervesanyag- tartalma. A rendszeres komposztkezelés javítja a homoktalaj fizikai tulajdonságait, melyek nagymértékben befolyásolják a talajban lejátszódó kémiai és biológiai folyamatokat (az adszorpciós jelenségeket, az oxidáció-redukció feltételeit, az anyagtranszport lehetőségeit, a biológiai aktivitást, a tápanyagforgalmat), s ezeken keresztül a talaj termékenységét.A Debreceni Egyetem Nyíregyházi Kutatóintézetében 2003-tól vizsgáljuk a szennyvíziszap-komposzt tartamhatását kisparcellás kísérletben, melyben talajfizikai méréseket is végzünk a komposztkezelés hatásainak megállapítására. A komposzt 0, 9, 18 és 27 t·ha−1 dózisban, és a következő összetételben került bedolgozásra a talajba: szennyvíziszap 40%, szalma 25%, riolit 30%, bentonit 5%. A kísérlet vetésforgóban vetett tesztnövényei a tritikále (× Triticosecale Wittmack), kukorica (Zea mays L.) és a zöldborsó (Pisum sativum L.). A talaj térfogattömegének, víztartóképesség-görbéjének és légáteresztő képességének meghatározására bolygatatlan talajmintákat vettünk az 5–10 és 20–25 cm-es talajmélységekből hat ismétlésben. A talajok víztartó képességét homokágy-, homok/kaolinágy-, valamint nyomás membrános készülékkel mértük. A talaj légáteresztő képességének meghatározására Eijkelkamp M1-08.65 típusú készüléket használtunk.A kísérleti parcellák talajainak térfogattömeg-értékeinél tapasztalt nagyfokú heterogenitás megmutatkozik a mért víztartóképesség- és légáteresztőképességértékek — kezelésektől kevésbé függő — nagy szórásában. A térfogattömeg és a légáteresztés között közepesen szoros kapcsolatot (R2 = 0,38) tapasztaltunk. Megállapítottuk, hogy a vizsgált homoktalaj 1,6 g·cm−3 térfogattömeg mellett is — szántóföldi vízkapacitásnak megfelelő nedvességtartalom esetén — „nagyon nagy” légáteresztő képességgel rendelkezik.A kapott terméseredmények alapján, a komposztkezelés hatására a talaj fizikai tulajdonságaiban végbemenő változások kedvezően hatnak a növények fejlődésére, ezáltal a terméshozamra.

 • Angin, I. et al., 2013. Effects of municipal solid waste compost (MSWC) application on certain physical properties of soils subjected to freeze thaw. Soil & Tillage Research. 130. 58–61.

  Angin I. , 'Effects of municipal solid waste compost (MSWC) application on certain physical properties of soils subjected to freeze thaw ' (2013 ) 130 Soil & Tillage Research : 58 -61 .

  • Search Google Scholar
 • Arthur, E. et al., 2013. Density and permeability of a loess soil: Long-term organic matter effect and the response to compressive stress. Geoderma. 193–194. 236–245.

  Arthur E. , 'Density and permeability of a loess soil: Long-term organic matter effect and the response to compressive stress ' (2013 ) 193–194 Geoderma : 236 -245 .

  • Search Google Scholar
 • Balogh I., 2001. A talajjavító anyagok választékbővítésére vonatkozó kutatások főbb eredményei. Habilitációs tézisek. Karcag. (Kézirat)

  Balogh I. , '', in A talajjavító anyagok választékbővítésére vonatkozó kutatások főbb eredményei , (2001 ) -.

 • Benedek P., 1977. A szennyvíziszap elhelyezése és mezőgazdasági hasznosítása. Műszaki Könyvkiadó. Budapest.

  Benedek P. , '', in A szennyvíziszap elhelyezése és mezőgazdasági hasznosítása , (1977 ) -.

 • Birkás M., 2002. Környezetkímélő és energiatakarékos talajművelés. Akaprint. Bpest.

  Birkás M. , '', in Környezetkímélő és energiatakarékos talajművelés , (2002 ) -.

 • Celik, I., Ortas, I. & Kilic, S., 2004. Effects of composts, mycorrhiza, manure and fertilizer on some physical properties of Chromoxerert soil. Soil & Tillage Research. 78. 59–67.

  Kilic S. , 'Effects of composts, mycorrhiza, manure and fertilizer on some physical properties of Chromoxerert soil ' (2004 ) 78 Soil & Tillage Research : 59 -67 .

  • Search Google Scholar
 • Csubák M. & Mahovics B., 2008. A kommunális szennyvíziszap mezőgazdasági hasznosításának tapasztalatai. Talajvédelem. Különszám (Szerk.: SIMON L.) 217–226.

  Mahovics B. , '', in Talajvédelem. Különszám (Szerk.: SIMON L.) , (2008 ) -.

 • di Gléria J., Klimes-Szmik A. & Dvoracsek M., 1957. Talajfizika és talajkolloidika. Akadémiai Kiadó. Budapest.

  Dvoracsek M. , '', in Talajfizika és talajkolloidika , (1957 ) -.

 • Dunai A., Makó A. & Barna Gy., 2013. A talajok légáteresztő képessége. Agrokémia és Talajtan. 62. 415–426.

  Barna Gy. , 'A talajok légáteresztő képessége ' (2013 ) 62 Agrokémia és Talajtan : 415 -426 .

  • Search Google Scholar
 • Dunai A. et al., 2008. A talajok légáteresztő képességének laboratóriumi vizsgálata Talajvédelem. Különszám. (Szerk.: Simon L.) 73–80.

  Dunai A. , '', in Különszám. (Szerk.: Simon L.) , (2008 ) -.

 • Egerszegi S., 1953. Homokterületeink termőképességének megjavítása „altalajtrágyázással”. Agrokémia és Talajtan. 2. 97–107.

  Egerszegi S. , 'Homokterületeink termőképességének megjavítása „altalajtrágyázással” ' (1953 ) 2 Agrokémia és Talajtan : 97 -107 .

  • Search Google Scholar
 • Groenevelt, P. H., Kay, B. D. & Grant, C. D., 1984. Physical assessment of a soil with respect to rooting potential. Geoderma. 34. 101–114.

  Grant C. D. , 'Physical assessment of a soil with respect to rooting potential ' (1984 ) 34 Geoderma : 101 -114 .

  • Search Google Scholar
 • Horn, R. & Fleige, H., 2003. A method for assessing the impact of load on mechanical stability and on physical properties of soils. Soil & Tillage Research. 73. 89–99.

  Fleige H. , 'A method for assessing the impact of load on mechanical stability and on physical properties of soils ' (2003 ) 73 Soil & Tillage Research : 89 -99 .

  • Search Google Scholar
 • Iversen, B.V. et al., 2003. Field application of a portable air permeameter to characterize spatial variability in air and water permeability. Vadose Zone J. 2. 618–626.

  Iversen B.V. , 'Field application of a portable air permeameter to characterize spatial variability in air and water permeability ' (2003 ) 2 Vadose Zone J : 618 -626 .

  • Search Google Scholar
 • Kazó B., 1981. Homoktalajok melioratív javítása hígtrágya, barnaszén, zeolit dezaggregátumokkal. Agrokémia és Talajtan. 30. 199–201.

  Kazó B. , 'Homoktalajok melioratív javítása hígtrágya, barnaszén, zeolit dezaggregátumokkal ' (1981 ) 30 Agrokémia és Talajtan : 199 -201 .

  • Search Google Scholar
 • Kazó B. & Barna J., 1978. Hígtrágyák barnaszén meddőkkel való dezaggregálása a környezetvédelem és a mezőgazdasági hasznosítás szempontjából. METESZ. Bp.

  Barna J. , '', in Hígtrágyák barnaszén meddőkkel való dezaggregálása a környezetvédelem és a mezőgazdasági hasznosítás szempontjából , (1978 ) -.

 • Kazó B., Karucka A. & Kocsis I., 1982. Homoktalajok termékenységének fokozása zeolittartalmú talajjavító anyag felhasználásával. In: Hazai természetes zeolitok kutatása és felhasználása. (Szerk.: Hlavay J. et al.) 291–296. MTA Veszprémi Akadémiai Bizottsága. Veszprém.

  Kocsis I. , '', in Hazai természetes zeolitok kutatása és felhasználása , (1982 ) -.

 • Kmoch, H. G., 1961. Die Bestimmung der Luftdurchlässigkeit des Bodens und ihre Bedeutung für einige ackerbauliche Probleme. Verlag Gebr. Bornträger. Berlin.

  Kmoch H. G. , '', in Die Bestimmung der Luftdurchlässigkeit des Bodens und ihre Bedeutung für einige ackerbauliche Probleme , (1961 ) -.

 • Kocsis I., 2005. Komposztálás. Szaktudás Kiadó Ház. Budapest.

  Kocsis I. , '', in Komposztálás , (2005 ) -.

 • Köhler M., 1984. A homoktalajok termőképességének növelése dúsított agyagos komposzttrágyák felhasználásával. Agrokémia és Talajtan. 33. 214–216.

  Köhler M. , 'A homoktalajok termőképességének növelése dúsított agyagos komposzttrágyák felhasználásával ' (1984 ) 33 Agrokémia és Talajtan : 214 -216 .

  • Search Google Scholar
 • Köhler M., 2003. Bentonitos meddő és a riolittufa őrlemény felhasználása a növény-, a zöldség-, a gyümölcs-, és a szőlőtermesztésben. Tápanyaggazd. Febr-márc. 38–39.

  Köhler M. , '', in Bentonitos meddő és a riolittufa őrlemény felhasználása a növény-, a zöldség-, a gyümölcs-, és a szőlőtermesztésben , (2003 ) -.

 • Lazányi J., 2001. A homoki gazdálkodás fenntartható rendszere. Debreceni Egyetem Kutató Központ. Nyíregyháza.

  Lazányi J. , '', in A homoki gazdálkodás fenntartható rendszere , (2001 ) -.

 • Makádi M., 2010. Ásványi és szerves adalékanyagok hatása a nyírségi homoktalajok mikrobiológiai tulajdonságaira. Doktori értekezés. Gödöllő.

  Makádi M. , '', in Ásványi és szerves adalékanyagok hatása a nyírségi homoktalajok mikrobiológiai tulajdonságaira , (2010 ) -.

 • Makó, A. et al., 2009. Comparison of nonaqueous phase liquids’ conductivity and air permeability of different soils. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 40.(1) 787–799.

  Makó A. , 'Comparison of nonaqueous phase liquids’ conductivity and air permeability of different soils ' (2009 ) 40. Commun. Soil Sci. Plant Anal : 787 -799 .

  • Search Google Scholar
 • Martens, D. A. & Frankenberger, W. T. Jr., 1992. Modification of infiltration rates in an organic-amended irrigated soil. Agron. J. 84. 707–717.

  Frankenberger W. T. , 'Modification of infiltration rates in an organic-amended irrigated soil ' (1992 ) 84 Agron. J : 707 -717 .

  • Search Google Scholar
 • Márton Á., 1984. Gyengén savanyú homoktalaj termékenységének növelése tarlón visszamaradt szalmatrágyával. Agrokémia és Talajtan. 33. 195–198.

  Márton , 'Gyengén savanyú homoktalaj termékenységének növelése tarlón visszamaradt szalmatrágyával ' (1984 ) 33 Agrokémia és Talajtan : 195 -198 .

  • Search Google Scholar
 • Moldrup, P. et al., 1998. Gas permeability in undisturbed soils: Measurements and predictive models. Soil Sci. 163. 180–189.

  Moldrup P. , 'Gas permeability in undisturbed soils: Measurements and predictive models ' (1998 ) 163 Soil Sci : 180 -189 .

  • Search Google Scholar
 • Moldrup, P. et al., 2003. Air permeability in undisturbed volcanic ash soils: predictive model test and soil structure fingerprint. Soil Sci. Soc. Am. J. 67. 32–40.

  Moldrup P. , 'Air permeability in undisturbed volcanic ash soils: predictive model test and soil structure fingerprint ' (2003 ) 67 Soil Sci. Soc. Am. J : 32 -40 .

  • Search Google Scholar
 • Müller, G., 1991. Az agroökológia talajmikrobiológiai kérdései és az intenzív mezőgazdasági termelés. Agrokémia és Talajtan. 40. 263–272.

  Müller G. , 'Az agroökológia talajmikrobiológiai kérdései és az intenzív mezőgazdasági termelés ' (1991 ) 40 Agrokémia és Talajtan : 263 -272 .

  • Search Google Scholar
 • Reichert, J. M. et al., 2009. Mechanical properties and air and water permeability of three subtropical soils under different soil uses. In: ISTRO 18th Triennial Conf. Proc. 3–6. Izmir, Turkey.

  Reichert J. M. , '', in ISTRO 18th Triennial Conf. Proc , (2009 ) -.

 • Solti G., 1987. Az alginit. MÁFI alkalmi kiadványa. Budapest.

  Solti G. , '', in Az alginit , (1987 ) -.

 • Stefanovits P. & Fekete J., 1984. A lápföldes homokjavítás értékelése. Agrokémia és Talajtan. 33. 199–206.

  Fekete J. , 'A lápföldes homokjavítás értékelése ' (1984 ) 33 Agrokémia és Talajtan : 199 -206 .

  • Search Google Scholar
 • Stefanovits P., Filep Gy. & Füleky Gy., 1999. Talajtan. Mezőgazda Kiadó. Bpest.

  Füleky Gy. , '', in Talajtan , (1999 ) -.

 • Széplábi, G. et al., 2012. Soil porosity investigations in truffle orchards. Georgikon for Agriculture. 15. 65–76.

  Széplábi G. , 'Soil porosity investigations in truffle orchards ' (2012 ) 15 Georgikon for Agriculture : 65 -76 .

  • Search Google Scholar
 • Tamás J., 1998. Szennyvíztisztítás és szennyvíziszap elhelyezés. Egyetemi jegyzet. Debreceni Agrártudományi Egyetem. Debrecen.

  Tamás J. , '', in Szennyvíztisztítás és szennyvíziszap elhelyezés. Egyetemi jegyzet , (1998 ) -.

 • Tamás J. & Blaskó L., 2008. Környezettechnológia. E tankönyv. http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0032_kornyezettechnologia/adatok.html

  Blaskó L. , '', in Környezettechnológia. E tankönyv , (2008 ) -.

 • Tang, A. M. et al., 2011. A study on the air permeability as affected by compression of three French soils. Geoderma. 162. 171–181.

  Tang A. M. , 'A study on the air permeability as affected by compression of three French soils ' (2011 ) 162 Geoderma : 171 -181 .

  • Search Google Scholar
 • Turner, M. S. et al., 1994. Physical characteristics of a sandy soil amended with municipal solid waste compost. Soil Crop Sci. Soc. Florida Proc. 53. 24–26.

  Turner M. S. , 'Physical characteristics of a sandy soil amended with municipal solid waste compost ' (1994 ) 53 Soil Crop Sci. Soc. Florida Proc : 24 -26 .

  • Search Google Scholar
 • Várallyay Gy., 1984. Magyarországi homoktalajok vízgazdálkodási problémái. Agrokémia és Talajtan. 33. 159–169.

  Várallyay Gy. , 'Magyarországi homoktalajok vízgazdálkodási problémái ' (1984 ) 33 Agrokémia és Talajtan : 159 -169 .

  • Search Google Scholar
 • Weber, J., Licznar M., & Drozd, J., 2003. Changes in physical and physicochemical properties of sandy soil amended with composted municipal solid wastes. In: Innovative Soil-Plant Systems for Sustainable Agricultural Practices. (Eds.: Lynch, J. M., Schepers, J. S. & Unver, I.) 227–242. OECD. Paris.

  Drozd J. , '', in Innovative Soil-Plant Systems for Sustainable Agricultural Practices , (2003 ) -.

 • Zebarth, B. J. et al., 1999. Influence of organic waste amendments on selected soil physical and chemical properties. Canadian Journal of Soil Science. 79. 501–504.

  Zebarth B. J. , 'Influence of organic waste amendments on selected soil physical and chemical properties ' (1999 ) 79 Canadian Journal of Soil Science : 501 -504 .

  • Search Google Scholar
 • Zinati, G. M. et al., 2001. Utilization of compost increases organic carbon and its humin, humic and fulvic acid fractions in calcareous. Soil Compost Sci. Util. 9. 156–162.

  Zinati G. M. , 'Utilization of compost increases organic carbon and its humin, humic and fulvic acid fractions in calcareous ' (2001 ) 9 Soil Compost Sci. Util : 156 -162 .

  • Search Google Scholar
 • Collapse
 • Expand

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Imréné Takács Tünde (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

         

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • CABELLS Journalytics
 • CABI
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0.151
Scimago Quartile Score

Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.6
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 335/376 (11th PCTL)
Soil Science 134/147 (9th PCTL)
Scopus
SNIP
0.263

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,138
Scimago Quartile Score Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,8
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 290/370 (Q4)
Soil Science 118/145 (Q4)
Scopus
SNIP
0,077

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 150 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 170 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2023 1 0 0
Jul 2023 2 0 0
Aug 2023 9 1 1
Sep 2023 9 0 0
Oct 2023 2 20 0
Nov 2023 5 20 0
Dec 2023 3 12 0